Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

31.08.2017.

Komentar

Komentar danas objavljenog članka pod naslovom:

Strpljenje najstarije populacije pri  kraju: Penzioneri Vladi dali rok do petka.

 

Citiram zahtjeve penzionera:

---„Vladi Federacije BiH dat je rok do petka da održi sastanak s predstavnicima najstarije populacije i da im pismenu potvrdu da će u narednom mjesecu biti donesen novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO), a penzije povećane za deset posto.

---Poručujemo Vladi da bez pismene potvrde da će penzije biti povećane i da će biti prihvaćeni svi naši zahtjevi mi više ne želimo pregovarati.“

---Tačno je da ima osoba koje primaju više penzije nego što su im bile plaće. Nama je u cilju da se sve to riješi, ali nećemo pristati na bilo kakva rješenja bez dogovora s nama.

Moj komentar .

1.         Vlada samo predlaže, a Parlament donosi Zakone. Zašto Vlada ne bi dala  (ovaj put  pisanu) potvrdu i kao do sada, pa poslije objavila da se nisu stekli oslovi za realizaciju obećanog? Na ovaj način protesti bi bili otkazani ili ponovo prolongirani.

2.         Koji su to svi naši zahtjevi  i kome će se penzije i od kada povećavati za 10% ? O tome da se razlike za socijalne penzije plaćaju krivičnim djelima i po novom i postojećem zakonu iz penzionog fonda umjesto iz budžeta  uz kršenja Ustava i.... dosta sam pisao.

3.         Samo socijalne penzije i to ne sve  mogu biti veće od plaća. To je opravdano i moguće ako se razlike od po zakonu obračunate do visine isplaćene penzije plaćaju iz budžeta.

Kako se te razlike plaćaju iz fonda pio/mio to je ne samo kršenje Zakona već je i posljedica krivičnih djela kojim se krši Ustav BiH i…..

Sve ostale penzije, pa i najviša su manje od zarađene u prosjeku najmanje za 30%, a samim tim su daleko manje od plate. To bi morali znati u Savezu  p/u.

Citiram izjavu premijera Novalića :

„Malo ćemo oduzeti onima koji su otišli od 2009. u penziju, a dati deset posto onima koji su otišli u penziju do 1998. Ovima u sredini primanja ostaju na istom nivou. To bi bilo pošteno.“

 Moj komentar: 

4.         31.07.1998. godine penzije su smanjene za 39,2%. Postavljam pitanje; Kome bi trebalo povećavati penzije : onima koji su do tada primali penzije veće 39% (penzioniranim do tada) ili onima koji primaju od tada za 39% manje penzije ? 

5.         U 1998. godini prosječna plata je=329,12 KM, a prosječna penzija =157,12 KM.      Odnos penzije prema plati= 157,12 KM / 329,12 KM= 0,4774                              

6.         U decembru 2010. godine taj odnos je 327,65 KM / 826,93 KM = 0,3962:

Za isto ulaganje u penzioni fond u 1998. godini znatno je veća penzija nego u 2010.  godini. Pa kome je onda trebalo više povećati penzije? Valjda ovim  poslije 1998 .

7.     U maju 2017 godine taj odnos je 367,47 KM / 871 KM = 42,19

Zaključno:

Prema ovim podacima penzije bi trebalo:

v     Umanjiti penzioniranim do 1998. godine, a predlaže se povećanje.

v     Povećati penzioniranim poslije 1998. godine, a ako bi trebalo praviti razlike onda bi penzionirani do 2010 trebali imati veće povećanje, a predlaže se zadržavanje istih penzija dok bi penzionirani poslije 2010. godine imali manje povećanje, a predlaže se smanjenje penzija.

Prijedlozi dati u prethodnom dopisu ostaju isti.

21.08.2017.

TREČI NASTAVAK

A.                                       Novim Zakonom o PIO/MIO namjera je smaniti doprinos poslodavca za 6% I povećati  doprinos obveznika za 1,5%. To veoma puno smanjuje prihod penzionog fonda. Planiralo se to nadoknaditi uvođenjem ili povećanjem doprinosa na:

·                                     Topli obrok; plaćanjem doprinosa na razliku isplaćenog toplog obroka veću 1% od prosječne plate  u F. umjesto dotadašnje razlike od 2%. Poslodavci su u naredna tri mjeseca smanjili topli obrok tako da od  povećanja prihoda u penzioni fond nije bilo ništa.

·                                     Uvođenje doprinosa na regres I druge vrste isplata  sa malim mjesečnim iznosima skoro da nije dalo nikakvo povećanje doprinosa.

·                                     Plaćanje doprinosa na ugovorene poslove za određene kategorije zaposlenika je za vrijeme trajanja ugovorenih poslova povećalo jednokratno priliv sredstava u fond, ali je na duže vrijeme povećalo odliv sredstava iz fonda, jer ugovoreni posao prosječne godišnje vrijenosti od godišnje prosječne plate povećava penziju za 2% dok taj penzioner prima penziju.

v     Moj komentar: Trebaju li nam zaista toliko mjesečno uvećane penzije za rad iznad 65 godina kod toliko nezaposlenih mladih i obrazovanih? Trebaju li nam isplate naknada članovima komisija za obavljanje poslova iz nadležnosti institucija, što nije u skladu sa važećim propisima? Potrebno je da se poslovi iz nadležnosti institucije obavljaju od strane zaposlenika, bez isplate naknade. Treba li nam angažiranje vanjskih suradnika po ugovoru o djelu za poslove koji su u nadležnosti institucija i za koje je izvršena sistematizacija? Imamo najbrojniji javni sektor. Treba li ga povećavati ili hitno otpustiti nesposobne?

