Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

30.06.2019.

OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA

OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA U OBLASTI PENZIONO INVALIDSKOG OSIGURANJA POGODOVALE SU SVE VEĆIM DISKRIMINACIJAMA MEĐU REDOVNIM PENZIONERIMA Nema pokretanja tužbi od:--- Kantonalnog tužilaštva, ---- FZ PIO/MIO ili ---- SUPUFBIH (predstavnika penzionera u Upravnom odboru FZ PIO/MIO) na sljedeća pitanja koja pokrećem ispred neformalne grupe penzionera od februara 2008 godine : Na pitanje broj 1 Zašto se i na osnovu kojeg zakonskog propisa penzija novo penzioniranog usklađuje sa isplatnim koeficijentom većim od koeficijenta člana 51., a penzija ranije penzioniranog sa koeficijentom rasta penzija u godini u kojoj se isplaćuje sa koeficijentom manjim od člana 51. ? Po Zakonu o PIO/MIO obje penzije (novo i ranije penzioniranog) moraju se usklađivati sa koeficijentom člana 51. Na pitanje broj 2 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • Za januar 2007. godine umjesto koeficijenta porasta penzija u godini u kojoj se isplaćuje najniži iznos penzije ( 1,00) korišten isplatni koeficijent (1,35) u Zakonu o PIO/MIO nepostojeći i ne definiran pojam kojeg onaj koji ga neovlašteno određuje može po svom nahođenju odrediti u većoj ili manjoj vrijednosti ? • U januaru 2008 godine umjesto po zakonu koeficijenta 1,0261 nezakonito je korišten isplatni 1,57 ? • U januaru 2009. godine umjesto po zakonu koeficijenta 1,0248 nezakonito je korišten isplatni 1,65 ? Na pitanje broj 3 i broj 4 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • U januarima 2007. , 2008. i 2009. godine pri određivanju visine koeficijenta člana 51. nije korišten propis člana 51. po kojem se jedino može izračunati visina tog koeficijenta.? • Zašto se kršeći zakon po nahođenju onoga ko je neovlašten da određuje visinu koeficijenta člana 51. koriste nezakonito dvije vrijednosti tog koeficijenta: veća od 1 (isplatni) za: najnižu, zajamčenu, prvu i najvišu i manja = 1 za „Ostale“ penzije? UPOZORAVAM Po članu 51. Zakona o PIO/MIO kada se moraju koristiti dvije vrijednosti koeficijenta člana 51. (raspoloživa sredstva manja od troškova za podjelu penzija) Vrijednost = 1 koristi se samo za najnižu, dok se sve ostale penzije isplaćuju umanjene za isti koeficijent (manji od 1). Na pitanje broj 5 Zašto je i na osnovu kojeg zakonskog propisa • Razlika od po zakonu izračunatih visina socijalnih penzija (od penzionera i javnosti sakrivanih) do visina isplaćenih i nezakonito određenih (javno objavljenih) tih socijalnih penzija isplaćena iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO umjesto po zakonu iz budžeta? O svim ovim kršenjima detaljno je informirano Tužilaštvo, samim tim i Vještak, a aktivno su u kršenjima učestvovali predstavnik penzionera u Upravnom odboru PIO/MIO i neovlašteni naredbodavac. Kršenje člana 340 K.Z.BiH Mada po Ustavu ni Parlament ne može odobriti kršenje stečenih imovinskih prava penzionera (neko je to ipak nezakonito odobrio? Na pitanje broj 6 Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe? • Od 01.10.2009. godine po Zaključku Vlade broj 822 sredstva za isplatu penzija po Uredbi 2 i Uredbi 3 se osiguravaju u 50% iznosu iz budžeta F. BiH i 50% iz sredstava doprinosa vojnih osiguranika (član 126 Zakona o PIO/MIO) Na pitanje broj 7. Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe Umjesto da se primjeni zakon i penzije isplate na vrijeme netko neovlašteno i nezakonito odlučuje da se kasni sa isplatom dok se ne prikupe potrebna sredstva pa isplate penzija kasne i do 10 dana kako bi se sve penzije u tom mjesecu ravnomjerno umanjile (onima koji su tako nezakonito odlučili oko 50% manje su smanjene penzije. Na pitanje broj 8 Zašto ovo za vještaka i Kantonalni sud nije razlog za podnošenje tužbe? • Ni kršenje zakona kada (na prijedlog Vlade) Upravni odbor PIO/MIO odobrava podizanje kredita za nedostajuća sredstva za isplatu penzija na vrijeme-- bez kašnjenja -- na koje FZ PIO/MIO plaća kamate (samo u jednoj godini plaćeno je 1.364.719 KM), umjesto da traži isplatu iz budžeta svih sredstava sa kamatama koje mu je nenamjenski i nezakonito oduzela Vlada (da ona diže kredite i otplaćuje kamate). Po Zakonu o slobodi pristupa informacijama koje sam po prijedlogu Tužilaštva uputio 23.09.2010. i 19.11.2015 godine Tužilaštvu i FZ PIO/MIO dobio sam odgovor na 7 (u nastavku postavljenih) pitanja i proslijedio ga 08.03.2011. godine Tužilaštvu. Po primljenom odgovoru UO FZ PIO/MIO je po zakonu određivao svaki mjesec visine penzija i to uredno zavodio u knjigama. Te odluke su sakrivane od javnosti i umjesto njih su objavljivane druge vrijednosti po kojima je vršena isplata penzija.(Kršenje domaćih i međunarodnih zakona i Ustava BiH. Nisam dobio do danas tražene odgovore od Tužilaštva ni na jedno od sljedećih 7 postavljenih pitanja : ---Kršenje Člana 72 1--Na osnovu kojeg pravovaljanog dokumenta se od 01.01.2007. godine na drugi način obračunavaju ove penzije u odnosu na prethodno obračunavane? Podsjećamo: Samo onaj ko je donio;- Odluku 57/00 (Visoki predstavnik za BiH), odnosno onaj ko je donio-Zakon o PIO/MIO F. BiH (Parlament F. BiH) mogu na isti način na koji su donijeli promijeniti to, ili ovlastiti nekog drugog da to u njihovo ime promijeni. Da bi ta promjena stupila na snagu i mogla se primjenjivati mora se objaviti u Službenim novinama F. BiH sa datumima stupanja na snagu i datumom primjene. Ništa od ovog nije urađeno Odluka 57/00 još nije povučena. Član 72. Zakona o PIO/MIO nije promijenjen. 2--Na osnovu čega je Upravni odbor PIO/MIO donosio, a i danas donosi odluke o visini najniže i zajamčene penzije kršeći član 72.? (Je li mu u djelatnosti i ko ga je ovlastio?) ---Kršenja članova : 3, 32, 50 i 51 Zakona PIO/MIO F. BiH. 3 –Zašto se ispravno određena visina prve penzije po zakonu (članovi 32 i 50) nezakonito (na osnovu kog člana zakona?) množi sa „isplatnim koeficijentom“? 4. –Po kojem zakonskom aktu i od kada se može tako koristiti i uvoditi „isplatni koeficijent“, po Zakonu o PIO/MIO nepoznat i ne definiran pojam? 5–Zašto se ne primjenjuje član 51. Zakona o PIO/MIO? 6–Na osnovu čega se uopće obračunava koeficijent iz člana 51.? 7--Po kom zakonskom aktu se odstupilo od odredaba člana 51. Zakona o PIO/MIO po kome usklađivanje penzija mora biti jedinstveno i jednako za sve korisnike penzija kada se ne smanjuju (Ni za jedan mjesec penzija ni jednom penzioneru nije smanjivana u odnosu na prethodno isplaćenu)? Do danas Tužilaštvo nije podnijelo tužbu, jer je donijelo Rješenje od 04.05.2016. godine : -djelimična dozvola pristupa, nema zakonskih pepreka za uvid u spis. Navodi neosnovani. Žalba nije dozvoljena. Može se pokrenuti upravni spor. Ne mogu nakon više od 8 godina vidjeti ni slova od odgovora vještaka na samo bar tri od traženih 9 pitanja na koja sam tražio odgovore po Zakonu o pristupu informaijama

