Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

04.01.2018.

Drugi nastavak posta od 27.12. 2017

1.Namjeravani dopis nisam mogao kopirati

Navodim samo bitne stavke dopisa da bi se razujelo na koji način su opljačkani redovni penzioneri

Odlukom broj UO-86/07 od 24.01.2007. godine Upravni odbor FZ PIO/MIO odredio je iznos  : --- 

---zajamčene penzije od 205,54 KM (Krivičnim djelom član 383. nezakonito je objavljena i isplaćena 277,48 KM)

----najniže penzije od 154,15 KM (Krivičnim djelom član 383. nezakonito je objavljena i isplaćena 208,10 KM)

Obje ove penzije su se svaki mjesec u 2007 godini isplaćivale nezakonito veće za 35%. Zbog toga su ostale penzije nezakonito umanjene za isti ukupni iznos u 2007 godini od 126 miliona KM.

 

Odlukom broj UO-265/08 od 25.01.2008. godine Upravni odbor FZ PIO/MIO odredio je iznos :---------zajamčene penzije od 239,49 KM (Krivičnim djelom član 383. nezakonito je objavljena i isplaćena 375,98 KM)

---najniže penzije od 179,61 KM (Krivičnim djelom član 383. nezakonito je objavljena i isplaćena 281,99 KM)

Obje ove penzije su se svaki mjesec u 2008 godini isplaćivale nezakonito veće za 53%. Zbog toga su ostale penzije nezakonito umanjene za isti ukupni iznos u 2008 godini od 206 miliona KM.

 

Od 2009 godine po izmijenjenom zakonu zajamčena penzija ne može biti manja od 80% od prosječne penzije isplaćene u decembru 2007 godine usklađene sa članom 51. Zakona, a najniža ne može biti manja od 60% od prosječne penzije isplaćene u decembru 2007 godine usklađene sa članom 51. Zakona,  što znači da su zajamčena i najniža penzija ostale na nivou na kojem su bile na dan 01.01.2008 godine, a isplaćuju se kao i sve druge u skladu sa članom 51. Zakona

Odlukom upravnog odbora za januar 2009 godine zajamčena penzija od 239,49 KM. (Krivičnim djelom član 383. nezakonito je objavljena i isplaćena 395,14 KM) najniže penzije od 179,61 KM (Krivičnim djelom član 383. nezakonito je objavljena i isplaćena 296,36  KM)

Obje ove penzije su se svaki mjesec u 2009 godini i do danas isplaćivale nezakonito veće za 65%. Zbog toga su ostale penzije nezakonito umanjene za isti ukupni iznos mjesečno nezakonito uvećanih socijalnih penzija..

 

 

2.    Odluke ustavnog suda:

-------Broj  U-5/00 od 29.09 2000.                                                                                                                   Ustavni sud smatra  da pravo na penzije za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1.                       Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava .

 -------Broj U-40/10 od 05.04.2011.                                                                                                           Utvrđuje se da Uredba o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše vojske F. BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg ministarstva obrane (Službene n. F. BiH broj 75/06, 58%07, 73%07, 89%07 i 31%06) nije sukladna sa Ustavom F. BiH

Sud smatra da je donositelj Uredbe – Vlada F. BiH prekoračila ustavom utvrđenu nadležnost, zbog toga što je regulirala materiju koja spada u oblast socijalne politike i koja je u nadležnosti Parlamenta F. BiH.

3.         Uz podršku NORWEGIAN EMBASSY                                        

II PRAVNI OKVIR

2.1. MEĐUNARODNI STANDARDI                                                            

Pravo na penziju nužno je posmatrati u cjelokupnom kontekstu ljudskih prava. Nesumnjivo da različita prava uključuju različite aspekte, međutim, ta činjenica ne dozvoljava državi da može zagovarati i garantirati jedno pravo na teret drugog prava . Stoga, država mora osigurati jedan holistički pristup ljudskim pravima. Na primjer, država ne može priznati prava na tzv. beneficirane penzije, a nauštrb prava na penziju osoba koje su to pravo ostvarile izdvajanjem putem doprinosa. (najniže, zajamčene-redovne).

 

4.                  UKIDANJE ODLUKE

O najnižoj, zajamčenoj i najvišoj penziji/mirovini (konac 2006. godine). Odluka je ukinuta na javnu intervenciju Odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava. Predmetnu Odluku nije nikada verificirala Vlada Federacije, pa ju je Vlada jednostavno stavila van snage

 

5.      Član 5. novog zakona o PIO/MIO

                       (Opća načela o pravima)

(1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su neotuđiva, lična i materijalna prava i ne mogu se prenijeti na drugog niti se mogu naslijediti.

