Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

24.01.2017.

Nastavak posta objavljenog 22.01.2017 godine

Za katastrofalno stanje redovnih penzionera F.BiH, gdje je prosječna penzija (ukupna primanja penzionera) od 364,69 KM (u sferi ekstremnog siromaštva, nedovoljna za život ),

od zajamčene (socijalne 434,90 KM) manja za 70,21 KM ili za 16,14 %, direktno su suodgovorni oni koji su od penzionera plaćeni da štite njihove interese, t.j. Savez udruga penzionera F.BiH, koji nisu ništa poduzeli od zakonom dozvoljenih radnji (tužba, masovni protesti...) zbog:

 

1.      Od 01.10.2003 godine krivičnim djelom broj 383 KZF.BiH novim penzionerima se nezakonito uvećava rješenje o  visini penzije. Za te vrlo velike iznose sredstava oštećeni su ranije penzionirani i do 13 manje isplaćenih penzija. 

2.      Od 01.07.2007. godine da bi se povećale izuzetno niske najniže i zajamčene penzije, umjesto iz Budžeta sredstva se nezakonito, krivičnim djelom broj 383 KZF.BiH, uzimaju iz Fonda PIO/MIO. Da se radilo po zakonu ne bi se smanjivale redovne penzije svih penzionera za 30% do 37% , odnosno svaki redovni penzioner po ovom osnovu mogao je godišnje primiti 3,5 do 4,4 svojih penzija više.

3.      Dug Vlade krajem 2010. godine prema PIO/MIO iznosi 180 miliona KM.  Tužbu za ove nezakonite radnje (koju je sud pozitivno riješio) nije podnio Savez penzionera nego PIO/MIO. --Od 01.10.2010 godine prema nezakonitom Zaključku Vlade broj 822   Fond PIO/MIO  nezakonito participira 50% za isplatu  povlaštenih penzija (za 3 mjeseca 38 miliona KM što se nezakonito nastavlja u manjim iznosima).

4.      Nezakonito oduzeta sredstva po stavci 3. ne vraćaju se onima od kojih su oduzeta nego svim penzionerima bez kamata i to u 120 rata !    

5.      Imovina  F. Z. PIO/MIO u F. BiH vrijedna milijardu maraka nije vraćena ili je vraćena nakon višegodišnjeg propadanja, ne naplaćuje se njeno korištenje i Zavod ne može njom upravljati. (opravljati, koristiti, izdavati, prodavati je).

6.      U F. Zavodu se godišnje obrće 1.750 000.000 KM. To su sredstva penzionera. Penzioneri kao vlasnici i korisnici nemaju nikakvog utjecaja na trošenje tih sredstava, a što je najgore ni na rad F. Zavoda PIO/MIO čiji rad i plaće ne ovise o visini penzija. Zato i rade u korist onoga koji ih zapošljava i plaća. Rade veoma često protiv, a ne u korist penzionera, što bi se moralo hitno izmijeniti. Na velika trošenja sredstava iz Fonda PIO, posebno na investicione radove i kupovine čak i zgrada, penzioneri nemaju nikakvog utjecaja. U Upravnom odboru F.Z PIO/MIO bi moralo biti više odgovornih predstavnika penzionera.

7.      Ne realiziranih isplata 20% od gotovinskog plaćanja iz dosadašnje privatizacije.

8.      Ne upućivanju zahtjeva za hitnu reorganizaciju zakona u oblasti zdravstva, svodeći ga na federalni nivo  kako bi  svi korisnici imali jednak tretman (participacije, esencijalne liste) .

9.      Ne upućivanju zahtjeva nadležnim za izmjenu člana 43 Zakona o PIO i ostalih zakona i pod zakonskih akata koji reguliraju oslobađanja od plaćanja doprinosa.

10. Kršenje konvencije o ljudskim pravima, po kojoj je penzija lično imovinsko pravo koje se bez suglasnosti vlasnika i mimo propisa koji reguliraju to pravo ne može prenositi na druga lica: povlaštene, najniže i zajamčene penzije, te novo penzioniranim.      Član 1. Prvog protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima garantira pravo na imovinu. U tom protokolu penzija se tretira kao imovina.  U odluci Ustavnog suda BiH  broj U 5/00 od 29. septembra 2000. godine Ustavni sud je rekao da «smatra da pravo na penziju za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Prvog protokola.

