Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

22.01.2017.

DO KADA ĆE VLADA I SAVEZ PENZIONERA PLJAČKATI PENZIONERE ?

Do kada će Vlada F.BiH uz svesrdnu pomoć rukovodstva penzionera obmanjivati i bezobrazno pljačkati ne informirane redovne penzionere ?

 

Izvinjavam se čitaocima, ali moram ponovo za samo 7 dana da pišem novi post sa istim naslovom, uz ovaj put sljedeća pitanja i obrazloženja:

1.         Moram čitaoce obavijestiti, da kako TV gledaocima „Zabranjenog foruma“ gospođa savjetnica u PIO/MIO izjavi :

a)     Da se sa PIO/MIO dopisujem od 2008 godine oko iste problematike (nezakonitog smanjenja penzija) što je točno.

·        No moram istaknuti da to radim u ime penzionera koji su me ovlastili sa tri peticije i na osnovu Zaključka  rukovodstva penzionera KSB koje je i ovjerilo peticiju članstva poslanu Savezu penzionera F.BiH.  

·        Uže rukovodstvo penzionera F.BiH spriječilo je usvajanje tog Zaključka na zajedničkoj sjednici dvije stalne komisije Izvršnog odbora Saveza penzionera uz obrazloženje da se za tu problematiku treba oformiti ekspertni tim.

·        Izvršni odbor je rješenjem oformio ekspertni tim za izradu Analize i detaljno definirao teme koje ta analiza treba obraditi po problematici zaključaka stalnih komisija. Isti uži tim rukovodstva penzionera F. je spriječio usvajanje Analize uz obrazloženje da priznaje samo Analizu koju je trebao dostaviti Savezu ekspertni tim PIO/MIO do istog datuma kada ju je dostavio ekspertni tim Saveza.

·        Mada smo užem rukovodstvu penzionera svi tvrdili da tu Analizu nikad neće dobiti od F.Z PIO/MIO, do danas još uvijek  Savez penzionera čeka Analizu i ništa ne poduzima po rješavanju problema iz zaključaka penzionera SBK.

·        Ipak je poslije prvog i jedinog sastanka svog ekspertnog tima, bez obrazloženja i odluke Izvršnog odbora (moralo se dostaviti u pisanoj formi kako bi se mogla uputiti žalba) zamijenio stalne komisije podobnim članovima i ukinuo ekspertni tim).

·        Do ovoga je došlo jer sam uže rukovodstvo Saveza upoznao sa članovima 383 i 340 Krivičnog zakona koje su kršili kao predstavnici penzionera u  Upravnom odboru PIO/MIO.

·        Do tada  Savez penzionera aktivan u borbi za prava penzionera postaje suučesnik u pljačkanju penzionera vjerujući da će tako izbjeći sankcije za  nečasne  radnje  prema penzionerima i zadržati se (do smrti) na dobro plaćenim poslovima.

b)     Da se je Zakon o PIO/MIO kršio jer je nametnut.

Nametnute ili ne, izmjene Zakona o PIO/MIO u redovnom postupku usvojio je   Parlament F.BiH. Ako je nešto trebalo mijenjati u Zakonu o PIO/MIO od 2001 godine do danas to se trebalo provesti putem izmjena i dopuna tog zakona kroz Parlament F.BiH što nije rađeno. Zato je:

·        Nezakonita primjena (na primjer svaki mjesec u 2016 godini), u članu 50 Zakona o PIO/MIO nepostojećeg isplatnog koeficijenta = 1,816 umjesto Zakonom  predviđenog koeficijenta stava 4. = 0,9938 klasični primjer teškog krivičnog djela ZLOUPOTREBE POLOŽAJA I OvLAŠTENJA čime se penzioniranim u toj godini povećavaju penzije, a ranije penzioniranim smanjuju. Tako krivičnim djelom isplaćene penzije isplaćivat će se i po novom Zakonu, ako se usvoji.

·        Od člana 51. poštuje se samo dio koji kaže da se može isplatiti samo onoliko sredstava koliko se mjesečno prikupi u penzionom fondu.

