Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

03.12.2017.

O NOVOM I POSTOJEĆEM ZAKONU O PIO/MIO

Na protestima penzionera Izviždano i otjerano sa bine najuže (krovno) rukovodstvo penzionera

-- najveći je krivac što su redovni penzioneri opljačkani za tolike  iznose  sredstava.

Zbog toga inzistira na hitnom usvajanju novog zakona o PIO/MIO pomažući Vladi i resornom ministarstvu da  se nastavi u još većim iznosima nezakonito uzimati sredstva iz penzionog fonda, vjerujući da bi se novim zakonom ta pljačka penzionera podvela u okvire zakonom regulirane a tim i --- zaštitilo krivce za kršenja Zakona o PIO/MIO od sankcija.

Krivo je:

1.         Što od 2007 godine do danas nije ništa uradilo da se prekine nezakonito određivanje visine prve isplaćene penzije.

·       Kršenjem (ne primjenjujući) člana 50. stav 4. i nezakonitom primjenom isplatnog koeficijenta (u Zakonu o PIO/MIO nepostojećeg) umjesto u Zakonu propisanog (puno manjeg) koeficijenta člana 51. ostvarene su među penzionerima velike neravnopravnosti –diskriminacija jednih od strane drugih.

 

Krovno udruženje penzionera informirano od predstavnika jedne kantonalne organizacije o ovim kršenjima Zakona obećalo je to sa nadležnim u FZ razriješiti. Ni do danas  i pored velikog broja zahtjeva kantonalnog udruženja nije po ovom problemu ništa uradilo niti je o tim kršenjima zakona upoznalo: Izvršni odbor, sva kantonalna udruženja a preko njih i penzionere.  Po nalogu krovnog  rukovodstva p/u sankcioniran je samo penzioner koji je otkrio ovo kršenje Zakona.

 

Posljedice po penzionere/umirovljenike  neravnopravnosti ranije i kasnije   penzioniranih nastale kršenjem Zakona o PIO/MIO

a.   Penzionirani, poslije svakog do novog povećanja penzije, prima nezakonito veću prvu penziju za iznos (vrijednosti stava 4.člana 50. x isplatni koeficijent) / koeficijent člana 51. u mjesecu penzioniranja i za tu vrijednost mu se isplaćuje uvećana penzija sve dok prima penziju.

·       Penzionirani od februara do oktobra 2003.godine primaju nezakonito uvećanu penziju za 5,80 %, To povećanje ne primaju u istom mjesecu ranije penzionirani (prosječno oko 90% penzionera mjesečno)

·       Penzionirani u bilo kom mjesecu 2017 godine prima nezakonito uvećanu penziju za 73,45%, pa mu je penzija po ovom osnovu veća od plate. To povećanje ne primaju u istom mjesecu ranije penzionirani (prosječno oko 90% penzionera mjesečno)

·       Neravnopravnost penzionera. Umjesto da penzija raste svima rasla je samo novo penzioniranim u mjesecu.

b.   Svi novo penzionirani od 2003 godine do danas po ovom osnovu primili su iz penzionog fonda nezakonito više 400 miliona KM.

v     Da se radilo po Zakonu taj iznos  trebao se isplatiti svim penzionerima od 2003 do danas povećanjem mjesečnog koeficijenta člana 51. čime bi se osigurala ravnopravnost među penzionerima. Ranije penzionirani ostali bez 14 penzija

 

2.         Zbog nezakonite isplate povlaštenih penzija iz penzionog fonda tužbu nije podnio Savez p/u već FZ PIO/MIO.

a)   Krovno rukovodstvo nije obavijestilo Izvršni odbor  Saveza p/u, ni putem kantonalnih odbora penzionere, da se po zakonu i protuzakonitim Uredbama sredstvima iz penzionog fonda (prikupljenih doprinosa za PIO/MIO) ne mogu plaćati povlašteni penzioneri dok ne ispune uvjete iz zakona o PIO/MIO da su penzioneri.

b)  Od 2005. do kraja 2008 godine nezakonito isplaćenih 180.979.871 KM za povlaštene penzionere iz penzionog fonda umjesto iz budžeta, po presudi suda trebalo je vratiti penzionerima. Parlament je donio Zakon za povrat tih 181 miliona KM penzionerima u 120 mjesečnih rata. Otplata je počela u 2013 godini bez kamata  tako da je prva rata inflacijom umanjena za preko 50% . Koliko će inflacija umanjiti dug Vlade do konačne isplate 2023 godine?

c)   Od oktobra 2010 godine Vlada neovlaštena od Parlamenta, dakle nezakonito, donosi ZAKLJUČAK  broj 822 po kome se  sredstva za povlaštene penzije po Uredbama broj 2 i 3 osiguravaju u iznosu  50% iz budžeta i 50% iz doprinosa vojnih osiguranika. Po tom osnovu za tri mjeseca 2010 godine iz penzionog fonda je isplaćeno preko 38 miliona KM. Fond vojnih osiguranika prazan je od 01.11.2011 godine , a Zaključak je još uvijek na snazi.

 

3.         Što nije upoznala Izvršni odbor p/u i preko kantonalnih odbora sve penzionere:

a.   Da je svaki mjesec od januara 2007. godine do danas Upravni odbor FZ PIO/MIO sa našim predstavnikom donosio Odluke o visini socijalnih : najnižih i zajamčenih penzija.prema propisima Zakona o PIO/MIO. Da te Odluke: nisu nikad objavljene , po njima nisu isplaćivane socijalne penzije i za njih niko od penzionera ne zna.

b.   Da predstavnik penzionera ni bilo koji član Upravnog odbora nije demantirao saopćenja FZ PIO/MIO da je umjesto tih Odluka Upravni odbor PIO/MIO donio za svaki mjesec znatno više vrijednosti:socijalnih i najviše penzije  po kojima su te penzije isplaćivane svaki mjesec protuzakonito povećane:

·       U 2007 godini za 35%, ostale nezakonito smanjene za isti mjesečni iznos (18%).

