Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

21.08.2017.

DRUGI NASTAVAK

Drugi nastavak

Navest ću samo jedan primjer koji pokazuje kako  naprijed opisano kršenje člana 51. postojećeg Zakona o p/m utječe na visine primanja penzija.

1.            Da je razlika od po članu 72, Zakona o p/m (određene, ne objavljene i ne isplaćene visine najniže 188,66 KM) do isplaćene  visine najniže penzije 326,17 KM korištena iz budžeta, a ne nezakonito iz uplaćenih doprinosa: svi penzionirani koji nisu navršili puni radni staž od 40 godina, a zarađena im je penzija veća od 189 KM (SSS I KV zaposlenici, koji su i do dva puta više uložili u fond) i onih 61.460 penzionera (koji primaju razmjerni dio penzije u visini manjoj od 50 KM, pa do najniže), primili bi za 39% veće penzije od primljenih, t.j. primili bi penzije od 326 KM do 453 KM. Za toliko 39% su nezakonito  uskraćeni. Da li je u ovom slučaju poštovan princip KO U PENZIONI FOND ULOŽI VIŠE IMAT ĆE I VIŠE PENZIJE?

2.            Da je razlika od po članu 72, Zakona o p/m (određene, ne objavljene i ne isplaćene visine zajamčene 251,52 KM) do isplaćene  visine zajamčene penzije 434,90 KM korištena iz budžeta, a ne nezakonito iz uplaćenih doprinosa svi penzionirani koji su navršili puni radni staž od 40 godina, a čija je zarađena penzija veća od 252 KM (VŠ i VKV zaposlenici) koji i do 3 puta više ulažu u penzioni fond i oni penzioneri koji primaju razmjerni dio penzije u visini većoj od 252 KM, primili bi za 39% veće penzije od primljenih, t.j.primili bi penzije od 434 KM do 603 KM. Za toliko (39%) su nezakonito uskraćeni. Da li je u ovom slučaju poštovan princip KO U PENZIONI FOND ULOŽI VIŠE IMAT ĆE I VIŠE PENZIJE?

 

 

Zaključno.

1.   Postojeći Zakon o PIO/MIO F. BiH dopunjen Odlukom 57/00 (koju su kreirali međunarodni eksperti iz oblasti PIO) u svojoj cjelovitoj i dosljednoj primjeni za ekonomske prilike u F. BiH tada, danas i još niz godina dok se ekonomske prilike ne poprave je najbolje rješenje jer  osigurava:

·        Održiv i transparentan penzioni fond,

·        Osigurava redovne i svakog mjeseca u isto vrijeme (bez kašnjenja) ispate penzija,

·        Osigurava isplatu najniže penzije u visini do tada najviše dostignute.

·        Sprječava akumulaciju neisplaćenih obaveza

·        Onemogućava neodgovornu praksu proizvoljnog povećanja neodrživih iznosa penzija.

·        Socijalne penzije iznad vrijednosti propisanih članom 72. ne mogu se plaćati iz fonda PIO/MIO.

·        Povlaštene penzije plaćaju se iz budžeta dok korisnik penzije ne ispuni uvjete za starosnu penziju u skladu sa zakonom o PIO/MIO. Ako je povlaštena veća od isplaćene iz penzionog  fonda razlika se plaća iz budžeta.

     Naprijed opisanim kršenjem domaćih i međunarodnih zakona redovni penzioneri su :

·        besramno opljačkani i međusobno su u izuzetno neravnopravnom položaju

·        penzioni fond je iz mjeseca u mjesec u sve većim gubitcima .

2.   Izlaz se traži  u što bržoj izmjeni Zakona o PIO/MIO

·        Da bi se zaštitili od sankcija oni koji su krivi za naprijed opisane prekršaje.

·        Da bi se produžilo nezakonito korištenje sredstava iz penzionog fonda umjesto iz budžeta F. BiH.

 

Da li će ponuđeni novi Zakona o PIO/MIO riješiti ove probleme ?

 

Po mom mišljenju  ne samo da neće, nego će stvoriti dodatne  probleme, a evo u samo par primjera ; zašto i koje.