 

o       Kada se po članu 51. mjesečno prikupi u penzionom fondu sredstava koja su jednaka ukupnim troškovima potrebnim za isplatu penzija penzije se isplaćuju u visini isplaćenih za protekli mjesec. Ostaju iste. Ne mijenjaju se.

o       Kako se kršio član 51  Zakona kada su prikupljena sredstva manja od troškova (čekajući protu zakonito sa isplatom penzija dok se iz tekućeg mjeseca ne sakupi dovoljan iznos sredstava jednak ukupnim troškovima za isplatu penzija) ni po tom osnovu nije se mijenjao odnos između visina raznih grupa penzionera (najniža, zajamčena, najviša i ostale). Ali je zato došlo za svaki takav mjesec do:        

      ---stvaranja gubitka u penzionom fondu pa sada imamo ekstremno veliki kumulirani gubitak.                                                                                            ----kašnjenjem penzija najviše su oštećeni penzioneri sa najnižim penzijama koji jedva prežive 30 dana sa penzijom, a kašnjenjem moraju i 50 dana.

o       Kada su prikupljena sredstva veća od troškova za isplatu penzija po Zakonu se koristi  samo jedan koeficijent iste vrijednosti za sve vrste penzija..

o       Na osnovu naprijed opisane primjene člana 51 proizlazi da su od 2007 godine (kada se morao član 51. primjenjivati po Zakonu, a kršio sa) sve vrste redovnih penzija morale rasti ravnomjerno t.j. za isti koeficijent

o       Nezakonitom primjenom u januarima 2007, 2008. i 2009 godine dva umjesto jednog koeficijenta što je klasični primjer teškog krivičnog djela ZLOUPOTREBE POLOŽAJA I OvLAŠTENJA                                                                          ---isplatnog (ništavog) koeficijenta za socijalne prvu i najvišu penziju ,                              ---koeficijenta člana 50. stav 4. za prvu isplaćenu penziju i koeficijenta člana 51. za ostale penzije  umjesto da ravnomjerno rastu .: najniža je rasla za 133%, zajamčena za 180%, najviša za 243%, prosječna za 92%, a ostale redovne za 81,6 %.

·        Ti odnosi nastali krivičnim djelima penzioniranim po starom zakonu prenose se i primjenjuju na te penzionirane i u novom zakonu sa umanjenom penzijom od 30% do 37% ako bude usvojen. Ako bude usvojen novi zakon važit će za penzionirane po novom i po starom Zakonu . Da li su u tom slučaju ravnopravni i je li to proklamirana pravičnost novog zakona.?:                                                                                                                ----Oni kojima se zarađena penzija mjesečno smanjuje za 50 miliona KM (zbog nezakonitog plaćanja povlaštenih, najnižih i zajamčenih) i gotovo ista grupa penzionera kojima se za tu namjenu ne umanjuje penzija jer se za ta plaćanja koriste sredstva iz budžeta. Nažalost još će se 2 godine uzimati od penzionera

·        -----Oni koji primaju socijalnu  zajamčenu uvećanu u prosjeku za 65% sa istim koji više ne mogu primati zajamčenu jer je u novom zakonu više nema.

2.               Da li su osnovane tvrdnje da bi uvođenje bodovne formule uz koju se visina penzije bazira na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima na određeni način garantiralo redovniju isplatu penzija ?

·        I po postojećem zakonu, da se ne krši krivičnim djelima,  na osnovu ukupno ostvarenog staža i uplaćenih doprinosa određuje se visina ispate penzija.

·        Po novom zakonu za vrlo veliki procent je smanjen doprinos što će zaista u velikom iznosu umanjiti raspoloživa sredstva za isplatu penzija. To se pokušava nadoknaditi povećanjem postojećeg doprinosa na Topli obrok i… , te uvođenjem doprinosa na neke stavke (sa ukupnim mjesečnim veoma malim iznosima) na koje se nije plaćao doprinos. Povećanje doprinosa na topli obrok poslodavci su lako izbjegli smanjenjem prosječnog toplog obroka sa 201 KM na 181KM i sa 212 KM na !66 KM tako da je penzioni fond u velikoj mjeri umanjen, a iz njega se treba plaćati veće iznose za socijale penzije (za penzionere sa 15godina staža- prije sa 20 godina staža).

