Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

30.06.2019.

Posljedice opstrukcija Kantonalnog tužilaštva Sarajevo

POSLJEDICE OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA U OBLASTI PENZIONO INVALIDSKOG OSIGURANJA POGODOVALE SU SVE VEĆIM DISKRIMINACIJAMA MEĐU REDOVNIM PENZIONERIMA PRIKAZANIH PO STAVKAMA OD A. DO F. OVOG DOPISA A. Diskriminacija ranije penzioniranih U decembru 2018. godine 712.000 svih novo penzioniranih od januara 2014. godine primalo je nezakonito uvećanu penziju po isplatnom koeficijentu 1,816 i po tom osnovu su iz penzionog fonda nezakonito naplatili više 545.606 KM . Za tih 545.606 KM smanjene su nezakonito penzije „Ostalim“ 5.545.262 ranije penzioniranim kojima je penzija u tom periodu obračunavana po koeficijentu 1,0497. Po važećem zakonu penzije svim penzionerima u tih 60 mjeseci (penzioniranim prije ili poslije januara 2014. godine) morale su se obračunati i isplatiti po istom koeficijentu (sa izuzetkom najnižih penzija –kad su prikupljena sredstva za podjelu penzija manja od troškova pa se samo za njih koristi koeficijent = 1, a za sve ostale vrste redovnih penzija) isti koeficijent < 1 manji od 1 . Sredstava je bilo u penzionom fondu da taj koeficijent za sve bude u tom periodu u prosjeku 1,1369 ili 13,69%. Da je tako urađeno ne bi bilo diskriminiranih penzionera po tom osnovu. Novo penzioniranim u ovom periodu penzija je u prosjeku nezakonito povećana za 545.606 KM ili za 67,91% , a ranije penzioniranim smanjena nezakonito za 545.606 KM ili u prosjeku za 8,72%. Po novom zakonu o PIO/MIO ova diskriminacija ranije penzioniranih nastavlja se dok se ranije penzioniranim ili njihovim porodicama ta penzija isplaćuje. Kako je i u prvih 5 mjeseci 2019. godine, (15 mjeseci po stupanju na snagu novog Zakona o PIO/MIO) obračun penzije novih penzionera vršen po koeficijentu 1,816, a ranije penzioniranih po 1,0497 : Ranije penzionirani sa koeficijentom 1,0497 za 5 mjeseci u 2019. godini ---------primili su u prosjeku manju penziju za 20,30%. Novo penzionirani sa koeficijentom 1,816 ---------- primili su u prosjeku veću penziju za 56,33%. Svi (ranije i novo) penzionirani trebali su biti obračunati koeficijentom 1,2527 u kom slučaju ne bi bilo diskriminacije po ovom osnovu i u ovom vremenskom periodu. Pojašnjenje Novo penzionirani primili u isplatnom koeficijentu u prosjeku veću za 56,33% znači: Penzionirani 01.01.2014. godine primio je 65 x 1,816 = 118,04 svojih penzija više. Penzionirani 01.01.2019. godine primio je 1 x 1,816 = 1,816 svojih penzija više. B. Diskriminacija „Ostalih“ koji ne primaju socijalne i najvišu penziju U proteklih 60 mjeseci, t.j. od januara 2014. do januara 2019. godine u prosjeku mjesečno 188.582 penzionera sa najnižim i zajamčenim penzijama primjenom u Zakonu nepostojećeg (nezakonitog) isplatnog koeficijenta većeg za 65 % od Zakonom predviđenog koeficijenta člana 72. primilo je nezakonito više u prosjeku mjesečno 44.241.106 KM, zbirno za 5 godina 2.654.466.360 KM Za tih 44.241.106 KM u prosjeku je mjesečno nezakonito smanjena isplata za 53,62% „Ostalih“ 189.575 penzionera koji primaju penzije: -- veće od socijalnih i manje od najviših i --od penzionera koji primaju penziju u inostranstvu. Po novom zakonu o PIO/MIO ovi diskriminirani „Ostali“ penzioneri primat će za 35% umanjenu penziju od zarađene (ili 53,62% od nezakonito isplaćene) dok se ta penzija isplaćuje njima ili njihovim porodicama. U maju 2019. godine u prosjeku 194.644 penzionera sa socijalnim penzijama iz penzionog fonda, umjesto po zakonu iz budžeta, primilo je mjesečno više 48.612.345KM ili 65% više od zarađene penzije. Zbog toga je mjesečno u prosjeku 187.495 „Ostalih“ penzionera primilo u istom novčanom iznosu ili za 59,17% umanjenu mjesečnu penziju od isplaćene ili za 37,17% manju od zarađene. C. Diskriminacija redovnih od strane povlaštenih penzionera Uključujući diskriminaciju koju redovni penzioneri trpe zbog nezakonitih dijelova isplate povlaštenih penzija (isplatom iz penzionih, umjesto iz sredstava budžeta) može se konstatirati da se diskriminiranim penzionerima penzija u prosjeku isplaćuje ukupno po svim osnovama umanjena bar za isti iznos mjesečno isplaćene.

