Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

10.12.2018.

Uz godišnjicu konvencije o ljudskim pravima

UZ godišnjicu donošenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama NADAM SE I VJERUJEM DA ĆE NOVO TROČLANO PRESJEDNIŠTVO BIH ISPUNITI ONO ZA ŠTO SE ZAKLELO PRED TV_AUDITORIJEM; podsjetit ću da ću: -- Savjesno obavljati datu mi dužnost. -- Poštovati Ustav BiH. -- Provoditi Opšti okvirni sporazum za mir i njegove anekse u cijelosti. -- Štititi i unapređivati ljudska prava i osnovne slobode, te -- Brinuti o interesima i ravnopravnosti svih naroda i građana. A. Kršenje Ustava i ljudskih prava ranije penzioniranih od strane novo penzioniranih 1. U novembru 2018. godine 139.975 penzioniranih od januara 2014. godine (novo penzioniranih) primalo je nezakonito uvećanu penziju po isplatnom koeficijentu 1,816 i po tom osnovu su iz penzionog fonda nezakonito naplatili više 107.263 KM za jedan mjesec. Sve dok se penzioniranje obavlja po starom zakonu ta mjesečno nezakonito isplaćena suma će rasti- • Za tih 107.263 KM smanjene su nezakonito penzije „Ostalim“ 272.564 ranije penzioniranim kojima je penzija u tom mjesecu obračunavana po koeficijentu 1,0497. • Po važećem zakonu penzije svim penzionerima u novembru 2018 godine (penzioniranim prije ili poslije januara 2014 godine) morale su se obračunati i isplatiti po (jednom) istom koeficijentu. Sredstava je bilo da taj koeficijent za sve bude 30,97%. Da je tako urađeno ne bi bilo diskriminiranih penzionera po tom osnovu. • Po novom zakonu ova diskriminacija ranije penzioniranih nastavlja se dok se ranije penzioniranim ili njihovim porodicama ta penzija isplaćuje. B. Kršenje Ustava i ljudskih prava „Ostalih“ penzionera- (diskriminacija) od strane penzionera sa socijalnim penzijama 1. U novembru 2018 godine 189.214 penzionera sa najnižim i zajamčenim penzijama primjenom nezakonitog isplatnog koeficijenta, većeg za 65 % od zakonom predviđenog, primilo je nezakonito više 44.241.106 KM. • Za tih 44.241.106 KM u novembru je nezakonito smanjena isplata za 192.553 ili za 53,62% „Ostalih“ penzionera, (124.949 koji primaju veće od socijalnih i za 67.604 penzionera koji primaju penziju u inostranstvu). • Po novom zakonu o PIO/MIO ovi diskriminirani penzioneri primat će umanjenu penziju za 53,62% dok se ta penzija isplaćuje njima ili njihovim porodicama. 2. U novembru 2018. godine 139.975 penzioniranih od januara 2014. godine primalo je nezakonito uvećanu penziju po isplatnom koeficijentu 1,816 i po tom osnovu su iz penzionog fonda nezakonito naplatili više 107.263 KM za jedan mjesec.. • Za tih 107.263 KM smanjene su nezakonito penzije „Ostalim“ 272.564 ranije penzioniranim kojima je penzija u tom mjesecu obračunavana po koeficijentu 1,0497. • Po važećem zakonu penzije svim penzionerima u novembru 2018 godine (penzioniranim prije ili poslije januara 2014 godine) morale su se obračunati i isplatiti po istom koeficijentu. Sredstava je bilo da taj koeficijent za sve bude 30,97%. Da je tako urađeno ne bi bilo diskriminiranih penzionera po tom osnovu. • Po novom zakonu ova diskriminacija ranije penzioniranih nastavlja se dok se ranije penzioniranim ili njihovim porodicama ta penzija isplaćuje. C. Kršenje ljudskih prava redovnih penzionera zbog ostalih nezakoniti i nenamjenski isplata iz sredstava PIO/MIO- (diskriminacija) Uključujući diskriminaciju koju redovni penzioneri trpe zbog nezakonitih dijelova isplate povlaštenih penzija (isplatom iz penzionih, umjesto iz sredstava budžeta) može se konstatirati da se diskriminiranim penzionerima penzija u prosjeku isplaćuje umanjena bar za isti iznos mjesečno isplaćene penzije što je razlog za smjene odgovornih i adekvatno sankcioniranje, uz obavezno otklanjanje što je moguće brže uzroka ovdje pobrojanih i drugih razloga diskriminacije pojedinih grupa penzionera.

