Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

15.09.2017.

Penzioneri odgodili proteste

Penzioneri odgodili masovne proteste do 25 septembra

Dobili pismene garancije od premijera i resornog ministra da će svi zahtjevi penzionera biti ugrađeni u novi tekst Zakona o PIO/MIO. 

Od Parlamenta očekuju da taj zakon bude usvojen u toku ovog ili eventualno početkom  idućeg mjeseca .

 

Razmotrimo te usuglašene zahtjeve „ dobro i dugotrajno uhljebljenih predstavnika penzionera“ i predstavnika Vlade:

 

1.                  U tekst  novog  zakona ugraditi odredbu koja će onemogućiti da bilo koji korisnik  prava (valjda penzioner)  ima veći iznos penzije u odnosu na  prosječnu plaću ostvarenu u posljednjih pet godina.

Moj komentar:

·        Prosječna plata u zadnjih pet godina je 834 KM, a zbir prosječnih plata za tih 5 godina je 4.170 KM.  Nejasno je da li se najviša penzija želi smanjiti na 834 KM ili povećati na 4.170 KM . Nerealni zahtjevi.

·        U ranijim primjedbama „predstavnika penzionera“ tvrdilo se da ima penzionera čija je penzija veća od plate. Sve socijalne penzije u prosjeku su od 2007 godine za 35% +25%, a danas 73% + 25% veće od prosječne plate (osnovice) koju je taj prosječni penzioner primao.. Sve ostale penzije su 25% + 13% do 45% manje od prosječne plate (osnovice) koju je penzioner primao dok je radio. 

 

2.        Da najugroženijoj kategoriji penzionera penzioniranih do 31.07.1998 godine penzija bude povećana za 10%.

3.        Da penzioniranim od 01.08.1998. do 01.08.2008 godine penzija bude povećana za 5% (u toj kategoriji je najviše penzionera sa najnižom penzijom)

Moj komentar:

·        Prosječna penzija 31.07.1998 godine je iznosila 47,48 od prosječne plate. U 1998.=47,94 u 1999.=46,2 u 2000.=42,40 u 2001. =38,38 u 2002.=31,25 u 2003.=29,28 u 2004.=30,48 u 2005.=31,65 u 2006.=31,60 i u 2007.=34,43.

·         Da li treba povećavati penzije onima koji primaju veće penzije u odnosu na platu ili onima koji za isti rad primaju manje penzije u odnosu na platu?  KOME povećavati ? VALJDA PENZIONIRANIM POSLIJE 1998. GODINE. Traži se povećanje penzioniranim prije 1998. godine ??

·        Do 31.07.1998 godine penzioneri su išli u penziju sa 60 (m) , 55(ž) godina život, a iza tog datuma sa 65 godina života. Da li treba povećati penzije onima koji su 60 (m) ili 120 (ž) mjeseci manje uplaćivali doprinosa u penzioni fond i iz njega isto toliko mjeseci duže primali penziju ili onima koji su toliko vremena duže ulagali i manje primali iz penzionog fonda.  Po sadašnjem, novom i svim zakonima o penzijsko invalidskom osiguranju važi imovinski zakon

·        ko više vremena i novca ulaže u penzijski fond  ima veću penziju. Zašto se predlaže suprotno? DA LI JE TREBAO BITI PRIJEDLOG VEĆEG POVEĆANJA PENZIJA penzioniranim do ili poslije 1998 godine?VALJDA POSLIJE 1998. godine.

·        U 1998. i do 2005 godine od najpovoljnije osnovice primljenih plata (Osnovica se svake godine produžavala ---od 20 godina do 2000 godine ---do 40 godina u 2015 godini).  Što je duža osnovica  manja je penzija. Da li je i po ovom osnovu trebalo povećati penzije penzioniranim do ili poslije 1998 godine? VALJDA ONIM POSLIJE 1998. GODINE.

