Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

29.03.2017.

Prijedlog Zakona o PIO/MIO prvi nastavak

1.   Kršenje člana 51. i člana 3. Zakona o PIO/MIO

 

Koeficijent  člana 51. zavisno od međusobnog odnosa A (prikupljenih sredstava za isplatu penzija) i B (ukupnih troškova isplate penzija) ; prema zakonu može biti :

(a)   jednak 1  Kada je A = B ……………... stav 2. člana 51.

(b)  manji od 1…Kada je A < (manji) od B …stav 3. i stav 4. člana 51.

(c)   veći od 1 .....Kada je A > (veći) od B…….stav 5. člana 51.

a)  Kada je A = B   

v Po članu 51. stav 2. Zakona o PIO/MIO  koristi se samo jedan koeficijent pa su vrijednosti svih vrsta penzija za  protekli mjesec identične sa vrijednostima tih penzija isplaćenim za prethodni mjesec.

a)1.     Za januar 2007 godine Upravni odbor i Menadžment FZ umjesto jednog  zakonom propisanog koeficijenta člana 51 stav 2. u vrijednosti 1 nezakonito koriste dva koeficijenta. Umjesto po Zakonu obračunatih isplaćuju se nezakonitom primjenom (1,35) isplatnog  koeficijenta za 35% uvećane socijalne penzije. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od penzionera koji ne primaju socijalne penzije (bez njihove suglasnosti). Za ostale penzije koristi se ispravno koeficijent (1,00) člana 51. stav 2.

·      Za februar i ostale mjesece do kraja 2007 godine ispravno se koristi koeficijent člana 51. stav 2. (samo jedan koeficijent u mjesecu za sve vrste penzija) pa se nezakonito povećanje socijalnih penzija u januaru od 35% zadržava u svim mjesecima 2007 godine.

·      Po tom osnovu u 2016 godini svim penzionerima  koji primaju socijalne penzije isplaćeno je nezakonito iz penzionog fonda u prosjeku oko 10,5 miliona KM mjesečno umjesto iz budžeta. Za te iznose oštećen je mjesečno penzioni fond, odnosno svi penzioneri koji ne primaju socijalne penzije (126 miliona KM u 2007 godini) .

 

a)2.     Za januar 2009 godine Upravni odbor i Menadžment FZ umjesto jednog  zakonom propisanog koeficijenta člana 51. stav 2. u vrijednosti 1 nezakonito koriste dva koeficijenta. Umjesto po Zakonu obračunatih isplaćuju se nezakonitom primjenom (1,65) isplatnog  koeficijenta za 65% uvećane socijalne penzije. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od penzionera koji ne primaju socijalne penzije (bez njihove suglasnosti). Za ostale penzije koristi se ispravno koeficijent (1,00) člana 51. stav 2.

·      Za februar 2009. i ostale mjesece do kraja 2013 godine ispravno se koristi koeficijent člana 51. stav 2. (samo jedan koeficijent u mjesecu za sve vrste penzija) pa se nezakonito povećanje socijalnih penzija u januaru 2009 godine od 65% zadržava u svim mjesecima do kraja 2013 godine

·      Po tom osnovu svim penzionerima  koji primaju socijalne penzije isplaćeno je nezakonito iz penzionog fonda umjesto iz budžeta u prosjeku mjesečno od  37,5 miliona KM u 2009 godini do 41 miliona KM u 2013 godini. Za te iznose oštećen je mjesečno penzioni fond, odnosno svi penzioneri koji ne primaju socijalne penzije .

·      Posebno naglašavam da su od 01.01.2001 godine do 01.01.2017 godine (192 mjeseca) za 175 mjeseci  u vrijeme isplata penzija  prikupljena sredstva za isplatu penzija A bila jednaka ukupnim troškovima isplate penzija B (A=B).