 

B.                                       Član130. (Višak sredstava od doprinosa i drugih izvora je prihod budžeta   Federacije)

Moj komentar : Ovo nikako ne bi trebalo ostati u novom zakonu. Federacija bi morala hitno razlike za socijalne penzije plaćati iz budžeta ako neće dodatno da po tužbama koje će sigurno uslijediti plaća i velike sudske troškove . Sredstva penzionog fonda su imovina penzionera i dovoljna su prema izvještajima revizija za hitno povećanje nezakonito smanjenih penzija redovnim penzionerima koji ne primaju socijalne penzije za 30% do 37%.  Primjenom člana 130 ne bi mogli ovim sredstvima povećavati penzije.

 

C.                                       Ono što rukovodstvo nije pokretalo, a trebalo bi izboriti: tužbama, protestima ili drugim zakonom dozoljenim vidovima građanskog neposluha:

1.                                       Inzistirati na punoj primjeni postojećeg Zakona o PIO od januara 2003 godine. Kako je neostvarivo da F. BiH isplati redovnim penzionerima tako visoke iznose sredstava protu zakonito oduzete, lično vjerujem da bi redovni penzioneri mogli prihvatiti sljedeće-(suglasnost!) ;

a.                        Zahtjeva se puna primjena postojećeg Zakona od januara 2017 godine i da se razlike od po Zakonu izračunatih do do sada isplaćenih socijalnih penzija povećane za 10% na 358,80 KM isplaćuju iz budžeta F.BiH. Redovne penzije bi na ovaj način mogle biti mjesečno za 30% do 37% veće jer se toliko sredstava prikupi u penzioni fond.·      

b.                        Iz ove razlike od onih koji ne primaju socijalne penzije 10% bi se moglo izdvajati za smanjenje do sada kumuliranog duga dok bi  ostatak duga uplaćivala Federacija iz budžeta  po iznosima i rokovima koji bi osigurali da se do kraja 2018 godine isplati kompletan kumulirani dug PIO/MIO.

c.                        Po sanaciji kumuliranog duga i dovođenja redovnih penzionera u međusobno ravnopravniji položaj, ali još uvijek nepovoljan prema ostaloj radnoj populaciji stanovništva F.BiH, mogao bi se nastaviti proces usvajanja novog Zakona o PIO ali bez smanjenja doprinosa o PIO I uz analizu naprijed izloženih i drugih primjedbi na novi zakon o PIO/MIO.

 

 

21.08.2017.

DRUGI NASTAVAK

Drugi nastavak

Navest ću samo jedan primjer koji pokazuje kako  naprijed opisano kršenje člana 51. postojećeg Zakona o p/m utječe na visine primanja penzija.

1.            Da je razlika od po članu 72, Zakona o p/m (određene, ne objavljene i ne isplaćene visine najniže 188,66 KM) do isplaćene  visine najniže penzije 326,17 KM korištena iz budžeta, a ne nezakonito iz uplaćenih doprinosa: svi penzionirani koji nisu navršili puni radni staž od 40 godina, a zarađena im je penzija veća od 189 KM (SSS I KV zaposlenici, koji su i do dva puta više uložili u fond) i onih 61.460 penzionera (koji primaju razmjerni dio penzije u visini manjoj od 50 KM, pa do najniže), primili bi za 39% veće penzije od primljenih, t.j. primili bi penzije od 326 KM do 453 KM. Za toliko 39% su nezakonito  uskraćeni. Da li je u ovom slučaju poštovan princip KO U PENZIONI FOND ULOŽI VIŠE IMAT ĆE I VIŠE PENZIJE?

2.            Da je razlika od po članu 72, Zakona o p/m (određene, ne objavljene i ne isplaćene visine zajamčene 251,52 KM) do isplaćene  visine zajamčene penzije 434,90 KM korištena iz budžeta, a ne nezakonito iz uplaćenih doprinosa svi penzionirani koji su navršili puni radni staž od 40 godina, a čija je zarađena penzija veća od 252 KM (VŠ i VKV zaposlenici) koji i do 3 puta više ulažu u penzioni fond i oni penzioneri koji primaju razmjerni dio penzije u visini većoj od 252 KM, primili bi za 39% veće penzije od primljenih, t.j.primili bi penzije od 434 KM do 603 KM. Za toliko (39%) su nezakonito uskraćeni. Da li je u ovom slučaju poštovan princip KO U PENZIONI FOND ULOŽI VIŠE IMAT ĆE I VIŠE PENZIJE?

 

 

Zaključno.

1.   Postojeći Zakon o PIO/MIO F. BiH dopunjen Odlukom 57/00 (koju su kreirali međunarodni eksperti iz oblasti PIO) u svojoj cjelovitoj i dosljednoj primjeni za ekonomske prilike u F. BiH tada, danas i još niz godina dok se ekonomske prilike ne poprave je najbolje rješenje jer  osigurava:

·        Održiv i transparentan penzioni fond,

·        Osigurava redovne i svakog mjeseca u isto vrijeme (bez kašnjenja) ispate penzija,

·        Osigurava isplatu najniže penzije u visini do tada najviše dostignute.