·        Sistem određivanja visina penzije je složeniji i dosta usporen. Prosječna isplaćena plata se objavljuje oko 3 mjeseca kasnije od zadnje isplaćene penzije pa je upitno od čega će penzioneri sa najnižim penzijama po odlasku u penziju do prve isplaćene penzije živjeti.

3.               Novi zakon donosi i dosta novina:

·         Ponovo se uvodi mogućnost prijevremenog penzioniranja,  te penal za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju u odnosu na propisanih 65 godina života u iznosu od 0,333333 %, za godinu  4%  iznosa ostvarene penzije.

·         Jedna od novina je i Član 116., koji predviđa obustavu penzije ukoliko se nakon penzionisanja odlučite baviti dodatnim poslom. Prema novom Zakonu o PIO-u, zabranjuje se rad i onima sa najmanjim penzijama od 320 KM. U slučaju angažiranja na nekom poslu, za koji će penzioner dobiti novčanu naknadu, potrebno je da se prijavi u PIO, kako bi mu za taj period bila obustavljena isplata penzije. Penziju će nastaviti primati nakon što završi sa radnim angažmanom.
Ovaj zakon će se primjenjivati na 'obične radnike', dok se neće primjenjivati na penzionere koje političke partije imenuju na određene pozicije, među kojima su i javne funkcije. Naprotiv, oni koji budu imenovani na javne funkcije, iako su već u penziji, penzije će im biti dodatno uvećane nakon isteka radnog angažmana, koji mora biti najmanje šest mjeseci u kontinuitetu. Mjesečno uvećanje penzije je 0,166666% godišnje 2% iznosa ostvarene penzije. Uvećane penzije mogu imati:

----član privrednog društva ili druge organizacije, koji za svoj rad prima ugovorenu   naknadu (u daljnjem tekstu: ugovorena naknada),

----član organa upravljanja ili organa nadzora, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu,

----lice koje obavlja poslove na osnovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruje ugovorenu naknadu,

---- lice izabrano ili imenovano na javnu funkciju ako za obavljanje te funkcije ostvaruje naknadu

·        U slučaju smrti korisnika penzije sa prebivalištem u Federaciji i Distriktu Brčko, nasljedniku-članu uže porodice, koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova u visini prosječne penzije isplaćene u mjesecu prije smrti korisnika penzije.

 

4.         Odredbe čl. 130. i 131. ovog zakona, neće se primjenjivati u periodu od najduže od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do sticanja finansijskih i tehničkih uslova o čemu će odluku donijeti Vlada Federacije. U tom periodu na finansijsko poslovanje nosioca osiguranja primjenjivati će se propisi koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

         Član 131.

        (Dinamika osiguravanja sredstava i podzakonski propisi)

        (1) Sredstva iz čl. 129. (Sredstva iz budžeta)  i 130. (Uvođenje trezorskog       poslovanja nosioca osiguranja)  ovog zakona, Federacija obezbjeđuje mjesečno, najkasnije do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

        (2) Ministarstvo finansija donosi propis kojim se uređuje način obračuna i utvrđivanja visine obaveze u skladu sa stavom 1. ovog člana. Nažalost ništa se u ovom mandatu Parlamenta i Vlade neće primjenjivati.

Nastavit će se

12.01.2017.

Ako se danas usvoji novi Zakon o PIO/MIO

AKO  DANAS DOM NARODA PARLAMENTA F.BIH USVOJI NACRT ZAKONA O PIO/MIO F.BIH

 

Novim zakonom biti  će samo tretirani penzioneri čije su penzije određene kršenjem do danas postojećeg zakona i isplaćivat će se sa tim vrijednostima dok je god taj penzioner živ, ili dok njegova obitelj ima pravo da prima tu penziju. (Penzije obračunate po oba zakona i prava penzionera usklađivat će sa odredbama novog zakona, t.j. sa troškovima života.). Samo na penzionirane po postojećem zakonu će se primjenjivati novi Zakon o PIO/MIO. KAKO ?  Da bi se po novom zakonu mogli obračunavati penzioneri mora biti objavljen u Službenim novinama i moraju se uraditi, usvojiti i objaviti svi potrebni popratni podzakonski akti za što je po predlagaću potrebno najmanje 6 mjeseci.

