Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

21.08.2017.

DRUGI NASTAVAK

Drugi nastavak

Navest ću samo jedan primjer koji pokazuje kako  naprijed opisano kršenje člana 51. postojećeg Zakona o p/m utječe na visine primanja penzija.

1.            Da je razlika od po članu 72, Zakona o p/m (određene, ne objavljene i ne isplaćene visine najniže 188,66 KM) do isplaćene  visine najniže penzije 326,17 KM korištena iz budžeta, a ne nezakonito iz uplaćenih doprinosa: svi penzionirani koji nisu navršili puni radni staž od 40 godina, a zarađena im je penzija veća od 189 KM (SSS I KV zaposlenici, koji su i do dva puta više uložili u fond) i onih 61.460 penzionera (koji primaju razmjerni dio penzije u visini manjoj od 50 KM, pa do najniže), primili bi za 39% veće penzije od primljenih, t.j. primili bi penzije od 326 KM do 453 KM. Za toliko 39% su nezakonito  uskraćeni. Da li je u ovom slučaju poštovan princip KO U PENZIONI FOND ULOŽI VIŠE IMAT ĆE I VIŠE PENZIJE?

2.            Da je razlika od po članu 72, Zakona o p/m (određene, ne objavljene i ne isplaćene visine zajamčene 251,52 KM) do isplaćene  visine zajamčene penzije 434,90 KM korištena iz budžeta, a ne nezakonito iz uplaćenih doprinosa svi penzionirani koji su navršili puni radni staž od 40 godina, a čija je zarađena penzija veća od 252 KM (VŠ i VKV zaposlenici) koji i do 3 puta više ulažu u penzioni fond i oni penzioneri koji primaju razmjerni dio penzije u visini većoj od 252 KM, primili bi za 39% veće penzije od primljenih, t.j.primili bi penzije od 434 KM do 603 KM. Za toliko (39%) su nezakonito uskraćeni. Da li je u ovom slučaju poštovan princip KO U PENZIONI FOND ULOŽI VIŠE IMAT ĆE I VIŠE PENZIJE?

 

 

Zaključno.

1.   Postojeći Zakon o PIO/MIO F. BiH dopunjen Odlukom 57/00 (koju su kreirali međunarodni eksperti iz oblasti PIO) u svojoj cjelovitoj i dosljednoj primjeni za ekonomske prilike u F. BiH tada, danas i još niz godina dok se ekonomske prilike ne poprave je najbolje rješenje jer  osigurava:

·        Održiv i transparentan penzioni fond,

·        Osigurava redovne i svakog mjeseca u isto vrijeme (bez kašnjenja) ispate penzija,

·        Osigurava isplatu najniže penzije u visini do tada najviše dostignute.

·        Sprječava akumulaciju neisplaćenih obaveza

·        Onemogućava neodgovornu praksu proizvoljnog povećanja neodrživih iznosa penzija.

·        Socijalne penzije iznad vrijednosti propisanih članom 72. ne mogu se plaćati iz fonda PIO/MIO.

·        Povlaštene penzije plaćaju se iz budžeta dok korisnik penzije ne ispuni uvjete za starosnu penziju u skladu sa zakonom o PIO/MIO. Ako je povlaštena veća od isplaćene iz penzionog  fonda razlika se plaća iz budžeta.

     Naprijed opisanim kršenjem domaćih i međunarodnih zakona redovni penzioneri su :

·        besramno opljačkani i međusobno su u izuzetno neravnopravnom položaju

·        penzioni fond je iz mjeseca u mjesec u sve većim gubitcima .

2.   Izlaz se traži  u što bržoj izmjeni Zakona o PIO/MIO

·        Da bi se zaštitili od sankcija oni koji su krivi za naprijed opisane prekršaje.

·        Da bi se produžilo nezakonito korištenje sredstava iz penzionog fonda umjesto iz budžeta F. BiH.

 

Da li će ponuđeni novi Zakona o PIO/MIO riješiti ove probleme ?

 

Po mom mišljenju  ne samo da neće, nego će stvoriti dodatne  probleme, a evo u samo par primjera ; zašto i koje.