·        Sprječava akumulaciju neisplaćenih obaveza

·        Onemogućava neodgovornu praksu proizvoljnog povećanja neodrživih iznosa penzija.

·        Socijalne penzije iznad vrijednosti propisanih članom 72. ne mogu se plaćati iz fonda PIO/MIO.

·        Povlaštene penzije plaćaju se iz budžeta dok korisnik penzije ne ispuni uvjete za starosnu penziju u skladu sa zakonom o PIO/MIO. Ako je povlaštena veća od isplaćene iz penzionog  fonda razlika se plaća iz budžeta.

     Naprijed opisanim kršenjem domaćih i međunarodnih zakona redovni penzioneri su :

·        besramno opljačkani i međusobno su u izuzetno neravnopravnom položaju

·        penzioni fond je iz mjeseca u mjesec u sve većim gubitcima .

2.   Izlaz se traži  u što bržoj izmjeni Zakona o PIO/MIO

·        Da bi se zaštitili od sankcija oni koji su krivi za naprijed opisane prekršaje.

·        Da bi se produžilo nezakonito korištenje sredstava iz penzionog fonda umjesto iz budžeta F. BiH.

 

Da li će ponuđeni novi Zakona o PIO/MIO riješiti ove probleme ?

 

Po mom mišljenju  ne samo da neće, nego će stvoriti dodatne  probleme, a evo u samo par primjera ; zašto i koje.

 

A.   Članom 138. novog Zakona o PIO/MIO propisano je da se dostignuti nivo penzija za sve postojeće penzionere (400.000 penzionera) neće dirati., odnosno da će se korisnicima prava iz PIO/MIO koji su ta prava ostvariti po propisima koji su se primjenjivali do stupanja na snagu novog zakona, ista osiguravati u dostignutom nivou, kao i da će se ta prava usklađivati sa odredbama novog zakona, t.j. sa troškovima života.

a)           Dostignuti nivo penzija postojećih penzionera nastao je kršenjem domaćih i međunarodnih zakona, Ustava BiH i…,a ne po propisima koji su se primjenivali do stupanja na snagu novog zakona. (Dokaz sva naprijed obrazložena i dokumentirana krivična djela). 

b)          Ne bi se smio primijeniti bez osiguranja ravnopravnosti penzionera. To znači da bi se prije usvajanja novog zakona, a u cilju poštivanja načela zakonitosti, sva naprijed opisana kršenja morala otkloniti cjelovitom primjenom svih naprijed analiziranih članova Zakon o PIO/MIO čijim  kršenjem (krivičnim djelima) je došlo do opisanih problema u primjeni.

c)           Ukoliko se ne bi tako postupilo novi Zakon bi dodatno kršio Član 171 Krivičnog zakona F. BiH (Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina—Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina) citiram:                                                                                               Ko uskrati ili ograniči građanska prava utvrđena međunarodnim ugovorom, ustavom, zakonom, drugim propisom ili općim aktom u Federaciji, ili ko na osnovu takve razlike ili pripadnosti ili kojeg drugog položaja daje pojedincima neopravdane povlastice kaznit će se”…….

d)          To bi po mom mišljenju moglo imati i teže posljedice od presude  „Sejdić- Finci“ ,a posebno bi moglo negativno uticati na suradnju sa MMF i SB.

 

Pravičnost novog Zakona o PIO/MIO                                

Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije.

e)           Kada novi zakon stupi na snagu sve i jedan redovni penzioner (bukvalno svi penzioneri) zadržati će i primati penzije (dok su živi) određene po danas važećem zakonu sa svim međusobno uspostavljenim odnosima između : socijalnih, najviših, “ostalih“, novo i ranije penzioniranih. Krivičnim djelom član 383 uspostavljena URAVNILOKA po kojoj se  mjesečno nezakonito od penzionera uzima do 49 miliona KM. To svim penzionerima  smanjuje penziju preko 30% I nezakonito povećava primanja buđetskih korisnika. Je li ovo proklamovano Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije?

f)            Iz penzionog fonda će se plaćati dodatno penzioneri sa 15 godina staža (donja granica je bila 20 godina staža)  sa visinom najniže penzije, a kako se ukida kategorija zajamčene penzije izjednačit će se visine penzija penzionerima od 15 do 40 godina staža . Je li ovo proklamovano Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije?

 

Što je to Savez udruženja udruga penzionera umirovljenika F. BiH, (financiran od p/u), uradio za bolji položaj p/u u proteklih 10 (deset) godina, koliko dugo:

·                                                                                                  Prijeti  održavanjem masovnih protesta,

·                                                                                                  Produžava više puta utvrđene termine tih protesta i

·                                                                                                  Na kraju poslije više sastanaka sa Vladom ili predstavnicima Vlade konstatira: 

·                                                                                                  Da se još nisu stekli uvjeti za povećanje penzija ili drugih zahtjeva, zbog kojih  su zakazivani protesti i otkazuje protest.

v                 Moj komentar ; Da se nisu kršili Zakon o PIO/MIO, Ustav i..., penzije su svaki mjesec mogle i trebale biti veće najmanje za 30%.

e)     Tješi p/u da trebaju biti zadovoljni dok redovno primaju i ovolike penzije jer : --se nedovoljno i sa kašnjenjem uplaćuje u penzioni fond i --- jer je odnos zaposlenih i penzionera nepovoljan.

v                    Moj komentar ; Kašnjenje ili izostanak uplate doprinosa su odraz ekonomskog stanja  u kojem živimo i što će još duže vrijeme trajati. Puno toga utiče na dobar odnos osiguranika i penzionera. To ću drugi put detaljno, djelom sam obradio stavkom 2 stranica 2 ovog materijala. Odgovor po oba navoda  je; da se nije kršio Zakon o PIO/MIO penzije bi bile veće za 30% do 37%.

