Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

19.04.2019.

PENZIJE PO NOVOM I STAROM ZAKONU O PIO/MIO

Predsjedniku Saveza udruženja udruga p/u gospodinu Redži Mehiću. Mada je novi zakon o penzijsko invalidskom osiguranju stupio na snagu 01.03.2018 godine, po starom su sve penzije obračunate i isplaćene za mart 2019. godine, a vjerojatno će se to nastaviti kako sam predviđao u dopisu od 17.06.2018. , ako SUPUF BiH hitno ne prekine diskriminaciju penzionera o kojoj sam opširno pisao i opisao krivična djela putem kojih su svi penzioneri oštećeni. Po Zakonu o pristupu informacijama dobio sam od FZ PIO/MIO i od FZ za statistiku podatke potrebne za obračun visina penzija po novom zakonu o penziono invalidskom osiguranju (kolona 3. tabele u nastavku dopisa). Podatke u kolonama 1. i 4. koristio sam iz rješenja o penzioniranju za penzionere opisane pod A. i B. Na isti način može se izračunati visina penzije za svakog do sada redovno penzioniranog. Obračun visine penzije po Zakonu o PIO/MIO koji je stupio na snagu 01.03.2018 godine A. Za penzioniranog VSS sa 40 godina radnog staža i zadnjom godinom rada u 2001. godini. Po starom zakonu penzija mu je iznosila u 2002. godine 425,323 KM. Danas prima penziju 839,39 KM (zbog u ranijim dopisima koje sam Vam dostavljao opisanih kršenja Zakona o PIO/MIO). Zadnja godina rada 2001. ZGLK Zbir glavnih ličnih koeficijenata = 85,660947 - 15,44 = 70,221 PERIOD = 27 godina LK Lični koeficijent / staž osiguranja = 70,220947 / 27 = 2,6007758 LB Lični bod = 2,601 x 40 = 104,031 Visina penzije =104,031 x 14 = 1.456,43 KM . Po starom Zakonu penzija mu je 425,323 KM , za 3,4242 puta ili za 242,42% manja. Penzioner koji je u 2002 godini obračunat po tada važećem Zakonu o PIO/MIO primao 425,323 KM danas prima 839,39 KM (Prima za 1,9735 puta ili za 97,35% veću penziju). Ako bi i visinu penzije obračunate po regulama novog Zakona o PIO/MIO za 2002 . godinu u iznosu od 1.456,43 KM preračunali (povećali za 97,35%) taj penzioner bi danas trebao imati penziju 2.874,32 KM što je veće od najviše, pa bi primao penziju od 2.148,48 KM --- manju za 728,84 KM od zarađene ili za taj iznos bi mu zarađena penzija bila veća od najviše. Visina penzije po novom zakonu veća je za 242,42% od one koju sada prima. Usklađivanje penzija po članu 78. novog zakona za penzionirane u 2019. godini ---- Kako je prema članu 78 novog zakona vrijednost općeg boda za penzionirane u 2019. godini umjesto 14 sada 14,5 VSS penzioner će umjesto 2.874,32 KM u 2019. godini imati visinu zarađene penzije 2.976,97 KM. ----Primat će najvišu penziju od 2.148,48 KM dok najniža penzija ne bude veća od 430 KM. Ovo je vrlo dobra vijest za one koji će biti penzionirani po novom zakonu u 2019. godini Koliko će biti diskriminirani ranije penzionirani sa istim mjesečnim zaradama kad im penzija ostane 839,39 KM? Usklađivanje penzija po članu 79. novog zakona ----Sve penzije s izuzetkom najviših i penzija ostvarenih u 2019. godini, povećat će se za 3,5 posto s primjenom od 01.01.2019 godine. ---- Minimalne i zajamčene penzije ostvarene i u 2019. godini također će se povećati za 3,5 posto. ---- Korisnicima penzija ostvarenih prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, a prema odredbama navedenog zakona, usklađivanje penzija će biti izvršeno sljedećeg mjeseca za 1,6% s primjenom od 01.01.2019 godine, s izuzetkom minimalnih penzija koje se