Podsjetimo se:

1.         Kršenjem zakona jednoj brojnoj grupi tih penzionera zarađena visina penzije isplaćena je nezakonito smanjena  mjesečno za oko 50 miliona KM (Ta sredstva su se po zakonu  trebala uzeti iz budžeta) da bi se tim sredstvima isplatile male zarađene penzije do visine isplaćenih u prosjeku za 80% veće, najviše penzije za 65% veće i povlaštene penzije. Te krivičnim djelima po članu 383 nezakonito smanjene i povećane penzije ostaju takve dok se isplaćuju (dok ti penzioneri i njihove porodice koje mogu naslijediti tu penziju žive ili dok se i taj novi zakon ne promijeni).

2.         Po novom Zakonu, ako se danas usvoji, kada bude obračunata penzija identičnoj grupi penzionera neće se smanjivati zarađena penzija jer će se potrebna sredstva za povećanje:  najnižih  i za isplatu povlaštenih penzija isplaćivati iz budžeta (kako i postojeći i zakon koji danas razmatra Parlament propisuju). Od srednjeg sloja penzionera neće se umanjivati penzija za povećanje zajamčenih i najviših penzija.

3.         Nakon godine od usvajanja novog zakona  biti će oko 90% penzioniranih po starom zakonu i grupa penzionera od kojih će se sada oduzimati oko 45 miliona KM. Po novom zakonu postojat će 10% penzionera. Njima se penzije neće smanjivati jer će se sredstva za socijalne i povlaštene penzije za ovih 10% penzionera isplaćivati iz budžeta.

4.         I  penzionirani po starom i po novom zakonu (ako se usvoji) obuhvaćeni su jednim istim Zakonom  o PIO/MIO (NOVI, AKO SE USVOJI).

5.         Jesu li ravnopravni? Poštuju li se Ustav, Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama ?

6.         Je li to još jedno krivično djelo po članu 177 uz krivična djela po članu broj 383 i 340 ?

11.01.2017.

Do kada će obmanjivati i pljačkati redovne penzionere

Do kada će Vlada F.BiH uz svesrdnu pomoć rukovodstva penzionera obmanjivati i bezobrazno pljačkati ne informirane redovne penzionere ?

 

 

A.        Prema postojećem Zakonu o PIO/MIO,  domaćim i stranim zakonima, uredbama, odlukama ustavnog suda, mišljenju ombudsmena i monetarnog fonda Iz doprinosa se ne mogu plaćati :

1.     Povlašteni penzioneri koji nisu ispunili  iz Zakona o PIO/MIO uvjete  za stjecanje statusa penzionera.

2.     Razlike ( niskih zarađenih penzija povećanih po članu 72 Zakona o PIO/MIO -dakle zakonito povećanih) do kršenjem tog zakona isplaćivanih socijalnih vrijednosti penzija.

3.     Kršenjem člana 50. stav 4. nezakonito se povećavaju penzije novo penzioniranim i za isti ukupni iznos sredstava nezakonito smanjuju penzije ranije penzioniranim.

4.      I pored toga: socijalne i povlaštene penzije su protu zakonito isplaćivane iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.

5.     Posljedice ovih kršenja zakona su odliv sredstava iz penzionog fonda u budžet F.BiH,  mjesečno oko 50 miliona KM, ukupno između 4 i 5 milijardi KM do sada  zbog čega su redovni penzioneri :

a)    Mjesečno od 2007 godine primali od 30% do 37% godišnje manje penzije u odnosu na prikupljena- raspoloživa sredstva koja su nezakonito korištena u druge svrhe..

b)   Zato je u novembru 2016 godine prosječna penzija iznosila 364,74 KM i bila ispod granice ekstremnog siromaštva, odnosno nedovoljna za život.