 

A.   Članom 138. novog Zakona o PIO/MIO propisano je da se dostignuti nivo penzija za sve postojeće penzionere (400.000 penzionera) neće dirati., odnosno da će se korisnicima prava iz PIO/MIO koji su ta prava ostvariti po propisima koji su se primjenjivali do stupanja na snagu novog zakona, ista osiguravati u dostignutom nivou, kao i da će se ta prava usklađivati sa odredbama novog zakona, t.j. sa troškovima života.

a)           Dostignuti nivo penzija postojećih penzionera nastao je kršenjem domaćih i međunarodnih zakona, Ustava BiH i…,a ne po propisima koji su se primjenivali do stupanja na snagu novog zakona. (Dokaz sva naprijed obrazložena i dokumentirana krivična djela). 

b)          Ne bi se smio primijeniti bez osiguranja ravnopravnosti penzionera. To znači da bi se prije usvajanja novog zakona, a u cilju poštivanja načela zakonitosti, sva naprijed opisana kršenja morala otkloniti cjelovitom primjenom svih naprijed analiziranih članova Zakon o PIO/MIO čijim  kršenjem (krivičnim djelima) je došlo do opisanih problema u primjeni.

c)           Ukoliko se ne bi tako postupilo novi Zakon bi dodatno kršio Član 171 Krivičnog zakona F. BiH (Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina—Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina) citiram:                                                                                               Ko uskrati ili ograniči građanska prava utvrđena međunarodnim ugovorom, ustavom, zakonom, drugim propisom ili općim aktom u Federaciji, ili ko na osnovu takve razlike ili pripadnosti ili kojeg drugog položaja daje pojedincima neopravdane povlastice kaznit će se”…….

d)          To bi po mom mišljenju moglo imati i teže posljedice od presude  „Sejdić- Finci“ ,a posebno bi moglo negativno uticati na suradnju sa MMF i SB.

 

Pravičnost novog Zakona o PIO/MIO                                

Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije.

e)           Kada novi zakon stupi na snagu sve i jedan redovni penzioner (bukvalno svi penzioneri) zadržati će i primati penzije (dok su živi) određene po danas važećem zakonu sa svim međusobno uspostavljenim odnosima između : socijalnih, najviših, “ostalih“, novo i ranije penzioniranih. Krivičnim djelom član 383 uspostavljena URAVNILOKA po kojoj se  mjesečno nezakonito od penzionera uzima do 49 miliona KM. To svim penzionerima  smanjuje penziju preko 30% I nezakonito povećava primanja buđetskih korisnika. Je li ovo proklamovano Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije?

f)            Iz penzionog fonda će se plaćati dodatno penzioneri sa 15 godina staža (donja granica je bila 20 godina staža)  sa visinom najniže penzije, a kako se ukida kategorija zajamčene penzije izjednačit će se visine penzija penzionerima od 15 do 40 godina staža . Je li ovo proklamovano Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije?

 

Što je to Savez udruženja udruga penzionera umirovljenika F. BiH, (financiran od p/u), uradio za bolji položaj p/u u proteklih 10 (deset) godina, koliko dugo:

·                                                                                                  Prijeti  održavanjem masovnih protesta,

·                                                                                                  Produžava više puta utvrđene termine tih protesta i

·                                                                                                  Na kraju poslije više sastanaka sa Vladom ili predstavnicima Vlade konstatira: 

·                                                                                                  Da se još nisu stekli uvjeti za povećanje penzija ili drugih zahtjeva, zbog kojih  su zakazivani protesti i otkazuje protest.

v                 Moj komentar ; Da se nisu kršili Zakon o PIO/MIO, Ustav i..., penzije su svaki mjesec mogle i trebale biti veće najmanje za 30%.

e)     Tješi p/u da trebaju biti zadovoljni dok redovno primaju i ovolike penzije jer : --se nedovoljno i sa kašnjenjem uplaćuje u penzioni fond i --- jer je odnos zaposlenih i penzionera nepovoljan.

v                    Moj komentar ; Kašnjenje ili izostanak uplate doprinosa su odraz ekonomskog stanja  u kojem živimo i što će još duže vrijeme trajati. Puno toga utiče na dobar odnos osiguranika i penzionera. To ću drugi put detaljno, djelom sam obradio stavkom 2 stranica 2 ovog materijala. Odgovor po oba navoda  je; da se nije kršio Zakon o PIO/MIO penzije bi bile veće za 30% do 37%.

