Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

30.03.2017.

Novi Ginisovi rekordi F.BiH

 

Nominacija za nove Ginisove rekorde ostvarene u F.BiH

 

Ni jedna država za one kojima je potrebna socijalna pomoć ne koristi za tu pomoć sredstva prikupljena u penzionom fondu ( doprinos za penziono i invalidsko osiguranje).

 

A.      Samo Entitet F.BiH kršeći domaće (Zakon o PIO/MIO i Krivični zakon) i međunarodne zakone, Ustav i Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih imovinskih prava i temeljnih sloboda.

1.    U 2007 godini je mjesečno za u prosjeku 135.000 penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) izdvajao 35% više od po Zakonu određenog iznosa (nezakonito po u prosjeku 10,5 miliona KM) iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.  Predlažem (nominiram) tih 35% za novi  Ginisov rekord. 

·       Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima mogla se  u 2007 godini isplatiti 1,5 penzija više odnosno penzije povećati za 13%.

2.    Rekord je povećan u 2008 godini na 53% kada je mjesečno za u prosjeku 167.500 penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) izdvajano 53% (nezakonito po u prosjeku 17,2 miliona KM) iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.

·       Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima moglo se u      2008 godini isplatiti 3,3 penzija više, odnosno penzije povećati za 27,5%.

3.    Rekord je povećan u 2009 godini i do kraja 2013 godine na 65% kada je mjesečno za u prosjeku 189.500 do 197.000 u 2013 godini penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) izdvajano 65% (nezakonito po u prosjeku od 37,5 do 41 miliona KM) iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.

·       Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima moglo se u 2009. i do 2013 godine  isplatiti 4,4 do 5,5 penzija više odnosno penzije povećati za 37 % do 45,5%.

4.    Rekord je povećan u 2014. i do kraja 2016 godine na 73% kada je mjesečno za u prosjeku 197.000 penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) za 73% izdvajano nezakonito po u prosjeku 48,8 miliona KM iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.

·        Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima moglo se u 2014. i u 2016 godini  isplatiti 5,3 do 5 penzija više odnosno penzije povećati za 44 % do 41,5%.

5.    Vladi F. BiH očito nije dovoljno da nezakonito po ovom osnovu iz penzionog fonda mjesečno uzima po 48,8 miliona KM kako bi tim sredstvima povećala primanja svoja i javnog sektora pa se odlučila na obaranje novog rekorda. Namjera je da prijedlogom novog Zakona o PIO/MIO pored ovih 48,8 miliona KM plaća i :

o        ----razliku do minimalne penzije od zarađene penzije sa 15 godina staža član 40. (do sada bilo od 20 godina staža) pa se za to povećavaju nezakonita izdvajanja iz fonda PIO/MIO –novi budući rekordi.

o       ----razliku od visine prijevremeno penzioniranih (za koje uplaćuje doprinos na minimalac pa je veliki broj penzija manji od socijalnih) i ti penzioneri idu ranije u penziju pa i po tom osnovu koriste više sredstava iz penzionog fonda član 140. i 141.

v     Mada su po Ustavu federalna vlast i kantoni nadležni za oblast socijalne politike  (Zakon i sredstva propisani i odlukama Upravnog odbora PIO/MIO pravilno određeni) krivičnim djelom po članu 383 svaki mjesec Menadžment objavljuje da je Upravni odbor odredio znatno veće koeficijente (što Upravni odbor ne demantira). Nezakonitom primjenom tih većih isplatnih koeficijenata, iz penzionog fonda umjesto iz budžeta isplaćuju se naprijed opisane razlike sredstava (od 35% do 73%) za uvećane vrijednosti socijalnih penzija koje se predlažu za Ginisove rekorde.

v     Entitet RS razlike od zarađenih do isplaćenih visina socijalnih penzija za čak 15 različitih kategorija penzija po članu 157. i 158. Zakona o PIO oko 20% plaća iz budžeta pa se za državu BiH ne može u cjelini tvrditi da obaveze za socijalne korisnike plaća iz fonda PIO/MIO (prikupljenih doprinosa).

 

B.    Entitet F.BiH kršeći domaće (Zakon o PIO/MIO, Krivični zakon) i međunarodne zakone, Ustav i Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava (imovinskih) i temeljnih sloboda.

1.  Od januara 2003 godine do januara 2017 godine primjenom nepostojećeg u Zakonu (većeg) isplatnog koeficijenta umjesto Zakonom propisanog koeficijenta člana 50. stav 4. Menadžment i Upravni odbor PIO/MIO su ; što prijavljujem kao novi Ginisov rekord od ranije penzioniranih; starih, bolesnih i često zavisnih od tuđe njege, krivičnim djelom član 383. oduzeli oko 400 miliona KM i  za taj iznos nezakonito povećali penzije novo penzioniranim.