·      Samo za 2 mjeseca su nezakonito korištena 2 koeficijenta, dok je za 173 mjeseca po Zakonu (ispravno) korišten samo jedan 1 koeficijent za sve vrste redovnih penzija.  Zbog toga su  „krivičnim djelom“ po članu 383 KZ F. umjesto iz budžeta razlike za  socijalne penzije isplaćene iz penzionog fonda od januara 2009 godine do januara 2014 godine u iznosu od dvije milijarde i tristo osamdeset pet miliona KM (2.385 miliona KM).

b) Kada je A<B

v Po članu 51. stav 3. i stav 4. Zakona o PIO/MIO koriste se 2 koeficijenta. Koeficijent vrijednosti 1 za najnižu penziju i koeficijent po članu 51.stav 3. < 1 (manji od 1) za sve ostale penzije. Ovo je po Zakonu o PIO/MIO jedan od dva vida solidarnosti penzionera prema penzionerima sa najnižom penzijom (Garancija da najniža penzija ne može biti niža od jednom dostignute visine i da će penzije biti redovne- bez kašnjenja).

·       Ova zakonska obaveza nije nikad u praksi realizirana. Kršenjem Zakona čekalo se sa isplatom penzija dok se prilivom sredstava iz tekućeg mjeseca ili podizanjem kredita ne dostigne A=B. Ovo je detaljno obrađeno pod a) na stranici broj 3. i 4. ovog materijala.

·       Zbog toga što se ne primjenjuju ovi stavovi člana 51. dovode se u pitanje : -- održivost PIO/MIO, -- redovnost isplate penzija (kašnjenja i do 20 dana koja najviše pogađaju one sa najnižim penzijama ) i – ukupni rast iz mjeseca u mjesec sve većeg duga penzionog fonda.

v Prijedlogom novog Zakona o PIO/MIO predviđa se isplata penzija na vrijeme što bi se trebalo osigurati još većim mjesečnim zaduživanjem penzionog fonda kako bi se tim sredstvima i nadalje protu zakonito plaćale socijalne penzije umjesto da se isplaćuju iz budžeta,

 

C)                                                                                                                                                                      C) Kada je A>B

v Po članu 51. stav 5. i stav 6. Zakona o PIO/MIO koristi se samo jedan koeficijent >1 (veći od 1) za sve vrste penzija i međusobni odnosi pojedinih vrsta penzija se zadržavaju. U primjeni ovo se poštuje za 15 mjeseci.  Za 2 (dva) mjeseca primjenjuju se dva koeficijenta (krivično djelo po članu 383 k.z. F.BiH).

 

c)1.     Za januar 2008 godine Upravni odbor i Menadžment FZ umjesto 1 jednog  zakonom propisanog koeficijenta člana 51. stav 2. u vrijednosti 1,0261 nezakonito koriste 2 (dva) koeficijenta. Umjesto po Zakonu obračunatih isplaćuju se nezakonitom primjenom (1,57) isplatnog  koeficijenta za 53% uvećane socijalne penzije. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od penzionera koji ne primaju socijalne penzije (bez njihove suglasnosti). Za ostale penzije koristi se ispravno koeficijent (1,0261) člana 51. stav 2.

·      Za februar i ostale mjesece do kraja 2008 godine ispravno se koristi koeficijent člana 51. stav 2. (samo jedan koeficijent u mjesecu za sve vrste penzija) pa se nezakonito povećanje socijalnih penzija u januaru od 53% zadržava u svim mjesecima 2008 godine.

·      Po tom osnovu u 2008 godini svim penzionerima  koji primaju socijalne penzije isplaćeno je nezakonito iz penzionog fonda u prosjeku oko 17,2 miliona KM mjesečno umjesto iz budžeta. Za te iznose oštećen je mjesečno penzioni fond, odnosno svi penzioneri koji ne primaju socijalne penzije (206 miliona KM u 2008 godini) .

 

 

c)2.     Za januar 2014 godine Upravni odbor i Menadžment FZ umjesto jednog  zakonom propisanog koeficijenta člana 51. stav 2. u vrijednosti 1,0497 nezakonito koriste dva koeficijenta. Umjesto po Zakonu obračunatih isplaćuju se nezakonitom primjenom (1,816) isplatnog  koeficijenta za 73% uvećane socijalne penzije. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od penzionera koji ne primaju socijalne penzije (bez njihove suglasnosti). Za ostale penzije koristi se ispravno koeficijent (1,0497) člana 51. stav 2.