05.12.2018.

Komentar po odgovoru

SAVEZ UDRUŽENJA UDRUGA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA U F. B i H Trg nezavisnosti broj 11 E-mail supufbib@bih.net.ba Na ruke Predsjedniku gospodinu Redži Mehiću. Molim Vas, ako je ikako moguće da se ovaj materijal razmotri na sjednici Izvršnog odbora i da istoj o svom trošku prisustvujem. Predmet: KOMENTAR PO ODGOVORU PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA SUPUF BIH Poštovani Predsjedniče Zahvaljujem Vama i novom rukovodstvu supufbih na hrabrosti i poštenom odnosu prema desetogodišnjem prikrivanju kršenja međunarodnih i domaćih zakona od strane ranijeg krovnog rukovodstva, zbog čega su penzioneri svaki mjesec od 2007. godine do danas u prosjeku primali umanjenu penziju za oko 30%. Uvaženi Predsjedniče Ne slažem se sa ocjenom „da je kasno za preduzimanje nekih pravnih mjera protiv imenovanih“, pa su komisije predložile Izvršnom odboru da se u buduće preko člana UO FZ PIO iz Saveza pomno prate aktivnosti FZ PIO i pravovremeno preduzimaju mjere kako bi se spriječilo donošenje odluka i rješenja na štetu Saveza. Podsjećam Od januara 2007 godine do danas, mada je bilo dovoljno sredstava u penzionom fondu, ni jedan penzioner nije ni za jedan mjesec primio zarađenu penziju zbog nezakonitih i nenamjenskih trošenja penzionih sredstava nastalog kršenjem : USTAVA BiH,-- DAYJTONSKOG SPORAZUMA, --EVROPSKE KONVENCIJE O PRIMJENI NAJVIŠEG STUPNJA MEĐUNARODNO PRIZNATIH LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I -- ZAKONA O PIO/MIO F. BIH (Službene novinama F.BiH broj 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12). (U nastavku skraćeni naziv Ustava, i…… ) . Mada je najnoviji zakon o PIO/MIO stupio na snagu 01.03.2018. godine, dakle prije 8 mjeseci, skoro svih 414.160 penzionera za oktobar obračunato i isplaćeno je po starom zakonu uz kršenje: Ustava, i…… . Skoro svi do sada penzionirani i oni koji će još biti obračunati po starom zakonu, primat će nezakonito do kraja života drastično manje od zarađenih i po domaćim i međunarodnim zakonima , Ustavu i …. ispravno određenih visina penzija. Razmotrimo u najkraćem kako su prikupljena sredstva putem doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje nezakonito, svaki mjesec od januara 2007. godine u velikim iznosima i uz svesrdnu i obilatu pomoć onih koji su nas zastupali i za to od penzionera primali visoke ugovorne naknade, „odlepršala“ u budžet F. BiH, umjesto da budu isplaćena penzionerima . Sljedećim nezakonitim radnjama nekadašnja veoma uspješna radna populacija -- danas penzioneri (koja je od zaostale agrarne, dovela zemlju do industrijski srednje razvijene) prevedena je nezakonito u socijalnu populaciju od koje se svaki mjesec (od danas najmanje plaćenih –t.j. penzionera) oduzima nezakonito imovina-veliki procent penzije, da bi se tim sredstvima nezakonito povećavala imovina najbolje plaćenim i prekobrojnim budžetskim zaposlenicima sa izuzetno lošim rezultatima rada: Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je bio na snazi do marta 2018 godine: A Zarađena visina prve penzije se ispravno određuje za svakog penzionera. B Koeficijente za socijalne i najvišu penziju Upravni odbor FZ PIO/MIO za svaki mjesec određuje ispravno po Zakonu o PIO/MIO (Dopisi Broj : FZ-01-01-501/08 od 22.05.2008 i Broj: FZ 3/2-35-182/11 od 23.02 2011 godine. 1. Članom 72. Zakona o PIO/MIO iz 1998. , 2000. i 2009. godine definirane su visine socijalnih (najnižih i zajamčenih) penzija u F. BiH. 2. Članom 50. iz 1998. , 2001. i 2009. godine definirana je visina najviše penzije. 