A.                                       Rezultati desetogodišnjih prijetnji protestima koji nikad nisu održani, a neće ni biti dok ovo rukovodstvo Saveza p/u „zastupa i brine se za dobrobit p/u“ su, ili bi mogli biti:

1.                                             Isplata penzija na vrijeme (bez kašnjenja).

Penzije se od nedavno isplaćuju na vrijeme t.j. od 5 do 10 u mjesecu. To je ostvareno uglavnom zaduživanjem kod: banaka, pošte ili revolving kreditom za čije vraćanje nisu osigurana sredstva pa je ukupni dug PIO/MIO iz mjeseca u mjesec rastao. Isplaćivat će se na vrijeme i po novom zakonu sve dok se PIO/MIO može kod nekog zaduživati na vrijeme i u potrebnom iznosu .

v     Moj komentar ; Da se nije kršio  članu 51. stav 3. i stav 4. Zakona o p/m:

o       --- Sve penzije bi se dijelile svaki mjesec na vrijeme,

o       --- Ne bi dolazilo do kašnjenja i do 20 dana koje najteže pogađa penzionere sa najnižim primanjima (isto je kao smanjenje penzije za oko 60% u tom mjesecu)

o       --- Osiguravala bi se isplata najniže penzije u dostignutoj najvećoj visini (jedan od vidova socijalne zaštite najnižih penzija)

o       ---   Ne bi bilo zaduživanja fonda i neodgovornog gomilanja neisplaćenih obaveza (ukupnog duga) PIO/MIO.

o       --- Po meni ovo je daleko povoljnije rješenje nego neodgovorno zaduživanje bez mogućeg vraćanja duga.

2.                                             Povećanje svih penzija za 10%

Predstavnici izvršne vlasti, a po svemu i rukovodstva penzionera spremni su prihvatiti povećanje od 10% penzioniranim do 1998 godine, ali sa upitnim rokom primjene. Citiram

 „Prema podacima Federalnog zavoda PIO, nije moguće povećati za 10% sve penzije. Vlada je zaključila da će kroz novi zakon razmotriti mogućnosti rješenja kojim bi za deset posto bile povećane penzije ostvarene do 1998. godine, a penzije ostvarene od 1998. do 2007. godine, kao i ostale, u skladu s finansijskim mogućnostima FBiH - rekao je Drljača”

v     Moj komentar ; Prosječni vijek života u F. BiH je 72 godine, a penzije se u prosjeku primaju 10 godina.

o       --- Od 1998 godine do danas je prošlo 20 godina, pa je vrlo mali broj do tada  penzioniranih još u životu.

o       --- Dok se prihvati novi zakon, sa izmjenama koje to omogućavaju i pronađu izvori sredstava za tu isplatu, vjerojatno se više neće  imati kome isplatiti  ni tih 10%.

o       --- Da se to može odmah riješiti povećanje penzija penzioniranih do 1998 godine ne bi bilo pravično u odnosu na penzionirane poslije1998 godine (po novom zakonu) jer :

§                     Penzionirani do 1998 su ulagali u fond p/m (muški 60 mjeseci manje, a iz fonda primili  60 penzija više, a žene 120 penzija manje, a primile 120 penzija više).

§                     Starosna penzija se utvrđuje u % od najpovoljnijeg penzijskog osnova i maksimalno iznosi 85% za penzionirane do 2005 godine, a od tada iznosi 75% što je opet puno povoljnije za ranije penzionirane.

o       Moj komentar: pravo rješenje je primjena postojećeg zakona o PIO/MIO prema kojem bi najniža penzija bila 188,60 KM, a razlika do isplaćene najniže penzije od 358,80 KM ( 326,17 KM + povećanje za 10% = 358,80 KM ) isplaćena iz budžeta. Sve ostale penzije trebale bi se isplatiti u iznosima izračunatim potpunom primjenom postojećeg Zakona o PIO/MIO.

3.                                              Isplata  posmrtnina iz budžeta, ako dođe do primjene novog zakona o PIO/MIO.

4.                                               Zakonom ne dozvoljena plaćanja računa za banjsko liječenje i rehabilitaciju od 2012. godine do danas u vrijednosti od 1.356.375 KM iz sredstava penzionog fonda po sumnjivim kriterijima Saveza penzionera čime su oštećeni redovni penzioneri.

v     Moj komentar: I ovo bi se trebalo plaćati iz budžeta,ali bi se u kriterije ko ima pravo koristiti banjsko lijećenje trebalo uvesti da kod jednakih ostalih  uvjeta prednost trebaju imati penzioneri . Na ovaj način bi se izbjeglo da ovu mogučnost kao do sada koriste odabrani po osnovama znanim samo rukovodnoj strukturi Saveza p/u.