c)    Penzija predstavlja ukupna primanja penzionera pa usporedbom sa  primanjima zaposlenika sa najnižom neto platom od 410 KM + topli obrok od 182 KM +33 KM za regres = 625 KM (bez ostalih dodataka na platu) što je za 71,35% više od prosječne penzije redovnih penzionera. Po zakonu  taj odnos bi trebao biti između prosječnih (a ne najnižih) plaća i prosječnih penzija  redovnih penzionera.

d)   Među penzionerima je došlo do nezapamćene uravnilovke :

·       Prosječna penzija 364,74 KM manja je od zajamčene (socijalne) 434,90 KM za 69,64 KM ili za 16%, trebala biti veća za 20%.

·       Prosječna penzija  veća od najniže za 38,09 KM ili za 10, 46%, trebala biti veća za 40%.

 

 

Zaključno po stavci A.

I.       Za naše prilike, posebno financijske, koje će očito još dugo trajati dobar postojeći Zakon o PIO/MIO čijom se ispravnom primjenom osigurava međunarodna i domaća zaštita stečenih prava redovnih penzionera propisanih : Ustavom, Dejtonskim sporazumom i Evropskim konvencijama o imovinskim pravima (penzija je imovina), i temeljnim ljudskim slobodama pokušava se od 2004 godine zamijeniti novim koji sve to krši. Postojeći Zakon osigurava : -efikasnost,- financijsku održivost,- redovne isplate penzija i sprječava akumulaciju neisplaćenih obaveza .

II.     Kršenjem ovog zakona u primjeni posebno člana 383 i člana 340 Krivičnog zakona F.BiH (za što nije niko sankcioniran) krše se i ta stečena prava penzionera.

 

 

B.   Prema novom Zakonu o PIO/MIO, koji je u fazi usvajanja u Parlamentu,

1.   Iz doprinosa se neće plaćati : povlašteni penzioneri, ni razlike od zarađene do visine socijalne penzije za penzionere čije se penzije obračunavaju po novom zakonu o PIO/MIO.  To je u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima.

2.   Srednjem sloju penzionera neće se zarađena penzija umanjivati

a)          Za16,5% do 17,5 % po članu 72 za socijalne penzije (koriste se za to sredstva iz budžeta) pa će ta kategorija penzionera imati otprilike za toliko uvećanu penziju.

b)          Neće im se nezakonito u ovoj godini umanjivati penzija za 65% (krivičnim djelima po članovima : 383 i 340  -koristit će se sredstva iz budžeta) pa će ta kategorija penzionera imati dodatno uvećanu penziju od penzioniranih 2007 godine za oko 18% do oko 65% od penzioniranih u ovoj godini.

c)          Neće se od ranije penzioniranih nezakonito umanjivati penzija i tim sredstvima nezakonito povećavati penzije novo penzioniranim jer neće biti nekadašnjeg člana 50. stav 4. koji se krivičnim djelom po članu 383 kršio Zakon i Ustav.

d)         Smanjit će se doprinos za PIO/MIO za oko 7% na bruto primanja što je znatno veći manjak  za penzioni fond od svih najavljivanih uvođenja ili povećanja do sada po tom osnovu malog ili ne postojećeg doprinosa za PIO/MIO.

Smatram da je dodatno razmatranje razlika  postojećeg i novog Zakona o PIO/MIO u ovom trenutku nepotrebno mada su po penzionere izmjene najčešće nepovoljne.

Zaključno po stavci B.

I.  Citiram član 138 novog Zakona o PIO/MIO

Član 138.

(Isplata penzija korisnicima koji ostvaruju pravo)

(1) Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu ovog zakona, ta prava se obezbjeđuju i dalje, u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije, odnosno penzije usklađene sa posljednjim koeficijentom prije stupanja na snagu ovog zakona i dalje će se usklađivati sa odredbama ovog zakona.

(2) Pravo na penziju ostvareno po propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog zakona neće se ponovo određivati po odredbama ovog zakona, osim u slučajevima određenim ovim zakonom. Završen citat.