·        Da penzioniranim do  01.08.1998. pa sve i do 2005. godine penzija je iznosila 80% od najpovoljnije osnovice plata za određeni najpovoljniji broj godina, a za penzionirane od 2005. godine iznosila je 75% , to jest smanjena je za 10% u odnosu na penzionirane do 1998. godine. Da li je i po ovom osnovu trebalo povećati penzije penzioniranim do ili poslije 1998 godine? VALJDA ONIM POSLIJE 1998.GODINE

 

4.    Da se u aprilu  naredne godine sve penzije povećaju u skladu  sa rastom troškova života i plaća.

Moj komentar:

l            Zašto se ovo traži kada je to već u prijedlogu novog  zakona koji je jedan dom Parlamenta  već usvojio i na tu formulaciju zakona nije bilo primjedbi.  

5.     Da Premijer i resorni ministar zajedno sa „ dobro i dugotrajno uhljebljenim predstavnicima penzionera“ zatraže hitno sastanak sa predstavnicima rukovodstva klubova i parlamentarnih stranaka oba doma Parlamenta F. BiH da bi se otklonile smetnje i dogovorila dinamika razmatranja i donošenja novog Zakona o PIO/MIO.

Moj komentar:

l            Penzionere ne mogu predstavljati dosadašnji predstavnici u tim razgovorima jer isti zastupaju interese Vlade koji su do sada bili suprotni interesima penzionera. Naglašavam da su zbog pogrešnog informiranja svoga članstva penzioneri svaki mjesec ostali prikraćeni za oko 30 % svoje penzije a da nisu nikada pokrenuli tužbu, organizirali proteste ili bilo koji vid zakonom dozvoljenog neposluha. 

Nastavak slijedi.

.
08.09.2017.

Komentar pregovora Vlade i predstavnika penzionera u augustu 2017 godine

 

Komentar pregovora Vlade i predstavnika penzionera u augustu 2017 godine

 

A.  Intervju Novalića Večernjem listu od 28.08.2017

 

Program „tri puta tri“ Moraju proći najmanje tri reformska zakona, tri socijalna i tri infrastrukturne grupe koje bi poduprle ekonomski rast u BiH

1.   Tri reformska zakona vezana su za doprinose i dohotke.   Mi planiramo s istim obujmom oporezovati ukupna primanja, kao što je bilo do sada.

         Moj komentar

v        Uvođenje veće stope doprinosa na topli obrok nije dalo očekivani rezultat.   

       TO (topli obrok) za X mjesec 2015.=212 KM ,- a 2016 . godine=166 KM                    ---za XII  2015.= 211 KM, ---a 2016. godine = 165 KM

       u 2017 godini nema ni za jedan mjesec podataka za TO i putne troškove              ( skrivaju se ). Ništa od planirane naplate.

v        Poslodavci su vješto izbjegli predviđeno plaćanje doprinosa na topli obrok, pa nema nikakvog izgleda da se po ostalim predviđenim stavkama nadoknaditi planirano veliko smanjenje doprinosa za PIO/MIO. Uvođenje doprinosa na ugovore o djelu samo trenutno povećava priliv sredstava u penzioni fond, Dugoročno smanjuje znatno sredstva penzionog fonda tako da su poslije ovih izmjena; smanjen penzioni fond i penzije.

 

2.   Zakon o MIO moraju vratiti u igru jer, kako je kazao, o njegovu usvajanju ovise mirovine  za 408.000 ljudi.

                Moj komentar

v        U maju 2017. godine ukupno je bilo 408.892 redovna i povlaštena penzionera, dok je redovnih penzionera bilo 375.571(manje za 33.321). Po presudi suda povlašteni penzioneri se ne mogu plaćati iz penzionog fonda . Oni koji su po Zakonu o PIO/MIO ispunili uvjete za penziju već su uključeni u onih 375.571 (7.863 povlaštena penzionera)  OVO JE  JEDAN OD VAŽNIJIH UZROKA  vrlo malih vrijednosti redovnih penzija.  Iz penzionog fonda umjesto iz budžeta penziju primao veći broj povlaštenih penzionera.

3.    A kada su u pitanju branitelji, navodi kako treba donijeti zakon o reprezentativnosti i registru branitelja..
  - Uglavnom, bilo je jedanaest kanala za ulazak u mirovinski sustav.