·       U 2008 godini za 53%, ostale nezakonito smanjene za isti mjesečni iznos (31%).

·       U 2009 godini i svim mjesecima do danas za 65%, ostale nezakonito smanjene za isti mjesečni iznos (od 60% do 73%).

·       Ukupno se po ovom osnovu više od 4.000.000.000 (četiri milijarde) KM, umjesto iz budžeta nezakonito isplatilo iz penzionog fonda (prikupljenih doprinosa za PIO/MIO) za opravdano povećanje socijalnih penzija tako što su za taj iznos nezakonito smanjene zarađene penzije onim koji ne primaju socijalne penzije.

4.         Ovu problematiku razmatralo je 15.12.2008 godine kantonalno i općinsko rukovodstvo Saveza p/u i po istoj usvojilo Zaključke te tražilo da se isti razmotre na Izvršnom odboru Saveza p/u F.

a)   Najuže (krovno) rukovodstvo Saveza p/u F. ove zaključke nije proslijedilo Izvršnom odbor, a izbjegavalo je i razgovore po Zaključcima sa predstavnicima iz Travnika .                                                                           

b)  Zaključci iz Travnika razmatrani su pod drugim nazivom na zajedničkoj sjednici dvije Stalne komisije Izvršnog odbora na kojoj su učestvovali najviši rukovodioci Saveza p/u F. (krovno rukovodstvo). Krovno rukovodstvo mada nije imalo ni jednu primjedbu na razmatrane materijale spriječilo je usvajanje zaključaka „ jer tu problematiku može obraditi i predlagati  samo Ekspertni tim“.

c)   Izvršni odbor je Odlukom formirao Ekspertni tim. Usvajanje zaključka Ekspertnog tima Saveza p/u F. spriječilo je krovno rukovodstvo izjavom da priznaje samo stav nepostojećeg Ekspertnog tima FZ PIO/MIO.Taj stav ni do danas nije stigao u Savez

d)  Savezu p/u Federacije su iz Travnika upućene tri peticije u kojima potpisani penzioneri traže od Saveza p/u F. da pokrene tužbu po kršenjima: zakona Ustava i……. Odgovoreno je da Savez kao udruženje građana ne može pokretati tužbu (netočno) i da za to nema sredstava.

e)   Ekspertni tim je ukinut, Stalne komisije zamijenjene novim članovima bez Odluka Izvršnog odbora ili bilo kakve pisane ili usmene obavijesti.

 

5.         Što je do sada poduzeo Savez p/u F. na popravljanju položaja penzionera u društvu .

a)   U toku 2010 godine Izvršni odbor Savez p/u F. uputio je Upravnom odboru FZ PIO/MIO dopis u kom je naveo uzroke diskriminiranja i nanošenja materijalnih šteta penzionerima i kopiju proslijedio Sekretaru  Federalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Dopunu ovog dopisa u dva nova priloga sa zahtjevima da se poduzmu sankcije prema odgovornim  za kršenja Zakona o PIO/MIO i Ustava  proslijedio je na istu adresu. Ovaj dopis sa dodacima prikazuje glavne uzroke diskriminacije penzionera kao i  navedeni zaključci iz Travnika. Na žalost  ništa se nije promijenilo  nakon ovih dopisa. Krovno udruženje više nikada nije ni spomenulo glavne uzroke (isplata razlika za socijalne penzije i povlaštenih penzija iz prikupljenih doprinosa i povećanje penzija novo na račun ranije penzioniranih) vrlo teškog i diskriminiranog položaja redovnih penzionera u F.BiH.

b)  Prije i poslije ovih dopisa t.j do danas, Krovno udruženje penzionera skoro svake godine, tražeći povećanje penzija, prijetilo je masovnim protestima; određivalo i produžavalo datume  protesta i nakon održanih razgovora sa predstavnicima Vlade i nadležnog ministarstva putem javnih medija saopćavalo neinformiranim penzionerima:-- „da se nisu stekli uvjeti za povećanje penzija“. Malo poslije toga uslijedilo bi saopćenje--da penzioneri trebaju biti zadovoljni dok na vrijeme primaju i ovolike penzije“, --„da je odnos broja penzionera i zaposlenih veoma nepovoljan pa penzije ne mogu biti veće“,--da veliki broj čak i državnih institucija ne uplaćuje doprinose i….. ..Ipak nikad nije upoznalo penzionere sa izvještajima godišnjih revizija financijskih poslovanja FZ PIOMIO u kojima je konstatirano kršenje zakona vezano za socijalne i povlaštene penzije i iz kojeg se može utvrditi da su penzioneri svaki mjesec oštećeni za 30%. Dakle bilo je sredstava za to povećanje.

c)   U oktobru ove godine krovno rukovodstvo penzionera, pošto je u pisanoj formi dobilo od Vlade i resornog ministarstva obećanje da će u novom Zakonu o PIO/MIO biti uvaženi svi njihovi zahtjevi, održalo je prvi masovni protest penzionera.  Na protestu su pročitani sa Vladom usuglašeni zahtjevi rukovodstva penzionera.