11. Nezakonite uravnilovke do koje je došlo zbog kršenja zakona o PIO/MIO i krivičnih dijela kojima se za penzionirane po postojećem zakonu u vrlo  velikim iznosima povećavaju: najniže, zajamčene, najviše i prva isplaćena penzija na račun smanjenja ostalih. Na taj način nezakonito uspostavljeni odnosi tih penzionera prenose se u novi zakon što stvara dodatnu neravnopravnost među penzionerima. Naime,  za nove penzionere :  a.)  najniža penzija od 326,17 KM (zarađena penzija + po članu 72 u prosjeku povećana za17% i + nezakonito povećana za 73% ) ostaje  u toj vrijednosti ali se sad isplaćuje i penzionerima sa 15 godina staža )  b.) sve ostale penzije (uključujući : zajamčene, najviše i prvu penziju više se ne povećavaju na račun nezakonitog smanjenja ostalih) obračunavaju i isplaćuju se po zakonu..  Do sada ukupni dug prema penzionerima od 4 do 5 milijardi KM, a koji će se u naredne 2 godine svakog mjeseca povećavati za oko 50 miliona KM (uglavnom zaduživanjem),  prema nedavnoj izjavi Premijera F.BiH ne namjerava se ni u malim iznosima vračati penzionerima. Ovaj dug koji je nastao nezakonitom isplatom sredstava za povećanje socijalnih penzija u mjesečnom iznosu od 48,7 miliona KM  i po prijedlogu novog Zakona biti će nezakonito isplaćivan iz penzionog fonda umjesto iz budžeta samo što će biti veći jer će obuhvatiti i penzionere sa 15 godina staža.
12. Zbog ovolike darežljivosti predstavnika penzionera, za koju penzioneri ne znaju, (jer su poslije često najavljivanih, a nikad ne održanih masovnih protesta i ponekad dobrih zahtjeva za poboljšanje stanja penzionera, uvijek smanjivanih),  penzioneri informirani da se nisu stekli uslovi za tražene promjene, te da penzioneri trebaju biti zadovoljni dok primaju i ovakve penzije ), predstavnici penzionera su dobro nagrađeni.

·  Ista rukovodeća grupa penzionera: federacije, kantona i općina, dobro probrana i postavljena (kooptirana) od poslušnika koji ne „talasaju“, ostajala je na tim,  za penzionere dobro plaćenim poslovima doživotno, ili dok je fizički i mentalno bila u stanju dolaziti na radno mjesto. Dobro čuvajući te poslove – ugovorene naknade- podržavala je sve prijedloge i odluke  najužeg federalnog rukovodstva Saveza, koje je uz stalna visoka primanja na mjestima : predsjednika i zamjenika Izvršnog odbora Saveza, predsjednika Skupštine Saveza i člana Upravnog odbora PIO/MIO provodilo  čak i Odluke i zaključke kojima se kršio Ustav i Konvencija o ravnopravnosti građana. Za to je od onih za koje je odrađivala naprijed pobrojane poslove nagrađivana:

 

o     Višegodišnjim ostajanjem na dobro plaćenim poslovima. Tri Predsjednika Skupštine Saveza su jedan za drugim od 1998 godine do danas primali uz dobru mjesečnu nadoknadu za tu funkciju i mjesečnu nadoknadu za člana Upravnog odbora F.Z PIO/MIO koja je više godina bila veća za 75% od prosječne plaće u F.BiH tako da za na primjer samo po tom osnovu za 4 godine na tom poslu sada im se po članu 27 može preračunavanjem ugovorene naknade priznati za 8% povećana penzija. Ako se zna da je po članu 50 stav 4. zakona o PIO/MIO prva penzija (PP) = Osnovica plaće (OP) za 40 godina staža PP = OP x 0,75 x 0,9938, a da je kršenjem tog člana u primjeni PP = OP x 0,75 x 1,816 proizlazi da je za 4 godine na tom poslu 1,08 PP = OP x 0,75  x 1,816 iz čega se izračuna da je OP=1,08 PP / 0,75 x 1,816 = 0,7930 PP, odnosno da je za te 4 godine primanja nadoknade u Upravnom odboru ravno poećanju svake mjesečne  plaće za 1/ 0,793 ili za 26,10% u toku 40 godina radnog staža što je nerealno - nezakonit koeficijent 1,816 umjesto 0,9938 ( odnos penzije u 2015. decembarska / prosječna).  Da se nije kršio zakon OP = 1,08 PP / 0,75 x 0,9938 = 1,4490. Četiri godine primanja takve nadoknade u Upravnom odboru ravno je smanjenju svake mjesečne plate za 1/1,449 ili za 69% . Ovim primjerom je pokazano  da će :