3. Na osnovu : - visine najniže penzije,- raspoloživih sredstava i - ukupnih troškova za isplatu penzija, izračunava se vrijednost koeficijenta člana 51. Zakona o PIO/MIO. Sa koeficijentom člana 51. množe se visine zarađenih penzija da bi se dobile visine penzija svakog penzionera (uz zakonita ograničenja socijalnih i najviših) koje će se isplatiti za protekli mjesec . 4. Upravni odbor FZ PIO/MIO u kojem je i predstavnik Udruženja penzionera, svaki mjesec prema Zakonu određuje visine socijalnih i najviše penzije (Dopis broj FZ-01-01-501/08 i broj FZ 3/2-35-182/11). Za te vrijednosti koeficijenata (penzija) izuzev predstavnika penzionera u Upravnom odboru FZ PIO/MIO (krovnog rukovodstva) penzioneri ne znaju jer se ne objavljuju, a po tim vrijednostima bi trebale, ali se ne isplaćuju visine penzija za protekli mjesec. C. Objavljena struktura nezakonito određenih visina socijalnih i najviših penzija (Objavljuje se da ju je donio Upravni odbor FZ PIO/MIO). Na osnovu objavljenih protu zakonito određenih visina socijalnih i najviše, računaju se visine „Ostalih“ i prve isplaćene penzije. Prema tome visine svih isplaćenih penzija za protekli mjesec) nisu određivane po Zakonu o PIO/MIO od januara 2007. godine do danas. 1. Za određivanje (usklađivanje) isplaćene : najniže, zajamčene, najviše i prve penzije svakog mjeseca korišten je nezakonito isplatni koeficijent. Isti po onome kako se koristi predstavlja koeficijent porasta penzija od 01.12.2002. godine do mjeseca za koji se isplaćuje ta penzija. • Isplatni koeficijent ne postoji u Zakonu o PIO/MIO ; ni po nazivu ni po definiciji, pa je onaj koji ga je odredio i naredio njegovu primjenu zloupotrijebio položaj ili ovlaštenja po članu 383 k.z. F. BiH. Onaj koji ga je nezakonito odredio i koristio mogao je njegovu vrijednost odrediti po svom nahođenju - koliku želi (veću ili manju). Za to krivično djelo nitko do danas nije ni optužen. 2. Za januar 2007. godine • Primjenom nezakonitog isplatnog koeficijenta 1,35 umjesto zakonom propisanog koeficijenta člana 72. koji je iznosio 1,00 : najniža, zajamčena, najviša i prva isplaćena penzija povećane su nezakonito za 35%. Zbog toga su u 2007 godini socijalne penzije nezakonito isplaćene za 126 miliona KM veće, pa su za isti iznos (126 miliona KM) smanjene sve „Ostale“ penzije u toj godini. Kršenje : Ustava, … . 3. Za januar 2008. godine • Ponovljen je isti princip samo je sada nezakoniti i u Zakonu o PIO/MIO nepostojeći isplatni koeficijent bio veći od koeficijenta člana 72. Zakona za 53% (mogao je biti i veći ili manji) pa su socijalne penzije protu zakonito u 2008 godini isplaćene za 206 miliona KM veće, zbog čega su sve „Ostale“ penzije za isti iznos (206 miliona KM) isplaćene nezakonito manje -diskriminacija. Kršenje : Ustava, … . 4. Za januar 2009. godine i do danas • Penzije se obračunavaju i isplaćuju po izmijenjenom zakonu („Sl. novine F.BiH“ broj 4/09). Izmijenjena je odredba člana 72. stav 1. i 2. tako da od 2009. godine socijalne penzije ne mogu biti manje od (80% i 60%) od prosječne penzije isplaćene u decembru 2007. godine usklađene sa članom 51. Zakona , što znači da su socijalne penzije ostale do danas na nivou na kojem su bile na dan 01.01.2007. godine, a isplaćuju se kao i sve druge penzije u skladu sa članom 51. Zakona. • Nezakonitom primjenom od januara 2009. godine do danas isplatnog koeficijenta većeg za 65% (mogao je biti veći ili manji) od koeficijenta člana 72. Zakona, socijalne penzije se od januara 2009. godine svaki mjesec do danas isplaćuju nezakonito povećane za 65%. Zbog nezakonitog povećanja socijalnih za identične vrijednosti (mjesečno ili godišnje) isplaćuju se nezakonito smanjene „Ostale“ penzije (u istom mjesecu