A.                                       Rezultati desetogodišnjih prijetnji protestima koji nikad nisu održani, a neće ni biti dok ovo rukovodstvo Saveza p/u „zastupa i brine se za dobrobit p/u“ su, ili bi mogli biti:

1.                                             Isplata penzija na vrijeme (bez kašnjenja).

Penzije se od nedavno isplaćuju na vrijeme t.j. od 5 do 10 u mjesecu. To je ostvareno uglavnom zaduživanjem kod: banaka, pošte ili revolving kreditom za čije vraćanje nisu osigurana sredstva pa je ukupni dug PIO/MIO iz mjeseca u mjesec rastao. Isplaćivat će se na vrijeme i po novom zakonu sve dok se PIO/MIO može kod nekog zaduživati na vrijeme i u potrebnom iznosu .

v     Moj komentar ; Da se nije kršio  članu 51. stav 3. i stav 4. Zakona o p/m:

o       --- Sve penzije bi se dijelile svaki mjesec na vrijeme,

o       --- Ne bi dolazilo do kašnjenja i do 20 dana koje najteže pogađa penzionere sa najnižim primanjima (isto je kao smanjenje penzije za oko 60% u tom mjesecu)

o       --- Osiguravala bi se isplata najniže penzije u dostignutoj najvećoj visini (jedan od vidova socijalne zaštite najnižih penzija)

o       ---   Ne bi bilo zaduživanja fonda i neodgovornog gomilanja neisplaćenih obaveza (ukupnog duga) PIO/MIO.

o       --- Po meni ovo je daleko povoljnije rješenje nego neodgovorno zaduživanje bez mogućeg vraćanja duga.

2.                                             Povećanje svih penzija za 10%

Predstavnici izvršne vlasti, a po svemu i rukovodstva penzionera spremni su prihvatiti povećanje od 10% penzioniranim do 1998 godine, ali sa upitnim rokom primjene. Citiram

 „Prema podacima Federalnog zavoda PIO, nije moguće povećati za 10% sve penzije. Vlada je zaključila da će kroz novi zakon razmotriti mogućnosti rješenja kojim bi za deset posto bile povećane penzije ostvarene do 1998. godine, a penzije ostvarene od 1998. do 2007. godine, kao i ostale, u skladu s finansijskim mogućnostima FBiH - rekao je Drljača”

v     Moj komentar ; Prosječni vijek života u F. BiH je 72 godine, a penzije se u prosjeku primaju 10 godina.

o       --- Od 1998 godine do danas je prošlo 20 godina, pa je vrlo mali broj do tada  penzioniranih još u životu.

o       --- Dok se prihvati novi zakon, sa izmjenama koje to omogućavaju i pronađu izvori sredstava za tu isplatu, vjerojatno se više neće  imati kome isplatiti  ni tih 10%.

o       --- Da se to može odmah riješiti povećanje penzija penzioniranih do 1998 godine ne bi bilo pravično u odnosu na penzionirane poslije1998 godine (po novom zakonu) jer :

§                     Penzionirani do 1998 su ulagali u fond p/m (muški 60 mjeseci manje, a iz fonda primili  60 penzija više, a žene 120 penzija manje, a primile 120 penzija više).

§                     Starosna penzija se utvrđuje u % od najpovoljnijeg penzijskog osnova i maksimalno iznosi 85% za penzionirane do 2005 godine, a od tada iznosi 75% što je opet puno povoljnije za ranije penzionirane.

o       Moj komentar: pravo rješenje je primjena postojećeg zakona o PIO/MIO prema kojem bi najniža penzija bila 188,60 KM, a razlika do isplaćene najniže penzije od 358,80 KM ( 326,17 KM + povećanje za 10% = 358,80 KM ) isplaćena iz budžeta. Sve ostale penzije trebale bi se isplatiti u iznosima izračunatim potpunom primjenom postojećeg Zakona o PIO/MIO.