19.04.2019.

PENZIJE PO NOVOM I STAROM ZAKONU O PIO/MIO

Predsjedniku Saveza udruženja udruga p/u gospodinu Redži Mehiću. Mada je novi zakon o penzijsko invalidskom osiguranju stupio na snagu 01.03.2018 godine, po starom su sve penzije obračunate i isplaćene za mart 2019. godine, a vjerojatno će se to nastaviti kako sam predviđao u dopisu od 17.06.2018. , ako SUPUF BiH hitno ne prekine diskriminaciju penzionera o kojoj sam opširno pisao i opisao krivična djela putem kojih su svi penzioneri oštećeni. Po Zakonu o pristupu informacijama dobio sam od FZ PIO/MIO i od FZ za statistiku podatke potrebne za obračun visina penzija po novom zakonu o penziono invalidskom osiguranju (kolona 3. tabele u nastavku dopisa). Podatke u kolonama 1. i 4. koristio sam iz rješenja o penzioniranju za penzionere opisane pod A. i B. Na isti način može se izračunati visina penzije za svakog do sada redovno penzioniranog. Obračun visine penzije po Zakonu o PIO/MIO koji je stupio na snagu 01.03.2018 godine A. Za penzioniranog VSS sa 40 godina radnog staža i zadnjom godinom rada u 2001. godini. Po starom zakonu penzija mu je iznosila u 2002. godine 425,323 KM. Danas prima penziju 839,39 KM (zbog u ranijim dopisima koje sam Vam dostavljao opisanih kršenja Zakona o PIO/MIO). Zadnja godina rada 2001. ZGLK Zbir glavnih ličnih koeficijenata = 85,660947 - 15,44 = 70,221 PERIOD = 27 godina LK Lični koeficijent / staž osiguranja = 70,220947 / 27 = 2,6007758 LB Lični bod = 2,601 x 40 = 104,031 Visina penzije =104,031 x 14 = 1.456,43 KM . Po starom Zakonu penzija mu je 425,323 KM , za 3,4242 puta ili za 242,42% manja. Penzioner koji je u 2002 godini obračunat po tada važećem Zakonu o PIO/MIO primao 425,323 KM danas prima 839,39 KM (Prima za 1,9735 puta ili za 97,35% veću penziju). Ako bi i visinu penzije obračunate po regulama novog Zakona o PIO/MIO za 2002 . godinu u iznosu od 1.456,43 KM preračunali (povećali za 97,35%) taj penzioner bi danas trebao imati penziju 2.874,32 KM što je veće od najviše, pa bi primao penziju od 2.148,48 KM --- manju za 728,84 KM od zarađene ili za taj iznos bi mu zarađena penzija bila veća od najviše. Visina penzije po novom zakonu veća je za 242,42% od one koju sada prima. Usklađivanje penzija po članu 78. novog zakona za penzionirane u 2019. godini ---- Kako je prema članu 78 novog zakona vrijednost općeg boda za penzionirane u 2019. godini umjesto 14 sada 14,5 VSS penzioner će umjesto 2.874,32 KM u 2019. godini imati visinu zarađene penzije 2.976,97 KM. ----Primat će najvišu penziju od 2.148,48 KM dok najniža penzija ne bude veća od 430 KM. Ovo je vrlo dobra vijest za one koji će biti penzionirani po novom zakonu u 2019. godini Koliko će biti diskriminirani ranije penzionirani sa istim mjesečnim zaradama kad im penzija ostane 839,39 KM? Usklađivanje penzija po članu 79. novog zakona ----Sve penzije s izuzetkom najviših i penzija ostvarenih u 2019. godini, povećat će se za 3,5 posto s primjenom od 01.01.2019 godine. ---- Minimalne i zajamčene penzije ostvarene i u 2019. godini također će se povećati za 3,5 posto. ---- Korisnicima penzija ostvarenih prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, a prema odredbama navedenog zakona, usklađivanje penzija će biti izvršeno sljedećeg mjeseca za 1,6% s primjenom od 01.01.2019 godine, s izuzetkom minimalnih penzija koje se povećavaju za 3,5 