ili godini) . Navodim samo dva primjera:  U 2017 godini za najniže i zajamčene penzije korištenjem isplatnog koeficijenta nezakonito je više izdvojeno 518.702.000 KM ili 65% više od po Zakonu (primjenom člana 72.) obračunatih sredstava. Nezakonitim povećanjem socijalnih za 65% iz prikupljenih sredstava doprinosa za PIO/MIO, umjesto iz sredstava budžeta -smanjene su „Ostale“ (penzije koje nisu socijalne), nezakonito za 62% ili za 518.702.000 KM (Napominjem samo u jednoj – 2017. godini) . Kršenje : Ustava, …  U oktobru 2018. godine 188.458 penzionera primilo je socijalne penzije u iznosu 67.802.255 KM nezakonito uvećane za 65% ili za 44.071.661 KM . Ta sredstva po Ustavu su trebala biti isplaćena iz budžeta. Kako su nezakonito isplaćena iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO, za taj iznos (44.071.661 KM) ili za 53,70% nezakonito su smanjene penzije „Ostalim“ t.j. za 190.756 penzionera koji ne primaju socijalne i najvišu penziju. Kršenje : Ustava, … . Napomena: Zbirno od januara 2007. do novembra 2018.godine nezakonito je iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO umjesto iz budžeta isplaćeno 5.313.000.000 KM. Za taj iznos su nezakonito smanjene penzije koje nisu najniže i zajamčene kršenjem USTAVA .....,što izgleda nestvarno, ali je ipak tačno, uz maksimalna odstupanja od 5% u plusu ili minusu. D. Prekršaji pri određivanju naprijed analiziranih visina isplaćenih socijalnih penzija u F.BiH 1. Kršenje : Člana 72. i Člana 51. Zakona o PIO/MIO-Krivično je djelo ZLOUPOTREBE POLOŽAJA I OVLAŠTENJA po članu 383 Krivičnog zakona F.BiH. 2. Kršenje : Člana 3. Zakona o PIO/MIO –imovinskih prava penzionera. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. 3. Kršenje : Međunarodnih standarda-U BiH izravno se primjenjuju prava i slobode garantirani Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava kao i njezinim protokolima (među pobrojanim je i pravo na imovinu - penziju). Ovi akti prema Ustavu … imaju prioritet nad svim drugim zakonima. 4. Kršenje : Odluke Ustavnog suda broj U-5/0 od 29.09.2000. godine u kojoj stoji ; Ustavni sud smatra da pravo na penziju za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1 Protokola 1. 5. OBRZLOŽENJE o primjeni isplatnog koeficijenta Ustavom je članom 20 stavkom d) precizirana nadležnost Parlamenta F. BiH – Donošenje zakona o vršenju funkcija federalne vlasti. Zakoni stupaju na snagu kako je u njima utvrđeno, ali ne ranije nego što budu objavljeni u službenom glasilu Federacije. Precizno je utvrđen postupak za izmjenu i dopunu Ustava -- Izmjene i dopune ovog Ustava mogu se donositi odlukom Parlamentarne skupštine sa tim da ni jedna izmjena ili dopuna ovog Ustava ne može dokinuti ili umanjiti ni jedno od prava i sloboda navedenih u članku II ovog Ustava (Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda) ili izmijeniti ovaj stavak. C. ZAVRŠNO po problematici obrađenoj ovim dopisom (Određivanje usklađivanje i isplata: socijalnih, najviših i prve isplaćene penzije) U skoro svim Zakonima o penziono invalidskom osiguranju u svijetu najniže isplaćene visine socijalne penzije za januar određuju se procentom isplaćene prosječne penzije u decembru prethodne godine. Za januar 2009. godine i sve dok se primjenjuje stari zakon (do danas) umjesto decembra prethodne godine koristi se vrijednost prosječne penzije iz 2007 godine. Po Zakonu o PIO/MIO iz 1998. godine, i svim njegovim izmjenama i dopunama do 01.03.2018. godine, Upravni odbor PIO/MIO svaki mjesec do danas svojim odlukama ispravno određuje mjesečne visine : najniže -- zajamčene i -- najviše penzije. Da se te odluke objavljuju i da se po