Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

07.08.2017.

SKRIVANJE PRAVOG STANJA PROBLEMATIKE PENZIONERA

Zašto najuže rukovodstvo Saveza udruge/udruga penzionera/umirovljenika SAKRIVA od: Izvršnog odbora, kantonalnih/županijskih udruženja i svih penzionera/umirovljenika:

 

 

Zašto najuže rukovodstvo Saveza udruge/udruga penzionera/umirovljenika SAKRIVA od: Izvršnog odbora, kantonalnih/županijskih udruženja i svih penzionera/umirovljenika:

 

A.         Da od januara 2007 godine do danas Upravni odbor (UO) FZ PIO/MIO (FZ p/m) prema odredbama Zakona o p/m svaki mjesec donosi (ispravno) Odluke o visinama: Najniže, Zajamčene i Najviše penzije ?

·       Ove Odluke se ne objavljuju,

·       Nitko od p/u za njih ne zna i

·       Po njima se ove penzije ne isplaćuju.

B.         FZ PIO/MIO svaki mjesec objavljuje da je UO donio Odluke (moja napomena-one su protu zakonite) o visinama:  Najniže, Zajamčene i Najviše penzije, veće za 35% u 2007 godini, 53% u 2008 godini, 65% u 2009.. do 2014 godine i 73% u 2014 godini i svaki mjesec do danas.

·       Ove  Odluke se objavljuju i

·       Po njima se isplaćuju iz penzionog fonda: Najniža, Zajamčena i Najviša penzija protu zakonito uvećane i za isti iznos isplaćuju protu zakonito umanjene sve penzije koje nisu: Najmanje, Zajamčene ili Najveće.          To je krivično djelo po članu 383 KZF. BiH.

Dokaz:

1.    Odgovor Direktora FZ PIO/MIO broj FZ-01-01-501/08 na moj dopis upućen Komisiji za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma PF BiH od 07.04.2008 godine u kome navodim da se nezakonito primjenjuje član 72 Zakona o PIO/MIO kod određivanja najniže i zajamčene penzije .

      U odgovoru Direktor FZ navodi: citiram

·            „Federalni zavod ne radi nezakonito niti krši odredbe Zakona o PIO/MIO, a u prilogu dodajem slijedeći odgovor:

·           Počev od 1.1.2008 godine Odlukom UO FZ PIO/MIO broj: UO-265/08 od 25.1.2008 godine određen je iznos najniže i zajamčene penzije: najniža 179,61 KM, (moj komentar; nezakonito objavljena i isplaćena 281,99KM, veća za 53% od određene po Zakonu), a zajamčena 239,49 KM (moj komentar; nezakonito objavljena i isplaćena 375,98 KM veća za 53% od određene po Zakonu ) “završen citat.

2.   Intervju Direktora FZ PIO/MIO objavljen u Nezavisnim novinama od 21.01.2008 godine 4 (četiri dana prije donošenja Odluke UO o visinama najniže, zajamčene i najviše penzije po propisima Zakona o PIO/MIO); citiram

v         Pitanje- konstatacija novinara koji je razgovarao sa Direktorom.   NN:  Brojni penzioneri ne slažu se s politikom povećanja najnižih, zajamčenih i najviših penzija?                                                               Odgovor Direktora: Zakon je predvidio to usklađivanje. Minimalna penzija se usklađuje tako što ona iznosi 60% od penzije isplaćene u decembru, pomnožene s koeficijentom isplate za svaki mjesec. Zajamčena je 80% od penzije isplaćene u decembru pomnožene s koeficijentom isplate.   Završen citat. 