posto. ---- Pored povećanih penzija za mjesec april, korisnici će prilikom isplate, a koja će biti u ponedjeljak 6. maja, dobiti i razlike između isplaćene i uvećane penzije za prva tri mjeseca. Ovo povećanje penzija od 3,5% primijenit će se na penzionirane po starom zakonu. Promatranom penzioneru penzija će porasti za 29.38 KM a obračunatom po novom zakonu za 107,17 KM. ova razlika i nije toliko velika u odnosu na obračunate zarađene penzije 868,77 prema 2.976,97 KM. Uz ista mjesečna ulaganja u penzioni fond i uz povećanja penzija po članovima 38. i 39. novog zakona penzionirani po novom zakonu imt će zarađenu penziju 2.876,97 KM a po starom zakonu 868,77 KM manju za 3,5454 puta ili manju za 254,54 %. 2. Analiziran je penzionirani 2002. godine VŠ ili VKV spreme sa 37 godina staža i zadnjom godinom rada u 2001. godini. Za 3 godine manjeg staža penzija koju prima mu je smanjena za 3% . Po starom zakonu penzija mu je iznosila u 2002. godine 224,9023 KM. Danas prima penziju 443,84 KM, a penzionirani NSS istog godišta 450,12 KM zajamčenu veću za 6,28 KM (zbog u ranijim dopisima koje sam Vam dostavljao opisanih kršenja Zakona o PIO/MIO—isplate razlike za socijalne iz penzionog fonda umjesto iz budžeta). Dok VŠ penzioner počne primati penziju NSS će već primiti 72 x 450,12 KM = 32.408 KM i uz to će svaki naredni mjesec primati penziju veću za 6,28 KM od VŠ ili VKV penzionera. Po novom Zakonu o PIO/MIO obračun penzije analiziranih VŠ ili VKV ZGLK Zbir glavnih ličnih koeficijenata = 33,61 PERIOD = 27 godina LK Lični koeficijent / staž osiguranja = 1,2448 LB Lični bod = 1,2448 x 37 = 46,058 VISINA PENZIJE 46,058 x 14 = 644,81 KM (umanjena za 3 x 0,04 x 644,81 = 77,38 KM) iznosila bi u 2002. godini 567,43 KM. Po starom Zakonu penzija mu je iznosila 224,9023 KM , a po novom 567,43 KM Po novom Zakonu penzija bi mu 2002. godine bila veća za 342,53 KM ili za 152,30%. Penzioner koji je u 2002 godini obračunat po tada važećem Zakonu o PIO/MIO primao 224,90 KM danas prima 443,84 KM (Prima za 1,9735 puta ili za 97,35% veću penziju). Analizirani VŠ ili VKV penzioner danas bi obračunat po regulama novog Zakona o PIO/MIO trebao primati penziju od 567,43 KM x 1,9735 = 1.137,58 KM. Penzija bi mu danas obračunata po novom zakonu bila veća za 693,74 KM ili za 3,085 puta ili za 208 %. NAPOMENA Usklađivanje penzija po članu 78. novog zakona za penzionirane VŠ ili VKV u 2019. godini --- Penzionirani po novom zakonu imat će penziju 1.137,58 KM x 1,036 = 1.178,53 KM a penzionirani po starom zakonu 443,84 KM , manju za 2,6553 ili za165,53%. Usklađivanje penzija po članu 79. novog zakona za penzionirane VŠ ili VKV u 2019. godini --- Penzioneri VŠ ili VKV po novom ili starom zakonu primat će povećanje za 3,5%. Po starom zakonu primat će penziju 459,37 KM. Po novom zakonu imat će penziju 1.219,78 KM ili veću za 2,6553 ili za 165,53 %. Molio bih Izvršni odbor Saveza udruženja udruga penzionera / umirovljenika u F. BiH da se što je moguće prije po svakoj stavci dopisa od 17.06.2018 godine u kojoj je opisano kršenje međunarodnih i domaćih zakona ili članova 383 i 387 krivičnog zakona, zahtijeva od Kantonalnog tužilaštva pokretanje tužbi. Mislim da bi se trebalo hitno pokrenuti postupak za opisani način obračuna visine penzije po novom zakonu o PIO/MIO i zahtijevati da se prekine atak poslodavaca na smanjenje doprinosa. Sa poštovanjem