povećavaju za 3,5 posto. ---- Pored povećanih penzija za mjesec april, korisnici će prilikom isplate, a koja će biti u ponedjeljak 6. maja, dobiti i razlike između isplaćene i uvećane penzije za prva tri mjeseca. Ovo povećanje penzija od 3,5% primijenit će se na penzionirane po starom zakonu. Promatranom penzioneru penzija će porasti za 29.38 KM a obračunatom po novom zakonu za 107,17 KM. ova razlika i nije toliko velika u odnosu na obračunate zarađene penzije 868,77 prema 2.976,97 KM. Uz ista mjesečna ulaganja u penzioni fond i uz povećanja penzija po članovima 38. i 39. novog zakona penzionirani po novom zakonu imt će zarađenu penziju 2.876,97 KM a po starom zakonu 868,77 KM manju za 3,5454 puta ili manju za 254,54 %. 2. Analiziran je penzionirani 2002. godine VŠ ili VKV spreme sa 37 godina staža i zadnjom godinom rada u 2001. godini. Za 3 godine manjeg staža penzija koju prima mu je smanjena za 3% . Po starom zakonu penzija mu je iznosila u 2002. godine 224,9023 KM. Danas prima penziju 443,84 KM, a penzionirani NSS istog godišta 450,12 KM zajamčenu veću za 6,28 KM (zbog u ranijim dopisima koje sam Vam dostavljao opisanih kršenja Zakona o PIO/MIO—isplate razlike za socijalne iz penzionog fonda umjesto iz budžeta). Dok VŠ penzioner počne primati penziju NSS će već primiti 72 x 450,12 KM = 32.408 KM i uz to će svaki naredni mjesec primati penziju veću za 6,28 KM od VŠ ili VKV penzionera. Po novom Zakonu o PIO/MIO obračun penzije analiziranih VŠ ili VKV ZGLK Zbir glavnih ličnih koeficijenata = 33,61 PERIOD = 27 godina LK Lični koeficijent / staž osiguranja = 1,2448 LB Lični bod = 1,2448 x 37 = 46,058 VISINA PENZIJE 46,058 x 14 = 644,81 KM (umanjena za 3 x 0,04 x 644,81 = 77,38 KM) iznosila bi u 2002. godini 567,43 KM. Po starom Zakonu penzija mu je iznosila 224,9023 KM , a po novom 567,43 KM Po novom Zakonu penzija bi mu 2002. godine bila veća za 342,53 KM ili za 152,30%. Penzioner koji je u 2002 godini obračunat po tada važećem Zakonu o PIO/MIO primao 224,90 KM danas prima 443,84 KM (Prima za 1,9735 puta ili za 97,35% veću penziju). Analizirani VŠ ili VKV penzioner danas bi obračunat po regulama novog Zakona o PIO/MIO trebao primati penziju od 567,43 KM x 1,9735 = 1.137,58 KM. Penzija bi mu danas obračunata po novom zakonu bila veća za 693,74 KM ili za 3,085 puta ili za 208 %. NAPOMENA Usklađivanje penzija po članu 78. novog zakona za penzionirane VŠ ili VKV u 2019. godini --- Penzionirani po novom zakonu imat će penziju 1.137,58 KM x 1,036 = 1.178,53 KM a penzionirani po starom zakonu 443,84 KM , manju za 2,6553 ili za165,53%. Usklađivanje penzija po članu 79. novog zakona za penzionirane VŠ ili VKV u 2019. godini --- Penzioneri VŠ ili VKV po novom ili starom zakonu primat će povećanje za 3,5%. Po starom zakonu primat će penziju 459,37 KM. Po novom zakonu imat će penziju 1.219,78 KM ili veću za 2,6553 ili za 165,53 %. Molio bih Izvršni odbor Saveza udruženja udruga penzionera / umirovljenika u F. BiH da se što je moguće prije po svakoj stavci dopisa od 17.06.2018 godine u kojoj je opisano kršenje međunarodnih i domaćih zakona ili članova 383 i 387 krivičnog zakona, zahtijeva od Kantonalnog tužilaštva pokretanje tužbi. Mislim da bi se trebalo hitno pokrenuti postupak za opisani način obračuna visine penzije po novom zakonu o PIO/MIO i zahtijevati da se prekine atak poslodavaca na smanjenje doprinosa. Sa poštovanjem

10.12.2018.

