Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

05.12.2018.

Komentar po odgovoru

SAVEZ UDRUŽENJA UDRUGA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA U F. B i H Trg nezavisnosti broj 11 E-mail supufbib@bih.net.ba Na ruke Predsjedniku gospodinu Redži Mehiću. Molim Vas, ako je ikako moguće da se ovaj materijal razmotri na sjednici Izvršnog odbora i da istoj o svom trošku prisustvujem. Predmet: KOMENTAR PO ODGOVORU PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA SUPUF BIH Poštovani Predsjedniče Zahvaljujem Vama i novom rukovodstvu supufbih na hrabrosti i poštenom odnosu prema desetogodišnjem prikrivanju kršenja međunarodnih i domaćih zakona od strane ranijeg krovnog rukovodstva, zbog čega su penzioneri svaki mjesec od 2007. godine do danas u prosjeku primali umanjenu penziju za oko 30%. Uvaženi Predsjedniče Ne slažem se sa ocjenom „da je kasno za preduzimanje nekih pravnih mjera protiv imenovanih“, pa su komisije predložile Izvršnom odboru da se u buduće preko člana UO FZ PIO iz Saveza pomno prate aktivnosti FZ PIO i pravovremeno preduzimaju mjere kako bi se spriječilo donošenje odluka i rješenja na štetu Saveza. Podsjećam Od januara 2007 godine do danas, mada je bilo dovoljno sredstava u penzionom fondu, ni jedan penzioner nije ni za jedan mjesec primio zarađenu penziju zbog nezakonitih i nenamjenskih trošenja penzionih sredstava nastalog kršenjem : USTAVA BiH,-- DAYJTONSKOG SPORAZUMA, --EVROPSKE KONVENCIJE O PRIMJENI NAJVIŠEG STUPNJA MEĐUNARODNO PRIZNATIH LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I -- ZAKONA O PIO/MIO F. BIH (Službene novinama F.BiH broj 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12). (U nastavku skraćeni naziv Ustava, i…… ) . Mada je najnoviji zakon o PIO/MIO stupio na snagu 01.03.2018. godine, dakle prije 8 mjeseci, skoro svih 414.160 penzionera za oktobar obračunato i isplaćeno je po starom zakonu uz kršenje: Ustava, i…… . Skoro svi do sada penzionirani i oni koji će još biti obračunati po starom zakonu, primat će nezakonito do kraja života drastično manje od zarađenih i po domaćim i međunarodnim zakonima , Ustavu i …. ispravno određenih visina penzija. Razmotrimo u najkraćem kako su prikupljena sredstva putem doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje nezakonito, svaki mjesec od januara 2007. godine u velikim iznosima i uz svesrdnu i obilatu pomoć onih koji su nas zastupali i za to od penzionera primali visoke ugovorne naknade, „odlepršala“ u budžet F. BiH, umjesto da budu isplaćena penzionerima . Sljedećim nezakonitim radnjama nekadašnja veoma uspješna radna populacija -- danas penzioneri (koja je od zaostale agrarne, dovela zemlju do industrijski srednje razvijene) prevedena je nezakonito u socijalnu populaciju od koje se svaki mjesec (od danas najmanje plaćenih –t.j. penzionera) oduzima nezakonito imovina-veliki procent penzije, da bi se tim sredstvima nezakonito povećavala imovina najbolje plaćenim i prekobrojnim budžetskim zaposlenicima sa izuzetno lošim rezultatima rada: Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je bio na snazi do marta 2018 godine: A Zarađena visina prve penzije se ispravno određuje za svakog penzionera. B Koeficijente za socijalne i najvišu penziju Upravni odbor FZ PIO/MIO za svaki mjesec određuje ispravno po Zakonu o PIO/MIO (Dopisi Broj : FZ-01-01-501/08 od 22.05.2008 i Broj: FZ 3/2-35-182/11 od 23.02 2011 godine. 1. Članom 72. Zakona o PIO/MIO iz 1998. , 2000. i 2009. godine definirane su visine socijalnih (najnižih i zajamčenih) penzija u F. BiH. 2. Članom 50. iz 1998. , 2001. i 2009. godine definirana je visina najviše penzije. 