B.                                       Ovim promjenama redovni penzioneri nisu riješili ni jedan ključni problem nastao kršenjem: Zakona o PIO/MIO, Evropske konvencije o ravnopranosti, imovinskih prava, Ustava, uravnilovke I smanjenja zarađenih visina penzija skoro polovici  populacije penzionera  mjesečno za 45 do 50 miliona KM.

C.                                       Skoro je za nepovjerovati da rukovodsto Saveza p/u:

·                                       Prihvata novi zakon o p/m I inzistira na njegovoj što bržoj primjeni, mada dobro zna da se stvorena neravnopravnost među penzionerima kršenjem  postojećeg Zakona prenosi bez ikakvih izmjena i postaje po predlagaču legitimna kao član 138 novog Zakona o PIO/MIO.

v           Moj komentar: Predlagač previđa da je to još jedno (dodatno, uz ono po članu 383) krivično djelo kažnjivo članom 177 krivičnog zakona F.

·                                       Prihvatanjem novog zakona prihvata se ne samo uvođenje prijevremene penzije sa navršenim godinama penzionog staža kakve su bile u postojećem zakonu do 2015 godine nego se u penziju uvode I penzioneri sa 15 godina staža.

·                                       Moj komentar: U medijima se moglo pročitati da se predlaže izmjena Zakona o p/m kojom se ponovo vraća u zakon prijevemena penzija I da su protiv izmjene predstavnici penzionera, jer za to ne postoje sredstva u fondu PIO/MIO. Ne postoje sredstva za prijevremenu penziju, a postoje za prijevremenu plus za penzionere sa 15 do 20 godina staža koji se do sada nisu vodili kao penzioneri pa ni plaćali iz penzionog fonda ni kod nas ni u okruženju. 

NASTAVIT ĆE SE

16.08.2017.

Prvi nastavak zadnjeg posta

          

A.               Naprijed opisanim krivičnim djelima došlo je do velikih URAVNILOVKI između  dvije skoro jednako brojne grupe redovnih penzionera. Uz napomenu  da su razlozi zbog kojih su bile tako niske najniže i zajamčene u istom omjeru (procentu) smanjili i sve ostale penzije. Povećanje socijalnih penzija, potrebno i očekivano, trebalo se po zakonu realizirati sredstvima budžeta, a ne iz penzionog fonda dodatnim smanjenjem veoma niskih ostalih penzija.  

1.   Prva nezakonita uravnilovka od 01.01.2007 godine A=B pa je K=1

Po Zakonu o p/m; kada su prikupljena sredstva za podjelu penzija A jednaka troškovima za podjelu penzija B koristi se samo jedan  koeficijent K=1 za sve vrste redovnih penzija (nema uravnilovke).

·       Kršenjem člana 383 K Z F.BiH  korištena su dva koeficijenta: Za najnižu i zajamčenu 1,35 (najniža=208,10 KM, a po Zakonu izračunata 154,15 sa K=1), a za sve ostale penzije 1,00. Zbog toga je za 120.000 socijalnih penzija nezakonito isplaćeno 1,35/1= 35% više, t.j. 8.890.000 KM.  Za taj iznos smanjena je preostala suma prikupljenog novca za isplatu svim ostalim penzionerima pa im je protuzakonito smanjena penzija za 15%-Uravnilovka od 35% mjesečno nezakonitog povećanja socijalnih i nezakonitog smanjenja ostalih penzija u prosjeku od 13%  zadržana je u svim mjesecima 2007 godine.

2. Druga uravnilovka od 01.01.2008 godine A>B pa je K = 1,0261

Po Zakonu o p/m; kada su prikupljena sredstva za podjelu penzija A veća od troškovima za podjelu penzija B koristi se samo jedan  koeficijent u ovom mjesecu K=1,0261 za sve vrste redovnih penzija (nema uravnilovke).

·       Kršenjem člana 383 K Z F.BiH  korištena su dva koeficijenta: Za najnižu i zajamčenu 1,57, a za sve ostale penzije 1,0261. Zbog toga je za 149.000 socijalnih penzija nezakonito isplaćeno 1,57/1,0261=53% više, t.j. 22.870.000 KM.  Za taj iznos smanjena je preostala suma prikupljenog novca za isplatu svim ostalim penzionerima pa im je protuzakonito smanjena penzija za 21%-Uravnilovka od 53% mjesečno nezakonitog povećanja socijalnih i nezakonitog smanjenja ostalih penzija u prosjeku od 27,5%  zadržana je u svim mjesecima 2008 godine.

3. Treća uravnilovka od 01.01.2009 godine A=B pa je K=1

Po Zakonu o p/m; kada su prikupljena sredstva za podjelu penzija A jednaka troškovima za podjelu penzija B koristi se samo jedan  koeficijent K=1 za sve vrste redovnih penzija (nema uravnilovke).

·       Kršenjem člana 383 K Z F.BiH  korištena su dva koeficijenta: Za najnižu i zajamčenu 1,65, a za sve ostale penzije 1,00. Zbog toga je za 186.000 socijalnih penzija nezakonito isplaćeno 1,65/1= 65% više, t.j. 37.050.000 KM.  Za taj iznos smanjena je preostala suma prikupljenog novca za isplatu svim ostalim penzionerima pa im je protuzakonito smanjena penzija za 59%-Uravnilovka od 65% mjesečno povećanja socijalnih penzija i nezakonitog smanjenja ostalih  od 37% do 45,5%zadržana je u svim mjesecima od 2009 godine do početka 2014 godine. U tom periodu socijalne penzije su nezakonito isplaćivane mjesečno za 37 do 41 miliona uvećane i za isti iznos ostale mjesečno smanjene.

