Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

30.06.2019.

Posljedice opstrukcija Kantonalnog tužilaštva Sarajevo

POSLJEDICE OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA U OBLASTI PENZIONO INVALIDSKOG OSIGURANJA POGODOVALE SU SVE VEĆIM DISKRIMINACIJAMA MEĐU REDOVNIM PENZIONERIMA PRIKAZANIH PO STAVKAMA OD A. DO F. OVOG DOPISA A. Diskriminacija ranije penzioniranih U decembru 2018. godine 712.000 svih novo penzioniranih od januara 2014. godine primalo je nezakonito uvećanu penziju po isplatnom koeficijentu 1,816 i po tom osnovu su iz penzionog fonda nezakonito naplatili više 545.606 KM . Za tih 545.606 KM smanjene su nezakonito penzije „Ostalim“ 5.545.262 ranije penzioniranim kojima je penzija u tom periodu obračunavana po koeficijentu 1,0497. Po važećem zakonu penzije svim penzionerima u tih 60 mjeseci (penzioniranim prije ili poslije januara 2014. godine) morale su se obračunati i isplatiti po istom koeficijentu (sa izuzetkom najnižih penzija –kad su prikupljena sredstva za podjelu penzija manja od troškova pa se samo za njih koristi koeficijent = 1, a za sve ostale vrste redovnih penzija) isti koeficijent < 1 manji od 1 . Sredstava je bilo u penzionom fondu da taj koeficijent za sve bude u tom periodu u prosjeku 1,1369 ili 13,69%. Da je tako urađeno ne bi bilo diskriminiranih penzionera po tom osnovu. Novo penzioniranim u ovom periodu penzija je u prosjeku nezakonito povećana za 545.606 KM ili za 67,91% , a ranije penzioniranim smanjena nezakonito za 545.606 KM ili u prosjeku za 8,72%. Po novom zakonu o PIO/MIO ova diskriminacija ranije penzioniranih nastavlja se dok se ranije penzioniranim ili njihovim porodicama ta penzija isplaćuje. Kako je i u prvih 5 mjeseci 2019. godine, (15 mjeseci po stupanju na snagu novog Zakona o PIO/MIO) obračun penzije novih penzionera vršen po koeficijentu 1,816, a ranije penzioniranih po 1,0497 : Ranije penzionirani sa koeficijentom 1,0497 za 5 mjeseci u 2019. godini ---------primili su u prosjeku manju penziju za 20,30%. Novo penzionirani sa koeficijentom 1,816 ---------- primili su u prosjeku veću penziju za 56,33%. Svi (ranije i novo) penzionirani trebali su biti obračunati koeficijentom 1,2527 u kom slučaju ne bi bilo diskriminacije po ovom osnovu i u ovom vremenskom periodu. Pojašnjenje Novo penzionirani primili u isplatnom koeficijentu u prosjeku veću za 56,33% znači: Penzionirani 01.01.2014. godine primio je 65 x 1,816 = 118,04 svojih penzija više. Penzionirani 01.01.2019. godine primio je 1 x 1,816 = 1,816 svojih penzija više. B. Diskriminacija „Ostalih“ koji ne primaju socijalne i najvišu penziju U proteklih 60 mjeseci, t.j. od januara 2014. do januara 2019. godine u prosjeku mjesečno 188.582 penzionera sa najnižim i zajamčenim penzijama primjenom u Zakonu nepostojećeg (nezakonitog) isplatnog koeficijenta većeg za 65 % od Zakonom predviđenog koeficijenta člana 72. primilo je nezakonito više u prosjeku mjesečno 44.241.106 KM, zbirno za 5 godina 2.654.466.360 KM Za tih 44.241.106 KM u prosjeku je mjesečno nezakonito smanjena isplata za 53,62% „Ostalih“ 189.575 penzionera koji primaju penzije: -- veće od socijalnih i manje od najviših i --od penzionera koji primaju penziju u inostranstvu. Po novom zakonu o PIO/MIO ovi diskriminirani „Ostali“ penzioneri primat će za 35% umanjenu penziju od zarađene (ili 53,62% od nezakonito isplaćene) dok se ta penzija isplaćuje njima ili njihovim porodicama. U maju 2019. godine u prosjeku 194.644 penzionera sa socijalnim penzijama iz penzionog fonda, umjesto po zakonu iz budžeta, primilo je mjesečno više 48.612.345KM ili 65% više od zarađene penzije. Zbog toga je mjesečno u prosjeku 187.495 „Ostalih“ penzionera primilo u istom novčanom iznosu ili za 59,17% umanjenu mjesečnu penziju od isplaćene ili za 37,17% manju od zarađene. C. Diskriminacija redovnih od strane povlaštenih penzionera Uključujući diskriminaciju koju redovni penzioneri trpe zbog nezakonitih dijelova isplate povlaštenih penzija (isplatom iz penzionih, umjesto iz sredstava budžeta) može se konstatirati da se diskriminiranim penzionerima penzija u prosjeku isplaćuje ukupno po svim osnovama umanjena bar za isti iznos mjesečno isplaćene.