·      Za februar 2014. i ostale mjesece do kraja 2016 godine ispravno se koristi koeficijent člana 51. stav 2. (samo jedan koeficijent u mjesecu za sve vrste penzija) pa se nezakonito povećanje socijalnih penzija u januaru 2014 godine od 73% zadržava u svim mjesecima do kraja 2016 godine

·      Po tom osnovu svim penzionerima  koji primaju socijalne penzije isplaćeno je nezakonito iz penzionog fonda umjesto iz budžeta u prosjeku mjesečno od  48,7 miliona KM u 2014 godini do 48,8 miliona KM u 2016 godini. Za te iznose oštećen je mjesečno fond PIO/MIO, odnosno svi penzioneri koji ne primaju socijalne penzije .

·      Posebno naglašavam da su od 01.01.2001 godine do 01.01.2017 godine (192 mjeseca) za 17 mjeseci  u vrijeme isplata penzija  prikupljena sredstva za isplatu penzija A bila veća od ukupnih troškova isplate penzija B (A>B).

·      Samo za 2 mjeseca su nezakonito korištena 2 koeficijenta, dok je za 15 mjeseci po Zakonu (ispravno) korišten samo jedan koeficijent za sve vrste redovnih penzija.  Zbog toga su  „krivičnim djelom“ po članu 383 k.z. F. umjesto iz budžeta razlike za  socijalne penzije isplaćene iz penzionog fonda od januara 2014 godine do januara 2017 godine u iznosu od milijarde i sedamsto pedeset tri miliona KM (1.753 miliona KM).

 

v      Ovako stvorena neravnopravnost među penzionerima kršenjem  postojećeg Zakona prenosi se bez ikakvih izmjena i postaje po predlagaču legitimna kao član 138 Prijedloga Zakona o PIO/MIO.

v      Predlagač previđa da je to još jedno (dodatno, uz ono po članu 383) krivično djelo kažnjivo članom 171 krivičnog zakona F. BiH.

 

Rezultati kršenja člana 51. i člana 3. Zakona o PIO/MIO prikazani su Tabelom broj 39.

Nastavlja se

29.03.2017.

Prijedlog Zakona o PIO/MIO

Po prijedlogu Vlade, Parlament treba razmatrati i usvajati po hitnom postupku prijedlog novog Zakona o PIO/MIO ?

 

Uvod

Navodim stavove i obećanja premijera Novalića o stanju penzionera u F.BiH:

1)   Obećao je penzionerima da će se nastaviti boriti za njihova zarađena primanja i prava.

2)   Ipak, država je dužna penzionerima, a ne oni njoj.

3)   Za Premijera je Zakon o PIO/MIO najvažniji društveni zakon.

4)   Za Premijera delegati na Zadnjoj sjednici Doma naroda to nisu prepoznali pa je njihovom odlukom dovedena  u pitanje sudbina pola miliona stanovnika BiH.

5)   Penzioneri su naši očevi, naše majke, naše komšije i naši prijatelji - kazao je Novalić

 

Podsjećam u uvodnom dijelu:

a)    Federalna vlast i kantoni nadležni su za:

a) Jamčenje i provođenje ljudskih prava;

e) Socijalnu politiku;                                                                                           

b)   Nadležnosti Parlamenta Federacije

d)  Donošenje zakona o vršenju funkcija federalne vlasti. Zakoni stupaju na snagu kako je u    njima utvrđeno, ali ne ranije nego što budu objavljeni u službenom glasilu Federacije;

j) Donošenje budžeta Federacije i zakona o oporezivanju i osiguranju potrebnog  financiranja na drugi način.

c)    Premijer je nadležan za:

(I) Provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova Federacije;

(III) Predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva; i

(IV) Pripremanje budžetskih prijedloga Parlamentu Federacije.