·         Za primjer navodim samo početak primjene 2003 godine i penziju u 2016 godini, te posljedice ovog rekorda po penzionere: Svi penzionirani do januara 2003 godine (ranije penzionirani) koji su živi u januaru 2017 godine primili su 14 svojih  penzija manje  da bi se tim sredstvima nezakonito oduzetih od ranije penzioniranih nezakonito povećale penzije novo penzioniranim.  Penzioniranim u 2016 godini isplaćeno je 4,5 njihovih penzija  više. Kao posebnost ovog rekorda (što bi se moglo tretirati kao poseban rekord) je ; da su penzioniranim  u prva tri mjeseca 2003 godine za 5,79% nezakonito povećane prve penzije i za svih 168 mjeseci sa tim povećanjem isplaćivane.  Zbog većeg povećanja novim penzionerima i prelaska nekad novo penzioniranih u status ranije penzioniranih  (penzionog fonda koji po Zakonu nije priznavao ta povećanja) dogodilo se da su ranije penzionirani u konačnom obračunu primili 14 penzija manje sa povećanjem od 5,79% nego da takvih povećanja nije bilo.To nitko ili skoro nitko od ranije penzioniranih ne zna.

·         Veoma važan princip u sistemu penzionog osiguranja  u svim državama je princip održivosti realne vrijednosti stečene penzije. U svim zakonima o penzijsko invalidskom osiguranju država posebnim članom (Član 3.) garantira : „Prava iz PIO/MIO su; NEOTUĐIVA,LIČNA, MATERIJALNA NE MOGU SE PRENOSITI NA DRUGA LICA,NE MOGU ZASTARJET I NE MOGU SE ODUZETI ILI OGRANIČITI.

 

C.    Za nove Ginisove rekorde prijavljujem u F.BiH samo neke od nelogičnosti nastale kršenjem domaćih (Zakon o PIO/MIO, Krivični zakon) i međunarodnih zakona, Ustava i Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava (imovinskih) i temeljnih sloboda.

1.      U decembru 2016 godine prosječna penzija redovnih penzionera 364,69 KM manja je od socijalne zajamčene 434,90 KM za 70,21 KM ili za 16%. Po Zakonu o PIO/MIO morala je biti za 20% veća.

·        Zakon poznaje dvije socijalne penzije:-- najnižu do 40 godina penzionog staža i 65 godina života i -- zajamčenu sa 40 godina penzijskog staža. Ni za jednu ne postoje  bilo koji socijalni uvjeti za njihovo primanje pogotovo jer se socijalne penzije u prosjeku isplaćuju za 73%  većih vrijednosti od Zakonom  propisanih (član 72) i za tu vrijednosnu razliku umanjuju nezakonito penzije ostalim penzionerima. Po tom osnovu prijavljujem za uvođenje novog rekorda da su isplaćene penzije  za VŠ ili VKV zaposlenike sa 40 godina penzionog staža skoro identične sa NSS zaposlenicima istog staža koji su 200% manje uplatili doprinosa i  34% više primili iz penzionog fonda do 72 godine života.

·        Najniža neto primanja zaposlenika od 608 KM ( najniža neto plata 410 KM + topli obrok 165 KM i zadržimo se još na regresu od 33 KM) veća su od prosječnih primanja penzionera 364,69 KM za 243,31 KM ili za 66,72%. Ovaj podatak zaista zavređuje da bude prioritetno uvršten u knjigu Ginisovih rekorda tim prije što su po informacijama sva do sada neoporezovana primanja oporezovana i utjecala na povećanja penzija (prosječne plate rasle sa 839 KM na 861 KM, a penzije smanjene sa 365,64 KM na 364,69 KM.

·        Ostalo je još da se drastično smanje doprinosi za PIO/MIO. Kolike će tada biti razlike najnižih primanja zaposlenika i prosječnih penzija redovnih penzionera ? Ubrzo se očekuje izmjena ovog rekorda. Teško penzionerima po provođenju reformi.