30.06.2019.

OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA

OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA U OBLASTI PENZIONO INVALIDSKOG OSIGURANJA POGODOVALE SU SVE VEĆIM DISKRIMINACIJAMA MEĐU REDOVNIM PENZIONERIMA Nema pokretanja tužbi od:--- Kantonalnog tužilaštva, ---- FZ PIO/MIO ili ---- SUPUFBIH (predstavnika penzionera u Upravnom odboru FZ PIO/MIO) na sljedeća pitanja koja pokrećem ispred neformalne grupe penzionera od februara 2008 godine : Na pitanje broj 1 Zašto se i na osnovu kojeg zakonskog propisa penzija novo penzioniranog usklađuje sa isplatnim koeficijentom većim od koeficijenta člana 51., a penzija ranije penzioniranog sa koeficijentom rasta penzija u godini u kojoj se isplaćuje sa koeficijentom manjim od člana 51. ? Po Zakonu o PIO/MIO obje penzije (novo i ranije penzioniranog) moraju se usklađivati sa koeficijentom člana 51. Na pitanje broj 2 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • Za januar 2007. godine umjesto koeficijenta porasta penzija u godini u kojoj se isplaćuje najniži iznos penzije ( 1,00) korišten isplatni koeficijent (1,35) u Zakonu o PIO/MIO nepostojeći i ne definiran pojam kojeg onaj koji ga neovlašteno određuje može po svom nahođenju odrediti u većoj ili manjoj vrijednosti ? • U januaru 2008 godine umjesto po zakonu koeficijenta 1,0261 nezakonito je korišten isplatni 1,57 ? • U januaru 2009. godine umjesto po zakonu koeficijenta 1,0248 nezakonito je korišten isplatni 1,65 ? Na pitanje broj 3 i broj 4 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • U januarima 2007. , 2008. i 2009. godine pri određivanju visine koeficijenta člana 51. nije korišten propis člana 51. po kojem se jedino može izračunati visina tog koeficijenta.? • Zašto se kršeći zakon po nahođenju onoga ko je neovlašten da određuje visinu koeficijenta člana 51. koriste nezakonito dvije vrijednosti tog koeficijenta: veća od 1 (isplatni) za: najnižu, zajamčenu, prvu i najvišu i manja = 1 za „Ostale“ penzije? UPOZORAVAM Po članu 51. Zakona o PIO/MIO kada se moraju koristiti dvije vrijednosti koeficijenta člana 51. (raspoloživa sredstva manja od troškova za podjelu penzija) Vrijednost = 1 koristi se samo za najnižu, dok se sve ostale penzije isplaćuju umanjene za isti koeficijent (manji od 1). Na pitanje broj 5 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • Razlika od po zakonu izračunatih visina socijalnih penzija (od penzionera i javnosti sakrivanih) do visina isplaćenih i nezakonito određenih (javno objavljenih) tih socijalnih penzija isplaćena iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO umjesto po zakonu iz budžeta? O svim ovim kršenjima detaljno je informirano Tužilaštvo, samim tim i Vještak, a aktivno su u kršenjima učestvovali predstavnik penzionera u Upravnom odboru PIO/MIO i neovlašteni naredbodavac. Kršenje člana 340 K.Z.BiH Mada po Ustavu ni Parlament ne može odobriti kršenje stečenih imovinskih prava penzionera (neko je to ipak nezakonito odobrio? Na pitanje broj 6 Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe? • Od 01.10.2009. godine po Zaključku Vlade broj 822 sredstva za isplatu penzija po Uredbi 2 i Uredbi 3 se osiguravaju u 50% iznosu iz budžeta F. BiH i 50% iz sredstava doprinosa vojnih osiguranika (član 126 Zakona o PIO/MIO) Na pitanje broj 7. Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe Umjesto da se primjeni zakon i penzije isplate na vrijeme netko neovlašteno i nezakonito odlučuje da se kasni sa isplatom dok se ne prikupe potrebna sredstva pa isplate penzija kasne i do 10 dana kako bi se sve penzije u tom mjesecu ravnomjerno umanjile (onima koji su tako nezakonito odlučili oko 50% manje su smanjene penzije. Na pitanje broj 8 Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe? • Ni kršenje zakona kada (na prijedlog Vlade) Upravni odbor PIO/MIO odobrava podizanje kredita za nedostajuća sredstva za isplatu penzija na vrijeme-- bez kašnjenja -- na koje FZ PIO/MIO plaća kamate (samo u jednoj godini plaćeno je 1.364.719 KM), umjesto da traži isplatu iz budžeta svih sredstava sa kamatama koje mu je nenamjenski i nezakonito oduzela Vlada (da ona diže kredite i otplaćuje kamate). Po Zakonu o slobodi pristupa informacijama koje sam po prijedlogu Tužilaštva uputio 23.09.2010. i 19.11.2015 godine Tužilaštvu i FZ PIO/MIO dobio sam odgovor na 7 (u nastavku postavljenih) pitanja i proslijedio ga 08.03.2011. godine Tužilaštvu. Po primljenom odgovoru UO FZ PIO/MIO je po zakonu određivao svaki mjesec visine penzija i to uredno zavodio u knjigama. Te odluke su sakrivane od javnosti i umjesto njih su objavljivane druge vrijednosti po kojima je vršena isplata penzija.(Kršenje domaćih i međunarodnih zakona i Ustava BiH. Nisam dobio do danas tražene odgovore od Tužilaštva ni na jedno od sljedećih 7 postavljenih pitanja : ---Kršenje Člana 72 1--Na osnovu kojeg pravovaljanog dokumenta se od 01.01.2007. godine na drugi način obračunavaju ove penzije u odnosu na prethodno obračunavane? Podsjećamo: Samo onaj ko je donio;- Odluku 57/00 (Visoki predstavnik za BiH), odnosno onaj ko je donio-Zakon o PIO/MIO F. BiH (Parlament F. BiH) mogu na isti način na koji su donijeli promijeniti to, ili ovlastiti nekog drugog da to u njihovo ime promijeni. Da bi ta promjena stupila na snagu i mogla se primjenjivati mora se objaviti u Službenim novinama F. BiH sa datumima stupanja na snagu i datumom primjene. Ništa od ovog nije urađeno Odluka 57/00 još nije povučena. Član 72. Zakona o PIO/MIO nije promijenjen. 2--Na osnovu čega je Upravni odbor PIO/MIO donosio, a i danas donosi odluke o visini najniže i zajamčene penzije kršeći član 72.? (Je li mu u djelatnosti i ko ga je ovlastio?) ---Kršenja članova : 3, 32, 50 i 51 Zakona PIO/MIO F. BiH. 3 –Zašto se ispravno određena visina prve penzije po zakonu (članovi 32 i 50) nezakonito (na osnovu kog člana zakona?) množi sa „isplatnim koeficijentom“? 4. –Po kojem zakonskom aktu i od kada se može tako koristiti i uvoditi „isplatni koeficijent“, po Zakonu o PIO/MIO nepoznat i ne definiran pojam? 5–Zašto se ne primjenjuje član 51. Zakona o PIO/MIO? 6–Na osnovu čega se uopće obračunava koeficijent iz člana 51.? 7--Po kom zakonskom aktu se odstupilo od odredaba člana 51. Zakona o PIO/MIO po kome usklađivanje penzija mora biti jedinstveno i jednako za sve korisnike penzija kada se ne smanjuju (Ni za jedan mjesec penzija ni jednom penzioneru nije smanjivana u odnosu na prethodno isplaćenu)? Do danas Tužilaštvo nije podnijelo tužbu, jer je donijelo Rješenje od 04.05.2016. godine : -djelimična dozvola pristupa, nema zakonskih pepreka za uvid u spis. Navodi neosnovani. Žalba nije dozvoljena. Može se pokrenuti upravni spor. Ne mogu nakon više od 8 godina vidjeti ni slova od odgovora vještaka na samo bar tri od traženih 9 pitanja na koja sam tražio odgovore po Zakonu o pristupu informaijama