o    Velika većina učesnika u usvajanju novog Nacrta Zakona o PIO/MIO, bar od strane Saveza penzionera, biti po tom osnovu i financijski nagrađena njegovim usvajanjem. O tome kako će proći predstavnici vlasti koji su bili članovi više upravnih odbora i komisija ne treba ni pisati. Trebaju li nam zaista toliko mjesečno uvećane penzije za rad iznad 65 godina kod toliko nezaposlenih mladih i obrazovanih? Trebaju li nam isplate naknada članovima komisija za obavljanje poslova iz nadležnosti institucija, što nije u skladu sa važećim propisima? Potrebno je da se poslovi iz nadležnosti institucije obavljaju od strane zaposlenika, bez isplate naknade. Treba li nam angažiranje vanjskih suradnika po ugovoru o djelu za poslove koji su u nadležnosti institucija i za koje je izvršena sistematizacija? Imamo najbrojniji javni sektor. Treba li ga povećavati ili hitno otpustiti nesposobne? Prilika je da se otpuste odgovorni za krivična djela u penzionoj oblasti, a zatim i u drugim.

o    Svi odgovorni za kršenja postojećeg zakona i krivična djela do sada su zaštićeni od bilo kakvih sankcija pred domaćim zakonodavstvom.  Hoće li pred Ustavnim sudom i međunarodnim u Strasburu i ko će platiti dodatne sudske troškove?

·         Savez penzionera je nagrađen za svoje usluge još po dva osnova :

o        Posmrtnine koje su plaćane iz sredstava  Saveza sada se plaćaju iz budžeta čime su Savezu ostala na raspolaganju velika sredstva.

o        Zakonom ne dozvoljena plaćanja računa za banjsko liječenje i rehabilitaciju od 2012. godine do danas u vrijednosti od 1.356.375 KM iz sredstava penzionog fonda po sumnjivim kriterijima Saveza penzionera čime su oštećeni redovni penzioneri.

I na kraju sam sebi postavljam pitanje

Imam li ja i svi oštećeni penzioneri bilo koji interes ostajati u Savezu  udruženju udruga penzionera/umirovljenika F.BiH ? Jesam li lud da nekom plaćam da kršeći zakone i čak krivičnim djelima, ne samo od mene nego i od svih redovnih penzionera oduzima (umanjuje radom stečenu penziju) imovinu ? Mislim da je krajnje vrijeme da se izvrši detaljna revizija financijskog poslovanja Saveza i podnesu tužbe za pričinjene štete od strane pojedinih članova i možda cijelog rukovodstva Saveza redovnih penzionera. Krajnje je vrijeme da Savez sa promijenjenim rukovodstvom preuzme ulogu koja mu pripada kao predstavniku 375.827 redovnih penzionera u:: Parlamentu, ESV i u svim forumima gdje se donose odluke životno važne po penzionere.

22.01.2017.

DO KADA ĆE VLADA I SAVEZ PENZIONERA PLJAČKATI PENZIONERE ?

Do kada će Vlada F.BiH uz svesrdnu pomoć rukovodstva penzionera obmanjivati i bezobrazno pljačkati ne informirane redovne penzionere ?

 

Izvinjavam se čitaocima, ali moram ponovo za samo 7 dana da pišem novi post sa istim naslovom, uz ovaj put sljedeća pitanja i obrazloženja:

1.         Moram čitaoce obavijestiti, da kako TV gledaocima „Zabranjenog foruma“ gospođa savjetnica u PIO/MIO izjavi :

a)     Da se sa PIO/MIO dopisujem od 2008 godine oko iste problematike (nezakonitog smanjenja penzija) što je točno.

·        No moram istaknuti da to radim u ime penzionera koji su me ovlastili sa tri peticije i na osnovu Zaključka  rukovodstva penzionera KSB koje je i ovjerilo peticiju članstva poslanu Savezu penzionera F.BiH.  

·        Uže rukovodstvo penzionera F.BiH spriječilo je usvajanje tog Zaključka na zajedničkoj sjednici dvije stalne komisije Izvršnog odbora Saveza penzionera uz obrazloženje da se za tu problematiku treba oformiti ekspertni tim.

