Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

30.03.2017.

Novi Ginisovi rekordi F.BiH

 

Nominacija za nove Ginisove rekorde ostvarene u F.BiH

 

Ni jedna država za one kojima je potrebna socijalna pomoć ne koristi za tu pomoć sredstva prikupljena u penzionom fondu ( doprinos za penziono i invalidsko osiguranje).

 

A.      Samo Entitet F.BiH kršeći domaće (Zakon o PIO/MIO i Krivični zakon) i međunarodne zakone, Ustav i Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih imovinskih prava i temeljnih sloboda.

1.    U 2007 godini je mjesečno za u prosjeku 135.000 penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) izdvajao 35% više od po Zakonu određenog iznosa (nezakonito po u prosjeku 10,5 miliona KM) iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.  Predlažem (nominiram) tih 35% za novi  Ginisov rekord. 

·       Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima mogla se  u 2007 godini isplatiti 1,5 penzija više odnosno penzije povećati za 13%.

2.    Rekord je povećan u 2008 godini na 53% kada je mjesečno za u prosjeku 167.500 penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) izdvajano 53% (nezakonito po u prosjeku 17,2 miliona KM) iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.

·       Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima moglo se u      2008 godini isplatiti 3,3 penzija više, odnosno penzije povećati za 27,5%.

3.    Rekord je povećan u 2009 godini i do kraja 2013 godine na 65% kada je mjesečno za u prosjeku 189.500 do 197.000 u 2013 godini penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) izdvajano 65% (nezakonito po u prosjeku od 37,5 do 41 miliona KM) iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.

·       Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima moglo se u 2009. i do 2013 godine  isplatiti 4,4 do 5,5 penzija više odnosno penzije povećati za 37 % do 45,5%.

4.    Rekord je povećan u 2014. i do kraja 2016 godine na 73% kada je mjesečno za u prosjeku 197.000 penzionera (kojima je trebala socijalna pomoć za preživljavanje) za 73% izdvajano nezakonito po u prosjeku 48,8 miliona KM iz penzionog fonda umjesto iz budžeta.

·        Da su ta sredstva plaćena zakonito iz budžeta ostalim penzionerima moglo se u 2014. i u 2016 godini  isplatiti 5,3 do 5 penzija više odnosno penzije povećati za 44 % do 41,5%.

5.    Vladi F. BiH očito nije dovoljno da nezakonito po ovom osnovu iz penzionog fonda mjesečno uzima po 48,8 miliona KM kako bi tim sredstvima povećala primanja svoja i javnog sektora pa se odlučila na obaranje novog rekorda. Namjera je da prijedlogom novog Zakona o PIO/MIO pored ovih 48,8 miliona KM plaća i :

o        ----razliku do minimalne penzije od zarađene penzije sa 15 godina staža član 40. (do sada bilo od 20 godina staža) pa se za to povećavaju nezakonita izdvajanja iz fonda PIO/MIO –novi budući rekordi.

o       ----razliku od visine prijevremeno penzioniranih (za koje uplaćuje doprinos na minimalac pa je veliki broj penzija manji od socijalnih) i ti penzioneri idu ranije u penziju pa i po tom osnovu koriste više sredstava iz penzionog fonda član 140. i 141.

v     Mada su po Ustavu federalna vlast i kantoni nadležni za oblast socijalne politike  (Zakon i sredstva propisani i odlukama Upravnog odbora PIO/MIO pravilno određeni) krivičnim djelom po članu 383 svaki mjesec Menadžment objavljuje da je Upravni odbor odredio znatno veće koeficijente (što Upravni odbor ne demantira). Nezakonitom primjenom tih većih isplatnih koeficijenata, iz penzionog fonda umjesto iz budžeta isplaćuju se naprijed opisane razlike sredstava (od 35% do 73%) za uvećane vrijednosti socijalnih penzija koje se predlažu za Ginisove rekorde.

v     Entitet RS razlike od zarađenih do isplaćenih visina socijalnih penzija za čak 15 različitih kategorija penzija po članu 157. i 158. Zakona o PIO oko 20% plaća iz budžeta pa se za državu BiH ne može u cjelini tvrditi da obaveze za socijalne korisnike plaća iz fonda PIO/MIO (prikupljenih doprinosa).