4.    Četvrta uravnilovka od 01.01.2014 godine A>B pa je K = 1,0497

Po Zakonu o p/m; kada su prikupljena sredstva za podjelu penzija A veća od troškovima za podjelu penzija B koristi se samo jedan  koeficijent u ovom mjesecu K=1,0497 za sve vrste redovnih penzija (nema uravnilovke).

·             Kršenjem člana 383 K Z F.BiH  korištena su dva koeficijenta: Za najnižu i zajamčenu 1,816, a za sve ostale penzije 1,0497. Zbog toga je za 197.000 socijalnih penzija nezakonito isplaćeno 1,816/1,0497=73% više, t.j. 48.700.000 KM.  Za taj iznos smanjena je preostala suma prikupljenog novca za isplatu svim ostalim penzionerima pa im je protuzakonito smanjena penzija za 44% do 39%           -Uravnilovka od 73% mjesečno nezakonitog povećanja socijalnih i nezakonitog smanjenja ostalih penzija od 44% do 39% zadržana je u svim mjesecima od 2014 godine do danas.

U tom periodu socijalne penzije su nezakonito isplaćivane mjesečno za 37 do 49 miliona uvećane i za isti iznos ostale mjesečno smanjene što je neshvatljivo velika URAVNILOVKA IZMEĐU OVE DVIJE GRUPE PENZIONERA.

·             Nezakonitom primjenom u januarima 2007., 2008., 2009. I 2014 godine; dva, umjesto jednog koeficijenta što je klasični primjer teškog krivičnog djela ZLOUPOTREBE POLOŽAJA I OvLAŠTENJA  po članu 383 Krivičnog zakona F.BiH od 2007 godine do danas                               ---isplatnog (ništavog) koeficijenta za socijalne i najvišu penziju, -- člana 51. za ostale penzije  umjesto da ravnomjerno rastu .: najniža je rasla za 133%, zajamčena za 180%, najviša za 243%, prosječna za 92%, a ostale redovne za 81,6 %.

·             Da podsjetim ; I postojeći I novo predlagani zakon o p/m su urađeni na principima KO U PENZIONI FOND ULOŽI VIŠE IMAT ĆE I VIŠE PENZIJE. Dakle, nema URAVNILOVKE.  Ako je zbog manjeg priliva sredstava ili iz drugih razloga najniža penzija smanjena I nedovoljna za život za isti odnos su smanjene I sve ostale penzije.Treba znati da je penzija imovina koju niko bez suglasnosti vlasnika ne može uzimati I dodjeljivati drugom. Svima je poznato da je isplaćena najniža penzija veoma mala I ne vjedujem da ostali penzioneri ne smatraju da je treba povećati. Nadležan za to povećanje je jedino Parlament koji uz to treba I odobriti potrebna sredstva u budžetu. U koliko to netko drugi neovlašten (sa tim da ovlaštenje mora biti objavljeno u Službenim n. F.BiH) od Parlamenta provodi,  čini krivično djelo.

 

Prijedlozi proistekli iz naprijed izložene problematike:

A.         Najveće krivce za ovakav izuzetno težak položaj penzionera/umirovljenika (dosadašnje predsjednike Saveza udruge udruga penzionera umirovljenika, ujedno I jedine članove ispred p/u u UO FZ PIO/MIO) treba hitno suspendirati i isključiti iz bilo kakvih pregovora o položaju penzionera u društvu .U protivnom imat ćemo kao I bezbroj puta do sada dogovor da se protesti odlažu jer se još nisu stekli uvjeti za povećanje penzija, a malo iza toga I onaj poznati komentar “penzioneri trebaju biti zadovoljni dok primaju I ovo što primaju I dok penzije ne kasne. O tome što do sada Savez p/u nije pokrenuo ni jednu tužbu za samo dio kršenja Zakona kojima se protuzakonito umanjuju primanja p/u ne bih sada pisao.

B.         Penzioneri/ umirovljenici trebaju biti hitno putem organizacije udruženja upoznati da su kršenjem Zakona o PIO/MIO oštećeni svaki mjesec u zadnjih pet godina  najmanje za 30% jer su se povlaštene I razlike od izračunatih po Zakonu o PIO/ MIO do visine isplaćenih socijalnih penzija plaćale nezakonito iz uplaćenih doprinosa, umjesto po Zakonu iz budžeta.

Nastavit će se

 

07.08.2017.

SKRIVANJE PRAVOG STANJA PROBLEMATIKE PENZIONERA

Zašto najuže rukovodstvo Saveza udruge/udruga penzionera/umirovljenika SAKRIVA od: Izvršnog odbora, kantonalnih/županijskih udruženja i svih penzionera/umirovljenika:

 

 

Zašto najuže rukovodstvo Saveza udruge/udruga penzionera/umirovljenika SAKRIVA od: Izvršnog odbora, kantonalnih/županijskih udruženja i svih penzionera/umirovljenika:

 

A.         Da od januara 2007 godine do danas Upravni odbor (UO) FZ PIO/MIO (FZ p/m) prema odredbama Zakona o p/m svaki mjesec donosi (ispravno) Odluke o visinama: Najniže, Zajamčene i Najviše penzije ?