D.   O nezakonitoj isplati povlaštenih penzija iz sredstava uplaćenog doprinosa za PIO/MIO skoro da ne bi trebali ni pisati.Tužbom koju je umjesto predstavnika penzionera podnio F.Z i presudom sredstva od 181 milion KM nezakonito korištena za isplatu povlaštenih penzija od 2005. do 2009 godine vraćaju se od 2013 u 120 rata penzionerima. Za sredstva penzionera oduzeta po nezakonitom Zaključku Vlade  broj 788 (nije imala odobrenje Parlamenta ni za Zaključak ni za sredstva)  nije još donesena nikakva odluka niti bilo tko o vraćanju tih ne baš malih sredstava išta poduzima. Treba znati:

  • Da se nezakonito oduzeta sredstva od penzionera od kojih su oduzeta (penzioneri iz 2005. do 2009 godine) ne vraćaju tim (veliki broj ih je umro do 2013 godine, a hoće li i koliko biti živih u 2 033 godini do kada se planira povratak tih sredstava) već svim penzioniranim.
  • Sredstva su oduzimana kada su penzije isplaćivane po koeficijentu od 1,15 do 1,65 a vraćaju se kada je koeficijent 1,73 i 1,816 (4 godine). Koliko je tih sredstava pojela inflacija. Koliko će ih umanjiti za narednih 6 godina ako se uopće budu vraćala ?
  • U tri rate nezakonito isplaćenih 39.000.000 KM u 2010 godini po Zaključku broj 788 i naknadnim isplatama po tom osnovu predstavnici penzionera nisu i očito i ne misle ništa poduzimati da bi zadržali svoja dobro i na vrijeme plaćana radna mjesta.
  • Možda bi i ova stavka pod D. mogla da se uvrsti u rekorde, ali ne u državne jer entitet RS ovo po ranije spominjanom članu 157 Zakona o PIO plaća iz budžeta.

E.  Od 2008 godine ispred potpisnika tri peticije penzionera borim se za realizaciju Zaključaka rukovodstva Saveza udruženja penzionera umirovljenika KSB/ŽSB u kome su pobrojani svi ovi problemi.  O tim problemima pišem detaljno u bloggu „superpenzioner“, a kojeg je do danas otvaralo preko 268.000 korisnika, bez ijednog negativnog i sa izuzetno  pozitivnim komentarima onih koji su ga komentirali. Za to vrijeme sam pribavio i posjedujem originale; ovjerene štambiljem, potpisane  i uredno zavedene kroz protokol,  iz kojih se može konstatirati da je sve ovo što tražim a što je u j nadležnosti onih koji su izdali te dokumente ispravno (da sam u pravu i da se zakon  krši).

·       Takva mišljenja imam od: Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta F.BiH iz 2008 godine, Ureda za zakonodavstvo Vlade  F.BiH iz 2008 godine, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz 2008 godine, Direktora F.ZPIP/MIO iz 2008 godine,  Saveza udruženja penzionera umirovljenika F.BiH iz 2009 godine, Odgovora F.ZPIO/MIO na upit o pristupu informacijama po Zakonu o slobodi pristupa informacijama iz 2011 godine, te sljedećim stavovima i presudama:

Odluke ustavnog suda:                                                                                                                              

Broj  U-5/00 od 29.09 2000.                                                                                                                Ustavni sud smatra  da pravo na penzije za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1.                           ---Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i općim načelima eđunarodnog prava.                                                                                                    

Broj U-40/10 od 05.04.2011.                                                               Utvrđuje se da Uredba o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše vojske F. BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg ministarstva obrane (Službene n. F. BiH broj 75/06, 58%07, 73%07, 89%07 i 31%06) nije sukladna sa Ustavom F.  BiH             

Sud smatra da je donositelj Uredbe – Vlada F. BiH prekoračila ustavom utvrđenu nadležnost, zbog toga što je regulirala materiju koja spada u oblast socijalne politike i koja je u nadležnosti Parlamenta F. BiH.

 

 

                                                                    uz podršku NORWEGIAN EMBASSY                                        

II PRAVNI OKVIR

2.1. MEĐUNARODNI STANDARDI                                                                                                 

Pravo na penziju nužno je posmatrati u cjelokupnom kontekstu ljudskih prava. Nesumnjivo da različita prava uključuju različite aspekte, međutim, ta činjenica ne dozvoljava državi da može zagovarati i garantirati jedno pravo na teret drugog prava . Stoga, država mora osigurati jedan holistički pristup ljudskim pravima. Na primjer, država ne može priznati prava na tzv. beneficirane penzije, a nauštrb prava na penziju osoba koje su to pravo ostvarile izdvajanjem putem doprinosa. (najniže,zajamčene-redovne).