             (Moj komentar; U Zakonu o PIO/MIO ne postoji i nije nigdje definiran pojam koeficijent isplate ili koeficijent isplate za svaki mjesec.  FZ koristi isplatni koeficijent nezakonito i neovlašteno  u vrijednosti od 1,57 za januar 2008 godine umjesto po Zakonu propisanog 1,0261 koeficijenta člana 72 koji je procent porasta penzija u godini u kojoj se isplaćuju najniža i zajamčena penzija.                                                                                            Neovlašteno i nezakonito korištenje isplatnog umjesto koeficijenta člana 72 je krivično djelo Zloupotrebe položaja i ovlaštenja po članu 383 Krivičnog zakona F. BiH.                                                                                    Kako je isplatni koeficijent veći za 53% od koeficijenta člana 72 za januar u 2008 godini to su i socijalne penzije isplaćene za 53% veće od zakonom propisanih pa su za isti iznos umanjeno isplaćene ostale penzije svaki mjesec u 2008 godini što je kršenje: člana 3. Zakona o PIO/ MIO, imovinskih prava penzionera, Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i Ustava BiH, a što je potvrđeno i Odlukama ustavnog suda F. BiH.)

3.  Dopis FZ PIO/ MIO broj: FZ3/2-35-182/11 od 23.2.2011 godine.

Ovaj dopis je odgovor na moj akt od 07.02.2011 godine kojim tražim pravnu  osnovu na osnovu koje UO PIO/MIO donosi Odluke o visini: najniže i zajamčene penzije i pravnu osnovu za utvrđivanje isplatnog koeficijenta.

Posebno upozoravam da su moje pitanje i odgovor na njega uslijedili dvije godine nakon izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO na kojima su inzistirali najuži rukovodioci Saveza p/u.

              Citiram dijelove tog dopisa:

·       “Odlukom o određivanju visine: Najviše, zajamčene i Najniže penzije/ mirovine broj 86/07 od 24.01 2007 godine.

      Upravni odbor FZ PIO/MIO odredio je iznos zajamčene penzije od 205,54 KM (moj komentar, nezakonito objavljena i isplaćena 277,48 KM veća za 35% od određene po Zakonu), a najniže od 154,15 KM (moj komentar, nezakonito objavljena i isplaćena 208.10 KM veća za 35% od određene po Zakonu),

·       Odlukom Upravnog odbora FZ PIO/MIO, broj: UO-265/08 od 25.01.2008 godine, određen ie iznos zajamčene I najniže penzije tako da od 01.01.2008 godine: : najniža iznosi 179,61 KM, (moj komentar; nezakonito objavljena i isplaćena 281,99KM, veća za 53% od određene po Zakonu), a zajamčena 239,49 KM (moj komentar; nezakonito objavljena i isplaćena 375,98 KM veća za 53% od određene po zakonu )“.

·       Zakonom o izmjenama I dopunama Zakona o PIO/MIO (“Sl. Novine F. BiH, broj 4/09) izmjenjena je odredba člana 72. stav 1. I 2. tako da od 2009 godine zajamčena penzija ne može biti manja od 80% od prosječne penzije isplaćene u decembru 2007 godine, usklađene sa članom 51. Zakona, što znači da su zajamčena i najniža penzija ostale na nivou na kojem su bile na dan 01.01.2008 godine, a isplaćuju se kao i sve druge penzije u skladu sa članom 51. Zakona”. Završen citat.

·       Moj komentar; Umjesto ovako po Zakonu određenih visina za sve mjesece u 2009. i 2010 godini: najniže od 179,61 KM I zajamčene od 239,49KM , a što se produžava I u narednim godinama (Savez p/u je inzistirao na ovoj izmjeni Zakona)                                                           objavljuje se da je UO PIO/MIO odredio za 65% veće socijalne penzije od januara 2009. do januara 20014 godine I po tim višim protu zakonitim iznosima isplaćuju se te penzije.                                                                                    Od januara 2014 godine do danas umjesto po Zakonu određenih, socijalne penzije se protu zakonito objavljuju i isplaćuju uvećanne za 73%. U novčanim mjesečnim iznosima povećanja tih socijalnih, mjesečno se protu zakonito isplaćuju umanjene ostale penzije. Uravnilovka od 53% iz 2008 godine po izmjenama Zakona o p/m raste na 65%, pa na 73% za koliko se nezakonito povećavaju socijalne penzije srdstvima iz penzionog fonda umjesto iz budžeta,što za isti iznos umanjuje mjesečno penzije koje nisu socijalne.