 

B.    Entitet F.BiH kršeći domaće (Zakon o PIO/MIO, Krivični zakon) i međunarodne zakone, Ustav i Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava (imovinskih) i temeljnih sloboda.

1.  Od januara 2003 godine do januara 2017 godine primjenom nepostojećeg u Zakonu (većeg) isplatnog koeficijenta umjesto Zakonom propisanog koeficijenta člana 50. stav 4. Menadžment i Upravni odbor PIO/MIO su ; što prijavljujem kao novi Ginisov rekord od ranije penzioniranih; starih, bolesnih i često zavisnih od tuđe njege, krivičnim djelom član 383. oduzeli oko 400 miliona KM i  za taj iznos nezakonito povećali penzije novo penzioniranim.

·         Za primjer navodim samo početak primjene 2003 godine i penziju u 2016 godini, te posljedice ovog rekorda po penzionere: Svi penzionirani do januara 2003 godine (ranije penzionirani) koji su živi u januaru 2017 godine primili su 14 svojih  penzija manje  da bi se tim sredstvima nezakonito oduzetih od ranije penzioniranih nezakonito povećale penzije novo penzioniranim.  Penzioniranim u 2016 godini isplaćeno je 4,5 njihovih penzija  više. Kao posebnost ovog rekorda (što bi se moglo tretirati kao poseban rekord) je ; da su penzioniranim  u prva tri mjeseca 2003 godine za 5,79% nezakonito povećane prve penzije i za svih 168 mjeseci sa tim povećanjem isplaćivane.  Zbog većeg povećanja novim penzionerima i prelaska nekad novo penzioniranih u status ranije penzioniranih  (penzionog fonda koji po Zakonu nije priznavao ta povećanja) dogodilo se da su ranije penzionirani u konačnom obračunu primili 14 penzija manje sa povećanjem od 5,79% nego da takvih povećanja nije bilo.To nitko ili skoro nitko od ranije penzioniranih ne zna.

·         Veoma važan princip u sistemu penzionog osiguranja  u svim državama je princip održivosti realne vrijednosti stečene penzije. U svim zakonima o penzijsko invalidskom osiguranju država posebnim članom (Član 3.) garantira : „Prava iz PIO/MIO su; NEOTUĐIVA,LIČNA, MATERIJALNA NE MOGU SE PRENOSITI NA DRUGA LICA,NE MOGU ZASTARJET I NE MOGU SE ODUZETI ILI OGRANIČITI.

 

C.    Za nove Ginisove rekorde prijavljujem u F.BiH samo neke od nelogičnosti nastale kršenjem domaćih (Zakon o PIO/MIO, Krivični zakon) i međunarodnih zakona, Ustava i Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava (imovinskih) i temeljnih sloboda.

1.      U decembru 2016 godine prosječna penzija redovnih penzionera 364,69 KM manja je od socijalne zajamčene 434,90 KM za 70,21 KM ili za 16%. Po Zakonu o PIO/MIO morala je biti za 20% veća.

·        Zakon poznaje dvije socijalne penzije:-- najnižu do 40 godina penzionog staža i 65 godina života i -- zajamčenu sa 40 godina penzijskog staža. Ni za jednu ne postoje  bilo koji socijalni uvjeti za njihovo primanje pogotovo jer se socijalne penzije u prosjeku isplaćuju za 73%  većih vrijednosti od Zakonom  propisanih (član 72) i za tu vrijednosnu razliku umanjuju nezakonito penzije ostalim penzionerima. Po tom osnovu prijavljujem za uvođenje novog rekorda da su isplaćene penzije  za VŠ ili VKV zaposlenike sa 40 godina penzionog staža skoro identične sa NSS zaposlenicima istog staža koji su 200% manje uplatili doprinosa i  34% više primili iz penzionog fonda do 72 godine života.

·        Najniža neto primanja zaposlenika od 608 KM ( najniža neto plata 410 KM + topli obrok 165 KM i zadržimo se još na regresu od 33 KM) veća su od prosječnih primanja penzionera 364,69 KM za 243,31 KM ili za 66,72%. Ovaj podatak zaista zavređuje da bude prioritetno uvršten u knjigu Ginisovih rekorda tim prije što su po informacijama sva do sada neoporezovana primanja oporezovana i utjecala na povećanja penzija (prosječne plate rasle sa 839 KM na 861 KM, a penzije smanjene sa 365,64 KM na 364,69 KM.