 

d)   Poštovani Premijeru (ako zaista stojite iza stavova pod 1. do 5. iz uvodnog dijela) zašto kao predstavnik izvršne vlast Federacije (u oblasti a-jamčenje i provođenje ljudskih prava i b-socijalne politike prema redovnim penzionerima i ako to već nisu uradili Vaši prethodnici), ne provodite prvu stavku Vaše nadležnosti (I) Provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova Federacije prema redovnim penzionerima zbog:

1.   Kada su u pitanju određivanja visina isplaćenih penzija u F. BiH počev od 01.01.2001 godine penzije se isplaćuju sukladno odredbama Zakona o PIO/MIO mjesečno prema sredstvima dodijeljenim za isplatu penzija?   Ovo se prema Zakonu provodi.

2.   Nezakonite isplate povlaštenih penzija od 2005 godine iz penzionog fonda  umjesto iz budžeta ?

·        Zbog nezakonitih isplata povlaštenih penzija iz penzionog fonda umjesto iz budžeta penzije redovnih penzionera su za nezakonito isplaćeni iznos smanjene i nisu pratile povećane troškove života.

·        Zbog toga je u 2006 godini Vlada na osnovu člana 138. povećala socijalne penzije i za  to povećanje koristila ispravno sredstva budžeta u iznosu od 1.455.330 KM. Ovo po zakonu izdvajanje sredstava iz budžeta obavljeno je u manjem obimu Veći dio  u 2005. i 2006 godini od nezakonito isplaćenih 63 miliona KM za povlaštene penzije ipak je isplaćen iz penzionog fonda.

3.   Kršenja člana 50 stav 4. i člana 3. Zakona o PIO/MIO

v     Zakon propisuje da se najpovoljnija osnovica plata za određeni period množi sa 0,75 i sa koeficijentom člana 50. stav 4. kako bi se odredila visina prve isplaćene penzije.

·        Od 01.01.2003. godine do danas Upravni odbor i Menadžment FZ PIO/MIO umjesto koeficijenta člana 50. stav 4. nezakonito koriste u Zakonu o PIO/MIO znatno veći nepostojeći isplatni koeficijent . Tom nezakonitom radnjom povećavaju se nezakonito penzije i primanja novo penzioniranih. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od ranije penzioniranih, bez njihove suglasnosti. Po tom osnovu je do kraja 2016 godine ranije penzioniranim (starijim, nemoćnim i bolesnim) umanjena  penzija za oko 400 miliona KM da bi se za taj iznos povećale penzije novo penzioniranim.….KRIVIČNO DJELO član 383. kojim Menadžment i Upravni odbor neovlašteno mijenjaju u primjeni Zakon o PIO/MIO i stavljaju se iznad Parlamenta F.BiH.

v      Ovako stvorena neravnopravnost među penzionerima kršenjem  postojećeg Zakona prenosi se bez ikakvih izmjena i postaje po predlagaču legitimna kao član 138 Prijedloga Zakona o PIO/MIO.

v      Predlagač previđa da je to još jedno (dodatno, uz ono po članu 383) krivično djelo kažnjivo članom 171 krivičnog zakona F. BiH.

 

 

4. Kršenje člana 72. i člana 3. Zakona o PIO/MIO

v     Prema dopisu FZ-a PIO/MIO broj: FZ3/2-35-182/11 od 23.02.2011 godine FZ PIO/MIO svaki mjesec ispravno po zakonu određuje visine socijalnih (najniže i zajamčene) penzija. Za vrijednosti ovih penzija nitko ne zna jer se ne objavljuju i po njima se penzije ne isplaćuju.

·        Od 01.01.2007. godine do danas Upravni odbor i Menadžment FZ kod računanja visina socijalnih penzija po članu 72. umjesto zakonom propisanog koeficijenta člana 51. nezakonito koriste u Zakonu o PIO/MIO znatno veći nepostojeći isplatni koeficijent. Tom nezakonitom radnjom povećavaju se nezakonito socijalne penzije. Sredstva za to povećanje nije odobrio (za to nadležni Parlament) pa se uzimaju  nezakonito iz penzionog fonda od penzionera koji ne primaju socijalne penzije (bez njihove suglasnosti). KRIVIČNO DJELO član 383. kojim Menadžment i Upravni odbor neovlašteno mijenjaju u primjeni Zakon o PIO/MIO i stavljaju se iznad Parlamenta F.BiH.

v      Ovako stvorena neravnopravnost među penzionerima kršenjem  postojećeg Zakona prenosi se bez ikakvih izmjena i postaje po predlagaču legitimna kao član 138 Prijedloga Zakona o PIO/MIO.

v      Predlagač previđa da je to još jedno (dodatno, uz ono po članu 383) krivično djelo kažnjivo članom 171 krivičnog zakona F. BiH.