              

4. Predsjednik Saveza p/u, (ujedno jedini predstavnik Saveza p/u u UO FZ p/m), kao ni  ostali članovi UO nije demantirao lažno saopćenje iz FZ da je UO svaki mjesec donosio Odluke o visinama: Najniže, Zajamčene i Najviše penzije koje su od onih koje je UO stvarno donosio po Zakonu o p/m veće za 35% do 73%. Po tim nezakonitim, objavljenim Odlukama vršena je isplata uvećanih socijalnih penzija sredstvima iz penzionog fonda umjesto iz Budžeta što je za isti mjesečni iznos umanjilo penzije penzionerima koji ne primaju: Najnižu. Zajamčenu i Najvišu penziju, mjesečno za više desetina miliona KM-uravnilovka među penzionerima.

a.   Da su ova sredstva za opravdano povećanje socijalnih penzija u mjesečnim iznosima od preko 40 do 50 miliona KM po domaćim i međunarodnim zakonima izdvajana iz Budžeta, a ne nezakonito iz prikupljenih sredstava doprinosa za PIO/MIO, redovni penzioneri F. BiH su u prosjeku  od 2012 godine do danas mogli primati svoje zarađene penzije mjesečno veće od isplaćenih za 30 do 37%.

b.   Uže rukovodstvo Saveza ne samo da ovo skriva od 2008 godine od članstva nego je članove dvije stalne komisije koji su tražili da se ova problematika razmatra na Izvršnom odboru Saveza p/u, kako bi se podnijela tužba ili pokrenuli masovni protesti, bez ikakvog obrazloženja i Odluke Izvršnog odbora zamijenila podobnim i iz istog razloga i bez Odluke IO ukinula  formirani Ekspertni tim Saveza p/u.

Nastavak u sljedećem postu
03.05.2017.

Savezu penzionera

SAVEZ UDRUŽENJA UDRUGA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA U F. BiH

Trg nezavisnosti broj 11

E-mail supufbib@bih.net.ba

Na ruke Predsjednika gospodina Mehmedalije Rapa

Molim Vas da se ovaj materijal umnoži i dostavi članovima Izvršnog odbora

MOLIM IZVRŠNI ODBOR SAVEZA UDRUGE PENZIONERA UMIROVLJENIKA F. BIH DA RAZMOTRI SLJEDEĆI MATERIJAL I PO ISTOM  ZAUZME STAVOVE

Poštovani članovi Izvršnog odbora jeste li upoznati :

1.          Da su sve penzionere  (od kada je izabran Upravni odbor FZ PIO/MIO) u njemu do danas pojedinačno predstavljala samo tri predsjednika Skupštine penzionera F.BiH?

2.          Da je svaki od njih dok je predstavljao penzionere u radu Upravnog odbora FZ PIO sakrivao, a skriva i danas od Vas i svih postojećih i budućih penzionera, da je Upravni odbor svaki mjesec donosio:

·       Odluke o visini: najniže i zajamčene penzije ispravno primjenjujući član 72 Zakona o PIO/MIO F.BiH što mi je dostavljeno na zahtjev po Zakonu o pristupu informacijama dopisom FZ PIO broj  FZ 3/2-35-182/1 od 23.2.11 godine, citiram dijelove tog dopisa sa mojim napomenama napisanim u zagradama.

o       Za 2007 godinu Odlukom broj UO-86/ 07  od 24.01.2007 godine Upravni odbor je odredio--- iznos zajamčene penzije od 205,54 KM (Objavljeno i nezakonito isplaćeno 277,48 KM za 35% veća vrijednost. Ovih 35% je trebalo isplatiti iz budžeta, a ne iz fonda PIO ).  i --- iznos najniže penzije od 154,15 KM (Objavljeno i nezakonito isplaćeno 208,10 KM za 35% veća vrijednost. Ovih 35% je trebalo isplatiti iz budžeta, a ne iz fonda PIO ).