     ZAŠTO protesti ako je Vlada prihvatila sve zahtjeve   penzionera?

d)  Zahtjevi penzionera pročitani na protestu, a kojima se mijenja ili dopunjuje postojeći Zakon o PIO/MIO protuzakonito promijenjen po članovima:  383 K.z.F. (zloupotreba položaja i ovlaštenja) i 387 (nesavjestan rad u službi) kako bi postao  sa tim izmjenama i dopunama dio  novog Zakona o PIO/MIO (po članu 138) čime se dodatno krši i  član 177 K.z.F. (povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina) još više krše Ustav , domaće i međunarodne zakone i stvaraju još veću neravnopravnost.

e)   Predložene i od Vlade i krovnog rukovodstva p/u prihvaćene izmjene i dopune  Krivičnim djelima izmijenjenog Zakona o p/m.

·       Da se novi Zakon o PIO/MIO u Parlamentu usvaja po hitnoj proceduri kako bi stupio na snagu 01.01.2018 godine.

·       Novim zakonom penzioniranim do 01.08.1998 godine povećale bi se penzije za 10%, a za 5% penzioniranim od 1998. do kraja 2008 godine.

 

v        Moj komentar;

--- Ako bi se ovo prihvatilo došlo bi do još veće diskriminacije među penzionerima, odnosno, došlo bi do još većeg kršenja imovinskih prava redovnih penzionera.. Vjerujem da bi došlo do velikog broja tužbi sudu u Strasbur-u i da bi Federacija vjerojatno uz velika utužena sredstva platila kamate i sudske troškove. Umjesto toga

---Pravo rješenje bilo bi obračunati sve postojeće penzionere po bodovnom sistemu po kojem bi se obračunavale i penzije za sve buduće penzionere kada novi zakon o PIO/MIO stupi na snagu.

--- Uz iscrpno obrazloženje o  uzrocima odstupanja od postojećeg zakona i sankcioniranju krivaca za počinjena krivična djela,  za pretpostaviti je da bi svi oštećeni penzioneri mogli prihvatiti slijedeći ili sličan dobro obrazložen prijedlog izmjene postojećeg, krivičnim djelima vrlo deformirane visine penzija koje se isplaćuju.

 

Obrazloženje ovog prijedloga korekcije visina penzija

n            Nadležni organ tadašnjeg Društvenog Fonda za PIO na osnovu člana 31. po važećim propisima izvršio je Odlukom  24.03.1998 godine usklađivanje visine penzije sa poslijeratnim visinama plaća, tako što su svim penzioniranim u 1996 godini penzije umanjene za 0,5057, a penzioniranim u 1997 godini za o,4018.

n            Smanjena prosječna penzija u 1998 godini iznosila je 46,77% od prosječne plate.Taj odnos je do danas najveći. 

 

---  Prema tome ne postoji nikakav razlog za predloženo povećanje penzija za  10% penzioniranim do 1998 godine jer im je penzija ostala veća za koeficijente za koje su smanjene penzije u 1996 i 1997 godini .

 

n           Penzioniranim od aprila 1998. do 2001 godine povećanje za 10% možda bi trebali prihvatiti ostali penzioneri. Malo sredstava je potrebno za ovo povećanje (suglasnost) jer se radi o starijim i često bolesnim penzionerima koji su radili duže 5(M) i 10(Ž) godina, te ulagali za toliko više u penzioni fond i iz njega za toliko godina primili manje penzija a i kratko bi u prosjeku primali penzije.

 

n           Pretpostavka je da bi za penzionirane od januara 2001. do kraja 2008 godine. povećanje penzija od 30% trebalo biti prihvatljivo. Do primjene novog zakona mogli bi ga po pretpostavci prihvatiti ostali penzioneri zbog:--dužeg ulaganja i kraćeg primanja penzija, ---manjeg iznosa penzija u odnosu na platu u odnosu na prethodnu grupu za 5,27%    ---smanjenja penzija ove grupe penzionera za isplatu povlaštenih (181 miliona KM) penzija i (88 miliona KM) za isplatu socijalnih penzija iz prikupljenih doprinosa umjesto iz budžeta. --- Da se primjenjivao koeficijent člana 50. stav 4.  prva i svaka naredna penzija  za penzionirane od 2001. do zaključno sa 2007 godinom  penzija redovnim penzionerima rasla bi od 0% u 2001. do 9,15% u 2007 godini.

Zbog kršenja zakona rasla je od 0% do 21%. (vrlo malo)  dok je penzioniranim od 2oo9 godine rasla od 52% do 83%(55% više)

 

n            Za sve penzionirane od 01.01.2009 godine i nadalje ne predlaže se povećanja penzija.

---Trebalo bi ih smanjiti jer nezakonito primaju veću penziju od zadnje isplaćene plate za 36%. 

Smatram da ne bi trebalo mijenjati visine ovih penzija do primjene novog zakona

Da se primjenjivao ispravno zakon,( koeficijent člana 50. stav 4. i koeficijent člana 51.) prva i svaka naredna penzija  za penzionirane od 2008. do zaključno sa septembrom 2017 godine  rasla bi od 6,21% u 2008 godini i smanjivala bi se svake godine do 0, 62%. u 2017 godini.

Zbog kršenja zakona rasla je od 52% u 2008. do 83% u 2016 godini (puno). Ako ovo ostane, svim penzioniranim do januara 2009 godine i pored naprijed predloženog povećanja svaki mjesec će razlika u penzijama biti veća –veća diskriminacija.