Uz godišnjicu konvencije o ljudskim pravima

UZ godišnjicu donošenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama NADAM SE I VJERUJEM DA ĆE NOVO TROČLANO PRESJEDNIŠTVO BIH ISPUNITI ONO ZA ŠTO SE ZAKLELO PRED TV_AUDITORIJEM; podsjetit ću da ću: -- Savjesno obavljati datu mi dužnost. -- Poštovati Ustav BiH. -- Provoditi Opšti okvirni sporazum za mir i njegove anekse u cijelosti. -- Štititi i unapređivati ljudska prava i osnovne slobode, te -- Brinuti o interesima i ravnopravnosti svih naroda i građana. A. Kršenje Ustava i ljudskih prava ranije penzioniranih od strane novo penzioniranih 1. U novembru 2018. godine 139.975 penzioniranih od januara 2014. godine (novo penzioniranih) primalo je nezakonito uvećanu penziju po isplatnom koeficijentu 1,816 i po tom osnovu su iz penzionog fonda nezakonito naplatili više 107.263 KM za jedan mjesec. Sve dok se penzioniranje obavlja po starom zakonu ta mjesečno nezakonito isplaćena suma će rasti- • Za tih 107.263 KM smanjene su nezakonito penzije „Ostalim“ 272.564 ranije penzioniranim kojima je penzija u tom mjesecu obračunavana po koeficijentu 1,0497. • Po važećem zakonu penzije svim penzionerima u novembru 2018 godine (penzioniranim prije ili poslije januara 2014 godine) morale su se obračunati i isplatiti po (jednom) istom koeficijentu. Sredstava je bilo da taj koeficijent za sve bude 30,97%. Da je tako urađeno ne bi bilo diskriminiranih penzionera po tom osnovu. • Po novom zakonu ova diskriminacija ranije penzioniranih nastavlja se dok se ranije penzioniranim ili njihovim porodicama ta penzija isplaćuje. B. Kršenje Ustava i ljudskih prava „Ostalih“ penzionera- (diskriminacija) od strane penzionera sa socijalnim penzijama 1. U novembru 2018 godine 189.214 penzionera sa najnižim i zajamčenim penzijama primjenom nezakonitog isplatnog koeficijenta, većeg za 65 % od zakonom predviđenog, primilo je nezakonito više 44.241.106 KM. • Za tih 44.241.106 KM u novembru je nezakonito smanjena isplata za 192.553 ili za 53,62% „Ostalih“ penzionera, (124.949 koji primaju veće od socijalnih i za 67.604 penzionera koji primaju penziju u inostranstvu). • Po novom zakonu o PIO/MIO ovi diskriminirani penzioneri primat će umanjenu penziju za 53,62% dok se ta penzija isplaćuje njima ili njihovim porodicama. 2. U novembru 2018. godine 139.975 penzioniranih od januara 2014. godine primalo je nezakonito uvećanu penziju po isplatnom koeficijentu 1,816 i po tom osnovu su iz penzionog fonda nezakonito naplatili više 107.263 KM za jedan mjesec.. • Za tih 107.263 KM smanjene su nezakonito penzije „Ostalim“ 272.564 ranije penzioniranim kojima je penzija u tom mjesecu obračunavana po koeficijentu 1,0497. • Po važećem zakonu penzije svim penzionerima u novembru 2018 godine (penzioniranim prije ili poslije januara 2014 godine) morale su se obračunati i isplatiti po istom koeficijentu. Sredstava je bilo da taj koeficijent za sve bude 30,97%. Da je tako urađeno ne bi bilo diskriminiranih penzionera po tom osnovu. • Po novom zakonu ova diskriminacija ranije penzioniranih nastavlja se dok se ranije penzioniranim ili njihovim porodicama ta penzija isplaćuje. C. Kršenje ljudskih prava redovnih penzionera zbog ostalih nezakoniti i nenamjenski isplata iz sredstava PIO/MIO- (diskriminacija) Uključujući diskriminaciju koju redovni penzioneri trpe zbog nezakonitih dijelova isplate povlaštenih penzija (isplatom iz penzionih, umjesto iz sredstava budžeta) može se konstatirati da se diskriminiranim penzionerima penzija u prosjeku isplaćuje umanjena bar za isti iznos mjesečno isplaćene penzije što je razlog za smjene odgovornih i adekvatno sankcioniranje, uz obavezno otklanjanje što je moguće brže uzroka ovdje pobrojanih i drugih razloga diskriminacije pojedinih grupa penzionera.