3.                                              Isplata  posmrtnina iz budžeta, ako dođe do primjene novog zakona o PIO/MIO.

4.                                               Zakonom ne dozvoljena plaćanja računa za banjsko liječenje i rehabilitaciju od 2012. godine do danas u vrijednosti od 1.356.375 KM iz sredstava penzionog fonda po sumnjivim kriterijima Saveza penzionera čime su oštećeni redovni penzioneri.

v     Moj komentar: I ovo bi se trebalo plaćati iz budžeta,ali bi se u kriterije ko ima pravo koristiti banjsko lijećenje trebalo uvesti da kod jednakih ostalih  uvjeta prednost trebaju imati penzioneri . Na ovaj način bi se izbjeglo da ovu mogučnost kao do sada koriste odabrani po osnovama znanim samo rukovodnoj strukturi Saveza p/u.

B.                                       Ovim promjenama redovni penzioneri nisu riješili ni jedan ključni problem nastao kršenjem: Zakona o PIO/MIO, Evropske konvencije o ravnopranosti, imovinskih prava, Ustava, uravnilovke I smanjenja zarađenih visina penzija skoro polovici  populacije penzionera  mjesečno za 45 do 50 miliona KM.

C.                                       Skoro je za nepovjerovati da rukovodsto Saveza p/u:

·                                       Prihvata novi zakon o p/m I inzistira na njegovoj što bržoj primjeni, mada dobro zna da se stvorena neravnopravnost među penzionerima kršenjem  postojećeg Zakona prenosi bez ikakvih izmjena i postaje po predlagaču legitimna kao član 138 novog Zakona o PIO/MIO.

v           Moj komentar: Predlagač previđa da je to još jedno (dodatno, uz ono po članu 383) krivično djelo kažnjivo članom 177 krivičnog zakona F.

·                                       Prihvatanjem novog zakona prihvata se ne samo uvođenje prijevremene penzije sa navršenim godinama penzionog staža kakve su bile u postojećem zakonu do 2015 godine nego se u penziju uvode I penzioneri sa 15 godina staža.

·                                       Moj komentar: U medijima se moglo pročitati da se predlaže izmjena Zakona o p/m kojom se ponovo vraća u zakon prijevemena penzija I da su protiv izmjene predstavnici penzionera, jer za to ne postoje sredstva u fondu PIO/MIO. Ne postoje sredstva za prijevremenu penziju, a postoje za prijevremenu plus za penzionere sa 15 do 20 godina staža koji se do sada nisu vodili kao penzioneri pa ni plaćali iz penzionog fonda ni kod nas ni u okruženju. 

NASTAVIT ĆE SE

Superpenzioner
<< 08/2017 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Simple things
Hod po rubu
WickedmindedChika
Backpacker
Na granici sjećanja
spagosmail
steel
Zona 9
whatkindofghost
Imagine.
dnevnik jedne kurtizane
Black brick in a red wall
Kako kruze sazvezdja
Ostaje mi to što se volimo
Govor Srca
Avdija Hasanović
titolitarizam
Let Your Mind Run Wild
Noći su najgore ツ
Bosna preko Oceana
Remember me
Propali filozof
Priče o tečama
UvijekSlugaNikadGospodar
Kad zamirišu jorgovani...
ma dobro je, haj
ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA
GORANGA
UNLIMITED ZONE
VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA
Cafe Art Concept
Nisam to ja
Priče o umoru
KRIMINAL U VLASTI
Običan dan u Sarajevu
somwhereinside
A dao si mi riječ, zakletvu i obećanje ..
bezimeni
cellar door
Dozvolite da se obratim
Go Ask
Moja Razmišljanja II
be happy
Tu gde si ti, tu nisam ja.
Miholjsko ljeto.
A paranoid schizophrenic walks into a bar...
Klaustrofobija uma
Bajo el mismo sol.
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
više...

BROJAČ POSJETA
344428

Powered by Blogger.ba