4.    Nastale su tri kategorije umirovljenika unutar jednoga sustava. Jedna je do 1998., druga od -1998. do 2009. i treća od toga razdoblja do danas

·               Koji su se umirovljeni do 1998. godine loše su prošli i njihove mirovine čine 42 posto plaće           

·               Ista učiteljica koja je u mirovinu otišla 2002. godine, njezina mirovina iznosi 52%

·              Koji su otišli u mirovinu od 2009. imaju čak 80 posto od plaće.

·              Predlažemo koeficijent 13,6 koji malo oduzima od mirovina onima koji su otišli od 2009. u mirovinu, dodaje 10 posto onima koji su otišli u mirovinu do 1998., a ovima u sredini ostaje na istoj razini. To bi bilo pošteno.

 

v         MOJ STAV PO stavci pod 4.:

v         Neko  Premijeru dostavlja pogrešne podatke ?

v         NISU NASTALE TRI KATEGORIJE već su po tri zakona obračunavane penzije.

v         Nastalo je 6 ( šest ) kategorija penzionera.

·              PRVA penzionirani do 1998 godine.

      Dobro su prošli i njihove penzije čine 74% plaće  (odnos prosječnih plata i penzija    157,12 / 329,12 = 47,74%), a ne 42%.                                                    

       Pet do 10 godina su kraće ulagali u penzioni fond i za isto toliko vremena primali više sredstava iz penzionog fonda . To praktično  ima isti efekt kao i povećanje penzija te grupe u odnosu na 5 ostalih grupa za 8,35% do 16,5%

·            DRUGA penzionirani od 1998 do 2007 godine.

Loše su prošli. Duže su radili 5 do 10 godina nego penzionirani prije njih  i za toliko vremena primili manje penzija za isti rad.                                      

 Od 2005 godine penzija im je 75% od penzijskog osnova (do tada bila  85%) što je smanjenje penzija ovoj i svim penzioniranim poslije 2005 godine za 10%. Ovim penzionerima nezakonito je umanjena penzija za sredstva koja su isplaćena povlaštenim penzionerima.

·             TREĆA grupa  penzionirani u 2007 godini

Loše su prošli. Krivičnim djelom po članu 383 penzioneri su podijeljeni u dvije skoro jednako brojne skupine:     --socijalne i – „ostale“ koji ne primaju socijalne penzije. Penzionerima sa socijalnim penzijama povećane su protu zakonito penzije za 35% u odnosu na one koje bi po Zakonu o PIO trebali primati. To povećanje je nezakonito isplaćeno iz penzionog fonda (trebalo iz budžeta) pa su svim „ostalim“ penzionerima penzije u prosjeku smanjene za isti iznos povećanja socijalnih i prosječno umanjene za 10,5 miliona KM svaki mjesec u 2007 godini.

·              ČETVRTA grupa penzionirani u 2008 godini

Isti tekst kao i za treću grupu samo umjesto 35% treba da stoji 53%, a umjesto 10,5 treba da stoji 17,2 miliona KM.

·             PETA grupa penzionirani u 2009 pa do 2014 godine.

Isti tekst kao i za treću grupu samo umjesto 35% treba da stoji 65% , a umjesto 10,5 treba da stoji od 37,5 do 41 miliona KM.

·             ŠESTA grupa penzioniranih u 2014 godini pa do danas.

      Isti tekst kao i za treću grupu samo umjesto 35% treba da stoji 73% , a umjesto 10,5 treba da stoji od 37,5 do 48,8 miliona KM.

 

Ovo je najveći uzrok veoma niskih penzija u  F.  BiH.. NASTAO JE KRIVIČNIM DJELIMA PO ČLANU 383 KADA SU RAZLIKE OD PO ZAKONU IZRAČUNATIH  VISINA SOCIJALNIH PENZIJA DO VISINA ISPLAĆENIH NEZAKONITO ISPLAĆENE IZ PENZIONOG FONDA UMJESTO IZ BUDŽETA.