·        Izvršni odbor je rješenjem oformio ekspertni tim za izradu Analize i detaljno definirao teme koje ta analiza treba obraditi po problematici zaključaka stalnih komisija. Isti uži tim rukovodstva penzionera F. je spriječio usvajanje Analize uz obrazloženje da priznaje samo Analizu koju je trebao dostaviti Savezu ekspertni tim PIO/MIO do istog datuma kada ju je dostavio ekspertni tim Saveza.

·        Mada smo užem rukovodstvu penzionera svi tvrdili da tu Analizu nikad neće dobiti od F.Z PIO/MIO, do danas još uvijek  Savez penzionera čeka Analizu i ništa ne poduzima po rješavanju problema iz zaključaka penzionera SBK.

·        Ipak je poslije prvog i jedinog sastanka svog ekspertnog tima, bez obrazloženja i odluke Izvršnog odbora (moralo se dostaviti u pisanoj formi kako bi se mogla uputiti žalba) zamijenio stalne komisije podobnim članovima i ukinuo ekspertni tim).

·        Do ovoga je došlo jer sam uže rukovodstvo Saveza upoznao sa članovima 383 i 340 Krivičnog zakona koje su kršili kao predstavnici penzionera u  Upravnom odboru PIO/MIO.

·        Do tada  Savez penzionera aktivan u borbi za prava penzionera postaje suučesnik u pljačkanju penzionera vjerujući da će tako izbjeći sankcije za  nečasne  radnje  prema penzionerima i zadržati se (do smrti) na dobro plaćenim poslovima.

b)     Da se je Zakon o PIO/MIO kršio jer je nametnut.

Nametnute ili ne, izmjene Zakona o PIO/MIO u redovnom postupku usvojio je   Parlament F.BiH. Ako je nešto trebalo mijenjati u Zakonu o PIO/MIO od 2001 godine do danas to se trebalo provesti putem izmjena i dopuna tog zakona kroz Parlament F.BiH što nije rađeno. Zato je:

·        Nezakonita primjena (na primjer svaki mjesec u 2016 godini), u članu 50 Zakona o PIO/MIO nepostojećeg isplatnog koeficijenta = 1,816 umjesto Zakonom  predviđenog koeficijenta stava 4. = 0,9938 klasični primjer teškog krivičnog djela ZLOUPOTREBE POLOŽAJA I OvLAŠTENJA čime se penzioniranim u toj godini povećavaju penzije, a ranije penzioniranim smanjuju. Tako krivičnim djelom isplaćene penzije isplaćivat će se i po novom Zakonu, ako se usvoji.

·        Od člana 51. poštuje se samo dio koji kaže da se može isplatiti samo onoliko sredstava koliko se mjesečno prikupi u penzionom fondu.

 

o       Kada se po članu 51. mjesečno prikupi u penzionom fondu sredstava koja su jednaka ukupnim troškovima potrebnim za isplatu penzija penzije se isplaćuju u visini isplaćenih za protekli mjesec. Ostaju iste. Ne mijenjaju se.

o       Kako se kršio član 51  Zakona kada su prikupljena sredstva manja od troškova (čekajući protu zakonito sa isplatom penzija dok se iz tekućeg mjeseca ne sakupi dovoljan iznos sredstava jednak ukupnim troškovima za isplatu penzija) ni po tom osnovu nije se mijenjao odnos između visina raznih grupa penzionera (najniža, zajamčena, najviša i ostale). Ali je zato došlo za svaki takav mjesec do:        

      ---stvaranja gubitka u penzionom fondu pa sada imamo ekstremno veliki kumulirani gubitak.                                                                                            ----kašnjenjem penzija najviše su oštećeni penzioneri sa najnižim penzijama koji jedva prežive 30 dana sa penzijom, a kašnjenjem moraju i 50 dana.

o       Kada su prikupljena sredstva veća od troškova za isplatu penzija po Zakonu se koristi  samo jedan koeficijent iste vrijednosti za sve vrste penzija..

o       Na osnovu naprijed opisane primjene člana 51 proizlazi da su od 2007 godine (kada se morao član 51. primjenjivati po Zakonu, a kršio se) sve vrste redovnih penzija morale rasti ravnomjerno t.j. za isti koeficijent

o       Nezakonitom primjenom u januarima 2007, 2008. , 2009. i 214 godine dva umjesto jednog koeficijenta što je klasični primjer teškog krivičnog djela ZLOUPOTREBE POLOŽAJA I OvLAŠTENJA                                                                          ---isplatnog (ništavog) koeficijenta za socijalne prvu i najvišu penziju ,                              ---koeficijenta člana 50. stav 4. za prvu isplaćenu penziju i koeficijenta člana 51. za ostale penzije  umjesto da ravnomjerno rastu .: najniža je rasla za 133%, zajamčena za 180%, najviša za 243%, prosječna za 92%, a ostale redovne za 81,6 %.