o       Za 2008 godinu Odlukom broj UO-265/08 od 25.01.2008 godine Upravni odbor je odredio--- iznos zajamčene penzije od 239,49 KM (Objavljeno i nezakonito isplaćeno 395,14 KM za 53% veća vrijednost. Ovih 53% je trebalo isplatiti iz budžeta, a ne iz fonda PIO ). i --- iznos najniže penzije od 179,61 KM (Objavljeno i nezakonito isplaćeno 296,36 KM za 53% veća vrijednost. Ovih 53% je trebalo isplatiti iz budžeta, a ne iz fonda PIO ).

o       Upravni odbor Federalnog zavoda je 01.02.2010. godine donio Odluku o određivanju visine najviše penzije 1.197,40 KM (isplaćena 1.975,71 KM za 65% veća), zajamčene 239,48 KM (isplaćena 395,14 KM za 65% veća) i najniže 179,16 KM (isplaćena 296,36 KM za 65% veća)   za penzije koje se finansiraju iz doprinosa usklađene sa isplatnim koeficijentom za tekući mjesec u skladu sa članom 51. Zakona. Navedena Odluka je primjenjivana i u 2011. godini.    

o       U zaključku dopisa citiram; „ Dakle, koeficijenti za isplatu se utvrđuju na osnovu raspoloživih sredstava za svaki mjesec u skladu sa  odredbom člana 51. Zakona o PIO, a primjenjuju se počev od 01.01.2002 godine kada je koeficijent za isplatu iznosio1,00 što znači da FZ za PIO/MIO dosljedno primjenjuje odredbu člana 51. Zakona.“  

3.          Da ni za jedan mjesec do danas članovi UO nisu demantirali saopćenja Menadžmenta u javnim medijima i na web stanici PIO da je Upravni odbor odredio u Zakonu o PIO nepostojeće Isplatne koeficijente za obračun visina : najniže i zajamčene penzije .

·       Nezakonitom primjenom (Krivičnim djelima po članu 383 samo za 4 mjeseca od 2007 godine do danas)  isplatnih koeficijenata u članu 51. umjesto izračunatih na osnovu člana 72  penzionerima koji primaju socijalne penzije  isplaćene su veće mjesečne penzije u : 2007 godini za 35%,  u 2008. za 53%, u 2009. i do 2014 godine za 65% i u 2014 godini pa do danas za 73%?

Napomena.:

Da netko ne bi shvatio da imam nešto protiv povećanja socijalnih penzija. Lično smatram da ih je trebalo još povećati po zakonu iz budžeta, a ne kao što je protu zakonito urađeno iz penzionog fonda smanjujući sve ostale penzije.

4.          Ni za jedan mjesec od januara 2003 godine do danas predstavnik penzionera  nije se protivio nezakonitoj primjeni u Zakonu o PIO nepostojećeg isplatnog koeficijenta, umjesto zakonom propisanog stava 4. člana 50.

·       Zbog tog krivičnog djela (član 383 K.Z.F.) ranije penzioniranim (i onima koji su nakon nekog vremena iz novo prešli u ranije penzionirane) ukupno je do danas manje isplaćeno oko 400 miliona KM da bi se za isti iznos nezakonito povećale penzije (imovina) novo penzioniranim.

5.          Da ne primjenjujući stavove 3. i 4. člana 51 penzije su kasnile i do 20 dana pa je došlo i do kreditnog zaduživanja kako bi se penzije isplaćivale na vrijeme. Podsjetit ću na izjave predstavnika FZ PIO : 

·       Akumulirani gubitak u novembru 2016 godine je 212 miliona KM i sa svakom isplatom penzija se povećava.

·       Prazan rezervni fond od oko 165 miliona KM.

·       Da bi se decembarska penzija isplatila od  5  do 13 januara: Sa bankama je potpisan revolving kredit od 74 miliona KM.