 

A.   Članom 138. novog Zakona o PIO/MIO propisano je da se dostignuti nivo penzija za sve postojeće penzionere (400.000 penzionera) neće dirati., odnosno da će se korisnicima prava iz PIO/MIO koji su ta prava ostvariti po propisima koji su se primjenjivali do stupanja na snagu novog zakona, ista osiguravati u dostignutom nivou, kao i da će se ta prava usklađivati sa odredbama novog zakona, t.j. sa troškovima života.

a)           Dostignuti nivo penzija postojećih penzionera nastao je kršenjem domaćih i međunarodnih zakona, Ustava BiH i…,a ne po propisima koji su se primjenivali do stupanja na snagu novog zakona. (Dokaz sva naprijed obrazložena i dokumentirana krivična djela). 

b)          Ne bi se smio primijeniti bez osiguranja ravnopravnosti penzionera. To znači da bi se prije usvajanja novog zakona, a u cilju poštivanja načela zakonitosti, sva naprijed opisana kršenja morala otkloniti cjelovitom primjenom svih naprijed analiziranih članova Zakon o PIO/MIO čijim  kršenjem (krivičnim djelima) je došlo do opisanih problema u primjeni.

c)           Ukoliko se ne bi tako postupilo novi Zakon bi dodatno kršio Član 171 Krivičnog zakona F. BiH (Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina—Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina) citiram:                                                                                               Ko uskrati ili ograniči građanska prava utvrđena međunarodnim ugovorom, ustavom, zakonom, drugim propisom ili općim aktom u Federaciji, ili ko na osnovu takve razlike ili pripadnosti ili kojeg drugog položaja daje pojedincima neopravdane povlastice kaznit će se”…….

d)          To bi po mom mišljenju moglo imati i teže posljedice od presude  „Sejdić- Finci“ ,a posebno bi moglo negativno uticati na suradnju sa MMF i SB.

 

Pravičnost novog Zakona o PIO/MIO                                

Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije.

e)           Kada novi zakon stupi na snagu sve i jedan redovni penzioner (bukvalno svi penzioneri) zadržati će i primati penzije (dok su živi) određene po danas važećem zakonu sa svim međusobno uspostavljenim odnosima između : socijalnih, najviših, “ostalih“, novo i ranije penzioniranih. Krivičnim djelom član 383 uspostavljena URAVNILOKA po kojoj se  mjesečno nezakonito od penzionera uzima do 49 miliona KM. To svim penzionerima  smanjuje penziju preko 30% I nezakonito povećava primanja buđetskih korisnika. Je li ovo proklamovano Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije?

f)            Iz penzionog fonda će se plaćati dodatno penzioneri sa 15 godina staža (donja granica je bila 20 godina staža)  sa visinom najniže penzije, a kako se ukida kategorija zajamčene penzije izjednačit će se visine penzija penzionerima od 15 do 40 godina staža . Je li ovo proklamovano Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije?

 

Što je to Savez udruženja udruga penzionera umirovljenika F. BiH, (financiran od p/u), uradio za bolji položaj p/u u proteklih 10 (deset) godina, koliko dugo:

·                                                                                                  Prijeti  održavanjem masovnih protesta,

·                                                                                                  Produžava više puta utvrđene termine tih protesta i

·                                                                                                  Na kraju poslije više sastanaka sa Vladom ili predstavnicima Vlade konstatira: 

·                                                                                                  Da se još nisu stekli uvjeti za povećanje penzija ili drugih zahtjeva, zbog kojih  su zakazivani protesti i otkazuje protest.

v                 Moj komentar ; Da se nisu kršili Zakon o PIO/MIO, Ustav i..., penzije su svaki mjesec mogle i trebale biti veće najmanje za 30%.

e)     Tješi p/u da trebaju biti zadovoljni dok redovno primaju i ovolike penzije jer : --se nedovoljno i sa kašnjenjem uplaćuje u penzioni fond i --- jer je odnos zaposlenih i penzionera nepovoljan.

v                    Moj komentar ; Kašnjenje ili izostanak uplate doprinosa su odraz ekonomskog stanja  u kojem živimo i što će još duže vrijeme trajati. Puno toga utiče na dobar odnos osiguranika i penzionera. To ću drugi put detaljno, djelom sam obradio stavkom 2 stranica 2 ovog materijala. Odgovor po oba navoda  je; da se nije kršio Zakon o PIO/MIO penzije bi bile veće za 30% do 37%.