·        Ti odnosi nastali krivičnim djelima penzioniranim po starom zakonu prenose se i primjenjuju na te penzionirane i u novom zakonu sa umanjenom penzijom od 30% do 37% ako bude usvojen. Ako bude usvojen novi zakon važit će za penzionirane po novom i po starom Zakonu . Da li su u tom slučaju ravnopravni i je li to proklamirana pravičnost novog zakona ?:                                                             ----Oni kojima se zarađena penzija mjesečno smanjuje za 50 miliona KM (zbog nezakonitog plaćanja povlaštenih, najnižih i zajamčenih) i gotovo ista grupa penzionera kojima se za tu namjenu ne umanjuje penzija . Nažalost prijedlogom novog Zakona se razlike od zarađene do visine najniže  penzije i ne predviđaju plaćati iz budžeta nego iz penzionog fonda čime se uz kršenje člana 383 krši i član 171 k.z. F.BiH.

·        -----Oni koji primaju socijalnu  zajamčenu uvećanu u prosjeku za 73% sa istim koji više ne mogu primati zajamčenu jer je u novom zakonu više nema.

2.               Da li su osnovane tvrdnje da bi uvođenje bodovne formule uz koju se visina penzije bazira na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima na određeni način garantiralo redovniju isplatu penzija ?

·        I po postojećem zakonu, da se ne krši krivičnim djelima,  na osnovu ukupno ostvarenog staža i uplaćenih doprinosa određuje se visina ispate penzija.

·        Po novom zakonu za vrlo veliki procent se namjerava smanjenjiti doprinos što će zaista u velikom iznosu umanjiti raspoloživa sredstva za isplatu penzija. To se pokušava nadoknaditi povećanjem postojećeg doprinosa na Topli obrok i… , te uvođenjem doprinosa na neke stavke (sa ukupnim mjesečnim veoma malim iznosima) na koje se nije plaćao doprinos. Povećanje doprinosa na topli obrok poslodavci su lako izbjegli smanjenjem prosječnog toplog obroka sa 201 KM na 181KM i sa 212 KM na 166 KM tako da je penzioni fond u velikoj mjeri umanjen, a iz njega se treba plaćati veće iznose za socijale penzije (za penzionere sa 15godina staža- prije sa 20 godina staža).

·        Sistem određivanja visina penzije je složeniji i dosta usporen. Prosječna isplaćena plata se objavljuje oko 3 mjeseca kasnije od zadnje isplaćene penzije pa je upitno od čega će penzioneri sa najnižim penzijama po odlasku u penziju do prve isplaćene penzije živjeti.

3.               Novi zakon donosi i dosta novina:

·         Ponovo se uvodi mogućnost prijevremenog penzioniranja,  te penal za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju u odnosu na propisanih 65 godina života u iznosu od 0,333333 %, za godinu  4%  iznosa ostvarene penzije.

·         Jedna od novina je i Član 116., koji predviđa obustavu penzije ukoliko se nakon penzionisanja odlučite baviti dodatnim poslom. Prema novom Zakonu o PIO-u, zabranjuje se rad i onima sa najmanjim penzijama od 320 KM. U slučaju angažiranja na nekom poslu, za koji će penzioner dobiti novčanu naknadu, potrebno je da se prijavi u PIO, kako bi mu za taj period bila obustavljena isplata penzije. Penziju će nastaviti primati nakon što završi sa radnim angažmanom.
Ovaj zakon će se primjenjivati na 'obične radnike', dok se neće primjenjivati na penzionere koje političke partije imenuju na određene pozicije, među kojima su i javne funkcije
. Naprotiv, oni koji budu imenovani na javne funkcije, iako su već u penziji, penzije će im biti dodatno uvećane nakon isteka radnog angažmana, koji mora biti najmanje šest mjeseci u kontinuitetu. Mjesečno uvećanje penzije je 0,166666% godišnje 2% iznosa ostvarene penzije. Uvećane penzije mogu imati:

----član privrednog društva ili druge organizacije, koji za svoj rad prima ugovorenu   naknadu (u daljnjem tekstu: ugovorena naknada),

----član organa upravljanja ili organa nadzora, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu,

----lice koje obavlja poslove na osnovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruje ugovorenu naknadu,

---- lice izabrano ili imenovano na javnu funkciju ako za obavljanje te funkcije ostvaruje naknadu

·        U slučaju smrti korisnika penzije sa prebivalištem u Federaciji i Distriktu Brčko, nasljedniku-članu uže porodice, koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova u visini prosječne penzije isplaćene u mjesecu prije smrti korisnika penzije.