 

n            ---Svim penzionerima trebala bi se ispravno po Zakonu obračunata prva penzija isplatiti zajedno sa prethodno revidiranim povećanjem penzija.

·       Isplata  posmrtnina iz budžeta, ako dođe do primjene novog zakona o PIO/MIO. Ovo je za penzionere korisno, ali je financijski neznatno u odnosu na ono što se gubi novim u odnosu na postojeći Zakon o PIO/MIO.     

·       Zakonom ne dozvoljena plaćanja računa za banjsko liječenje i rehabilitaciju od 2012. godine do danas u vrijednosti od 1.356.375 KM iz sredstava penzionog fonda vršeno je po sumnjivim kriterijima Saveza penzionera, čime su oštećeni redovni penzioneri. Za ove protu zakonite isplate trebali bi se sudski procesuirati odgovorni., jer su ovu mogućnost do sada u velikoj mjeri koristili odabrani po osnovama znanim samo rukovodnoj strukturi Saveza p/u.

v     Moj komentar: Nedavno potpisani ugovor za banjsko liječenje u ovoj i  narednim godinama ponovo je protu zakonit jer se ta plaćanja ponovo trebaju obavljati iz naplaćenih doprinosa umjesto iz budžeta.

·          Jedan od glavnih zahtjeva penzionera da penzije ne kasne a koji je prihvatila Vlada do prelaska na trezorsko plaćanje (dvije godine nakon primjene novog zakona o p/m biti će realiziran ako se za svaku penziju pronađu kao i do sada kreditori. Ovo zbog toga što se razlike od zarađene do visine isplaćenih socijalnih penzija i po novom zakonu plaćaju iz prikupljenih doprinosa umjesto iz budžeta. Po meni problemi će ubuduće biti još i veći po novom  zakona jer:

--- U penziju se ide sa 15 umjesto sa do sada minimalno 20 godina radnog staža.za što je iz naplaćenih doprinosa umjesto iz budžeta  za te socijalne penzije potrebno izdvojiti znatno više sredstava. 

               --- Ponovo se omogućava prijevremeno penzioniranje sa velikim brojem penzionera  sa socijalnim penzijama za što je od naplaćenih doprinosa umjesto iz budžeta  za te socijalne penzije potrebno izdvojiti znatno više sredstava.

---Za veliki broj radnika propalih firmi ili firmi koje nisu plaćale doprinose Vlada će uplatiti te doprinose kao i d sada na najnižu neto platu  pa će veliki broj tih radnika primati socijalnu penziju za koje je od naplaćenih doprinosa umjesto iz budžeta  za te socijalne penzije potrebno izdvojiti znatno više sredstava.

---poseban problem je smanjenje doprinosa poslodavca za 6% i povećanje doprinosa obveznika za 1,5%. To se namjeravalo neutralizirati povećanjem doprinosa na topli obrok, regres i.. što su poslodavci neutralizirali., pa će ovo puno utjecati na smanjenje sredstava doprinosa. Ovo se ne bi trebalo prihvatiti

v          Ne mogu a da ne komentiram  bar dva člana novog Zakona o   PIO/MIO

------      Plaćanje doprinosa na ugovorene poslove za određene kategorije zaposlenika će za vrijeme trajanja ugovorenih poslova povećati jednokratno priliv sredstava u fond, ali će na duže vrijeme povećati odliv sredstava iz fonda, jer ugovoreni posao prosječne godišnje vrijednosti od godišnje prosječne plate povećava penziju za 2% dok taj penzioner prima penziju.

        ---   Trebaju li nam zaista toliko mjesečno uvećane penzije za rad iznad 65 godina kod toliko nezaposlenih mladih i obrazovanih? Trebaju li nam isplate naknada članovima komisija za obavljanje poslova iz nadležnosti institucija, što nije u skladu sa važećim propisima? Potrebno je da se poslovi iz nadležnosti institucije obavljaju od strane zaposlenika, bez isplate naknade. Treba li nam angažiranje vanjskih suradnika po ugovoru o djelu za poslove koji su u nadležnosti institucija i za koje je izvršena sistematizacija? Imamo najbrojniji javni sektor. Treba li ga povećavati ili hitno otpustiti nesposobne?

 

v           Član130. (Višak sredstava od doprinosa i drugih izvora je prihod budžeta   Federacije)

 ---   Ovo nikako ne bi trebalo ostati u novom zakonu. Federacija bi morala hitno razlike za socijalne penzije plaćati iz budžeta ako neće dodatno da po tužbama koje će sigurno uslijediti plaća i velike sudske troškove . Sredstva penzionog fonda su imovina penzionera i dovoljna su prema izvještajima revizija za hitno povećanje nezakonito smanjenih penzija redovnim penzionerima koji ne primaju socijalne penzije za 30% do 37%.  Primjenom člana 130 ne bi mogli ovim sredstvima povećavati penzije najugroženijoj radnoj kategoriji-penzionerima.

 

6.    Ono što rukovodstvo nije pokretalo, a trebalo bi izboriti: tužbama, protestima ili drugim zakonom dozvoljenim vidovima građanskog neposluha:

1.   Inzistirati na punoj primjeni postojećeg Zakona o PIO od januara 2003 godine. Kako je neostvarivo da F. BiH isplati redovnim penzionerima tako visoke iznose sredstava protu zakonito oduzete, lično vjerujem da bi redovni penzioneri mogli prihvatiti sljedeće-(suglasnost!) ;

a.          Zahtjeva se puna primjena postojećeg Zakona od januara 2018 godine i da se razlike od po Zakonu izračunatih 198,04  KM  do 380 KM (umjesto 326,17 KM) isplaćuju iz budžeta F.BiH. Redovne penzije bi na ovaj način mogle biti mjesečno za 30% do 37% veće jer se toliko sredstava prikupi u penzioni fond.·   

b.          Iz ove razlike od onih koji ne primaju socijalne penzije 10% bi se moglo izdvajati za smanjenje do sada kumuliranog duga dok bi  ostatak duga uplaćivala Federacija iz budžeta  po iznosima i rokovima koji bi osigurali da se do jula 2018 godine isplati kompletan kumulirani dug.