njima sve ( zarađene) penzije isplaćuju sredstvima iz penzionog fonda ne bi se KRŠIO : --DEJTONSKI SPRAZUM -- USTAV BiH – EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA (imovinskim pravima penzionera) I DOMAĆI I MEĐUNARODNI ZAKONI. Zbog nenamjenskih i nezakonitih isplata povlaštenih penzija (189.971.969 KM iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta) visine svih penzija su bile male, a socijalne su bile ispod egzistencijalnog minimuma. Vlada, nadležno ministarstvo i penzioneri su trebali tražiti od Parlamenta kao nadležne institucije povećanje socijalnih penzija za određeni, kako je tada odlučeno (isplatni) koeficijent. Potrebna sredstva za to povećanje trebala su se osigurati i isplatiti iz budžeta, kako se ne bi kršio Ustav i ….. . Uz to morali su se uraditi i usvojiti kriteriji koje korisnik treba ispunjavati da bi mogao primati socijalnu, umjesto veoma niske zarađene penzije. Na taj način otklonile bi se nepravde i stvorili uvjeti za još veće povećanje socijalnih penzija. Siže:  U oktobru 2018. godine penzionerima sa najnižim i zajamčenim penzijama isplaćeno je iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta 44.071.661 KM ili 65% više sredstava. Zbog toga je „Ostalim“ penzionerima za isti iznos penzija umanjena. Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. .  U 2017. godini penzionerima sa najnižim i zajamčeni penzijama isplaćeno je nezakonito 518.702.000 KM ili 62% više sredstava (iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta). Zbog toga je „Ostalim“ penzionerima za isti iznos penzija umanjena. Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. .  Od 01.01.2014. do 01.11.2018 godine (za 48 mjeseci) zarađena visina prve penzije nezakonito se usklađuje isplatnim koeficijentom 1,816, a svih penzioniranih do tada koeficijentom 1,0497. Da se radilo po zakonu svi penzionirani bi primali isto povećanje od 1,2356 ili 23,56%. Novo penzioniranim je isplaćeno više 17.907.888 KM za isti iznos smanjene su penzije ranije penzioniranim (do januara 2014. godine). Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. . U oktobru 2018 godine po zakonu bi svi (ranije i novo penzionirani trebali primiti penziju povećanu za 1,2956 ili za 29,365. Novo penzionirani su primili 1.003.000 KM više, a za isti iznos smanjena je penzija ranije penzioniranim. Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. .  Samo po osnovu socijalnih i prve isplaćene penzije u oktobru 2018. godine „Ostali“ penzioneri su zakinuti za 53,70% ili za 44.071.661 KM zbog socijalnih i za 29,36% ili za 1.003.000 KM zbog prvih isplaćenih nezakonito uvećanih. (Nisam prikazao novćano i u procentima smanjenja penzija zbog isplate povlaštenih penzija iz sredstava penzionog fonda, umjesto iz sredstava budžeta).  Na osnovu podataka iz Zavoda za statistiku F. BiH i podataka na osnovu kojih je obračunata penzija jednog penzionera izračunao sam visinu penzije koju bi primao obračunatu po novom Zakonu koji je stupio na snagu 01.03.2018. godine.  Rezultati su: --ZGLK Zbir glavnih ličnih koeficijenata = 85,660947 --PERIOD = 27 GODINA --LK Lični koeficijent / staž osiguranja = 85,660947/27 = 3,172627 --LB Lični bod = 3,172627 x 40 = 126,905 Visina penzije =126,905 x 14 = 1.776,67 KM po novom zakonu o PIO/MIO.  