 

4.         Odredbe čl. 130. i 131. ovog zakona, neće se primjenjivati u periodu od najduže od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do sticanja finansijskih i tehničkih uslova o čemu će odluku donijeti Vlada Federacije. U tom periodu na finansijsko poslovanje nosioca osiguranja primjenjivati će se propisi koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

         Član 131.

        (Dinamika osiguravanja sredstava i podzakonski propisi)

        (1) Sredstva iz čl. 129. (Sredstva iz budžeta)  i 130. (Uvođenje trezorskog       poslovanja nosioca osiguranja)  ovog zakona, Federacija obezbjeđuje mjesečno, najkasnije do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

        (2) Ministarstvo finansija donosi propis kojim se uređuje način obračuna i utvrđivanja visine obaveze u skladu sa stavom 1. ovog člana. Nažalost ništa se u ovom mandatu Parlamenta i Vlade neće primjenjivati.Veliki dugovi PIO/MIO ostaće novo izabranoj Vladi.

Nastavit će se

12.01.2017.

Ako se danas usvoji novi Zakon o PIO/MIO

AKO  DANAS DOM NARODA PARLAMENTA F.BIH USVOJI NACRT ZAKONA O PIO/MIO F.BIH

 

Novim zakonom biti  će samo tretirani penzioneri čije su penzije određene kršenjem do danas postojećeg zakona i isplaćivat će se sa tim vrijednostima dok je god taj penzioner živ, ili dok njegova obitelj ima pravo da prima tu penziju. (Penzije obračunate po oba zakona i prava penzionera usklađivat će sa odredbama novog zakona, t.j. sa troškovima života.). Samo na penzionirane po postojećem zakonu će se primjenjivati novi Zakon o PIO/MIO. KAKO ?  Da bi se po novom zakonu mogli obračunavati penzioneri mora biti objavljen u Službenim novinama i moraju se uraditi, usvojiti i objaviti svi potrebni popratni podzakonski akti za što je po predlagaću potrebno najmanje 6 mjeseci.

Podsjetimo se:

1.         Kršenjem zakona jednoj brojnoj grupi tih penzionera zarađena visina penzije isplaćena je nezakonito smanjena  mjesečno za oko 50 miliona KM (Ta sredstva su se po zakonu  trebala uzeti iz budžeta) da bi se tim sredstvima isplatile male zarađene penzije do visine isplaćenih u prosjeku za 80% veće, najviše penzije za 65% veće i povlaštene penzije. Te krivičnim djelima po članu 383 nezakonito smanjene i povećane penzije ostaju takve dok se isplaćuju (dok ti penzioneri i njihove porodice koje mogu naslijediti tu penziju žive ili dok se i taj novi zakon ne promijeni).

2.         Po novom Zakonu, ako se danas usvoji, kada bude obračunata penzija identičnoj grupi penzionera neće se smanjivati zarađena penzija jer će se potrebna sredstva za povećanje:  najnižih  i za isplatu povlaštenih penzija isplaćivati iz budžeta (kako i postojeći i zakon koji danas razmatra Parlament propisuju). Od srednjeg sloja penzionera neće se umanjivati penzija za povećanje zajamčenih i najviših penzija.

3.         Nakon godine od usvajanja novog zakona  biti će oko 90% penzioniranih po starom zakonu i grupa penzionera od kojih će se sada oduzimati oko 45 miliona KM. Po novom zakonu postojat će 10% penzionera. Njima se penzije neće smanjivati jer će se sredstva za socijalne i povlaštene penzije za ovih 10% penzionera isplaćivati iz budžeta.

4.         I  penzionirani po starom i po novom zakonu (ako se usvoji) obuhvaćeni su jednim istim Zakonom  o PIO/MIO (NOVI, AKO SE USVOJI).

5.         Jesu li ravnopravni? Poštuju li se Ustav, Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama ?

6.         Je li to još jedno krivično djelo po članu 177 uz krivična djela po članu broj 383 i 340 ?


Stariji postovi

Superpenzioner
<< 01/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

MOJI LINKOVI


BROJAČ POSJETA
268122

Powered by Blogger.ba