·        Ostalo je još da se drastično smanje doprinosi za PIO/MIO. Kolike će tada biti razlike najnižih primanja zaposlenika i prosječnih penzija redovnih penzionera ? Ubrzo se očekuje izmjena ovog rekorda. Teško penzionerima po provođenju reformi.

D.   O nezakonitoj isplati povlaštenih penzija iz sredstava uplaćenog doprinosa za PIO/MIO skoro da ne bi trebali ni pisati.Tužbom koju je umjesto predstavnika penzionera podnio F.Z i presudom sredstva od 181 milion KM nezakonito korištena za isplatu povlaštenih penzija od 2005. do 2009 godine vraćaju se od 2013 u 120 rata penzionerima. Za sredstva penzionera oduzeta po nezakonitom Zaključku Vlade  broj 788 (nije imala odobrenje Parlamenta ni za Zaključak ni za sredstva)  nije još donesena nikakva odluka niti bilo tko o vraćanju tih ne baš malih sredstava išta poduzima. Treba znati:

  • Da se nezakonito oduzeta sredstva od penzionera od kojih su oduzeta (penzioneri iz 2005. do 2009 godine) ne vraćaju tim (veliki broj ih je umro do 2013 godine, a hoće li i koliko biti živih u 2 033 godini do kada se planira povratak tih sredstava) već svim penzioniranim.
  • Sredstva su oduzimana kada su penzije isplaćivane po koeficijentu od 1,15 do 1,65 a vraćaju se kada je koeficijent 1,73 i 1,816 (4 godine). Koliko je tih sredstava pojela inflacija. Koliko će ih umanjiti za narednih 6 godina ako se uopće budu vraćala ?
  • U tri rate nezakonito isplaćenih 39.000.000 KM u 2010 godini po Zaključku broj 788 i naknadnim isplatama po tom osnovu predstavnici penzionera nisu i očito i ne misle ništa poduzimati da bi zadržali svoja dobro i na vrijeme plaćana radna mjesta.
  • Možda bi i ova stavka pod D. mogla da se uvrsti u rekorde, ali ne u državne jer entitet RS ovo po ranije spominjanom članu 157 Zakona o PIO plaća iz budžeta.

E.  Od 2008 godine ispred potpisnika tri peticije penzionera borim se za realizaciju Zaključaka rukovodstva Saveza udruženja penzionera umirovljenika KSB/ŽSB u kome su pobrojani svi ovi problemi.  O tim problemima pišem detaljno u bloggu „superpenzioner“, a kojeg je do danas otvaralo preko 268.000 korisnika, bez ijednog negativnog i sa izuzetno  pozitivnim komentarima onih koji su ga komentirali. Za to vrijeme sam pribavio i posjedujem originale; ovjerene štambiljem, potpisane  i uredno zavedene kroz protokol,  iz kojih se može konstatirati da je sve ovo što tražim a što je u j nadležnosti onih koji su izdali te dokumente ispravno (da sam u pravu i da se zakon  krši).

·       Takva mišljenja imam od: Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta F.BiH iz 2008 godine, Ureda za zakonodavstvo Vlade  F.BiH iz 2008 godine, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz 2008 godine, Direktora F.ZPIP/MIO iz 2008 godine,  Saveza udruženja penzionera umirovljenika F.BiH iz 2009 godine, Odgovora F.ZPIO/MIO na upit o pristupu informacijama po Zakonu o slobodi pristupa informacijama iz 2011 godine, te sljedećim stavovima i presudama:

Odluke ustavnog suda:                                                                                                                              

Broj  U-5/00 od 29.09 2000.                                                                                                                Ustavni sud smatra  da pravo na penzije za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1.                           ---Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i općim načelima eđunarodnog prava.                                                                                                    

Broj U-40/10 od 05.04.2011.                                                               Utvrđuje se da Uredba o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše vojske F. BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg ministarstva obrane (Službene n. F. BiH broj 75/06, 58%07, 73%07, 89%07 i 31%06) nije sukladna sa Ustavom F.  BiH             

Sud smatra da je donositelj Uredbe – Vlada F. BiH prekoračila ustavom utvrđenu nadležnost, zbog toga što je regulirala materiju koja spada u oblast socijalne politike i koja je u nadležnosti Parlamenta F. BiH.