3. Na osnovu : - visine najniže penzije,- raspoloživih sredstava i - ukupnih troškova za isplatu penzija, izračunava se vrijednost koeficijenta člana 51. Zakona o PIO/MIO. Sa koeficijentom člana 51. množe se visine zarađenih penzija da bi se dobile visine penzija svakog penzionera (uz zakonita ograničenja socijalnih i najviših) koje će se isplatiti za protekli mjesec . 4. Upravni odbor FZ PIO/MIO u kojem je i predstavnik Udruženja penzionera, svaki mjesec prema Zakonu određuje visine socijalnih i najviše penzije (Dopis broj FZ-01-01-501/08 i broj FZ 3/2-35-182/11). Za te vrijednosti koeficijenata (penzija) izuzev predstavnika penzionera u Upravnom odboru FZ PIO/MIO (krovnog rukovodstva) penzioneri ne znaju jer se ne objavljuju, a po tim vrijednostima bi trebale, ali se ne isplaćuju visine penzija za protekli mjesec. C. Objavljena struktura nezakonito određenih visina socijalnih i najviših penzija (Objavljuje se da ju je donio Upravni odbor FZ PIO/MIO). Na osnovu objavljenih protu zakonito određenih visina socijalnih i najviše, računaju se visine „Ostalih“ i prve isplaćene penzije. Prema tome visine svih isplaćenih penzija za protekli mjesec) nisu određivane po Zakonu o PIO/MIO od januara 2007. godine do danas. 1. Za određivanje (usklađivanje) isplaćene : najniže, zajamčene, najviše i prve penzije svakog mjeseca korišten je nezakonito isplatni koeficijent. Isti po onome kako se koristi predstavlja koeficijent porasta penzija od 01.12.2002. godine do mjeseca za koji se isplaćuje ta penzija. • Isplatni koeficijent ne postoji u Zakonu o PIO/MIO ; ni po nazivu ni po definiciji, pa je onaj koji ga je odredio i naredio njegovu primjenu zloupotrijebio položaj ili ovlaštenja po članu 383 k.z. F. BiH. Onaj koji ga je nezakonito odredio i koristio mogao je njegovu vrijednost odrediti po svom nahođenju - koliku želi (veću ili manju). Za to krivično djelo nitko do danas nije ni optužen. 2. Za januar 2007. godine • Primjenom nezakonitog isplatnog koeficijenta 1,35 umjesto zakonom propisanog koeficijenta člana 72. koji je iznosio 1,00 : najniža, zajamčena, najviša i prva isplaćena penzija povećane su nezakonito za 35%. Zbog toga su u 2007 godini socijalne penzije nezakonito isplaćene za 126 miliona KM veće, pa su za isti iznos (126 miliona KM) smanjene sve „Ostale“ penzije u toj godini. Kršenje : Ustava, … . 3. Za januar 2008. godine • Ponovljen je isti princip samo je sada nezakoniti i u Zakonu o PIO/MIO nepostojeći isplatni koeficijent bio veći od koeficijenta člana 72. Zakona za 53% (mogao je biti i veći ili manji) pa su socijalne penzije protu zakonito u 2008 godini isplaćene za 206 miliona KM veće, zbog čega su sve „Ostale“ penzije za isti iznos (206 miliona KM) isplaćene nezakonito manje -diskriminacija. Kršenje : Ustava, … . 4. Za januar 2009. godine i do danas • Penzije se obračunavaju i isplaćuju po izmijenjenom zakonu („Sl. novine F.BiH“ broj 4/09). Izmijenjena je odredba člana 72. stav 1. i 2. tako da od 2009. godine socijalne penzije ne mogu biti manje od (80% i 60%) od prosječne penzije isplaćene u decembru 2007. godine usklađene sa članom 51. Zakona , što znači da su socijalne penzije ostale do danas na nivou na kojem su bile na dan 01.01.2007. godine, a isplaćuju se kao i sve druge penzije u skladu sa članom 51. Zakona. • Nezakonitom primjenom od januara 2009. godine do danas isplatnog koeficijenta većeg za 65% (mogao je biti veći ili manji) od koeficijenta člana 72. Zakona, socijalne penzije se od januara 2009. godine svaki mjesec do danas isplaćuju nezakonito povećane za 65%. Zbog nezakonitog povećanja