05.12.2018.

Komentar po odgovoru

SAVEZ UDRUŽENJA UDRUGA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA U F. B i H Trg nezavisnosti broj 11 E-mail supufbib@bih.net.ba Na ruke Predsjedniku gospodinu Redži Mehiću. Molim Vas, ako je ikako moguće da se ovaj materijal razmotri na sjednici Izvršnog odbora i da istoj o svom trošku prisustvujem. Predmet: KOMENTAR PO ODGOVORU PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA SUPUF BIH Poštovani Predsjedniče Zahvaljujem Vama i novom rukovodstvu supufbih na hrabrosti i poštenom odnosu prema desetogodišnjem prikrivanju kršenja međunarodnih i domaćih zakona od strane ranijeg krovnog rukovodstva, zbog čega su penzioneri svaki mjesec od 2007. godine do danas u prosjeku primali umanjenu penziju za oko 30%. Uvaženi Predsjedniče Ne slažem se sa ocjenom „da je kasno za preduzimanje nekih pravnih mjera protiv imenovanih“, pa su komisije predložile Izvršnom odboru da se u buduće preko člana UO FZ PIO iz Saveza pomno prate aktivnosti FZ PIO i pravovremeno preduzimaju mjere kako bi se spriječilo donošenje odluka i rješenja na štetu Saveza. Podsjećam Od januara 2007 godine do danas, mada je bilo dovoljno sredstava u penzionom fondu, ni jedan penzioner nije ni za jedan mjesec primio zarađenu penziju zbog nezakonitih i nenamjenskih trošenja penzionih sredstava nastalog kršenjem : USTAVA BiH,-- DAYJTONSKOG SPORAZUMA, --EVROPSKE KONVENCIJE O PRIMJENI NAJVIŠEG STUPNJA MEĐUNARODNO PRIZNATIH LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I -- ZAKONA O PIO/MIO F. BIH (Službene novinama F.BiH broj 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12). (U nastavku skraćeni naziv Ustava, i…… ) . Mada je najnoviji zakon o PIO/MIO stupio na snagu 01.03.2018. godine, dakle prije 8 mjeseci, skoro svih 414.160 penzionera za oktobar obračunato i isplaćeno je po starom zakonu uz kršenje: Ustava, i…… . Skoro svi do sada penzionirani i oni koji će još biti obračunati po starom zakonu, primat će nezakonito do kraja života drastično manje od zarađenih i po domaćim i međunarodnim zakonima , Ustavu i …. ispravno određenih visina penzija. Razmotrimo u najkraćem kako su prikupljena sredstva putem doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje nezakonito, svaki mjesec od januara 2007. godine u velikim iznosima i uz svesrdnu i obilatu pomoć onih koji su nas zastupali i za to od penzionera primali visoke ugovorne naknade, „odlepršala“ u budžet F. BiH, umjesto da budu isplaćena penzionerima . Sljedećim nezakonitim radnjama nekadašnja veoma uspješna radna populacija -- danas penzioneri (koja je od zaostale agrarne, dovela zemlju do industrijski srednje razvijene) prevedena je nezakonito u socijalnu populaciju od koje se svaki mjesec (od danas najmanje plaćenih –t.j. penzionera) oduzima nezakonito imovina-veliki procent penzije, da bi se tim sredstvima nezakonito povećavala imovina najbolje plaćenim i prekobrojnim budžetskim zaposlenicima sa izuzetno lošim rezultatima rada: Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je bio na snazi do marta 2018 godine: A Zarađena visina prve penzije se ispravno određuje za svakog penzionera. B Koeficijente za socijalne i najvišu penziju Upravni odbor FZ PIO/MIO za svaki mjesec određuje ispravno po Zakonu o PIO/MIO (Dopisi Broj : FZ-01-01-501/08 od 22.05.2008 i Broj: FZ 3/2-35-182/11 od 23.02 2011 godine. 1. Članom 72. Zakona o PIO/MIO iz 1998. , 2000. i 2009. godine definirane su visine socijalnih (najnižih i zajamčenih) penzija u F. BiH. 2. Članom 50. iz 1998. , 2001. i 2009. godine definirana je visina najviše penzije. 