Po starom zakonu taj penzioner prima 839,39 KM što je manje 937,28 KM ili za 111,66% od iznosa penzije obračunate po novom zakonu. Ako bi penziju od 839,39 KM povećali za nezakonito umanjenje 1,537 (za socijalne penzije) iznosila bi= 1.290 KM i za nezakonito umanjenje 1,2936 (zbog prve) taj penzioner bi u oktobru 2018. godine primao penziju = 1.630 KM. --(Nisam prikazao novćano i u procentima smanjenje penzija zbog isplate povlaštenih penzija iz sredstava penzionog fonda, umjesto iz sredstava budžeta). Realno je očekivati da se zbog tih nezakonitih isplata u oktobru penzija smanjila najmanje za 1,09 ili za 9%. Po starom zakonu o PIO/MIO da se ne krši, penzija tom penzioneru trebala bi biti veća za 9% i iznosila bi = 1.776 KM kao i po novom zakonu. Zbog kršenja zakona, Ustava. i ... isplaćena je 839,39 KM 2,1166 puta manja. PODSJETIO BIH DA : Po članu 3. starog Zakona i članu 5. novog Zakona o PIO/MIO F. BiH : --Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su neotuđiva, lična, ne mogu se prenijeti na drugog. Kako se zarađene socijalne penzije krivičnim djelima u prosjeku povećavaju u 2007. godini za 35% smanjenjem „Ostalih“ penzija za isti ukupni iznos? 2008. godini za 53% smanjenjem „Ostalih“ penzija za isti ukupni iznos? 2009. godini sve do danas za 65% smanjenjem u svakoj godini „Ostalih“ penzija za identični novčani iznos povećanih socijalnih u toj godini.? Krši li se zakon Ustav, Dejtonski sporazum Evropska konvencija o ljudskim-imovinskim pravima penzionera u izuzetno visokim novčanim iznosima ? --Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne mogu zastarjeti ! Kako je onda kasno za preduzimanje nekih pravnih mjera protiv imenovanih“ ? Krovno rukovodstvo Saveza udruženja penzionera (predstavnici penzionera u Upravnom odboru FZ PIO/MIO) umirovljenika, ništa nije poduzimalo (tužba, protesti ili.....) da sprijeći nezakonito i protu ustavno umanjenje penzija polovici penzionerske populacije. Znalo je da je to nezakonito, ali je u njemu aktivno učestvovalo da bi zadržalo više godišnji ostanak na izuzetno dobro plaćenim mjestima (uz penziju mjesečno i do dvije prosječne plate u Federaciji). Treba li 190.000 penzionera koji primaju: veću penziju od socijalne i oni kojima se penzija isplaćuje u inostranstvo do kraja života primati dva puta manju penziju od one koju bi primali da se zakon i Ustav,.... ne krši? Kako im objasniti; da bi ako bi im se penzija obračunavala po novom zakonu primali dva puta veću penziju od one koju primaju sada i koju će primati do kraja života, ako se ta nepravda ne ispravi ? Najmanje što se može i po meni treba uraditi je ono što sam predložio u dopisu od 17.06.2018. uz potrebnu korekciju rokova.

Superpenzioner
<< 12/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
ljubav nasa svakodnevna
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Kao tempera kisa nebo oboji
NAUKA - Budućnost života na Zemlji
OMENS
A paranoid schizophrenic walks into a bar...
Go Ask
Remember me
Klaustrofobija uma
Avdija Hasanović
MANCHESTER UNITED BiH
somwhereinside
Srbijica
Princ of Perversia
You loved being the sun
SIGURAN PROFIT
Dnevna doza Mostara
Dozvolite da se obratim
Na granici sjećanja
spagosmail
Svemirske Pjesme
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
ŚRĪMAD BHĀGAVATAM -- IZABRANI STIHOVI
VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA
random
Gracias a la Vida
Raznosiš mi blato po kući
Govor Srca
VAISHNAVSKI KALENDAR
Ako će ti biti lakše, zagrli me ❤
A dao si mi riječ, zakletvu i obećanje ..
GURU -- DUHOVNI UČITELJ
gradcednostizemljebozjemilosti
He is My Soulmate
Funeral march
Žulj na duši
KRIMINAL U VLASTI
va§IONia
UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN
izlog jeftinih mladića
GORNJA PUHARSKA
VRAŽIĆANI CIJELOG SVIJETA
RODNA GRUDA
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
Jednom
Život je........bezgranična poezija bola i tuge
astrologus
Priče o umoru
Mizantrop
Dreaming Velvet Dreams
više...

BROJAČ POSJETA
354458

Powered by Blogger.ba