socijalnih za identične vrijednosti (mjesečno ili godišnje) isplaćuju se nezakonito smanjene „Ostale“ penzije (u istom mjesecu ili godini) . Navodim samo dva primjera:  U 2017 godini za najniže i zajamčene penzije korištenjem isplatnog koeficijenta nezakonito je više izdvojeno 518.702.000 KM ili 65% više od po Zakonu (primjenom člana 72.) obračunatih sredstava. Nezakonitim povećanjem socijalnih za 65% iz prikupljenih sredstava doprinosa za PIO/MIO, umjesto iz sredstava budžeta -smanjene su „Ostale“ (penzije koje nisu socijalne), nezakonito za 62% ili za 518.702.000 KM (Napominjem samo u jednoj – 2017. godini) . Kršenje : Ustava, …  U oktobru 2018. godine 188.458 penzionera primilo je socijalne penzije u iznosu 67.802.255 KM nezakonito uvećane za 65% ili za 44.071.661 KM . Ta sredstva po Ustavu su trebala biti isplaćena iz budžeta. Kako su nezakonito isplaćena iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO, za taj iznos (44.071.661 KM) ili za 53,70% nezakonito su smanjene penzije „Ostalim“ t.j. za 190.756 penzionera koji ne primaju socijalne i najvišu penziju. Kršenje : Ustava, … . Napomena: Zbirno od januara 2007. do novembra 2018.godine nezakonito je iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO umjesto iz budžeta isplaćeno 5.313.000.000 KM. Za taj iznos su nezakonito smanjene penzije koje nisu najniže i zajamčene kršenjem USTAVA .....,što izgleda nestvarno, ali je ipak tačno, uz maksimalna odstupanja od 5% u plusu ili minusu. D. Prekršaji pri određivanju naprijed analiziranih visina isplaćenih socijalnih penzija u F.BiH 1. Kršenje : Člana 72. i Člana 51. Zakona o PIO/MIO-Krivično je djelo ZLOUPOTREBE POLOŽAJA I OVLAŠTENJA po članu 383 Krivičnog zakona F.BiH. 2. Kršenje : Člana 3. Zakona o PIO/MIO –imovinskih prava penzionera. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. 3. Kršenje : Međunarodnih standarda-U BiH izravno se primjenjuju prava i slobode garantirani Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava kao i njezinim protokolima (među pobrojanim je i pravo na imovinu - penziju). Ovi akti prema Ustavu … imaju prioritet nad svim drugim zakonima. 4. Kršenje : Odluke Ustavnog suda broj U-5/0 od 29.09.2000. godine u kojoj stoji ; Ustavni sud smatra da pravo na penziju za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1 Protokola 1. 5. OBRZLOŽENJE o primjeni isplatnog koeficijenta Ustavom je članom 20 stavkom d) precizirana nadležnost Parlamenta F. BiH – Donošenje zakona o vršenju funkcija federalne vlasti. Zakoni stupaju na snagu kako je u njima utvrđeno, ali ne ranije nego što budu objavljeni u službenom glasilu Federacije. Precizno je utvrđen postupak za izmjenu i dopunu Ustava -- Izmjene i dopune ovog Ustava mogu se donositi odlukom Parlamentarne skupštine sa tim da ni jedna izmjena ili dopuna ovog Ustava ne može dokinuti ili umanjiti ni jedno od prava i sloboda navedenih u članku II ovog Ustava (Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda) ili izmijeniti ovaj stavak. C. ZAVRŠNO po problematici obrađenoj ovim dopisom (Određivanje usklađivanje i isplata: socijalnih, najviših i prve isplaćene penzije) U skoro svim Zakonima o penziono invalidskom osiguranju u svijetu najniže isplaćene visine socijalne penzije za januar određuju se procentom isplaćene prosječne penzije u decembru prethodne godine. Za januar 2009. godine i sve dok se primjenjuje stari zakon (do danas) umjesto decembra prethodne godine koristi se vrijednost prosječne penzije iz 2007 godine. Po Zakonu o PIO/MIO iz 1998. godine, i svim njegovim izmjenama i dopunama do 01.03.2018. godine, Upravni odbor