3. Na osnovu : - visine najniže penzije,- raspoloživih sredstava i - ukupnih troškova za isplatu penzija, izračunava se vrijednost koeficijenta člana 51. Zakona o PIO/MIO. Sa koeficijentom člana 51. množe se visine zarađenih penzija da bi se dobile visine penzija svakog penzionera (uz zakonita ograničenja socijalnih i najviših) koje će se isplatiti za protekli mjesec . 4. Upravni odbor FZ PIO/MIO u kojem je i predstavnik Udruženja penzionera, svaki mjesec prema Zakonu određuje visine socijalnih i najviše penzije (Dopis broj FZ-01-01-501/08 i broj FZ 3/2-35-182/11). Za te vrijednosti koeficijenata (penzija) izuzev predstavnika penzionera u Upravnom odboru FZ PIO/MIO (krovnog rukovodstva) penzioneri ne znaju jer se ne objavljuju, a po tim vrijednostima bi trebale, ali se ne isplaćuju visine penzija za protekli mjesec. C. Objavljena struktura nezakonito određenih visina socijalnih i najviših penzija (Objavljuje se da ju je donio Upravni odbor FZ PIO/MIO). Na osnovu objavljenih protu zakonito određenih visina socijalnih i najviše, računaju se visine „Ostalih“ i prve isplaćene penzije. Prema tome visine svih isplaćenih penzija za protekli mjesec) nisu određivane po Zakonu o PIO/MIO od januara 2007. godine do danas. 1. Za određivanje (usklađivanje) isplaćene : najniže, zajamčene, najviše i prve penzije svakog mjeseca korišten je nezakonito isplatni koeficijent. Isti po onome kako se koristi predstavlja koeficijent porasta penzija od 01.12.2002. godine do mjeseca za koji se isplaćuje ta penzija. • Isplatni koeficijent ne postoji u Zakonu o PIO/MIO ; ni po nazivu ni po definiciji, pa je onaj koji ga je odredio i naredio njegovu primjenu zloupotrijebio položaj ili ovlaštenja po članu 383 k.z. F. BiH. Onaj koji ga je nezakonito odredio i koristio mogao je njegovu vrijednost odrediti po svom nahođenju - koliku želi (veću ili manju). Za to krivično djelo nitko do danas nije ni optužen. 2. Za januar 2007. godine • Primjenom nezakonitog isplatnog koeficijenta 1,35 umjesto zakonom propisanog koeficijenta člana 72. koji je iznosio 1,00 : najniža, zajamčena, najviša i prva isplaćena penzija povećane su nezakonito za 35%. Zbog toga su u 2007 godini socijalne penzije nezakonito isplaćene za 126 miliona KM veće, pa su za isti iznos (126 miliona KM) smanjene sve „Ostale“ penzije u toj godini. Kršenje : Ustava, … . 3. Za januar 2008. godine • Ponovljen je isti princip samo je sada nezakoniti i u Zakonu o PIO/MIO nepostojeći isplatni koeficijent bio veći od koeficijenta člana 72. Zakona za 53% (mogao je biti i veći ili manji) pa su socijalne penzije protu zakonito u 2008 godini isplaćene za 206 miliona KM veće, zbog čega su sve „Ostale“ penzije za isti iznos (206 miliona KM) isplaćene nezakonito manje -diskriminacija. Kršenje : Ustava, … . 4. Za januar 2009. godine i do danas • Penzije se obračunavaju i isplaćuju po izmijenjenom zakonu („Sl. novine F.BiH“ broj 4/09). Izmijenjena je odredba člana 72. stav 1. i 2. tako da od 2009. godine socijalne penzije ne mogu biti manje od (80% i 60%) od prosječne penzije isplaćene u decembru 2007. godine usklađene sa članom 51. Zakona , što znači da su socijalne penzije ostale do danas na nivou na kojem su bile na dan 01.01.2007. godine, a isplaćuju se kao i sve druge penzije u skladu sa članom 51. Zakona. • Nezakonitom primjenom od januara 2009. godine do danas isplatnog koeficijenta većeg za 65% (mogao je biti veći ili manji) od koeficijenta člana 72. Zakona, socijalne penzije se od januara 2009. godine svaki mjesec do danas isplaćuju nezakonito povećane za 65%. Zbog nezakonitog povećanja socijalnih za identične vrijednosti (mjesečno ili godišnje) isplaćuju se nezakonito smanjene „Ostale“ penzije (u istom mjesecu ili godini) . Navodim samo dva primjera:  U 2017 godini za najniže i zajamčene penzije korištenjem isplatnog koeficijenta nezakonito je više izdvojeno 518.702.000 KM ili 65% više od po Zakonu (primjenom člana 72.) obračunatih sredstava. Nezakonitim povećanjem socijalnih za 65% iz prikupljenih sredstava doprinosa za PIO/MIO, umjesto iz sredstava budžeta -smanjene su „Ostale“ (penzije koje nisu socijalne), nezakonito za 62% ili za 518.702.000 KM (Napominjem samo u jednoj – 2017. godini) . Kršenje : Ustava, …  U oktobru 2018. godine 188.458 penzionera primilo je socijalne penzije u iznosu 67.802.255 KM nezakonito uvećane za 65% ili za 44.071.661 KM . Ta sredstva po Ustavu su trebala biti isplaćena iz budžeta. Kako su nezakonito isplaćena iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO, za taj iznos (44.071.661 KM) ili za 53,70% nezakonito su smanjene penzije „Ostalim“ t.j. za 190.756 penzionera koji ne primaju socijalne i najvišu penziju. Kršenje : Ustava, … . Napomena: Zbirno od januara 2007. do novembra 2018.godine nezakonito je iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO umjesto iz budžeta isplaćeno 5.313.000.000 KM. Za taj iznos su nezakonito smanjene penzije koje nisu najniže i zajamčene kršenjem USTAVA .....,što izgleda nestvarno, ali je ipak tačno, uz maksimalna odstupanja od 5% u plusu ili minusu. D. Prekršaji pri određivanju naprijed analiziranih visina isplaćenih socijalnih penzija u F.BiH 1. Kršenje : Člana 72. i Člana 51. Zakona o PIO/MIO-Krivično je djelo ZLOUPOTREBE POLOŽAJA I OVLAŠTENJA po članu 383 Krivičnog zakona F.BiH. 2. Kršenje : Člana 3. Zakona o PIO/MIO –imovinskih prava penzionera. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. 3. Kršenje : Međunarodnih standarda-U BiH izravno se primjenjuju prava i slobode garantirani Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava kao i njezinim protokolima (među pobrojanim je i pravo na imovinu - penziju). Ovi akti prema Ustavu … imaju prioritet nad svim drugim zakonima. 4. Kršenje : Odluke Ustavnog suda broj U-5/0 od 29.09.2000. godine u kojoj stoji ; Ustavni sud smatra da pravo na penziju za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1 Protokola 1. 5. OBRZLOŽENJE o primjeni isplatnog koeficijenta Ustavom je članom 20 stavkom d) precizirana nadležnost Parlamenta F. BiH – Donošenje zakona o vršenju funkcija federalne vlasti. Zakoni stupaju na snagu kako je u njima utvrđeno, ali ne ranije nego što budu objavljeni u službenom glasilu Federacije. Precizno je utvrđen postupak za izmjenu i dopunu Ustava -- Izmjene i dopune ovog Ustava mogu se donositi odlukom Parlamentarne skupštine sa tim da ni jedna izmjena ili dopuna ovog Ustava ne može dokinuti ili umanjiti ni jedno od prava i sloboda navedenih u članku II ovog Ustava (Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda) ili izmijeniti ovaj stavak. C. ZAVRŠNO po problematici obrađenoj ovim dopisom (Određivanje usklađivanje i isplata: socijalnih, najviših i prve isplaćene penzije) U skoro svim Zakonima o penziono invalidskom osiguranju u svijetu najniže isplaćene visine socijalne penzije za januar određuju se procentom isplaćene prosječne penzije u decembru prethodne godine. Za januar 2009. godine i sve dok se primjenjuje stari zakon (do danas) umjesto decembra prethodne godine koristi se vrijednost prosječne penzije iz 2007 godine. Po Zakonu o PIO/MIO iz 1998. godine, i svim njegovim izmjenama i dopunama do 01.03.2018. godine, Upravni odbor PIO/MIO svaki mjesec do danas svojim odlukama ispravno određuje mjesečne visine : najniže -- zajamčene i -- najviše penzije. Da se te odluke objavljuju