 

 

UKIDANJE ODLUKE

o najnižoj, zajamčenoj i najvišoj penziji/mirovini (konac 2006. godine). Odluka je ukinuta na javnu intervenciju Odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava. Predmetnu Odluku nije nikada verificirala Vlada Federacije, pa ju je Vlada jednostavno stavila van snage

 

 

v     U zaključku stavke pod E. proizlazi novi Ginisov rekord da je Zvanična zabilješka po vještačenju jednog vještaka financijske struke iz 2010  godine kojom je konstatirano da u radnjama navedenih organa odnosno zaposlenih službenih lica nema elemenata bilo kog krivičnog djela jača od stavova, mišljenja, odluka i presuda svih naprijed  navedenih institucija. Zabilješku sam primio poslije dvije godine i 7,5 mjeseci i poslije 12 poslanih dopisa. To je vještačenje u kom su morali učestvovati vještaci više struka (posebno pravne, jer se po tom osnovu kršio zakon -složeno vještačenje- na što sam upozoravao). Vještačio je samo jedan vještak pa ipak je njegovo vještačenje  bilo  jače od svih stavova, presuda, priloženih zakona i dokaza o kršenju tih zakona.  Nažalost to mišljenje i nakon  mojih dodatnih 20 dopisa i urgencija je postalo konačno u maju 2016 godine bez mogućnosti žalbe.

 

v     Napomena i pitanje:

        Za sva ostala socijalna davanja sredstva se izdvajaju iz budžeta, od svih korisnika budžeta pa samim tim i od penzionera. Zašto i po kojem zakonskom aktu se za socijalna davanja penzionerima ukupna sredstva  uzimaju samo iz penzionog fonda (od onih koji ne primaju socijalne penzije) a ne od svih korisnika  budžeta?

 

29.03.2017.

Prijedlog Zakona o PIO/MIO drugi nastavak

Napomena :

Sredstva za socijalne potrebe pojedinaca jednako su potrebna penzionerima sa 15, 30 ili više godina staža kao i nezaposlenim pa i pojedinim zaposlenim. Mora se precizno definirati ko ih i pod kakim uslovima može primati iz budžeta (od svih). Ona se mogu razlikovati za pojedina područja,  kantone, entitet; ovisno o mogućnosti pojedinih budžeta, a mogu biti i veća za pojedine grupacije (primjer penzionera gdje se za tu namjenu iz te grupacije solidarno izdvaja više sredstava). Penzioneri po članu 72 izdvajaju za socijalne penzije u prosjeku 16% do17% sredstava i po članu 51. ne dozvoljavaju da se dostignuta visina socijalnih penzija smanji.

To jest kolektivna solidarnost i za taj iznos (sredstava iz penzionog fonda) bi se mogla povećati socijalna visina penzije  određena na nivou entiteta (koja se plaća iz budžeta F.BiH).

Danas se iz penzionog fonda za socijalne penzije izdvaja (po članu 72. i 51. što je po zakonu – solidarnost ostalih penzionera 16% do 17%) ali i dodatnih 73 % što se po zakonu mora plaćati iz budžeta F.BiH-48.800.000 KM mjesečno, što je posljedica krivičnih djela po članu 383.

Ovo se prenosi i trajno zadržava  Prijedlogom novog Zakon o PIO/MIO kao dodatni član 171. K.Z.F.BiH.

 

F.          Koristim priliku da uz u dosadašnjim i u ovom postu iznesena kršenja postojećeg Zakona o PIO/MIO (koji bez ikakvih izmjena članom 148 Prijedloga Zakona o PIO/MIO postaje novi Zakon o PIO/MIO)  ukažem ponovo na  nove po penzionere nepovoljne članove tog zakona koji će važiti, ako se novi zakon usvoji, za penzionirane po oba zakona.

1.     Član 148. (Primjena postojećih propisa i rok za uspostavu trezorskog poslovanja)  Odredbe člana 130. ovog zakona neće se primjenjivati u periodu od najduže od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do sticanja finansijskih i tehničkih uslova o čemu će odluku donijeti Vlada Federacije, U tom periodu na finansijsko poslovanje nosioca osiguranja primjenjivat će se propisi koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

·         Prevedeno da svi razumiju, penzije će se isplaćivati na vrijeme sve dok se PIO/MIO može kod nekoga zaduživati na vrijeme i u potrebnom iznosu da se penzije mogu isplatiti do petog u mjesecu. U protivnom će kasniti.

·        Kada su u pitanju plaćanja povlaštenih penzija nastavit će se vraćanje nezakonito isplaćenih sredstava (prema Zakonu o vraćanju koji je donio Parlament).

·        Kada su u pitanju nezakonite isplate iz penzionog fonda razlika za socijalne penzije to Prijedlog novog zakona ne predviđa vračati iz trezora. Penzije će se po tom osnovu isplaćivati na vrijeme samo ako se fond PIO/MIO uz pomoć Vlade može kod nekog zadužiti i tako iz mjeseca u mjesec povećavati dug koji će naslijediti i rješavati nova Vlada. O povećanju penzija se i ne razmišlja mada su za to penzioneri uložili dovoljno sredstava. Ta sredstva se nenamjenski i protu zakonito koriste za socijalna davanja što je  obaveza koja se plaća iz budžeta.