·       Ove Odluke se ne objavljuju,

·       Nitko od p/u za njih ne zna i

·       Po njima se ove penzije ne isplaćuju.

B.         FZ PIO/MIO svaki mjesec objavljuje da je UO donio Odluke (moja napomena-one su protu zakonite) o visinama:  Najniže, Zajamčene i Najviše penzije, veće za 35% u 2007 godini, 53% u 2008 godini, 65% u 2009.. do 2014 godine i 73% u 2014 godini i svaki mjesec do danas.

·       Ove  Odluke se objavljuju i

·       Po njima se isplaćuju iz penzionog fonda: Najniža, Zajamčena i Najviša penzija protu zakonito uvećane i za isti iznos isplaćuju protu zakonito umanjene sve penzije koje nisu: Najmanje, Zajamčene ili Najveće.          To je krivično djelo po članu 383 KZF. BiH.

Dokaz:

1.    Odgovor Direktora FZ PIO/MIO broj FZ-01-01-501/08 na moj dopis upućen Komisiji za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma PF BiH od 07.04.2008 godine u kome navodim da se nezakonito primjenjuje član 72 Zakona o PIO/MIO kod određivanja najniže i zajamčene penzije .

      U odgovoru Direktor FZ navodi: citiram

·            „Federalni zavod ne radi nezakonito niti krši odredbe Zakona o PIO/MIO, a u prilogu dodajem slijedeći odgovor:

·           Počev od 1.1.2008 godine Odlukom UO FZ PIO/MIO broj: UO-265/08 od 25.1.2008 godine određen je iznos najniže i zajamčene penzije: najniža 179,61 KM, (moj komentar; nezakonito objavljena i isplaćena 281,99KM, veća za 53% od određene po Zakonu), a zajamčena 239,49 KM (moj komentar; nezakonito objavljena i isplaćena 375,98 KM veća za 53% od određene po Zakonu ) “završen citat.

2.   Intervju Direktora FZ PIO/MIO objavljen u Nezavisnim novinama od 21.01.2008 godine 4 (četiri dana prije donošenja Odluke UO o visinama najniže, zajamčene i najviše penzije po propisima Zakona o PIO/MIO); citiram

v         Pitanje- konstatacija novinara koji je razgovarao sa Direktorom.   NN:  Brojni penzioneri ne slažu se s politikom povećanja najnižih, zajamčenih i najviših penzija?                                                               Odgovor Direktora: Zakon je predvidio to usklađivanje. Minimalna penzija se usklađuje tako što ona iznosi 60% od penzije isplaćene u decembru, pomnožene s koeficijentom isplate za svaki mjesec. Zajamčena je 80% od penzije isplaćene u decembru pomnožene s koeficijentom isplate.   Završen citat. 

             (Moj komentar; U Zakonu o PIO/MIO ne postoji i nije nigdje definiran pojam koeficijent isplate ili koeficijent isplate za svaki mjesec.  FZ koristi isplatni koeficijent nezakonito i neovlašteno  u vrijednosti od 1,57 za januar 2008 godine umjesto po Zakonu propisanog 1,0261 koeficijenta člana 72 koji je procent porasta penzija u godini u kojoj se isplaćuju najniža i zajamčena penzija.                                                                                            Neovlašteno i nezakonito korištenje isplatnog umjesto koeficijenta člana 72 je krivično djelo Zloupotrebe položaja i ovlaštenja po članu 383 Krivičnog zakona F. BiH.                                                                                    Kako je isplatni koeficijent veći za 53% od koeficijenta člana 72 za januar u 2008 godini to su i socijalne penzije isplaćene za 53% veće od zakonom propisanih pa su za isti iznos umanjeno isplaćene ostale penzije svaki mjesec u 2008 godini što je kršenje: člana 3. Zakona o PIO/ MIO, imovinskih prava penzionera, Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i Ustava BiH, a što je potvrđeno i Odlukama ustavnog suda F. BiH.)

3.  Dopis FZ PIO/ MIO broj: FZ3/2-35-182/11 od 23.2.2011 godine.

Ovaj dopis je odgovor na moj akt od 07.02.2011 godine kojim tražim pravnu  osnovu na osnovu koje UO PIO/MIO donosi Odluke o visini: najniže i zajamčene penzije i pravnu osnovu za utvrđivanje isplatnog koeficijenta.

Posebno upozoravam da su moje pitanje i odgovor na njega uslijedili dvije godine nakon izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO na kojima su inzistirali najuži rukovodioci Saveza p/u.

              Citiram dijelove tog dopisa:

·       “Odlukom o određivanju visine: Najviše, zajamčene i Najniže penzije/ mirovine broj 86/07 od 24.01 2007 godine.

      Upravni odbor FZ PIO/MIO odredio je iznos zajamčene penzije od 205,54 KM (moj komentar, nezakonito objavljena i isplaćena 277,48 KM veća za 35% od određene po Zakonu), a najniže od 154,15 KM (moj komentar, nezakonito objavljena i isplaćena 208.10 KM veća za 35% od određene po Zakonu),

·       Odlukom Upravnog odbora FZ PIO/MIO, broj: UO-265/08 od 25.01.2008 godine, određen ie iznos zajamčene I najniže penzije tako da od 01.01.2008 godine: : najniža iznosi 179,61 KM, (moj komentar; nezakonito objavljena i isplaćena 281,99KM, veća za 53% od određene po Zakonu), a zajamčena 239,49 KM (moj komentar; nezakonito objavljena i isplaćena 375,98 KM veća za 53% od određene po zakonu )“.