i da se po njima sve ( zarađene) penzije isplaćuju sredstvima iz penzionog fonda ne bi se KRŠIO : --DEJTONSKI SPRAZUM -- USTAV BiH – EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA (imovinskim pravima penzionera) I DOMAĆI I MEĐUNARODNI ZAKONI. Zbog nenamjenskih i nezakonitih isplata povlaštenih penzija (189.971.969 KM iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta) visine svih penzija su bile male, a socijalne su bile ispod egzistencijalnog minimuma. Vlada, nadležno ministarstvo i penzioneri su trebali tražiti od Parlamenta kao nadležne institucije povećanje socijalnih penzija za određeni, kako je tada odlučeno (isplatni) koeficijent. Potrebna sredstva za to povećanje trebala su se osigurati i isplatiti iz budžeta, kako se ne bi kršio Ustav i ….. . Uz to morali su se uraditi i usvojiti kriteriji koje korisnik treba ispunjavati da bi mogao primati socijalnu, umjesto veoma niske zarađene penzije. Na taj način otklonile bi se nepravde i stvorili uvjeti za još veće povećanje socijalnih penzija. Siže:  U oktobru 2018. godine penzionerima sa najnižim i zajamčenim penzijama isplaćeno je iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta 44.071.661 KM ili 65% više sredstava. Zbog toga je „Ostalim“ penzionerima za isti iznos penzija umanjena. Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. .  U 2017. godini penzionerima sa najnižim i zajamčeni penzijama isplaćeno je nezakonito 518.702.000 KM ili 62% više sredstava (iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta). Zbog toga je „Ostalim“ penzionerima za isti iznos penzija umanjena. Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. .  Od 01.01.2014. do 01.11.2018 godine (za 48 mjeseci) zarađena visina prve penzije nezakonito se usklađuje isplatnim koeficijentom 1,816, a svih penzioniranih do tada koeficijentom 1,0497. Da se radilo po zakonu svi penzionirani bi primali isto povećanje od 1,2356 ili 23,56%. Novo penzioniranim je isplaćeno više 17.907.888 KM za isti iznos smanjene su penzije ranije penzioniranim (do januara 2014. godine). Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. . U oktobru 2018 godine po zakonu bi svi (ranije i novo penzionirani trebali primiti penziju povećanu za 1,2956 ili za 29,365. Novo penzionirani su primili 1.003.000 KM više, a za isti iznos smanjena je penzija ranije penzioniranim. Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. .  Samo po osnovu socijalnih i prve isplaćene penzije u oktobru 2018. godine „Ostali“ penzioneri su zakinuti za 53,70% ili za 44.071.661 KM zbog socijalnih i za 29,36% ili za 1.003.000 KM zbog prvih isplaćenih nezakonito uvećanih. (Nisam prikazao novćano i u procentima smanjenja penzija zbog isplate povlaštenih penzija iz sredstava penzionog fonda, umjesto iz sredstava budžeta).  Na osnovu podataka iz Zavoda za statistiku F. BiH i podataka na osnovu kojih je obračunata penzija jednog penzionera izračunao sam visinu penzije koju bi primao obračunatu po novom Zakonu koji je stupio na snagu 01.03.2018. godine.  Rezultati su: --ZGLK Zbir glavnih ličnih koeficijenata = 85,660947 --PERIOD = 27 GODINA --LK Lični koeficijent / staž osiguranja = 85,660947/27 = 3,172627 --LB Lični bod = 3,172627 x 40 = 126,905 Visina penzije =126,905 x 14 = 1.776,67 KM po novom zakonu o PIO/MIO.  