20.11.2017.

Dopuna obrazloženja povećanja penzija objavljenog u zadnjem postu pod stavkom C)

Ako Parlament odluči da se   postojeće penzije ne preračunavaju po bodovnom sistemu pa postojeći zakon (koji poštuje domaće i međunarodne zakone i standarde) sa naprijed opisanim odstupanjima ( krivičnim djelima po članovima 383 i 378) prevede u novi zakon kršeći i član 177 k.z. F.BiH) dolazi se u daleko složeniju poziciju, ako dođe do tužbi (a doći će sigurno).

 

Moj prijedlog o kome nisam obavio šire konsultacije sa penzionerima smatram da bi dosta smanjio diskriminaciju među redovnim penzionerima  koja JE DANAS ZAISTA VELIKA :

v         Povećanje od 10% za redovno penzionirane od 1998. do 2001 godine --(penzija 46,77% od plate-vrlo velika)

Do primjene novog zakona vjerojatno bi za penzionirane od 1998. do 2001 godine  mogli prihvatiti ostali penzioneri jer se radi o starijim i često bolesnim penzionerima koji su radili duže 5(M) i 10(Ž) godina, te ulagali za toliko više u penzioni fond i iz njega za toliko godina primili manje penzija.

v         Povećanje od 30% ---(penzija od 36,60% od plate do danas najniža). Predloženo povećanje od 5% za penzionirane od 1998 do kraja 2007 godine je neadekvatno. Pretpostavka je da bi za penzionirane od januara 2001. do kraja 2008 godine. povećanje penzija od 30%-- trebalo biti prihvatljivo.

       Do primjene novog zakona mogli bi ga po mojoj pretpostavci prihvatiti ostali penzioneri zbog:--dužeg ulaganja i kraćeg primanja penzija, ---manjeg iznosa penzija u odnosu na platu u odnosu na prethodnu grupu za 5,27%    ---smanjenja penzija ove grupe penzionera za isplatu povlaštenih (181 miliona KM) penzija i (88 miliona KM) za isplatu socijalnih penzija iz prikupljenih doprinosa umjesto iz budžeta. --- Da se primjenjivao ispravno koeficijent člana 50. stav 4.  prva i svaka naredna penzija  za penzionirane od 2001. do zaključno sa 2007 godinom  penzija redovnim penzionerima rasla bi po koloni 7  TABELE broj 1, od 0% u 2001. do 9,15% u 2007 godini. Zbog kršenja zakona rasla je po koloni 8 od 0% do 21%. (vrlo malo)

 

b)         Za sve penzionirane od 01.01.2009 godine i nadalje ne predlaže se povećanja penzija,

Trebao bi ih smanjiti jer nezakonito primaju veću penziju od zadnje isplaćene plate za 36%. 

Smatram da ne bi trebalo mijenjati visine ovih penzija do primjene novog zakona.---

Da se primjenjivao ispravno zakon, koeficijent člana 50. stav 4 i koeficijent člana 51.  prva i svaka naredna penzija  za penzionirane od 2008. do zaključno sa septembrom 2017 godine  rasla bi po koloni 7 od 6,21% u 2008. i skoro svake godine smanjivana do 0, 62% u 2017 godini.

Zbog kršenja zakona rasla je po koloni 8 od 52% u 2008. do 83% u 2016 godini. Ako ovo ostane svim penzioniranim do januara 2009 godine i pored naprijed predloženog povećanja svaki mjesec će razlika u penzijama biti veća –veća diskriminacija.

 

19.11.2017.

Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Dostava inoviranog materijala sa molbom da se isti razmotri i po njemu zauzmu stavovi Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda. 

 

(Izvinjavam se zbog kasno dostavljenog Vam materijala. Molim Vas da ga Komisija, ako je ikako moguće razmotri. Za sastanak Komisije sam saznao tek u petak poslije radnog vremena pa zbog kratkog vremena nije sve precizno posloženo.)  

 

Od 2008 godine ispred potpisnika tri peticije penzionera Travnika borim se za realizaciju Zaključaka rukovodstva Saveza udruženja penzionera umirovljenika KSB/ŽSB od 15.12.2008 godine u kome su pobrojani svi veći  problemi redovnih penzionera koji su i danas, samo u većem obimu, prisutni. 

O tim problemima pišem detaljno u bloggu „superpenzioner“, a kojeg je do danas otvaralo preko 290.000 korisnika, bez ijednog negativnog i sa izuzetno  pozitivnim komentarima onih koji su ga komentirali.