Ovom nevjerojatno velikom i dugogodišnjom uravnilovkom, to , krivičnim djelima oduzimanjem (danas mjesečno u prosjeku 48.568.000 KM) penzije imovinskih prava jednoj i prenošenje te imovine nezakonito drugoj grupi penzionera krši se:

---Zakon o PIO/MIO

---Članovi 383 i 340 krivičnog zakona F.BiH

---Opći okvirni sporazum za mir u BiH

---Aneks 4- Ustav BiH

---Član II: Ljudska prava i temeljne slobode-- Pravo na imovinu- penziju.

5.   Nastavak intervjua gospodina Novalića

-          Od ovog zakona zavisi sudbina više od 400 hiljada ljudi i toga svi moramo biti svjesni.

-          ukoliko bismo nastavili sadašnji ekonomski rast, mogli bismo povećati penzije za 10 posto najbrojnijoj skupini penzionera, koja trenutno ima najmanja primanja. Istovremeno bi se grupa onih koji su do sada bili povlašteni morala odreći djela svojih privilegija. Mislim da je ovo najbolje rješenje, koje neće ugroziti likvidnost budžeta, pa i redovne i sigurne isplate.

-          Moje pitanje

-          Da li to Premijer najavljuje još veću nezakonitu uravnilovku u novom zakonu – povećanje samo najnižih penzija za 10% oduzimanjem tih sredstava od ostalih penzionera?

-          Federalni premijer Fadil Novalić izjavio je za Oslobođenje da će Vlada Federacije BiH podržati opravdane zahtjeve penzionera za vraćanje u proceduru zakona o PIO i njegovo usvajanje po hitnom postupku.

 

 

 

B. RAPA ispred rukovodstva penzionera/umirovljenika 30.08.2017

 

Očekujemo od Vlade da se do kraja sedmice (02.09.2017) izjasni o našim zahtjevima. Ni dana više, jer mi nećemo imati vremena poslije da odgodimo proteste. Poručujemo Vladi da bez pismene potvrde da će penzije biti povećane i da će biti prihvaćeni svi naši zahtjevi mi više ne želimo razgovarati.

Moj komentar

Ipak su razgovori održani 08.08.2017, a ne do 02.08. 2014., I da nisu održani ni tada ne bi bilo protesta jer bi rukovodstvo i tada pronašlo razlog.

 

Tačno je da ima osoba koje primaju više penzije nego što su im bile plaće.

Moj komentar

Da se je ispravno primjenjivao postojeći Zakon o PIO/MIO , pa ni sa krivičnim djelima kako je isplaćivan nije mogla biti veća penzija od plaće !   Zašto se obmanjuju penzioneri?

 

Želimo da se naše penzije povećaju za deset posto, da se donese novi zakon o PIO i da niko ne bude oštećen.

Moj komentar

Očito nije upoznat sa na pola usvojenim zakonom u koji se prenose sva naprijed opisana kršenja zakona,  Ne znam kako može tako nešto očekivati jer je oko pola penzionera zaista puno pokradeno.

Poboljšanje stanja najugroženijih kategorija predstavlja povećanje penzija bar za one penzionisane do kraja jula 1998. godine, te one penzionisane do kraja 2007. godine. U svakom slučaju, ovakva povećanja moguća su samo kroz novi zakon o PIO

 

-          Bilo kakva povećanja je nemoguće izvesti bez usvajanja novog zakona o PIO, a koji predviđa

-          i godišnje redovno usklađivanje penzija sa troškovima života. (Očito gospodin Rapa ne zna da se to povećanja sa istim procentom primijenjuje za sve penzionere.)

-          Po sadašnjem zakonu je penzije moguće povećati samo jednako za sve korisnike, a što bi bilo nepravedno.

-          Moj komentar

-          Upravo to je pravedno jer što više i duže ulažeš to ti je veća penzija po svim zakonima pa i najavljivanom novom za koji se gospodin Rapa zdušno zalaže

-          Moj komentar

-           Uvode li se u novi zakon i penzioneri sa 15 godina staža koji će primati uvećane najniže penzije ponovo iz sredstava penzionog fonda?  Je li to još veća uravnilovka?