Po starom zakonu taj penzioner prima 839,39 KM što je manje 937,28 KM ili za 111,66% od iznosa penzije obračunate po novom zakonu. Ako bi penziju od 839,39 KM povećali za nezakonito umanjenje 1,537 (za socijalne penzije) iznosila bi= 1.290 KM i za nezakonito umanjenje 1,2936 (zbog prve) taj penzioner bi u oktobru 2018. godine primao penziju = 1.630 KM. --(Nisam prikazao novćano i u procentima smanjenje penzija zbog isplate povlaštenih penzija iz sredstava penzionog fonda, umjesto iz sredstava budžeta). Realno je očekivati da se zbog tih nezakonitih isplata u oktobru penzija smanjila najmanje za 1,09 ili za 9%. Po starom zakonu o PIO/MIO da se ne krši, penzija tom penzioneru trebala bi biti veća za 9% i iznosila bi = 1.776 KM kao i po novom zakonu. Zbog kršenja zakona, Ustava. i ... isplaćena je 839,39 KM 2,1166 puta manja. PODSJETIO BIH DA : Po članu 3. starog Zakona i članu 5. novog Zakona o PIO/MIO F. BiH : --Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su neotuđiva, lična, ne mogu se prenijeti na drugog. Kako se zarađene socijalne penzije krivičnim djelima u prosjeku povećavaju u 2007. godini za 35% smanjenjem „Ostalih“ penzija za isti ukupni iznos? 2008. godini za 53% smanjenjem „Ostalih“ penzija za isti ukupni iznos? 2009. godini sve do danas za 65% smanjenjem u svakoj godini „Ostalih“ penzija za identični novčani iznos povećanih socijalnih u toj godini.? Krši li se zakon Ustav, Dejtonski sporazum Evropska konvencija o ljudskim-imovinskim pravima penzionera u izuzetno visokim novčanim iznosima ? --Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne mogu zastarjeti ! Kako je onda kasno za preduzimanje nekih pravnih mjera protiv imenovanih“ ? Krovno rukovodstvo Saveza udruženja penzionera (predstavnici penzionera u Upravnom odboru FZ PIO/MIO) umirovljenika, ništa nije poduzimalo (tužba, protesti ili.....) da sprijeći nezakonito i protu ustavno umanjenje penzija polovici penzionerske populacije. Znalo je da je to nezakonito, ali je u njemu aktivno učestvovalo da bi zadržalo više godišnji ostanak na izuzetno dobro plaćenim mjestima (uz penziju mjesečno i do dvije prosječne plate u Federaciji). Treba li 190.000 penzionera koji primaju: veću penziju od socijalne i oni kojima se penzija isplaćuje u inostranstvo do kraja života primati dva puta manju penziju od one koju bi primali da se zakon i Ustav,.... ne krši? Kako im objasniti; da bi ako bi im se penzija obračunavala po novom zakonu primali dva puta veću penziju od one koju primaju sada i koju će primati do kraja života, ako se ta nepravda ne ispravi ? Najmanje što se može i po meni treba uraditi je ono što sam predložio u dopisu od 17.06.2018. uz potrebnu korekciju rokova.


Stariji postovi

Superpenzioner
<< 04/2019 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
spagosmail
Magija buđenja
ISKCON GURUI -- SVJESNOST KRISHNE
GURU -- DUHOVNI UČITELJ
Na granici sjećanja
in case u didn't know...
Priče o umoru
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Propali filozof
KRIMINAL U VLASTI
Ljubav prema Allahu i Poslaniku...
SIGURAN PROFIT
look little Alice, this isn't Wonderland
Dnevna doza Mostara
Knjige koje ćete voljeti
Remember me
Tražeći tebe među zvijezdama.
Apsolviram na sebi
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
INDIA PERFORMANCE
INDIJA TURIZAM
OMENS
Somewhere Out There
pig from spejs
Laprdam sta stignem
Go Ask
Klaustrofobija uma
VAISHNAVSKI KALENDAR
Princ of Perversia
Hod po rubu
A dao si mi riječ, zakletvu i obećanje ..
Hey, hey, my, my R´n´R can never die
Hošgeldiniz....
steel
Džemat Bogovići
SKIDANJE CRNE MAGIJE, PROFESIONALNO I TRAJNO
modrarijeka
Lovac u žitu
ŚRĪMAD BHĀGAVATAM -- IZABRANI STIHOVI
TULASI
ljubav nasa svakodnevna
Najbolje od mene
be happy
Gillian Dempsey
va§IONia
na zaleđu svjetova, ja sam te tražio
Blog before time
Ljubav je bajka za budale
Ostaje mi to što se volimo
ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA
više...

BROJAČ POSJETA
351325

Powered by Blogger.ba