Za to vrijeme sam pribavio i posjedujem originale; ovjerene štambiljem, potpisane  i uredno zavedene kroz protokol,  iz kojih se može konstatirati da je sve ovo što tražim, u nadležnosti onih koji su izdali te dokumente: opravdano i da su kršenjem domaćih i međunarodnih zakona redovnim penzionerima u F.BiH u velikim  novčanim iznosima povrijeđena ljudska imovinska prava.

a)        Takva mišljenja imam od:

v  Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta F.BiH iz 2008 godine

v Ureda za zakonodavstvo Vlade  F.BiH iz 2008 godine  

v   Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj 04-35/22-32/08 od 22.01.2008 godine,

v   Mišljenje istog ministarstva broj 04-35/26-644/08 od 15.04.2008 godine u kojima se navodi traženo mišljenje čije dijelove po pitanju kršenja Zakona citiram:                                                                                                                                                            a)     U cilju poštivanja načela zakonitosti  smatramo da je potrebno dosljedno primijeniti Zakon o PIO/MIO.                                                                                                                                                             b)     Usklađivanje penzija/mirovina utvrđenih sukladno s odredbama ovog zakona, vrši se samo na osnovu člana 51. Zakona, mjesečno na osnovu sredstava prikupljenih za taj mjesec. Ovim, članom decidno je uređeno postupanje nositelja osiguranja u slučaju kada ta sredstva nisu jednaka troškovima, odnosno kada su raspoloživa sredstva veća ili manja od troškova.                                                              

 

v   Direktora F.Z PIO/MIO broj FZ-01-05-501/08. od 22.05.2008. godine i

v   Direktora FZ-a PIO/MIO broj: FZ3/2-35-182/11 od 23.02.2011 godine.

v    Saveza udruženja penzionera umirovljenika F.BiH broj:09/2009 od 20.01.2010 godine.

v   Odgovora F.Z PIO/MIO na upit o pristupu informacijama po Zakonu o slobodi pristupa informacijama  broj FZ-01-01-501/08 od 22.05.2008 godine i broj FZ3/2-35-182/11 od 23.02.2011 godine,

v   Godišnjih izvještaja revizije financijskog poslovanja FZ PIO/MIO.

 

Sva ova mišljenja i stavovi svode se na sljedeće:

·       U cilju poštivanja načela zakonitosti potrebno je dosljedno primijeniti Zakon o PIO/MIO.

·       Usklađivanje penzija/mirovina utvrđenih sukladno s odredbama ovog zakona, vrši se samo na osnovu člana 51. Zakona, mjesečno na osnovu sredstava prikupljenih za taj mjesec. Ovim, članom decidno je uređeno postupanje nositelja osiguranja u slučaju kada ta sredstva nisu jednaka troškovima, odnosno kada su raspoloživa sredstva veća ili manja od troškova.    

                                                          

b)  Sljedećih stavova i presuda :

1.         Odluke ustavnog suda:

-------Broj  U-5/00 od 29.09 2000.                                                                              Ustavni sud smatra  da pravo na penzije za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1.                                                     Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava .

 -------Broj U-40/10 od 05.04.2011.                                                                      Utvrđuje se da Uredba o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše vojske F. BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg ministarstva obrane (Službene n. F. BiH broj 75/06, 58%07, 73%07, 89%07 i 31%06) nije sukladna sa Ustavom F. BiH.                                              Sud smatra da je donositelj Uredbe – Vlada F. BiH prekoračila ustavom utvrđenu nadležnost, zbog toga što je regulirala materiju koja spada u oblast socijalne politike i koja je u nadležnosti Parlamenta F. BiH.

2.         Uz podršku NORWEGIAN     AMBASSY                                        

II PRAVNI OKVIR

2.1. MEĐUNARODNI STANDARDI                                                            

Pravo na penziju nužno je posmatrati u cjelokupnom kontekstu ljudskih prava. Nesumnjivo da različita prava uključuju različite aspekte, međutim, ta činjenica ne dozvoljava državi da može zagovarati i garantirati jedno pravo na teret drugog prava . Stoga, država mora osigurati jedan holistički pristup ljudskim pravima. Na primjer, država ne može priznati prava na tzv. beneficirane penzije, a nauštrb prava na penziju osoba koje su to pravo ostvarile izdvajanjem putem doprinosa. (najniže, zajamčene-redovne).

 

3.                  UKIDANJE ODLUKE

O najnižoj, zajamčenoj i najvišoj penziji/mirovini (konac 2006. godine). Odluka je ukinuta na javnu intervenciju Odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava. Predmetnu Odluku nije nikada verificirala Vlada Federacije, pa ju je Vlada jednostavno stavila van snage

 

 

 

 

 

NA KOJI NAČIN SE KRŠE LJUDSKA IMOVINSKA PRAVA PENZIONERA UMIROVLJENIKA: 

 

--od kada, --u kojim iznosima i --na osnovu kojih članova Zakona o PIO/MIO se jedne grupe redovnih penzionera dovode u neravnopravan položaj sa drugim grupama redovnih penzionera?

 

A.      POVEĆANJE SOCIJALNIH PENZIJA NEZAKONITO JE OSTVARENO SMANJENJEM OSTALIH REDOVNIH PENZIJA (Detaljno obrađeno u Prilogu broj 1)--- Molim stav Komisije

·       Da bi se izbjegli socijalni nemiri ostvareno godišnje povećanje socijalnih (zajamčenih i najnižih) penzija: od 10,5 miliona KM u 2007 godini do 553 miliona KM u 2014 i prosječno za 9 mjeseci u 2017 godini za 519 miliona KM po domaćim i međunarodnim zakonima moglo je biti ostvareno sredstvima budžeta ili uz suglasnost svakog penzionera da mu se u tim iznosima, tom razdoblju i za te namjene smanjuje penzija koja nije ni tražena.