(2) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne mogu zastarjeti.

 

6.     TABELE:  broj 1. i broj 2.

Povećanje penzija novo penzioniranim nezakonitom primjenom isplatnog koeficijenta (Zbirnog koeficijenta povećanja penzija od januara 2003. godine do datuma penzioniranja—u zakonu ne postojećeg) umjesto zakonom propisanog koeficijenta člana 51. u mjesecu penzioniranja.

TABELA broj 1.

 

 Godina penzioniranja

Ukupno novih penzionera u mjesecu po godinama i Zbirno od 2014 do 2017.  

Ukupno starih

penzionera u mjesecu po godinama  

Odnos

 novih

prema

 ranije penzioni

ranim

U

godini

2014.

2015.

2016.

2017.

Prosječan broj penzionera u mjesecu po godinama i isplatni koeficijent

388.373

1,816

394.107

1,816

404.165

1,816

408.787

1,816

Prosječan broj penzioniranih u mjesecu po godinama

 

 

1

2

3

4

5(1+2+3+4)

6

7(5/6)

8

38.800

 

 

 

38.800

349.573

11,10%

2014.

34.900

39.400

 

 

74.300

319.807

23,23%

2015.

31.000

35.500

40.400

 

106.900

297.265

35,96%

2016.

27.200

31.520

36.400

40.890

136.010

272.777

49,86%

2017.

Novih penzioniranih po godinama penzioniranja od 2014.do 2017 godine

 

Novih  od 2014.do 2017.god.

Starih od 2014. do 2017 god.

 

 

131.900

 

106.420

76.800

40.890

356.010

1.239.422

28,72%

Zbir

Ukupno 356.000 penzioniranih  od januara 2014 godine do kraja 2017 godine ili u prosjeku 28,72% (svih penzionera u tom periodu 1.595.432),  krivičnim djelom (član 383.) primilo je uvećanu penziju za 81,6% veću od po zakonu ispravno određene. Da se nije kršio zakon taj iznos novca bio bi ravnomjerno raspoređen  povećanjem penzije svima (1.595.432 penzionera) u prosjeku za 40,52% ukupno u tom periodu ili u prosjeku za 10,13% godišnje

04.01.2018.

PRVI Nastavak posta od 27.12.2017 godine

 

11.       Nedavni intervju premijera gospodina Novalića za TV1

               Ponovo me uvjerio da se Vlada F.BiH krajnje nečasno odnosi prema redovnim penzionerima, kršeći postojeći i usvajanjem novog zakona o PIO/MIO.

Premijer tvrdi da većina onih koji kritiziraju novi zakon o PIO/MIO nisu ga ni pročitali. Nisu ga ni mogli pročitati, niti o njemu čuti ili pročitati istinu o  onom iz zakona što predlagačima zakona nije odgovaralo. Ni jedan od javnih medija koje bi mogli pratiti oštećeni penzioneri ne želi (ne smije )objaviti dopise sa dokazima –kršenja zakona kojim se u sve većim iznosima pljačkaju posebno stari penzioneri.

               Gospodine Premijeru;

--Da li ste Vi pročitali postojeći i novi zakon o PIO/MIO?

--Da li ste pročitali godišnji izvještaj Revizije financijskog poslovanja FZ PIO/MIO koji dobivate i usvajate svake godine, a u kome se svake godine navodi da se ne primjenjuje član 51. Zakona o PIO/MIO i .........? 

Ako jeste, kako je moguće da niste ništa poduzeli da spriječite tako veliku pljačku penzionera koja traje od 2007 godine do danas. Istom su svi penzioneri koji ne primaju socijalne penzije opljačkani za preko 4.000.000.000 KM putem izuzetno velike uravnilovke kako bi se nezakonito tim sredstvima umjesto po zakonu sredstvima budžeta povećale socijalne penzije i izbjegao socijalni bunt nezadovoljnih penzionera.

Predlažem da pročitate priloge uz ovaj dopis po kojima svaki mjesec Upravni odbor FZ PIO/MIO ispravno (po zakonu donosi Odluke o visinama: najniže, zajamčene i najviše penzije, koje skriva i predstavnik penzionera od svih penzionera), a objavljuju se i nezakonito isplaćuju te vrste penzija za svaki mjesec : u 2007 godini za 35% veće, u 2008. za 53% veće i u 2009 godini za svaki mjesec do danas za 65% veće. Ovim krivičnim djelom član 383. od penzionera koji ne primaju te tri vrste penzija je nezakonito oteto preko 4 milijarde KM. I pored toga najteže je onim sa najnižim penzijama jer se sredstva za tu visinu nezakonito uzimaju  samo od najugroženije populacije čiji je prosjek u novembru 367,19 KM manji od socijalne 434,90 KM, umjesto da se namiruju po zakonu od svih iz budžeta (prosječna plata u oktobru 863 KM). Ovo oduzimanje iz naplaćenih doprinosa umjesto iz budžeta ostaje i u novom zakonu o PIO/MIO za nove penzionere samo u većim iznosima.