A.                                       Rezultati desetogodišnjih prijetnji protestima koji nikad nisu održani, a neće ni biti dok ovo rukovodstvo Saveza p/u „zastupa i brine se za dobrobit p/u“ su, ili bi mogli biti:

1.                                             Isplata penzija na vrijeme (bez kašnjenja).

Penzije se od nedavno isplaćuju na vrijeme t.j. od 5 do 10 u mjesecu. To je ostvareno uglavnom zaduživanjem kod: banaka, pošte ili revolving kreditom za čije vraćanje nisu osigurana sredstva pa je ukupni dug PIO/MIO iz mjeseca u mjesec rastao. Isplaćivat će se na vrijeme i po novom zakonu sve dok se PIO/MIO može kod nekog zaduživati na vrijeme i u potrebnom iznosu .

v     Moj komentar ; Da se nije kršio  članu 51. stav 3. i stav 4. Zakona o p/m:

o       --- Sve penzije bi se dijelile svaki mjesec na vrijeme,

o       --- Ne bi dolazilo do kašnjenja i do 20 dana koje najteže pogađa penzionere sa najnižim primanjima (isto je kao smanjenje penzije za oko 60% u tom mjesecu)

o       --- Osiguravala bi se isplata najniže penzije u dostignutoj najvećoj visini (jedan od vidova socijalne zaštite najnižih penzija)

o       ---   Ne bi bilo zaduživanja fonda i neodgovornog gomilanja neisplaćenih obaveza (ukupnog duga) PIO/MIO.

o       --- Po meni ovo je daleko povoljnije rješenje nego neodgovorno zaduživanje bez mogućeg vraćanja duga.

2.                                             Povećanje svih penzija za 10%

Predstavnici izvršne vlasti, a po svemu i rukovodstva penzionera spremni su prihvatiti povećanje od 10% penzioniranim do 1998 godine, ali sa upitnim rokom primjene. Citiram

 „Prema podacima Federalnog zavoda PIO, nije moguće povećati za 10% sve penzije. Vlada je zaključila da će kroz novi zakon razmotriti mogućnosti rješenja kojim bi za deset posto bile povećane penzije ostvarene do 1998. godine, a penzije ostvarene od 1998. do 2007. godine, kao i ostale, u skladu s finansijskim mogućnostima FBiH - rekao je Drljača”

v     Moj komentar ; Prosječni vijek života u F. BiH je 72 godine, a penzije se u prosjeku primaju 10 godina.

o       --- Od 1998 godine do danas je prošlo 20 godina, pa je vrlo mali broj do tada  penzioniranih još u životu.

o       --- Dok se prihvati novi zakon, sa izmjenama koje to omogućavaju i pronađu izvori sredstava za tu isplatu, vjerojatno se više neće  imati kome isplatiti  ni tih 10%.

o       --- Da se to može odmah riješiti povećanje penzija penzioniranih do 1998 godine ne bi bilo pravično u odnosu na penzionirane poslije1998 godine (po novom zakonu) jer :

§                     Penzionirani do 1998 su ulagali u fond p/m (muški 60 mjeseci manje, a iz fonda primili  60 penzija više, a žene 120 penzija manje, a primile 120 penzija više).

§                     Starosna penzija se utvrđuje u % od najpovoljnijeg penzijskog osnova i maksimalno iznosi 85% za penzionirane do 2005 godine, a od tada iznosi 75% što je opet puno povoljnije za ranije penzionirane.

o       Moj komentar: pravo rješenje je primjena postojećeg zakona o PIO/MIO prema kojem bi najniža penzija bila 188,60 KM, a razlika do isplaćene najniže penzije od 358,80 KM ( 326,17 KM + povećanje za 10% = 358,80 KM ) isplaćena iz budžeta. Sve ostale penzije trebale bi se isplatiti u iznosima izračunatim potpunom primjenom postojećeg Zakona o PIO/MIO.