2.     Član130. (Višak sredstava od doprinosa i drugih izvora je prihod budžeta   Federacije)

·       Ovo nikako ne bi trebalo ostati u novom zakonu. Federacija bi morala hitno razlike za socijalne penzije plaćati iz budžeta ako neće dodatno da po tužbama koje će sigurno uslijediti plaća i velike sudske troškove . Sredstva penzionog fonda su imovina penzionera i dovoljna su prema izvještajima revizija za hitno povećanje nezakonito smanjenih penzija redovnim penzionerima koji ne primaju socijalne penzije za 30% do 37%

 

 

29.03.2017.

Prijedlog Zakona o PIO/MIO prvi nastavak

1.   Kršenje člana 51. i člana 3. Zakona o PIO/MIO

 

Koeficijent  člana 51. zavisno od međusobnog odnosa A (prikupljenih sredstava za isplatu penzija) i B (ukupnih troškova isplate penzija) ; prema zakonu može biti :

(a)   jednak 1  Kada je A = B ……………... stav 2. člana 51.

(b)  manji od 1…Kada je A < (manji) od B …stav 3. i stav 4. člana 51.

(c)   veći od 1 .....Kada je A > (veći) od B…….stav 5. člana 51.

a)  Kada je A = B   

v Po članu 51. stav 2. Zakona o PIO/MIO  koristi se samo jedan koeficijent pa su vrijednosti svih vrsta penzija za  protekli mjesec identične sa vrijednostima tih penzija isplaćenim za prethodni mjesec.

a)1.     Za januar 2007 godine Upravni odbor i Menadžment FZ umjesto jednog  zakonom propisanog koeficijenta člana 51 stav 2. u vrijednosti 1 nezakonito koriste dva koeficijenta. Umjesto po Zakonu obračunatih isplaćuju se nezakonitom primjenom (1,35) isplatnog  koeficijenta za 35% uvećane socijalne penzije. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od penzionera koji ne primaju socijalne penzije (bez njihove suglasnosti). Za ostale penzije koristi se ispravno koeficijent (1,00) člana 51. stav 2.

·      Za februar i ostale mjesece do kraja 2007 godine ispravno se koristi koeficijent člana 51. stav 2. (samo jedan koeficijent u mjesecu za sve vrste penzija) pa se nezakonito povećanje socijalnih penzija u januaru od 35% zadržava u svim mjesecima 2007 godine.

·      Po tom osnovu u 2016 godini svim penzionerima  koji primaju socijalne penzije isplaćeno je nezakonito iz penzionog fonda u prosjeku oko 10,5 miliona KM mjesečno umjesto iz budžeta. Za te iznose oštećen je mjesečno penzioni fond, odnosno svi penzioneri koji ne primaju socijalne penzije (126 miliona KM u 2007 godini) .

 

a)2.     Za januar 2009 godine Upravni odbor i Menadžment FZ umjesto jednog  zakonom propisanog koeficijenta člana 51. stav 2. u vrijednosti 1 nezakonito koriste dva koeficijenta. Umjesto po Zakonu obračunatih isplaćuju se nezakonitom primjenom (1,65) isplatnog  koeficijenta za 65% uvećane socijalne penzije. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od penzionera koji ne primaju socijalne penzije (bez njihove suglasnosti). Za ostale penzije koristi se ispravno koeficijent (1,00) člana 51. stav 2.

·      Za februar 2009. i ostale mjesece do kraja 2013 godine ispravno se koristi koeficijent člana 51. stav 2. (samo jedan koeficijent u mjesecu za sve vrste penzija) pa se nezakonito povećanje socijalnih penzija u januaru 2009 godine od 65% zadržava u svim mjesecima do kraja 2013 godine

·      Po tom osnovu svim penzionerima  koji primaju socijalne penzije isplaćeno je nezakonito iz penzionog fonda umjesto iz budžeta u prosjeku mjesečno od  37,5 miliona KM u 2009 godini do 41 miliona KM u 2013 godini. Za te iznose oštećen je mjesečno penzioni fond, odnosno svi penzioneri koji ne primaju socijalne penzije .

·      Posebno naglašavam da su od 01.01.2001 godine do 01.01.2017 godine (192 mjeseca) za 175 mjeseci  u vrijeme isplata penzija  prikupljena sredstva za isplatu penzija A bila jednaka ukupnim troškovima isplate penzija B (A=B).