12.    03.01.2018 Rapa za Dnevni List

Ako se u narednih nekoliko dana ne usvoji novi zakon o PIO/MIO u kojem su sadržani svi zahtjevi penzionera:

--Povećanje penzija za 10% penzioniranim do 31.07.1998. godine (i da je opravdano to je neznatna suma novca i veoma kratko bi trajala-svakodnevno se smanjujući).

--Povećanje penzija 5% penzioniranim od 01.08.1998. do 31.12.2007 godine (to je neznatna suma novca, kratko bi trajala-svakodnevno se smanjujući).  .

–Vratiti ranija prava (banjsko liječenje i pomoć za Savez udruženje penzionera).

 Rapa prijeti da će sa prvim danima proljeća organizirati masovne proteste sa više od 100.000 penzionera ispred institucija Vlade.

Moj komentar

Mada sam u stavci 3. komentirao zahtjeve krovnog udruženja za povećanje penzija ponovit ću u najkraćem :

--Povećati penzije 10% onima koji imaju veće penzije 50% je bezobrazan zahtjev.

--Povećati penzije 5% onima koji su  60 ili 120 mjeseci duže ulagali u penzioni fond i  za toliko mjeseci manje iz njega dobili penzija trebalo bi  najmanje 20% pogotovu što se tim penzionerima prve penzije ne povećavaju (vidi Prilog 6.).  

--O prijedlogu povećanja penzija za 30%  uz ono u stavci  3. (pogledati Prilog 6.)

Najavljivani protesti sada 100.000 penzionera su izvan svake realnosti. Ponovo se kao i svaki put do sada za proteklih 10 godina odgađaju (sada za 3 mjeseca--- do nedavno za par dana).  Jednom održani protesti neinformiranih penzionera kada je Vlada već prihvatila sve zahtjeve koje je tražilo krovno udruženje penzionera (da se i ispune ti zahtjevi  ne iznose ni pola mjesečne penzije svih redovnih penzionera) ipak su od penzionera koji znaju pravo stanje dočekani zvižducima i tjeranjem sa bine predstavnika krovnog udruženja.

Zašto organizatori prije protesta nisu penzionere upoznali da su im penzije mjesečno nezakonito umanjivane za c.ca 30% (ukupno za oko 4 milijarde , a ranije penzioniranim dodatno za 400 miliona KM). Zaista je krajnje vrijeme da se to rukovodstvo promijeni jer ćemo sa njima biti još više ugroženi ovakvim novim zakonom koji nam naturaju

 

PRILOZI:

1--Dopis FZ PIO/MIO

2--Odluke ustavnog suda

3--Mišljenje ombudsmana

4--Odluka Odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava

5 –Član 5.novog zakona o PIO/MIO

6—TABELE boj 1. i broj 2.

Nastavlja se

Superpenzioner
<< 01/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Ja sam grom u oluji što lomi šine kojim putuješ
ljubav nasa svakodnevna
UvijekSlugaNikadGospodar
Simple things
Na granici sjećanja
spagosmail
Sunce sija kao tepsija ,mene pukla depresija
****TED (Technology, Entertainment, Design)*****
centrifugal
Atelje Emir Nišić
Emir Nišić
LES ROBES JOLIES
Djevojka u mojim ustima
whatkindofghost
Don't be like the rest of them, darling
Californication dream
KRIMINAL U VLASTI
Imagine.
Tebi, kome drugom.
Voli me i ne voli me.
Gracias a la Vida
Hod po rubu
Vrag nosi Balmain
look little Alice, this isn't Wonderland
Zoetrope
samac sred svemira
Princ of Perversia
A dao si mi riječ, zakletvu i obećanje ..
VAISHNAVSKI KALENDAR
BHAGAVAD-GĪTĀ KAKVA JESTE
Inertia
search_and_destroy
be happy
reallife11
Žena mrtvog pjesnika
somwhereinside
gradcednostizemljebozjemilosti
RADNA BILJEŽNICA
Ne zaklanjaj mi sunce.
Bosna preko Oceana
Boje moje duše
Priče o umoru
Titomanija
Balkan Channel
Pješčanik
Kako kruze sazvezdja
OMENS
Govor Srca
Rahat No More
više...

BROJAČ POSJETA
336342

Powered by Blogger.ba