10.12.2018.

Uz godišnjicu konvencije o ljudskim pravima

UZ godišnjicu donošenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama NADAM SE I VJERUJEM DA ĆE NOVO TROČLANO PRESJEDNIŠTVO BIH ISPUNITI ONO ZA ŠTO SE ZAKLELO PRED TV_AUDITORIJEM; podsjetit ću da ću: -- Savjesno obavljati datu mi dužnost. -- Poštovati Ustav BiH. -- Provoditi Opšti okvirni sporazum za mir i njegove anekse u cijelosti. -- Štititi i unapređivati ljudska prava i osnovne slobode, te -- Brinuti o interesima i ravnopravnosti svih naroda i građana. A. Kršenje Ustava i ljudskih prava ranije penzioniranih od strane novo penzioniranih 1. U novembru 2018. godine 139.975 penzioniranih od januara 2014. godine (novo penzioniranih) primalo je nezakonito uvećanu penziju po isplatnom koeficijentu 1,816 i po tom osnovu su iz penzionog fonda nezakonito naplatili više 107.263 KM za jedan mjesec. Sve dok se penzioniranje obavlja po starom zakonu ta mjesečno nezakonito isplaćena suma će rasti- • Za tih 107.263 KM smanjene su nezakonito penzije „Ostalim“ 272.564 ranije penzioniranim kojima je penzija u tom mjesecu obračunavana po koeficijentu 1,0497. • Po važećem zakonu penzije svim penzionerima u novembru 2018 godine (penzioniranim prije ili poslije januara 2014 godine) morale su se obračunati i isplatiti po (jednom) istom koeficijentu. Sredstava je bilo da taj koeficijent za sve bude 30,97%. Da je tako urađeno ne bi bilo diskriminiranih penzionera po tom osnovu. • Po novom zakonu ova diskriminacija ranije penzioniranih nastavlja se dok se ranije penzioniranim ili njihovim porodicama ta penzija isplaćuje. B. Kršenje Ustava i ljudskih prava „Ostalih“ penzionera- (diskriminacija) od strane penzionera sa socijalnim penzijama 1. U novembru 2018 godine 189.214 penzionera sa najnižim i zajamčenim penzijama primjenom nezakonitog isplatnog koeficijenta, većeg za 65 % od zakonom predviđenog, primilo je nezakonito više 44.241.106 KM. • Za tih 44.241.106 KM u novembru je nezakonito smanjena isplata za 192.553 ili za 53,62% „Ostalih“ penzionera, (124.949 koji primaju veće od socijalnih i za 67.604 penzionera koji primaju penziju u inostranstvu). • Po novom zakonu o PIO/MIO ovi diskriminirani penzioneri primat će umanjenu penziju za 53,62% dok se ta penzija isplaćuje njima ili njihovim porodicama. 2. U novembru 2018. godine 139.975 penzioniranih od januara 2014. godine primalo je nezakonito uvećanu penziju po isplatnom koeficijentu 1,816 i po tom osnovu su iz penzionog fonda nezakonito naplatili više 107.263 KM za jedan mjesec.. • Za tih 107.263 KM smanjene su nezakonito penzije „Ostalim“ 272.564 ranije penzioniranim kojima je penzija u tom mjesecu obračunavana po koeficijentu 1,0497. • Po važećem zakonu penzije svim penzionerima u novembru 2018 godine (penzioniranim prije ili poslije januara 2014 godine) morale su se obračunati i isplatiti po istom koeficijentu. Sredstava je bilo da taj koeficijent za sve bude 30,97%. Da je tako urađeno ne bi bilo diskriminiranih penzionera po tom osnovu. • Po novom zakonu ova diskriminacija ranije penzioniranih nastavlja se dok se ranije penzioniranim ili njihovim porodicama ta penzija isplaćuje. C. Kršenje ljudskih prava redovnih penzionera zbog ostalih nezakoniti i nenamjenski isplata iz sredstava PIO/MIO- (diskriminacija) Uključujući diskriminaciju koju redovni penzioneri trpe zbog nezakonitih dijelova isplate povlaštenih penzija (isplatom iz penzionih, umjesto iz sredstava budžeta) može se konstatirati da se diskriminiranim penzionerima penzija u prosjeku isplaćuje umanjena bar za isti iznos mjesečno isplaćene penzije što je razlog za smjene odgovornih i adekvatno sankcioniranje, uz obavezno otklanjanje što je moguće brže uzroka ovdje pobrojanih i drugih razloga diskriminacije pojedinih grupa penzionera.


Noviji postovi | Stariji postovi

Superpenzioner
<< 11/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Everything is different
Remember me
ljubav nasa svakodnevna
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Ljut ko Ris
Dnevnik mrs. V. W.
WickedmindedChika
Dnevna doza Mostara
spagosmail
∇a§IONia
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
Journey
Princ of Perversia
Priče iz Old York Towna
putnik namernik
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
gradcednostizemljebozjemilosti
Avdija Hasanović
Nedovršena priča
Džemat Bogovići
Leteci Holandjanin
San o jednoj ženi
Govor Srca
NESUVISLOST NESUVISLOSTI
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
Moja Razmišljanja II
Potraži me.. ♥
Zabava-citati
To je kao... moje mišljenje čovječe.
BHAGAVAD-GĪTĀ KAKVA JESTE
Imagine.
GORNJA PUHARSKA
VRAŽIĆANI CIJELOG SVIJETA
RODNA GRUDA
Gamer4ever
Priče o umoru
KRIMINAL U VLASTI
Teatar svile
modrarijeka
GURU -- DUHOVNI UČITELJ
Blog before time
PRIRODNA VEGETARIJANSKA ISHRANA
Bojis li se mraka
ASHRAYA -- SHELTER -- DUHOVNO UTOCISTE
Bosna preko Oceana
Laprdam sta stignem
Ukratko
Malo me ljubila. Malo ubila.
DaniSrece
Na granici sjećanja
više...

BROJAČ POSJETA
371745

Powered by Blogger.ba