·      Samo za 2 mjeseca su nezakonito korištena 2 koeficijenta, dok je za 173 mjeseca po Zakonu (ispravno) korišten samo jedan 1 koeficijent za sve vrste redovnih penzija.  Zbog toga su  „krivičnim djelom“ po članu 383 KZ F. umjesto iz budžeta razlike za  socijalne penzije isplaćene iz penzionog fonda od januara 2009 godine do januara 2014 godine u iznosu od dvije milijarde i tristo osamdeset pet miliona KM (2.385 miliona KM).

b) Kada je A<B

v Po članu 51. stav 3. i stav 4. Zakona o PIO/MIO koriste se 2 koeficijenta. Koeficijent vrijednosti 1 za najnižu penziju i koeficijent po članu 51.stav 3. < 1 (manji od 1) za sve ostale penzije. Ovo je po Zakonu o PIO/MIO jedan od dva vida solidarnosti penzionera prema penzionerima sa najnižom penzijom (Garancija da najniža penzija ne može biti niža od jednom dostignute visine i da će penzije biti redovne- bez kašnjenja).

·       Ova zakonska obaveza nije nikad u praksi realizirana. Kršenjem Zakona čekalo se sa isplatom penzija dok se prilivom sredstava iz tekućeg mjeseca ili podizanjem kredita ne dostigne A=B. Ovo je detaljno obrađeno pod a) na stranici broj 3. i 4. ovog materijala.

·       Zbog toga što se ne primjenjuju ovi stavovi člana 51. dovode se u pitanje : -- održivost PIO/MIO, -- redovnost isplate penzija (kašnjenja i do 20 dana koja najviše pogađaju one sa najnižim penzijama ) i – ukupni rast iz mjeseca u mjesec sve većeg duga penzionog fonda.

v Prijedlogom novog Zakona o PIO/MIO predviđa se isplata penzija na vrijeme što bi se trebalo osigurati još većim mjesečnim zaduživanjem penzionog fonda kako bi se tim sredstvima i nadalje protu zakonito plaćale socijalne penzije umjesto da se isplaćuju iz budžeta,

 

C)                                                                                                                                                                      C) Kada je A>B

v Po članu 51. stav 5. i stav 6. Zakona o PIO/MIO koristi se samo jedan koeficijent >1 (veći od 1) za sve vrste penzija i međusobni odnosi pojedinih vrsta penzija se zadržavaju. U primjeni ovo se poštuje za 15 mjeseci.  Za 2 (dva) mjeseca primjenjuju se dva koeficijenta (krivično djelo po članu 383 k.z. F.BiH).

 

c)1.     Za januar 2008 godine Upravni odbor i Menadžment FZ umjesto 1 jednog  zakonom propisanog koeficijenta člana 51. stav 2. u vrijednosti 1,0261 nezakonito koriste 2 (dva) koeficijenta. Umjesto po Zakonu obračunatih isplaćuju se nezakonitom primjenom (1,57) isplatnog  koeficijenta za 53% uvećane socijalne penzije. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od penzionera koji ne primaju socijalne penzije (bez njihove suglasnosti). Za ostale penzije koristi se ispravno koeficijent (1,0261) člana 51. stav 2.

·      Za februar i ostale mjesece do kraja 2008 godine ispravno se koristi koeficijent člana 51. stav 2. (samo jedan koeficijent u mjesecu za sve vrste penzija) pa se nezakonito povećanje socijalnih penzija u januaru od 53% zadržava u svim mjesecima 2008 godine.

·      Po tom osnovu u 2008 godini svim penzionerima  koji primaju socijalne penzije isplaćeno je nezakonito iz penzionog fonda u prosjeku oko 17,2 miliona KM mjesečno umjesto iz budžeta. Za te iznose oštećen je mjesečno penzioni fond, odnosno svi penzioneri koji ne primaju socijalne penzije (206 miliona KM u 2008 godini) .

 

 

c)2.     Za januar 2014 godine Upravni odbor i Menadžment FZ umjesto jednog  zakonom propisanog koeficijenta člana 51. stav 2. u vrijednosti 1,0497 nezakonito koriste dva koeficijenta. Umjesto po Zakonu obračunatih isplaćuju se nezakonitom primjenom (1,816) isplatnog  koeficijenta za 73% uvećane socijalne penzije. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od penzionera koji ne primaju socijalne penzije (bez njihove suglasnosti). Za ostale penzije koristi se ispravno koeficijent (1,0497) člana 51. stav 2.

·      Za februar 2014. i ostale mjesece do kraja 2016 godine ispravno se koristi koeficijent člana 51. stav 2. (samo jedan koeficijent u mjesecu za sve vrste penzija) pa se nezakonito povećanje socijalnih penzija u januaru 2014 godine od 73% zadržava u svim mjesecima do kraja 2016 godine

·      Po tom osnovu svim penzionerima  koji primaju socijalne penzije isplaćeno je nezakonito iz penzionog fonda umjesto iz budžeta u prosjeku mjesečno od  48,7 miliona KM u 2014 godini do 48,8 miliona KM u 2016 godini. Za te iznose oštećen je mjesečno fond PIO/MIO, odnosno svi penzioneri koji ne primaju socijalne penzije .