Protuzakonito je ostvareno iz prikupljenih doprinosa, smanjenjem ostalih redovnih penzija za identični novčani mjesečni i godišnji iznos povećanja socijalnih . (Velika uravnilovka među redovnim penzionerima u vrijednosti od preko 4 milijarde KM realizirana krivičnim djelima po članu 383-Zloupotreba položaja i ovlaštenja.

·       Menadžmenti FZ PIO/MIO očito podržani nadležnim ministarstvom nisu poštovali ništa od naprijed navedenog  i određivanjem i korištenjem u Zakonu nepostojećeg isplatnog, umjesto koeficijenta  člana 51. stavljajući se  iznad Parlamenta F. BiH,  po članu 383 Krivičnog zakona F. BiH počinili su krivično djelo „zloupotrebe položaja i ovlaštenja“ kojim se:                                                                                                                                                    kršenjem članova Zakona o PIO/MIO u F. BiH krše temeljna ljudska prava i penzioneri dovode u međusobni neravnopravan položaj. Nezakonitim; povećanjem penzija jednoj grupi penzionera za preko 4 milijarde KM (od kako se krši Zakon o PIO/MIO do danas) mjesečno za 43,3 miliona KM u 2017 godini i smanjenjem za isti iznos drugoj grupi penzionera krše se:

v     Opći okvirni Sporazum za mir u Bosni i Hercegovini

v      Aneks 4 - Ustav Bosne i Hercegovine

v     Član II: Ljudska prava i temeljne slobode. Pravo na imovinu - penziju.

v     Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama.

v     Zakon o PIO/MIO F. BiH

 

B.   Kršenje imovinskih prava između grupa redovnih ranije i novo penzioniranih----Molim stav Komisije

Neravnopravnost po ovom osnovu ostvaruje se od 01.10.2003 godine i svakim povećanjem penzija (bilo ih je 17) se povećava, zbog kršenja člana 50. Zakona o PIO/MIO.

·        Najpovoljnija osnovica penzije korigirana sa 0,85 (do 0,75 od 2005 godine),  po Zakonu se ispravno određuje. Usklađivanje visine prve isplaćene penzije treba se obaviti prema članu 50.stav 4. zakona, što se u praksi ne provodi. Tako dobivena vrijednost usuglašava se nezakonito (većim) isplatnim koeficijentom (kao da je penzioner od januara 2003 godine), umjesto koeficijentom člana 51. iz mjeseca penzioniranja (znatno manjim).

·        Zbog toga penzionirani u oktobru 2003 ima nezakonito uvećanu penziju za 5,80%, a penzionirani u bilo kojem mjesecu 2017 godine za 73,45%,odnosno penzija mu je po ovom osnovu za 36% veća od plate!

·        Ranije penzionirani u momentu penzioniranja i dok je živ prima nezakonito veću penziju (za 5,8%), ali zbog većeg nezakonitog povećanja penzija novo penzioniranih (i do 73,45 %) do danas je primio 14 penzija manje nego da se po ovom osnovu nije kršio zakon.  

·        Svim penzioniranim od 01.01.2003 godine po ovom osnovu povećana je penzija do sada za oko 400 miliona KM.  Kako se ukupno prikupljena suma doprinosa nije mijenjala to su za identičan iznos povećanja penzija novo penzioniranih (sa većim isplatnim koeficijentom) umanjene penzije svim ranije penzioniranim (uključujući i one koji su penzionirani prije januara 2003 godine). Nastala razlika (suprotna od uravnilovke) među redovnim penzionerima u iznosu do 400 miliona KM posljedica je krivičnih djela po članu 383 i 387.

 

C.    Kršenje imovinskih prava penzionera usuglašenim izmjenama važećeg Zakona o PIO/MIO (između predstavnika Vlade i krovnog udruženja penzionera), kako bi postao po članu 138 dio novog Zakona o PIO/MIO. ---Molim stav komisije

1.   Od 01.08.1998 godine stupio je na snagu postojeći zakon o PIO/MIO.

Prema dopisu  predsjednika Izvršnog odbora Saveza p/u citiram: „donošenjem tog zakona o PIO/MIO umanjene su sve ranije penzije za 39%. Na ovaj način od 01.08.1998 godine do 31.12.2000 godine nastavljena je isplata prosječne penzije od 152 KM umjesto 252 KM koliko je ostvareno do 31.07.1998 godine. Ovdje je ugroženo 265.000 tadašnjih penzionera.(penzija smanjena za 65,79%).

 

            Ova  informacija je netočna.

a)          Savjet Društvenog fonda za PIO BiH 24.03.1998 godine (skoro pola godine prije stupanja na snagu novog zakona) donio je Odluku (u skladu sa Zakonom) o usklađivanju penzija kod kojih je posljednja godina rada bila 1996 ili 1997 godina sa penzijama kod kojih je posljednja godina rada 1995 ili neka ranija godina tako što se prilikom određivanja penzije nakon prethodnog usklađivanja prema kretanju plata u januaru tekuće godine u odnosu na cijelu prethodnu godinu pomnoži sa slijedećim koeficijentima (smanji za te koeficijente):

                 ----Posljednja godina rada 1996 godina-------------0,5057

                 ----Posljednja godina rada 1997 godina-------------0,4018

Po smanjenju penzija odnos prosječnih penzija i plata u 1998 godini iznosio je  46,77% .