30.06.2019.

OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA

OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA U OBLASTI PENZIONO INVALIDSKOG OSIGURANJA POGODOVALE SU SVE VEĆIM DISKRIMINACIJAMA MEĐU REDOVNIM PENZIONERIMA Nema pokretanja tužbi od:--- Kantonalnog tužilaštva, ---- FZ PIO/MIO ili ---- SUPUFBIH (predstavnika penzionera u Upravnom odboru FZ PIO/MIO) na sljedeća pitanja koja pokrećem ispred neformalne grupe penzionera od februara 2008 godine : Na pitanje broj 1 Zašto se i na osnovu kojeg zakonskog propisa penzija novo penzioniranog usklađuje sa isplatnim koeficijentom većim od koeficijenta člana 51., a penzija ranije penzioniranog sa koeficijentom rasta penzija u godini u kojoj se isplaćuje sa koeficijentom manjim od člana 51. ? Po Zakonu o PIO/MIO obje penzije (novo i ranije penzioniranog) moraju se usklađivati sa koeficijentom člana 51. Na pitanje broj 2 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • Za januar 2007. godine umjesto koeficijenta porasta penzija u godini u kojoj se isplaćuje najniži iznos penzije ( 1,00) korišten isplatni koeficijent (1,35) u Zakonu o PIO/MIO nepostojeći i ne definiran pojam kojeg onaj koji ga neovlašteno određuje može po svom nahođenju odrediti u većoj ili manjoj vrijednosti ? • U januaru 2008 godine umjesto po zakonu koeficijenta 1,0261 nezakonito je korišten isplatni 1,57 ? • U januaru 2009. godine umjesto po zakonu koeficijenta 1,0248 nezakonito je korišten isplatni 1,65 ? Na pitanje broj 3 i broj 4 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • U januarima 2007. , 2008. i 2009. godine pri određivanju visine koeficijenta člana 51. nije korišten propis člana 51. po kojem se jedino može izračunati visina tog koeficijenta.? • Zašto se kršeći zakon po nahođenju onoga ko je neovlašten da određuje visinu koeficijenta člana 51. koriste nezakonito dvije vrijednosti tog koeficijenta: veća od 1 (isplatni) za: najnižu, zajamčenu, prvu i najvišu i manja = 1 za „Ostale“ penzije? UPOZORAVAM Po članu 51. Zakona o PIO/MIO kada se moraju koristiti dvije vrijednosti koeficijenta člana 51. (raspoloživa sredstva manja od troškova za podjelu penzija) Vrijednost = 1 koristi se samo za najnižu, dok se sve ostale penzije isplaćuju umanjene za isti koeficijent (manji od 1). Na pitanje broj 5 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • Razlika od po zakonu izračunatih visina socijalnih penzija (od penzionera i javnosti sakrivanih) do visina isplaćenih i nezakonito određenih (javno objavljenih) tih socijalnih penzija isplaćena iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO umjesto po zakonu iz budžeta? O svim ovim kršenjima detaljno je informirano Tužilaštvo, samim tim i Vještak, a aktivno su u kršenjima učestvovali predstavnik penzionera u Upravnom odboru PIO/MIO i neovlašteni naredbodavac. Kršenje člana 340 K.Z.BiH Mada po Ustavu ni Parlament ne može odobriti kršenje stečenih imovinskih prava penzionera (neko je to ipak nezakonito odobrio? Na pitanje broj 6 Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe? • Od 01.10.2009. godine po Zaključku Vlade broj 822 sredstva za isplatu penzija po Uredbi 2 i Uredbi 3 se osiguravaju u 50% iznosu iz budžeta F. BiH i 50% iz sredstava doprinosa vojnih osiguranika (član 126 Zakona o PIO/MIO) Na pitanje broj 7. Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe Umjesto da se primjeni zakon i penzije isplate na vrijeme netko neovlašteno i nezakonito odlučuje da se kasni sa isplatom dok se ne prikupe potrebna sredstva pa isplate penzija kasne i do 10 dana kako bi se sve penzije u tom mjesecu ravnomjerno umanjile (onima koji su tako nezakonito odlučili oko 50% manje su smanjene penzije. Na pitanje broj 8 Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe? • Ni kršenje zakona kada (na prijedlog Vlade) Upravni odbor PIO/MIO odobrava podizanje kredita za nedostajuća sredstva za isplatu penzija na vrijeme-- bez kašnjenja -- na koje FZ PIO/MIO plaća kamate (samo u jednoj godini plaćeno je 1.364.719 KM), umjesto da traži isplatu iz budžeta svih sredstava sa kamatama koje mu je nenamjenski i nezakonito oduzela Vlada (da ona diže kredite i otplaćuje kamate). Po Zakonu o slobodi pristupa informacijama koje sam po prijedlogu Tužilaštva uputio 23.09.2010. i 19.11.2015 godine Tužilaštvu i FZ PIO/MIO dobio sam odgovor na 7 (u nastavku postavljenih) pitanja i proslijedio ga 08.03.2011. godine Tužilaštvu. Po primljenom odgovoru UO FZ PIO/MIO je po zakonu određivao svaki mjesec visine penzija i to uredno zavodio u knjigama. Te odluke su sakrivane od javnosti i umjesto njih su objavljivane druge vrijednosti po kojima je vršena isplata penzija.(Kršenje domaćih i međunarodnih zakona i Ustava BiH. Nisam dobio do danas tražene odgovore od Tužilaštva ni na jedno od sljedećih 7 postavljenih pitanja : ---Kršenje Člana 72 1--Na osnovu kojeg pravovaljanog dokumenta se od 01.01.2007. godine na drugi način obračunavaju ove penzije u odnosu na prethodno obračunavane? Podsjećamo: Samo onaj ko je donio;- Odluku 57/00 (Visoki predstavnik za BiH), odnosno onaj ko je donio-Zakon o PIO/MIO F. BiH (Parlament F. BiH) mogu na isti način na koji su donijeli promijeniti to, ili ovlastiti nekog drugog da to u njihovo ime promijeni. Da bi ta promjena stupila na snagu i mogla se primjenjivati mora se objaviti u Službenim novinama F. BiH sa datumima stupanja na snagu i datumom primjene. Ništa od ovog nije urađeno Odluka 57/00 još nije povučena. Član 72. Zakona o PIO/MIO nije promijenjen. 2--Na osnovu čega je Upravni odbor PIO/MIO donosio, a i danas donosi odluke o visini najniže i zajamčene penzije kršeći član 72.? (Je li mu u djelatnosti i ko ga je ovlastio?) ---Kršenja članova : 3, 32, 50 i 51 Zakona PIO/MIO F. BiH. 3 –Zašto se ispravno određena visina prve penzije po zakonu (članovi 32 i 50) nezakonito (na osnovu kog člana zakona?) množi sa „isplatnim koeficijentom“? 4. –Po kojem zakonskom aktu i od kada se može tako koristiti i uvoditi „isplatni koeficijent“, po Zakonu o PIO/MIO nepoznat i ne definiran pojam? 5–Zašto se ne primjenjuje član 51. Zakona o PIO/MIO? 6–Na osnovu čega se uopće obračunava koeficijent iz člana 51.? 7--Po kom zakonskom aktu se odstupilo od odredaba člana 51. Zakona o PIO/MIO po kome usklađivanje penzija mora biti jedinstveno i jednako za sve korisnike penzija kada se ne smanjuju (Ni za jedan mjesec penzija ni jednom penzioneru nije smanjivana u odnosu na prethodno isplaćenu)? Do danas Tužilaštvo nije podnijelo tužbu, jer je donijelo Rješenje od 04.05.2016. godine : -djelimična dozvola pristupa, nema zakonskih pepreka za uvid u spis. Navodi neosnovani. Žalba nije dozvoljena. Može se pokrenuti upravni spor. Ne mogu nakon više od 8 godina vidjeti ni slova od odgovora vještaka na samo bar tri od traženih 9 pitanja na koja sam tražio odgovore po Zakonu o pristupu informaijama