 

 

                                                                    uz podršku NORWEGIAN EMBASSY                                        

II PRAVNI OKVIR

2.1. MEĐUNARODNI STANDARDI                                                                                                 

Pravo na penziju nužno je posmatrati u cjelokupnom kontekstu ljudskih prava. Nesumnjivo da različita prava uključuju različite aspekte, međutim, ta činjenica ne dozvoljava državi da može zagovarati i garantirati jedno pravo na teret drugog prava . Stoga, država mora osigurati jedan holistički pristup ljudskim pravima. Na primjer, država ne može priznati prava na tzv. beneficirane penzije, a nauštrb prava na penziju osoba koje su to pravo ostvarile izdvajanjem putem doprinosa. (najniže,zajamčene-redovne).

 

 

UKIDANJE ODLUKE

o najnižoj, zajamčenoj i najvišoj penziji/mirovini (konac 2006. godine). Odluka je ukinuta na javnu intervenciju Odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava. Predmetnu Odluku nije nikada verificirala Vlada Federacije, pa ju je Vlada jednostavno stavila van snage

 

 

v     U zaključku stavke pod E. proizlazi novi Ginisov rekord da je Zvanična zabilješka po vještačenju jednog vještaka financijske struke iz 2010  godine kojom je konstatirano da u radnjama navedenih organa odnosno zaposlenih službenih lica nema elemenata bilo kog krivičnog djela jača od stavova, mišljenja, odluka i presuda svih naprijed  navedenih institucija. Zabilješku sam primio poslije dvije godine i 7,5 mjeseci i poslije 12 poslanih dopisa. To je vještačenje u kom su morali učestvovati vještaci više struka (posebno pravne, jer se po tom osnovu kršio zakon -složeno vještačenje- na što sam upozoravao). Vještačio je samo jedan vještak pa ipak je njegovo vještačenje  bilo  jače od svih stavova, presuda, priloženih zakona i dokaza o kršenju tih zakona.  Nažalost to mišljenje i nakon  mojih dodatnih 20 dopisa i urgencija je postalo konačno u maju 2016 godine bez mogućnosti žalbe.

 

v     Napomena i pitanje:

        Za sva ostala socijalna davanja sredstva se izdvajaju iz budžeta, od svih korisnika budžeta pa samim tim i od penzionera. Zašto i po kojem zakonskom aktu se za socijalna davanja penzionerima ukupna sredstva  uzimaju samo iz penzionog fonda (od onih koji ne primaju socijalne penzije) a ne od svih korisnika  budžeta?

 

Superpenzioner
<< 03/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
special part fastener
WickedmindedChika
ljubavnepjesme
ljubav nasa svakodnevna
OMENS
va§IONka
Undisclosed desires
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
UvijekSlugaNikadGospodar
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
A corner of memories.
NESUVISLOST NESUVISLOSTI
Gracias a la Vida
fragmenti vremena u fragmentima tango
Call Out My Name
na obzorju snova
GORNJA PUHARSKA
VRAŽIĆANI CIJELOG SVIJETA
RODNA GRUDA
Princ of Perversia
Optimistično pesimistična
Heaven's got a plan for you.
There and back again
gradcednostizemljebozjemilosti
Nihad Liu
Mirišljavka.
Džemat Bogovići
Apsolviram na sebi
Sufizam
Črčkarije moje nasušne
ISKCON GURUI -- SVJESNOST KRISHNE
GURU -- DUHOVNI UČITELJ
Trijumf Istine
Vjetrovi života
Ja sam budućnost !
titolitarizam
Remember me
Svijet od sivila i prašina..
KRIMINAL U VLASTI
gde da pobegnem?
Voli me i ne voli me.
Još mi uvijek tako puno značiš.....
SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
Something Stupid
Forty Six and Two.
Fildžan viška
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
U najtišijim noćima,misli su najglasnije ツ
Pazi, to je bajka
ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA
više...

BROJAČ POSJETA
316201

Powered by Blogger.ba