·      Posebno naglašavam da su od 01.01.2001 godine do 01.01.2017 godine (192 mjeseca) za 17 mjeseci  u vrijeme isplata penzija  prikupljena sredstva za isplatu penzija A bila veća od ukupnih troškova isplate penzija B (A>B).

·      Samo za 2 mjeseca su nezakonito korištena 2 koeficijenta, dok je za 15 mjeseci po Zakonu (ispravno) korišten samo jedan koeficijent za sve vrste redovnih penzija.  Zbog toga su  „krivičnim djelom“ po članu 383 k.z. F. umjesto iz budžeta razlike za  socijalne penzije isplaćene iz penzionog fonda od januara 2014 godine do januara 2017 godine u iznosu od milijarde i sedamsto pedeset tri miliona KM (1.753 miliona KM).

 

v      Ovako stvorena neravnopravnost među penzionerima kršenjem  postojećeg Zakona prenosi se bez ikakvih izmjena i postaje po predlagaču legitimna kao član 138 Prijedloga Zakona o PIO/MIO.

v      Predlagač previđa da je to još jedno (dodatno, uz ono po članu 383) krivično djelo kažnjivo članom 171 krivičnog zakona F. BiH.

 

Rezultati kršenja člana 51. i člana 3. Zakona o PIO/MIO prikazani su Tabelom broj 39.

Nastavlja se

29.03.2017.

Prijedlog Zakona o PIO/MIO

Po prijedlogu Vlade, Parlament treba razmatrati i usvajati po hitnom postupku prijedlog novog Zakona o PIO/MIO ?

 

Uvod

Navodim stavove i obećanja premijera Novalića o stanju penzionera u F.BiH:

1)   Obećao je penzionerima da će se nastaviti boriti za njihova zarađena primanja i prava.

2)   Ipak, država je dužna penzionerima, a ne oni njoj.

3)   Za Premijera je Zakon o PIO/MIO najvažniji društveni zakon.

4)   Za Premijera delegati na Zadnjoj sjednici Doma naroda to nisu prepoznali pa je njihovom odlukom dovedena  u pitanje sudbina pola miliona stanovnika BiH.

5)   Penzioneri su naši očevi, naše majke, naše komšije i naši prijatelji - kazao je Novalić

 

Podsjećam u uvodnom dijelu:

a)    Federalna vlast i kantoni nadležni su za:

a) Jamčenje i provođenje ljudskih prava;

e) Socijalnu politiku;                                                                                           

b)   Nadležnosti Parlamenta Federacije

d)  Donošenje zakona o vršenju funkcija federalne vlasti. Zakoni stupaju na snagu kako je u    njima utvrđeno, ali ne ranije nego što budu objavljeni u službenom glasilu Federacije;

j) Donošenje budžeta Federacije i zakona o oporezivanju i osiguranju potrebnog  financiranja na drugi način.

c)    Premijer je nadležan za:

(I) Provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova Federacije;

(III) Predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva; i

(IV) Pripremanje budžetskih prijedloga Parlamentu Federacije.

 

d)   Poštovani Premijeru (ako zaista stojite iza stavova pod 1. do 5. iz uvodnog dijela) zašto kao predstavnik izvršne vlast Federacije (u oblasti a-jamčenje i provođenje ljudskih prava i b-socijalne politike prema redovnim penzionerima i ako to već nisu uradili Vaši prethodnici), ne provodite prvu stavku Vaše nadležnosti (I) Provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova Federacije prema redovnim penzionerima zbog:

1.   Kada su u pitanju određivanja visina isplaćenih penzija u F. BiH počev od 01.01.2001 godine penzije se isplaćuju sukladno odredbama Zakona o PIO/MIO mjesečno prema sredstvima dodijeljenim za isplatu penzija?   Ovo se prema Zakonu provodi.

2.   Nezakonite isplate povlaštenih penzija od 2005 godine iz penzionog fonda  umjesto iz budžeta ?

·        Zbog nezakonitih isplata povlaštenih penzija iz penzionog fonda umjesto iz budžeta penzije redovnih penzionera su za nezakonito isplaćeni iznos smanjene i nisu pratile povećane troškove života.

·        Zbog toga je u 2006 godini Vlada na osnovu člana 138. povećala socijalne penzije i za  to povećanje koristila ispravno sredstva budžeta u iznosu od 1.455.330 KM. Ovo po zakonu izdvajanje sredstava iz budžeta obavljeno je u manjem obimu Veći dio  u 2005. i 2006 godini od nezakonito isplaćenih 63 miliona KM za povlaštene penzije ipak je isplaćen iz penzionog fonda.