---U aprilu 1998 godine     odnos je 154,19 KM / 324,36 KM = 47,54%

---U junu1998 godine        odnos je 153,34 KM / 319,06 KM = 48,06%

---U augustu 1998 godine odnos je 162,90 KM / 334,69 KM  = 48,67%

---U oktobru 1998 godine  odnos je 158,10 KM / 352,18 KM = 44,89%

 

Da nisu primijenjeni  koeficijenti za 1996. i 1997 godinu

n            Odnos prosječnih penzija i plata u 1998 godini od 46,77% bio bi znatno veći.

n            Taj odnos uz ova smanjenja u 1998 godini ostvaren je najveći do danas, odnosno penzija u odnosu na platu bila je u 1998 godini najveća do danas.

n            Podsjetit ću da su ti odnosi: u: ---2003 godini 36,60 %, u  ---2006 godini 39,50%

        u 2008 godini 45,31 ---u 2014 godini 43,96% i --- u augustu 2017 godine 42,64%

 

Bilo bi interesantno čuti odgovor predlagača na pitanje;

Zašto se penzioneru koji je u penziju otišao u maju 1996 godine i prije tog datuma (i nije mu umanjena penzija za 0,5057) treba povećati penzija za 10% tako što će se za tih 10% smanjiti penzija penzioneru (na istom radnom mjestu sa istom visinom penzije i istim penzijskim stažem) koji je otišao u penziju 2 mjeseca kasnije (od juna 1996 do maja 1997 godine) kome je po Odluci SDF od 24.03.1998 godine smanjena penzija za 0,5057  ?

 

Isto pitanje važi i za penzionirane u 1997 godini samo se mijenja godina 1996. sa 1997. i koeficijent 0,5057 sa 0,4018.

 

Ako je kome od ove dvije grupe penzionera trebalo povećati penziju (nije ni jednoj) onda je penzije trebalo povećati penzioniranim poslije Odluke od 24.03.1998 godine

 

Ako bi se u novom prijedlogu Zakona prihvatilo povećanje penzija od 10% penzioniranim prije 01.08.1998 godine došlo bi do još većeg kršenja imovinskih prava penzioniranim poslije tog datuma- mada je to mali iznos sredstava jer je vrlo malo penzionera koji bi to povećanje mogli koristiti. Zato je od predstavnika penzionera koje plaćaju penzioneri a koji rade očito za sebe, a ne za penzionere i predloženo povećanje penzija od 10% (da se vidi kako su za 20 godina uradili nešto korisno za penzionere- nisu uradili ništa ).

Povećanje od 10% do primjene novog zakona vjerojatno bi za penzionirane od 1998. do 2001 godine  mogli prihvatiti ostali penzioneri jer se radi o starijim i često bolesnim penzionerima koji su radili duže 5(M) i 10(Ž) godina, te ulagali za toliko više u penzioni fond i iz njega za toliko godina primili manje penzija.

b)         Predloženo povećanje od 5% za penzionirane od 1998 do kraja 2007 godine je neadekvatno. Pretpostavka je da bi za penzionirane od januara 2001. do kraja 2008 godine povećanje penzija od 30% do primjene novog zakona mogli prihvatiti ostali penzioneri zbog:--dužeg ulaganja i kraćeg primanja penzija, ---manjeg iznosa penzija u odnosu na platu u odnosu na prethodnu grupu za 5,27%  --manjeg povećanja prve penzije i do 50% u odnosu na penzionirane poslije 2008 godine  ---smanjenja penzija ove grupe penzionera za isplatu povlaštenih (181 miliona KM) penzija i (88 miliona KM) za isplatu socijalnih penzija iz prikupljenih doprinosa umjesto iz budžeta.

c)          Za sve penzionirane od 01.01.2009 godine do primjene novog zakona koji nezakonito primaju veću penziju od zadnje isplaćene plate za 36%  smatram da ne bi trebalo mijenjati visine penzija.

 

 

 

D.      Ovom prilikom želim podsjetiti da je rad vrijednost koja se na tržištu ostvaruje.

·             Dio toga rada odvojen je i povjeren državi, (kod nas F. BiH) kao doprinos za sigurnu starost, uz njenu garanciju da će ga kroz penziju vraćati kroz  realnu i održivu vrijednost svugdje u svijetu je vlasništvo- lična imovina penzionera koja im se kroz penziju vraća i nema niko pravo da je oduzima, ili smanjuje dajući je nezakonito nekom drugom (član 3 Zakona o PIO/MIO).

·              Tako radom ostvarena penzija spada u radnu  (a ne socijalnu) kategoriju, a vraća se na principu među generacijske solidarnosti uz poštivanje ekonomskih zakonitosti u obavezama i pravima.

·              Duži staž osiguranja i veći uplaćeni doprinos omogućavaju veći obim prava po osnovu osiguranja.

·              Svi uposlenici su obavezni plaćati doprinos, pa se bez uplaćenog  doprinosa prava na penziju ne mogu ostvarivati

·              Svi: zakoni domaći i strani, uredbe, odluke ustavnog suda, mišljenje ombudsmena i monetarnog fonda su da se ne mogu iz penzionog fonda financirati socijalne penzije, a ni povlašteni penzioneri dok po Zakonu o PIO/MIO ne steknu status penzionera.

I pored toga: socijalne i povlaštene penzije su protu zakonito isplaćivane iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta zbog čega je i došlo do:-- neprimjerenog i nevjerojatno velikog kršenja imovinskih prava redovnih penzionera, ---velike uravnilovke i neravnopravnosti među penzionerima.

     Za sva ostala socijalna davanja sredstva se izdvajaju iz budžeta:

            od svih korisnika budžeta pa samim tim i od penzionera.

Objavio/la penzioner u 18:55, 0 komentar(a), print, #


Stariji postovi