19.04.2019.

PENZIJE PO NOVOM I STAROM ZAKONU O PIO/MIO

Predsjedniku Saveza udruženja udruga p/u gospodinu Redži Mehiću. Mada je novi zakon o penzijsko invalidskom osiguranju stupio na snagu 01.03.2018 godine, po starom su sve penzije obračunate i isplaćene za mart 2019. godine, a vjerojatno će se to nastaviti kako sam predviđao u dopisu od 17.06.2018. , ako SUPUF BiH hitno ne prekine diskriminaciju penzionera o kojoj sam opširno pisao i opisao krivična djela putem kojih su svi penzioneri oštećeni. Po Zakonu o pristupu informacijama dobio sam od FZ PIO/MIO i od FZ za statistiku podatke potrebne za obračun visina penzija po novom zakonu o penziono invalidskom osiguranju (kolona 3. tabele u nastavku dopisa). Podatke u kolonama 1. i 4. koristio sam iz rješenja o penzioniranju za penzionere opisane pod A. i B. Na isti način može se izračunati visina penzije za svakog do sada redovno penzioniranog. Obračun visine penzije po Zakonu o PIO/MIO koji je stupio na snagu 01.03.2018 godine A. Za penzioniranog VSS sa 40 godina radnog staža i zadnjom godinom rada u 2001. godini. Po starom zakonu penzija mu je iznosila u 2002. godine 425,323 KM. Danas prima penziju 839,39 KM (zbog u ranijim dopisima koje sam Vam dostavljao opisanih kršenja Zakona o PIO/MIO). Zadnja godina rada 2001. ZGLK Zbir glavnih ličnih koeficijenata = 85,660947 - 15,44 = 70,221 PERIOD = 27 godina LK Lični koeficijent / staž osiguranja = 70,220947 / 27 = 2,6007758 LB Lični bod = 2,601 x 40 = 104,031 Visina penzije =104,031 x 14 = 1.456,43 KM . Po starom Zakonu penzija mu je 425,323 KM , za 3,4242 puta ili za 242,42% manja. Penzioner koji je u 2002 godini obračunat po tada važećem Zakonu o PIO/MIO primao 425,323 KM danas prima 839,39 KM (Prima za 1,9735 puta ili za 97,35% veću penziju). Ako bi i visinu penzije obračunate po regulama novog Zakona o PIO/MIO za 2002 . godinu u iznosu od 1.456,43 KM preračunali (povećali za 97,35%) taj penzioner bi danas trebao imati penziju 2.874,32 KM što je veće od najviše, pa bi primao penziju od 2.148,48 KM --- manju za 728,84 KM od zarađene ili za taj iznos bi mu zarađena penzija bila veća od najviše. Visina penzije po novom zakonu veća je za 242,42% od one koju sada prima. Usklađivanje penzija po članu 78. novog zakona za penzionirane u 2019. godini ---- Kako je prema članu 78 novog zakona vrijednost općeg boda za penzionirane u 2019. godini umjesto 14 sada 14,5 VSS penzioner će umjesto 2.874,32 KM u 2019. godini imati visinu zarađene penzije 2.976,97 KM. ----Primat će najvišu penziju od 2.148,48 KM dok najniža penzija ne bude veća od 430 KM. Ovo je vrlo dobra vijest za one koji će biti penzionirani po novom zakonu u 2019. godini Koliko će biti diskriminirani ranije penzionirani sa istim mjesečnim zaradama kad im penzija ostane 839,39 KM? Usklađivanje penzija po članu 79. novog zakona ----Sve penzije s izuzetkom najviših i penzija ostvarenih u 2019. godini, povećat će se za 3,5 posto s primjenom od 01.01.2019 godine. ---- Minimalne i zajamčene penzije ostvarene i u 2019. godini također će se povećati za 3,5 posto. ---- Korisnicima penzija ostvarenih prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, a prema odredbama navedenog zakona, usklađivanje penzija će biti izvršeno sljedećeg mjeseca za 1,6% s primjenom od 01.01.2019 godine, s izuzetkom minimalnih penzija koje se povećavaju za 3,5 