Nastavlja se

24.01.2017.

Nastavak posta objavljenog 22.01.2017 godine

Za katastrofalno stanje redovnih penzionera F.BiH, gdje je prosječna penzija (ukupna primanja penzionera) od 364,69 KM (u sferi ekstremnog siromaštva, nedovoljna za život ),

od zajamčene (socijalne 434,90 KM) manja za 70,21 KM ili za 16,14 %, direktno su suodgovorni oni koji su od penzionera plaćeni da štite njihove interese, t.j. Savez udruga penzionera F.BiH, koji nisu ništa poduzeli od zakonom dozvoljenih radnji (tužba, masovni protesti...) zbog:

 

1.      Od 01.10.2003 godine krivičnim djelom broj 383 KZF.BiH novim penzionerima se nezakonito uvećava rješenje o  visini penzije. Za te vrlo velike iznose sredstava oštećeni su ranije penzionirani i do 13 manje isplaćenih penzija. 

2.      Od 01.07.2007. godine da bi se povećale izuzetno niske najniže i zajamčene penzije, umjesto iz Budžeta sredstva se nezakonito, krivičnim djelom broj 383 KZF.BiH, uzimaju iz Fonda PIO/MIO. Da se radilo po zakonu ne bi se smanjivale redovne penzije svih penzionera za 30% do 37% , odnosno svaki redovni penzioner po ovom osnovu mogao je godišnje primiti 3,5 do 4,4 svojih penzija više.

3.      Dug Vlade krajem 2010. godine prema PIO/MIO iznosi 180 miliona KM.  Tužbu za ove nezakonite radnje (koju je sud pozitivno riješio) nije podnio Savez penzionera nego PIO/MIO. --Od 01.10.2010 godine prema nezakonitom Zaključku Vlade broj 822   Fond PIO/MIO  nezakonito participira 50% za isplatu  povlaštenih penzija (za 3 mjeseca 38 miliona KM što se nezakonito nastavlja u manjim iznosima).

4.      Nezakonito oduzeta sredstva po stavci 3. ne vraćaju se onima od kojih su oduzeta nego svim penzionerima bez kamata i to u 120 rata !    

5.      Imovina  F. Z. PIO/MIO u F. BiH vrijedna milijardu maraka nije vraćena ili je vraćena nakon višegodišnjeg propadanja, ne naplaćuje se njeno korištenje i Zavod ne može njom upravljati. (opravljati, koristiti, izdavati, prodavati je).

6.      U F. Zavodu se godišnje obrće 1.750 000.000 KM. To su sredstva penzionera. Penzioneri kao vlasnici i korisnici nemaju nikakvog utjecaja na trošenje tih sredstava, a što je najgore ni na rad F. Zavoda PIO/MIO čiji rad i plaće ne ovise o visini penzija. Zato i rade u korist onoga koji ih zapošljava i plaća. Rade veoma često protiv, a ne u korist penzionera, što bi se moralo hitno izmijeniti. Na velika trošenja sredstava iz Fonda PIO, posebno na investicione radove i kupovine čak i zgrada, penzioneri nemaju nikakvog utjecaja. U Upravnom odboru F.Z PIO/MIO bi moralo biti više odgovornih predstavnika penzionera.

7.      Ne realiziranih isplata 20% od gotovinskog plaćanja iz dosadašnje privatizacije.

8.      Ne upućivanju zahtjeva za hitnu reorganizaciju zakona u oblasti zdravstva, svodeći ga na federalni nivo  kako bi  svi korisnici imali jednak tretman (participacije, esencijalne liste) .

9.      Ne upućivanju zahtjeva nadležnim za izmjenu člana 43 Zakona o PIO i ostalih zakona i pod zakonskih akata koji reguliraju oslobađanja od plaćanja doprinosa.