3.                                              Isplata  posmrtnina iz budžeta, ako dođe do primjene novog zakona o PIO/MIO.

4.                                               Zakonom ne dozvoljena plaćanja računa za banjsko liječenje i rehabilitaciju od 2012. godine do danas u vrijednosti od 1.356.375 KM iz sredstava penzionog fonda po sumnjivim kriterijima Saveza penzionera čime su oštećeni redovni penzioneri.

v     Moj komentar: I ovo bi se trebalo plaćati iz budžeta,ali bi se u kriterije ko ima pravo koristiti banjsko lijećenje trebalo uvesti da kod jednakih ostalih  uvjeta prednost trebaju imati penzioneri . Na ovaj način bi se izbjeglo da ovu mogučnost kao do sada koriste odabrani po osnovama znanim samo rukovodnoj strukturi Saveza p/u.

B.                                       Ovim promjenama redovni penzioneri nisu riješili ni jedan ključni problem nastao kršenjem: Zakona o PIO/MIO, Evropske konvencije o ravnopranosti, imovinskih prava, Ustava, uravnilovke I smanjenja zarađenih visina penzija skoro polovici  populacije penzionera  mjesečno za 45 do 50 miliona KM.

C.                                       Skoro je za nepovjerovati da rukovodsto Saveza p/u:

·                                       Prihvata novi zakon o p/m I inzistira na njegovoj što bržoj primjeni, mada dobro zna da se stvorena neravnopravnost među penzionerima kršenjem  postojećeg Zakona prenosi bez ikakvih izmjena i postaje po predlagaču legitimna kao član 138 novog Zakona o PIO/MIO.

v           Moj komentar: Predlagač previđa da je to još jedno (dodatno, uz ono po članu 383) krivično djelo kažnjivo članom 177 krivičnog zakona F.

·                                       Prihvatanjem novog zakona prihvata se ne samo uvođenje prijevremene penzije sa navršenim godinama penzionog staža kakve su bile u postojećem zakonu do 2015 godine nego se u penziju uvode I penzioneri sa 15 godina staža.

·                                       Moj komentar: U medijima se moglo pročitati da se predlaže izmjena Zakona o p/m kojom se ponovo vraća u zakon prijevemena penzija I da su protiv izmjene predstavnici penzionera, jer za to ne postoje sredstva u fondu PIO/MIO. Ne postoje sredstva za prijevremenu penziju, a postoje za prijevremenu plus za penzionere sa 15 do 20 godina staža koji se do sada nisu vodili kao penzioneri pa ni plaćali iz penzionog fonda ni kod nas ni u okruženju. 

NASTAVIT ĆE SE

Superpenzioner
<< 08/2017 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
''Uspomene... postoje da nas sećaju na trenutke''
Hey, hey, my, my R´n´R can never die
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Teatar svile
Princ of Perversia
Vrag nosi Balmain
Knjige koje ćete voljeti
HajdukInfo
Lipljenje fragmenata sebe
izlog jeftinih mladića
Laprdam sta stignem
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
Koraci do sna!!
astrologus
SIGURAN PROFIT
look little Alice, this isn't Wonderland
MINUSPLUS
Ja sam grom u oluji što lomi šine kojim putuješ
DANVANTARI AYURVEDA
Život je........bezgranična poezija bola i tuge
Nisam to ja
Klaustrofobija uma
San o jednoj ženi
Ostavit cu sve, ali nju ne mogu, ne.
Žena mrtvog pjesnika
Ostaje mi to što se volimo
Inertia
Jednostavno
steel
Moja Razmišljanja II
somwhereinside
Mizantrop
TULASI
GORANGA
SOKO artTV
VAISHNAVSKI KALENDAR
ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA
Go Ask
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
Blog before time
WickedmindedChika
Postmodern News 2018
Imagine.
*Alejom mog života*
SLOBODNI SOKAK
na obzorju snova
ASHRAYA -- SHELTER -- DUHOVNO UTOCISTE
Dreaming Velvet Dreams
OMENS
KRIMINAL U VLASTI
više...

BROJAČ POSJETA
357836

Powered by Blogger.ba