posto. ---- Pored povećanih penzija za mjesec april, korisnici će prilikom isplate, a koja će biti u ponedjeljak 6. maja, dobiti i razlike između isplaćene i uvećane penzije za prva tri mjeseca. Ovo povećanje penzija od 3,5% primijenit će se na penzionirane po starom zakonu. Promatranom penzioneru penzija će porasti za 29.38 KM a obračunatom po novom zakonu za 107,17 KM. ova razlika i nije toliko velika u odnosu na obračunate zarađene penzije 868,77 prema 2.976,97 KM. Uz ista mjesečna ulaganja u penzioni fond i uz povećanja penzija po članovima 38. i 39. novog zakona penzionirani po novom zakonu imt će zarađenu penziju 2.876,97 KM a po starom zakonu 868,77 KM manju za 3,5454 puta ili manju za 254,54 %. 2. Analiziran je penzionirani 2002. godine VŠ ili VKV spreme sa 37 godina staža i zadnjom godinom rada u 2001. godini. Za 3 godine manjeg staža penzija koju prima mu je smanjena za 3% . Po starom zakonu penzija mu je iznosila u 2002. godine 224,9023 KM. Danas prima penziju 443,84 KM, a penzionirani NSS istog godišta 450,12 KM zajamčenu veću za 6,28 KM (zbog u ranijim dopisima koje sam Vam dostavljao opisanih kršenja Zakona o PIO/MIO—isplate razlike za socijalne iz penzionog fonda umjesto iz budžeta). Dok VŠ penzioner počne primati penziju NSS će već primiti 72 x 450,12 KM = 32.408 KM i uz to će svaki naredni mjesec primati penziju veću za 6,28 KM od VŠ ili VKV penzionera. Po novom Zakonu o PIO/MIO obračun penzije analiziranih VŠ ili VKV ZGLK Zbir glavnih ličnih koeficijenata = 33,61 PERIOD = 27 godina LK Lični koeficijent / staž osiguranja = 1,2448 LB Lični bod = 1,2448 x 37 = 46,058 VISINA PENZIJE 46,058 x 14 = 644,81 KM (umanjena za 3 x 0,04 x 644,81 = 77,38 KM) iznosila bi u 2002. godini 567,43 KM. Po starom Zakonu penzija mu je iznosila 224,9023 KM , a po novom 567,43 KM Po novom Zakonu penzija bi mu 2002. godine bila veća za 342,53 KM ili za 152,30%. Penzioner koji je u 2002 godini obračunat po tada važećem Zakonu o PIO/MIO primao 224,90 KM danas prima 443,84 KM (Prima za 1,9735 puta ili za 97,35% veću penziju). Analizirani VŠ ili VKV penzioner danas bi obračunat po regulama novog Zakona o PIO/MIO trebao primati penziju od 567,43 KM x 1,9735 = 1.137,58 KM. Penzija bi mu danas obračunata po novom zakonu bila veća za 693,74 KM ili za 3,085 puta ili za 208 %. NAPOMENA Usklađivanje penzija po članu 78. novog zakona za penzionirane VŠ ili VKV u 2019. godini --- Penzionirani po novom zakonu imat će penziju 1.137,58 KM x 1,036 = 1.178,53 KM a penzionirani po starom zakonu 443,84 KM , manju za 2,6553 ili za165,53%. Usklađivanje penzija po članu 79. novog zakona za penzionirane VŠ ili VKV u 2019. godini --- Penzioneri VŠ ili VKV po novom ili starom zakonu primat će povećanje za 3,5%. Po starom zakonu primat će penziju 459,37 KM. Po novom zakonu imat će penziju 1.219,78 KM ili veću za 2,6553 ili za 165,53 %. Molio bih Izvršni odbor Saveza udruženja udruga penzionera / umirovljenika u F. BiH da se što je moguće prije po svakoj stavci dopisa od 17.06.2018 godine u kojoj je opisano kršenje međunarodnih i domaćih zakona ili članova 383 i 387 krivičnog zakona, zahtijeva od Kantonalnog tužilaštva pokretanje tužbi. Mislim da bi se trebalo hitno pokrenuti postupak za opisani način obračuna visine penzije po novom zakonu o PIO/MIO i zahtijevati da se prekine atak poslodavaca na smanjenje doprinosa. Sa poštovanjem