PIO/MIO svaki mjesec do danas svojim odlukama ispravno određuje mjesečne visine : najniže -- zajamčene i -- najviše penzije. Da se te odluke objavljuju i da se po njima sve ( zarađene) penzije isplaćuju sredstvima iz penzionog fonda ne bi se KRŠIO : --DEJTONSKI SPRAZUM -- USTAV BiH – EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA (imovinskim pravima penzionera) I DOMAĆI I MEĐUNARODNI ZAKONI. Zbog nenamjenskih i nezakonitih isplata povlaštenih penzija (189.971.969 KM iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta) visine svih penzija su bile male, a socijalne su bile ispod egzistencijalnog minimuma. Vlada, nadležno ministarstvo i penzioneri su trebali tražiti od Parlamenta kao nadležne institucije povećanje socijalnih penzija za određeni, kako je tada odlučeno (isplatni) koeficijent. Potrebna sredstva za to povećanje trebala su se osigurati i isplatiti iz budžeta, kako se ne bi kršio Ustav i ….. . Uz to morali su se uraditi i usvojiti kriteriji koje korisnik treba ispunjavati da bi mogao primati socijalnu, umjesto veoma niske zarađene penzije. Na taj način otklonile bi se nepravde i stvorili uvjeti za još veće povećanje socijalnih penzija. Siže:  U oktobru 2018. godine penzionerima sa najnižim i zajamčenim penzijama isplaćeno je iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta 44.071.661 KM ili 65% više sredstava. Zbog toga je „Ostalim“ penzionerima za isti iznos penzija umanjena. Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. .  U 2017. godini penzionerima sa najnižim i zajamčeni penzijama isplaćeno je nezakonito 518.702.000 KM ili 62% više sredstava (iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta). Zbog toga je „Ostalim“ penzionerima za isti iznos penzija umanjena. Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. .  Od 01.01.2014. do 01.11.2018 godine (za 48 mjeseci) zarađena visina prve penzije nezakonito se usklađuje isplatnim koeficijentom 1,816, a svih penzioniranih do tada koeficijentom 1,0497. Da se radilo po zakonu svi penzionirani bi primali isto povećanje od 1,2356 ili 23,56%. Novo penzioniranim je isplaćeno više 17.907.888 KM za isti iznos smanjene su penzije ranije penzioniranim (do januara 2014. godine). Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. . U oktobru 2018 godine po zakonu bi svi (ranije i novo penzionirani trebali primiti penziju povećanu za 1,2956 ili za 29,365. Novo penzionirani su primili 1.003.000 KM više, a za isti iznos smanjena je penzija ranije penzioniranim. Krivično djelo član 383., kršenje Ustava, …. .  Samo po osnovu socijalnih i prve isplaćene penzije u oktobru 2018. godine „Ostali“ penzioneri su zakinuti za 53,70% ili za 44.071.661 KM zbog socijalnih i za 29,36% ili za 1.003.000 KM zbog prvih isplaćenih nezakonito uvećanih. (Nisam prikazao novćano i u procentima smanjenja penzija zbog isplate povlaštenih penzija iz sredstava penzionog fonda, umjesto iz sredstava budžeta).  Na osnovu podataka iz Zavoda za statistiku F. BiH i podataka na osnovu kojih je obračunata penzija jednog penzionera izračunao sam visinu penzije koju bi primao obračunatu po novom Zakonu koji je stupio na snagu 01.03.2018. godine.  Rezultati su: --ZGLK Zbir glavnih ličnih koeficijenata = 85,660947 --PERIOD = 27 GODINA --LK Lični koeficijent / staž osiguranja = 85,660947/27 = 3,172627 --LB Lični bod = 3,172627 x 40 = 126,905 Visina penzije =126,905 x 14 = 1.776,67 KM po novom zakonu o PIO/MIO.  