10. Kršenje konvencije o ljudskim pravima, po kojoj je penzija lično imovinsko pravo koje se bez suglasnosti vlasnika i mimo propisa koji reguliraju to pravo ne može prenositi na druga lica: povlaštene, najniže i zajamčene penzije, te novo penzioniranim.      Član 1. Prvog protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima garantira pravo na imovinu. U tom protokolu penzija se tretira kao imovina.  U odluci Ustavnog suda BiH  broj U 5/00 od 29. septembra 2000. godine Ustavni sud je rekao da «smatra da pravo na penziju za određeni period predstavlja imovinu u smislu člana 1. Prvog protokola.

11. Nezakonite uravnilovke do koje je došlo zbog kršenja zakona o PIO/MIO i krivičnih dijela kojima se za penzionirane po postojećem zakonu u vrlo  velikim iznosima povećavaju: najniže, zajamčene, najviše i prva isplaćena penzija na račun smanjenja ostalih. Na taj način nezakonito uspostavljeni odnosi tih penzionera prenose se u novi zakon što stvara dodatnu neravnopravnost među penzionerima. Naime,  za nove penzionere :  a.)  najniža penzija od 326,17 KM (zarađena penzija + po članu 72 u prosjeku povećana za17% i + nezakonito povećana za 73% ) ostaje  u toj vrijednosti ali se sad isplaćuje i penzionerima sa 15 godina staža )  b.) sve ostale penzije (uključujući : zajamčene, najviše i prvu penziju više se ne povećavaju na račun nezakonitog smanjenja ostalih) obračunavaju i isplaćuju se po zakonu..  Do sada ukupni dug prema penzionerima od 4 do 5 milijardi KM, a koji će se u naredne 2 godine svakog mjeseca povećavati za oko 50 miliona KM (uglavnom zaduživanjem),  prema nedavnoj izjavi Premijera F.BiH ne namjerava se ni u malim iznosima vračati penzionerima. Ovaj dug koji je nastao nezakonitom isplatom sredstava za povećanje socijalnih penzija u mjesečnom iznosu od 48,7 miliona KM  i po prijedlogu novog Zakona biti će nezakonito isplaćivan iz penzionog fonda umjesto iz budžeta samo što će biti veći jer će obuhvatiti i penzionere sa 15 godina staža.
12. Zbog ovolike darežljivosti predstavnika penzionera, za koju penzioneri ne znaju, (jer su poslije često najavljivanih, a nikad ne održanih masovnih protesta i ponekad dobrih zahtjeva za poboljšanje stanja penzionera, uvijek smanjivanih),  penzioneri informirani da se nisu stekli uslovi za tražene promjene, te da penzioneri trebaju biti zadovoljni dok primaju i ovakve penzije ), predstavnici penzionera su dobro nagrađeni.

·  Ista rukovodeća grupa penzionera: federacije, kantona i općina, dobro probrana i postavljena (kooptirana) od poslušnika koji ne „talasaju“, ostajala je na tim,  za penzionere dobro plaćenim poslovima doživotno, ili dok je fizički i mentalno bila u stanju dolaziti na radno mjesto. Dobro čuvajući te poslove – ugovorene naknade- podržavala je sve prijedloge i odluke  najužeg federalnog rukovodstva Saveza, koje je uz stalna visoka primanja na mjestima : predsjednika i zamjenika Izvršnog odbora Saveza, predsjednika Skupštine Saveza i člana Upravnog odbora PIO/MIO provodilo  čak i Odluke i zaključke kojima se kršio Ustav i Konvencija o ravnopravnosti građana. Za to je od onih za koje je odrađivala naprijed pobrojane poslove nagrađivana:

 

o     Višegodišnjim ostajanjem na dobro plaćenim poslovima. Tri Predsjednika Skupštine Saveza su jedan za drugim od 1998 godine do danas primali uz dobru mjesečnu nadoknadu za tu funkciju i mjesečnu nadoknadu za člana Upravnog odbora F.Z PIO/MIO koja je više godina bila veća za 75% od prosječne plaće u F.BiH tako da za na primjer samo po tom osnovu za 4 godine na tom poslu sada im se po članu 27 može preračunavanjem ugovorene naknade priznati za 8% povećana penzija. Ako se zna da je po članu 50 stav 4. zakona o PIO/MIO prva penzija (PP) = Osnovica plaće (OP) za 40 godina staža PP = OP x 0,75 x 0,9938, a da je kršenjem tog člana u primjeni PP = OP x 0,75 x 1,816 proizlazi da je za 4 godine na tom poslu 1,08 PP = OP x 0,75  x 1,816 iz čega se izračuna da je OP=1,08 PP / 0,75 x 1,816 = 0,7930 PP, odnosno da je za te 4 godine primanja nadoknade u Upravnom odboru ravno poećanju svake mjesečne  plaće za 1/ 0,793 ili za 26,10% u toku 40 godina radnog staža što je nerealno - nezakonit koeficijent 1,816 umjesto 0,9938 ( odnos penzije u 2015. decembarska / prosječna).  Da se nije kršio zakon OP = 1,08 PP / 0,75 x 0,9938 = 1,4490. Četiri godine primanja takve nadoknade u Upravnom odboru ravno je smanjenju svake mjesečne plate za 1/1,449 ili za 69% . Ovim primjerom je pokazano  da će :

o    Velika većina učesnika u usvajanju novog Nacrta Zakona o PIO/MIO, bar od strane Saveza penzionera, biti po tom osnovu i financijski nagrađena njegovim usvajanjem. O tome kako će proći predstavnici vlasti koji su bili članovi više upravnih odbora i komisija ne treba ni pisati. Trebaju li nam zaista toliko mjesečno uvećane penzije za rad iznad 65 godina kod toliko nezaposlenih mladih i obrazovanih? Trebaju li nam isplate naknada članovima komisija za obavljanje poslova iz nadležnosti institucija, što nije u skladu sa važećim propisima? Potrebno je da se poslovi iz nadležnosti institucije obavljaju od strane zaposlenika, bez isplate naknade. Treba li nam angažiranje vanjskih suradnika po ugovoru o djelu za poslove koji su u nadležnosti institucija i za koje je izvršena sistematizacija? Imamo najbrojniji javni sektor. Treba li ga povećavati ili hitno otpustiti nesposobne? Prilika je da se otpuste odgovorni za krivična djela u penzionoj oblasti, a zatim i u drugim.

o    Svi odgovorni za kršenja postojećeg zakona i krivična djela do sada su zaštićeni od bilo kakvih sankcija pred domaćim zakonodavstvom.  Hoće li pred Ustavnim sudom i međunarodnim u Strasburu i ko će platiti dodatne sudske troškove?

·         Savez penzionera je nagrađen za svoje usluge još po dva osnova :

o        Posmrtnine koje su plaćane iz sredstava  Saveza sada se plaćaju iz budžeta čime su Savezu ostala na raspolaganju velika sredstva.

o        Zakonom ne dozvoljena plaćanja računa za banjsko liječenje i rehabilitaciju od 2012. godine do danas u vrijednosti od 1.356.375 KM iz sredstava penzionog fonda po sumnjivim kriterijima Saveza penzionera čime su oštećeni redovni penzioneri.

I na kraju sam sebi postavljam pitanje

Imam li ja i svi oštećeni penzioneri bilo koji interes ostajati u Savezu  udruženju udruga penzionera/umirovljenika F.BiH ? Jesam li lud da nekom plaćam da kršeći zakone i čak krivičnim djelima, ne samo od mene nego i od svih redovnih penzionera oduzima (umanjuje radom stečenu penziju) imovinu ? Mislim da je krajnje vrijeme da se izvrši detaljna revizija financijskog poslovanja Saveza i podnesu tužbe za pričinjene štete od strane pojedinih članova i možda cijelog rukovodstva Saveza redovnih penzionera. Krajnje je vrijeme da Savez sa promijenjenim rukovodstvom preuzme ulogu koja mu pripada kao predstavniku 375.827 redovnih penzionera u:: Parlamentu, ESV i u svim forumima gdje se donose odluke životno važne po penzionere.


Noviji postovi | Stariji postovi

Superpenzioner
<< 04/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

MOJI LINKOVI


BROJAČ POSJETA
269733

Powered by Blogger.ba