Stariji postovi

Superpenzioner
<< 06/2019 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
''Uspomene... postoje da nas sećaju na trenutke''
Hey, hey, my, my R´n´R can never die
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Teatar svile
Princ of Perversia
Vrag nosi Balmain
Knjige koje ćete voljeti
HajdukInfo
Lipljenje fragmenata sebe
izlog jeftinih mladića
Laprdam sta stignem
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
Koraci do sna!!
astrologus
SIGURAN PROFIT
look little Alice, this isn't Wonderland
MINUSPLUS
Ja sam grom u oluji što lomi šine kojim putuješ
DANVANTARI AYURVEDA
Život je........bezgranična poezija bola i tuge
Nisam to ja
Klaustrofobija uma
San o jednoj ženi
Ostavit cu sve, ali nju ne mogu, ne.
Žena mrtvog pjesnika
Ostaje mi to što se volimo
Inertia
Jednostavno
steel
Moja Razmišljanja II
somwhereinside
Mizantrop
TULASI
GORANGA
SOKO artTV
VAISHNAVSKI KALENDAR
ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA
Go Ask
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
Blog before time
WickedmindedChika
Postmodern News 2018
Imagine.
*Alejom mog života*
SLOBODNI SOKAK
na obzorju snova
ASHRAYA -- SHELTER -- DUHOVNO UTOCISTE
Dreaming Velvet Dreams
OMENS
KRIMINAL U VLASTI
više...

BROJAČ POSJETA
357836

Powered by Blogger.ba