Po starom zakonu taj penzioner prima 839,39 KM što je manje 937,28 KM ili za 111,66% od iznosa penzije obračunate po novom zakonu. Ako bi penziju od 839,39 KM povećali za nezakonito umanjenje 1,537 (za socijalne penzije) iznosila bi= 1.290 KM i za nezakonito umanjenje 1,2936 (zbog prve) taj penzioner bi u oktobru 2018. godine primao penziju = 1.630 KM. --(Nisam prikazao novćano i u procentima smanjenje penzija zbog isplate povlaštenih penzija iz sredstava penzionog fonda, umjesto iz sredstava budžeta). Realno je očekivati da se zbog tih nezakonitih isplata u oktobru penzija smanjila najmanje za 1,09 ili za 9%. Po starom zakonu o PIO/MIO da se ne krši, penzija tom penzioneru trebala bi biti veća za 9% i iznosila bi = 1.776 KM kao i po novom zakonu. Zbog kršenja zakona, Ustava. i ... isplaćena je 839,39 KM 2,1166 puta manja. PODSJETIO BIH DA : Po članu 3. starog Zakona i članu 5. novog Zakona o PIO/MIO F. BiH : --Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su neotuđiva, lična, ne mogu se prenijeti na drugog. Kako se zarađene socijalne penzije krivičnim djelima u prosjeku povećavaju u 2007. godini za 35% smanjenjem „Ostalih“ penzija za isti ukupni iznos? 2008. godini za 53% smanjenjem „Ostalih“ penzija za isti ukupni iznos? 2009. godini sve do danas za 65% smanjenjem u svakoj godini „Ostalih“ penzija za identični novčani iznos povećanih socijalnih u toj godini.? Krši li se zakon Ustav, Dejtonski sporazum Evropska konvencija o ljudskim-imovinskim pravima penzionera u izuzetno visokim novčanim iznosima ? --Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne mogu zastarjeti ! Kako je onda kasno za preduzimanje nekih pravnih mjera protiv imenovanih“ ? Krovno rukovodstvo Saveza udruženja penzionera (predstavnici penzionera u Upravnom odboru FZ PIO/MIO) umirovljenika, ništa nije poduzimalo (tužba, protesti ili.....) da sprijeći nezakonito i protu ustavno umanjenje penzija polovici penzionerske populacije. Znalo je da je to nezakonito, ali je u njemu aktivno učestvovalo da bi zadržalo više godišnji ostanak na izuzetno dobro plaćenim mjestima (uz penziju mjesečno i do dvije prosječne plate u Federaciji). Treba li 190.000 penzionera koji primaju: veću penziju od socijalne i oni kojima se penzija isplaćuje u inostranstvo do kraja života primati dva puta manju penziju od one koju bi primali da se zakon i Ustav,.... ne krši? Kako im objasniti; da bi ako bi im se penzija obračunavala po novom zakonu primali dva puta veću penziju od one koju primaju sada i koju će primati do kraja života, ako se ta nepravda ne ispravi ? Najmanje što se može i po meni treba uraditi je ono što sam predložio u dopisu od 17.06.2018. uz potrebnu korekciju rokova.

Superpenzioner
<< 12/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Simple things
Hod po rubu
WickedmindedChika
Backpacker
Na granici sjećanja
spagosmail
steel
Zona 9
whatkindofghost
Imagine.
dnevnik jedne kurtizane
Black brick in a red wall
Kako kruze sazvezdja
Ostaje mi to što se volimo
Govor Srca
Avdija Hasanović
titolitarizam
Let Your Mind Run Wild
Noći su najgore ツ
Bosna preko Oceana
Remember me
Propali filozof
Priče o tečama
UvijekSlugaNikadGospodar
Kad zamirišu jorgovani...
ma dobro je, haj
ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA
GORANGA
UNLIMITED ZONE
VEDSKI KOSMOS -- VEDSKA KULTURA
Cafe Art Concept
Nisam to ja
Priče o umoru
KRIMINAL U VLASTI
Običan dan u Sarajevu
somwhereinside
A dao si mi riječ, zakletvu i obećanje ..
bezimeni
cellar door
Dozvolite da se obratim
Go Ask
Moja Razmišljanja II
be happy
Tu gde si ti, tu nisam ja.
Miholjsko ljeto.
A paranoid schizophrenic walks into a bar...
Klaustrofobija uma
Bajo el mismo sol.
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
više...

BROJAČ POSJETA
344428

Powered by Blogger.ba