 

Komentar 

a)          Za sve isplaćene penzije redovnih penzionera po članu 138 novog zakona vrijedi Zaključak po točki A. t.j.njihova isplatna vrijednost je određena kršenjem sada važećeg zakona o PIO/MIO u primjeni, (posebno člana 383 i člana 340 Krivičnog zakona F.BiH). Samim tim krše se i  stečena prava penzionera opisana pod stavkom I tog zaključka.

b)         Članom 138 Nacrt novog zakona (uz u primjeni brojna kršenja članova postojećeg zakona)  dodatno bi se kršio Član 177 Krivičnog zakona F. BiH (Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina—Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina) citiram:                                                   „ Ko uskrati ili ograniči građanska prava utvrđena međunarodnim ugovorom, ustavom, zakonom, drugim propisom ili općim aktom u Federaciji, ili ko na osnovu takve razlike ili pripadnosti ili kojeg drugog položaja daje pojedincima neopravdane povlastice kaznit će se“…….

c)          To bi moglo imati i teže posljedice od presude  „Sejdić- Finci“,a posebno bi moglo negativno uticati na suradnju sa MMF i SB.

d)         Izrada prve Strategije  reforme penzionog sistema u F.BiH plaćena 5.802.000 US $ trebala je biti implementirana do kraja 2007 godine. Skoro ista grupa radila je i naplatila Strategiju : u maju 2010., septembru 2013 i januaru 2016 godine. Novi zakon je trebao stupiti na snagu u januaru 2015 pa u januaru 2016 godine kada bi se trebalo preći na trezorsko finansiranje.

e)          Jasno je još od 2004 godine da primjena novog zakona na osnovu Strategije nije namjera naručioca Strategije. Namjera je bila i ostala što je moguće duže i u većim iznosima  umjesto iz budžeta plaćati povlaštene i socijalne penzije iz penzionog fonda, jer u budžetu nije bilo sredstava pa bi se morala smanjivati primanja budžetskih korisnika. Druga namjera izmjene Zakona o PIO /MIO bila je i ostala zaštititi počinioce krivičnih djela koji su nenamjenski i protuzakonito koristili sredstvima doprinosa umjesto sredstava budžeta . Zbog toga se odlaže usvajanje novog zakona o PIO/MIO, najavljuje izrada popratnih pod zakonskih akata za 6 mjeseci i primjena trezorskog poslovanja do 2 godine kada bi došlo do novih izbora

f)            Do tada akumulirani gubitak u novembru 2016 godine od 212 miliona KM i prazan rezervni fond od oko 165 miliona KM bi rastao svaki mjesec za pozajmljena sredstva kako bi se penzije isplaćivale na vrijeme. Da bi se decembarska penzija isplatila od  5  do 13 januara: 

·             Sa bankama je potpisan revolving kredit od 74 miliona KM.

·             Sredstva od 13 miliona KM (20%) od prodaje manjinskog državnog udjela od dvije firme dodijeljena su penzionom fondu.

·             Vlada je 23.12.2016 godine dala saglasnost Skupštini JP „BH POŠTA za prestruktuiranje raspoloživih sredstava od 45 miliona od 01.01.2017. do 30 06 2017 godine kako bi se sa PIO/MIO zakljućio ugovor.

Koliki će dug penzionog fonda ova Vlada ostaviti novoj?

Napominjem, čak i da se usvoji novi zakon  penzioneri obračunati i isplaćeni po novom zakonu se najranije očekuju u julu. Do novih izbora odnosno za 2 godine može se očekivati smanjenje penzionera obračunatih po starom zakonu za 20 %, a  to znaći da će Vlada umjesto 520  miliona KM koje je godišnje uzimala nezakonito iz penzionog fonda (umjesto iz budžeta), uzeti  nezakonito za 2 godine oko 830 miliona KM.  Je li to proklamovano "ko više uloži  u fond veća mu je penzija"? Jesu li ravnopravni oni kojima se protu zakonito penzija umanjuje za 16,5%+65%  sa penzionerima istih  kvalifikacija i radnog staža  na identičnim poslovima kojima se penzija ne umanjuje.?


Stariji postovi

Superpenzioner
<< 01/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

MOJI LINKOVI


BROJAČ POSJETA
263426

Powered by Blogger.ba