-          Tako da ćemo mi insistirati na tome da sve što se ponudi mora biti uvedeno u novi zakon. Tražićemo i da se garantuje to da se što prije održe sjednice Parlamenta i tako dogovoren zakon i usvoji, kako se ne bi desilo kao dosad. Hoćemo da nam Vlada da te garancije, naglašava Rapa.

-           

 

C.  Dogovor Vlade i rukovodstva penzionera od 06.08.2017 godine

 

1.         Usaglasili smo se da je neophodno da zajedno insistiramo na donošenju novog zakona o PIO, a što je osnov svega ostalog.

2.         Da se u novi zakon stavi odredba o povećanju za 10 posto penzija korisnika penzionisanih do jula ‘98, a 5 posto penzionisanih od tada do 2008.

Moj komentar                                                                                                                                                Predlaže se povećanje penzije onima koji imaju u prosjeku najveće penzije, jer tih penzionera ima najmanje i za to povećanje treba najmanje sredstava što je apsurd. Iz istih razloga se povećavaju penzije onima koji su u prosjeku najviše oštećeni ,a kako ih ima podosta povećanje je neznatno . Svim penzioniranim iz kategorija : 2 do 6 trebalo bi povećati penziju bar za 30 % kako bi se neutralizirala nezakonita uravnilovka, a razlike od po zakonu izračunatih do 10% uvećanih današnjih vrijednosti socijalnih penzija  isplatiti iz budžeta. Po godišnjim izvještajima revizije financijskog poslovanja FZ PIO/MIO za ovo ima dovoljno sredstava u fondu PIO/MIO.

3.         Da se u aprilu 2018. svima usklade penzije prema rastu troškova života.

4.         Dogovorili smo da predstavnici resornog ministarstva i dva saveza rade na formulisanju ovih odredbi za novi zakon.(moj komentar  Hitno umjesto dosadašnjih predstavnika koji zastupaju interese Vlade, a ne penzionera  uključiti nove pregovaraće iz redova penzionera.)

5.         Da Kolegij Vlade, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO i predstavnici penzionera (moj komentar Obavezno novi predstavnici penzionera) razgovaraju sa kolegijima oba doma Parlamenta FBiH, gdje ćemo im obrazložiti potrebu da se na prvoj sjednici usvoji novi zakon o PIO,.

6.         Da se zaustavi usklađivanje maksimalnih penzija dok najniže ne porastu toliko da odnos najniže i najviše bude 1:5, odnosno dok najniže penzije ne budu 434 KM. Planira se napraviti i limit u isplati penzija kako nijedna ne bi bila viša od plate koju je penzioner imao.( moj komentar Uopće ne može biti veća)

 

Superpenzioner
<< 09/2017 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Simple things
Hod po rubu
WickedmindedChika
Backpacker
Na granici sjećanja
spagosmail
steel
Zona 9
whatkindofghost
Imagine.
dnevnik jedne kurtizane
Black brick in a red wall
Kako kruze sazvezdja
Ostaje mi to što se volimo
Govor Srca
Avdija Hasanović
titolitarizam
Let Your Mind Run Wild
Noći su najgore ツ
Bosna preko Oceana
Remember me
Propali filozof
Priče o tečama
UvijekSlugaNikadGospodar
Kad zamirišu jorgovani...
ma dobro je, haj
ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA
GORANGA
UNLIMITED ZONE
VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA
Cafe Art Concept
Nisam to ja
Priče o umoru
KRIMINAL U VLASTI
Običan dan u Sarajevu
somwhereinside
A dao si mi riječ, zakletvu i obećanje ..
bezimeni
cellar door
Dozvolite da se obratim
Go Ask
Moja Razmišljanja II
be happy
Tu gde si ti, tu nisam ja.
Miholjsko ljeto.
A paranoid schizophrenic walks into a bar...
Klaustrofobija uma
Bajo el mismo sol.
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
više...

BROJAČ POSJETA
344428

Powered by Blogger.ba