Superpenzioner
<< 06/2019 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Remember me
ljubav nasa svakodnevna
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Ljut ko Ris
Dnevnik mrs. V. W.
WickedmindedChika
Dnevna doza Mostara
spagosmail
∇a§IONia
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
Journey
Princ of Perversia
Priče iz Old York Towna
putnik namernik
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
gradcednostizemljebozjemilosti
Avdija Hasanović
Nedovršena priča
Džemat Bogovići
Leteci Holandjanin
San o jednoj ženi
Govor Srca
NESUVISLOST NESUVISLOSTI
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
Moja Razmišljanja II
Potraži me.. ♥
Zabava-citati
To je kao... moje mišljenje čovječe.
BHAGAVAD-GĪTĀ KAKVA JESTE
Imagine.
GORNJA PUHARSKA
VRAŽIĆANI CIJELOG SVIJETA
RODNA GRUDA
Gamer4ever
Priče o umoru
KRIMINAL U VLASTI
Teatar svile
modrarijeka
GURU -- DUHOVNI UČITELJ
Blog before time
PRIRODNA VEGETARIJANSKA ISHRANA
Bojis li se mraka
ASHRAYA -- SHELTER -- DUHOVNO UTOCISTE
Bosna preko Oceana
Laprdam sta stignem
Ukratko
Malo me ljubila. Malo ubila.
DaniSrece
Na granici sjećanja
Svedska Hanuma
više...

BROJAČ POSJETA
371738

Powered by Blogger.ba