·       Zakonom o izmjenama I dopunama Zakona o PIO/MIO (“Sl. Novine F. BiH, broj 4/09) izmjenjena je odredba člana 72. stav 1. I 2. tako da od 2009 godine zajamčena penzija ne može biti manja od 80% od prosječne penzije isplaćene u decembru 2007 godine, usklađene sa članom 51. Zakona, što znači da su zajamčena i najniža penzija ostale na nivou na kojem su bile na dan 01.01.2008 godine, a isplaćuju se kao i sve druge penzije u skladu sa članom 51. Zakona”. Završen citat.

·       Moj komentar; Umjesto ovako po Zakonu određenih visina za sve mjesece u 2009. i 2010 godini: najniže od 179,61 KM I zajamčene od 239,49KM , a što se produžava I u narednim godinama (Savez p/u je inzistirao na ovoj izmjeni Zakona)                                                           objavljuje se da je UO PIO/MIO odredio za 65% veće socijalne penzije od januara 2009. do januara 20014 godine I po tim višim protu zakonitim iznosima isplaćuju se te penzije.                                                                                    Od januara 2014 godine do danas umjesto po Zakonu određenih, socijalne penzije se protu zakonito objavljuju i isplaćuju uvećanne za 73%. U novčanim mjesečnim iznosima povećanja tih socijalnih, mjesečno se protu zakonito isplaćuju umanjene ostale penzije. Uravnilovka od 53% iz 2008 godine po izmjenama Zakona o p/m raste na 65%, pa na 73% za koliko se nezakonito povećavaju socijalne penzije srdstvima iz penzionog fonda umjesto iz budžeta,što za isti iznos umanjuje mjesečno penzije koje nisu socijalne.

              

4. Predsjednik Saveza p/u, (ujedno jedini predstavnik Saveza p/u u UO FZ p/m), kao ni  ostali članovi UO nije demantirao lažno saopćenje iz FZ da je UO svaki mjesec donosio Odluke o visinama: Najniže, Zajamčene i Najviše penzije koje su od onih koje je UO stvarno donosio po Zakonu o p/m veće za 35% do 73%. Po tim nezakonitim, objavljenim Odlukama vršena je isplata uvećanih socijalnih penzija sredstvima iz penzionog fonda umjesto iz Budžeta što je za isti mjesečni iznos umanjilo penzije penzionerima koji ne primaju: Najnižu. Zajamčenu i Najvišu penziju, mjesečno za više desetina miliona KM-uravnilovka među penzionerima.

a.   Da su ova sredstva za opravdano povećanje socijalnih penzija u mjesečnim iznosima od preko 40 do 50 miliona KM po domaćim i međunarodnim zakonima izdvajana iz Budžeta, a ne nezakonito iz prikupljenih sredstava doprinosa za PIO/MIO, redovni penzioneri F. BiH su u prosjeku  od 2012 godine do danas mogli primati svoje zarađene penzije mjesečno veće od isplaćenih za 30 do 37%.

b.   Uže rukovodstvo Saveza ne samo da ovo skriva od 2008 godine od članstva nego je članove dvije stalne komisije koji su tražili da se ova problematika razmatra na Izvršnom odboru Saveza p/u, kako bi se podnijela tužba ili pokrenuli masovni protesti, bez ikakvog obrazloženja i Odluke Izvršnog odbora zamijenila podobnim i iz istog razloga i bez Odluke IO ukinula  formirani Ekspertni tim Saveza p/u.

Nastavak u sljedećem postu
Superpenzioner
<< 08/2017 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
''Uspomene... postoje da nas sećaju na trenutke''
Hey, hey, my, my R´n´R can never die
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Teatar svile
Princ of Perversia
Vrag nosi Balmain
Knjige koje ćete voljeti
HajdukInfo
Lipljenje fragmenata sebe
izlog jeftinih mladića
Laprdam sta stignem
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
Koraci do sna!!
astrologus
SIGURAN PROFIT
look little Alice, this isn't Wonderland
MINUSPLUS
Ja sam grom u oluji što lomi šine kojim putuješ
DANVANTARI AYURVEDA
Život je........bezgranična poezija bola i tuge
Nisam to ja
Klaustrofobija uma
San o jednoj ženi
Ostavit cu sve, ali nju ne mogu, ne.
Žena mrtvog pjesnika
Ostaje mi to što se volimo
Inertia
Jednostavno
steel
Moja Razmišljanja II
somwhereinside
Mizantrop
TULASI
GORANGA
SOKO artTV
VAISHNAVSKI KALENDAR
ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA
Go Ask
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
Blog before time
WickedmindedChika
Postmodern News 2018
Imagine.
*Alejom mog života*
SLOBODNI SOKAK
na obzorju snova
ASHRAYA -- SHELTER -- DUHOVNO UTOCISTE
Dreaming Velvet Dreams
OMENS
KRIMINAL U VLASTI
više...

BROJAČ POSJETA
357836

Powered by Blogger.ba