3.   Kršenja člana 50 stav 4. i člana 3. Zakona o PIO/MIO

v     Zakon propisuje da se najpovoljnija osnovica plata za određeni period množi sa 0,75 i sa koeficijentom člana 50. stav 4. kako bi se odredila visina prve isplaćene penzije.

·        Od 01.01.2003. godine do danas Upravni odbor i Menadžment FZ PIO/MIO umjesto koeficijenta člana 50. stav 4. nezakonito koriste u Zakonu o PIO/MIO znatno veći nepostojeći isplatni koeficijent . Tom nezakonitom radnjom povećavaju se nezakonito penzije i primanja novo penzioniranih. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od ranije penzioniranih, bez njihove suglasnosti. Po tom osnovu je do kraja 2016 godine ranije penzioniranim (starijim, nemoćnim i bolesnim) umanjena  penzija za oko 400 miliona KM da bi se za taj iznos povećale penzije novo penzioniranim.….KRIVIČNO DJELO član 383. kojim Menadžment i Upravni odbor neovlašteno mijenjaju u primjeni Zakon o PIO/MIO i stavljaju se iznad Parlamenta F.BiH.

v      Ovako stvorena neravnopravnost među penzionerima kršenjem  postojećeg Zakona prenosi se bez ikakvih izmjena i postaje po predlagaču legitimna kao član 138 Prijedloga Zakona o PIO/MIO.

v      Predlagač previđa da je to još jedno (dodatno, uz ono po članu 383) krivično djelo kažnjivo članom 171 krivičnog zakona F. BiH.

 

 

4. Kršenje člana 72. i člana 3. Zakona o PIO/MIO

v     Prema dopisu FZ-a PIO/MIO broj: FZ3/2-35-182/11 od 23.02.2011 godine FZ PIO/MIO svaki mjesec ispravno po zakonu određuje visine socijalnih (najniže i zajamčene) penzija. Za vrijednosti ovih penzija nitko ne zna jer se ne objavljuju i po njima se penzije ne isplaćuju.

·        Od 01.01.2007. godine do danas Upravni odbor i Menadžment FZ kod računanja visina socijalnih penzija po članu 72. umjesto zakonom propisanog koeficijenta člana 51. nezakonito koriste u Zakonu o PIO/MIO znatno veći nepostojeći isplatni koeficijent. Tom nezakonitom radnjom povećavaju se nezakonito socijalne penzije. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od penzionera koji ne primaju socijalne penzije (bez njihove suglasnosti). KRIVIČNO DJELO član 383. kojim Menadžment i Upravni odbor neovlašteno mijenjaju u primjeni Zakon o PIO/MIO i stavljaju se iznad Parlamenta F.BiH.

v      Ovako stvorena neravnopravnost među penzionerima kršenjem  postojećeg Zakona prenosi se bez ikakvih izmjena i postaje po predlagaču legitimna kao član 138 Prijedloga Zakona o PIO/MIO.

v      Predlagač previđa da je to još jedno (dodatno, uz ono po članu 383) krivično djelo kažnjivo članom 171 krivičnog zakona F. BiH.

Nastavlja se

Superpenzioner
<< 03/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
special part fastener
WickedmindedChika
ljubavnepjesme
ljubav nasa svakodnevna
OMENS
va§IONka
Undisclosed desires
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
UvijekSlugaNikadGospodar
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
A corner of memories.
NESUVISLOST NESUVISLOSTI
Gracias a la Vida
fragmenti vremena u fragmentima tango
Call Out My Name
na obzorju snova
GORNJA PUHARSKA
VRAŽIĆANI CIJELOG SVIJETA
RODNA GRUDA
Princ of Perversia
Optimistično pesimistična
Heaven's got a plan for you.
There and back again
gradcednostizemljebozjemilosti
Nihad Liu
Mirišljavka.
Džemat Bogovići
Apsolviram na sebi
Sufizam
Črčkarije moje nasušne
ISKCON GURUI -- SVJESNOST KRISHNE
GURU -- DUHOVNI UČITELJ
Trijumf Istine
Vjetrovi života
Ja sam budućnost !
titolitarizam
Remember me
Svijet od sivila i prašina..
KRIMINAL U VLASTI
gde da pobegnem?
Voli me i ne voli me.
Još mi uvijek tako puno značiš.....
SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
Something Stupid
Forty Six and Two.
Fildžan viška
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
U najtišijim noćima,misli su najglasnije ツ
Pazi, to je bajka
ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA
više...

BROJAČ POSJETA
316201

Powered by Blogger.ba