·       Sredstva od 13 miliona KM (20%) od prodaje manjinskog državnog udjela od dvije firme dodijeljena su penzionom fondu.

·       Vlada je 23.12.2016 godine dala suglasnost Skupštini JP „BH POŠTA za prestrukturiranje raspoloživih sredstava od 45 miliona od 01.01.2017. do 30 06 2017 godine kako bi se sa PIO/MIO zaključio ugovor.

 

6.          Da Parlament F.BiH kao jedini nadležni nije odobrio sredstva za povećanje vrijednosti socijalnih penzija.

·       Socijalne penzije nezakonito povećane isplaćene su iz sredstava fonda PIO (prikupljenih doprinosa). Zbog toga su smanjene penzije svim penzionerima koji ne primaju socijalne (najnižu i zajamčenu penziju) do kraja 2016 godine za sumu od 4 milijarde i 470 miliona KM?

7.          Da je predstavnik penzionera u Upravnom odboru PIO morao :

a)   Inzistirati na primjeni koeficijenta člana 72 ( po Odlukama iz stavke 2) ? ili

b)   Dobiti suglasnost svih penzionera : (:-- čiji je predsjednik Skupštine, -- koji su članovi Udruga penzionera, --koji nisu ni članovi Saveza ni članovi Udruga penzionera  kojima se nezakonito smanjuje penzija) da se slažu da im se svaki mjesec od januara 2007 godine do danas u tim iznosima i za tu namjenu smanjuje penzija?  Nije je ni tražio, a ni dobio.

c)    Informirati sve penzionere o Izvještajima revizije financijskih izvještaja o godišnjim poslovanjima FZ PIO,

·        Citirat ću samo jedan dio izvještaja„Već duže vrijeme se ukazuje da nedosljedna primjena člana 51. Zakona o PIO značajno utiče na financijski rezultat Federalnog zavoda, kao i osiguranje likvidnosti i redovnu isplatu penzija, a ne principijelna primjena navedenog člana Zakona se nastavlja, što je ugrozilo likvidnost i poslovanje Federalnog zavoda.

 

d)   Inzistirati na punoj primjeni postojećeg Zakona o PIO od januara 2003 godine. Kako je neostvarivo da F. BiH isplati redovnim penzionerima tako visoke iznose sredstava lično vjerujem da bi redovni penzioneri mogli prihvatiti sljedeće-(suglasnost!)

·       Zahtjev bi trebalo da glasi ; Zahtjeva se puna primjena postojećeg Zakona od januara 2016 godine i da se razlike od po Zakonu izračunatih do dosada isplaćenih socijalnih penzija povećane za 10% isplaćuju iz budžeta F.BiH. Redovne penzije bi na ovaj način mogle biti mjesečno za 30% do 37% veće.

·       Iz ove razlike od onih koji ne primaju socijalne penzije 10% bi se moglo izdvajati za smanjenje do sada kumuliranog duga dok bi  ostatak duga uplaćivala Federacija iz budžeta  po iznosima i rokovima koji bi osigurali da se do kraja 2017 godine isplati kompletan kumulirani dug PIO.

·       Po sanaciji kumuliranog duga i dovođenja redovnih penzionera u međusobno ravnopravniji položaj, ali još uvijek nepovoljan prema ostaloj radnoj populaciji stanovništva F.BiH, mogao bi se nastaviti proces usvajanja novog Zakona o PIO ali bez smanjenja doprinosa o PIO.

8.          Kako uži rukovodeći tim  nije ni obavijestio o naprijed izloženom penzionere, a uz to je od Izvršnog odbora sakrivao zahtjeve za pokretanje tužbe ili masovnih javnih protesta protiv onih koji su činili ova teška krivična djela (po članu 383 i 340), te bez Odluke Izvršnog odbora ukinuo (zamijenio članove sa poslušnim) u dvije Stalne komisije  i Ekspertni tim (zbog toga  što su inzistirale na poštivanju zakona , tužbama ili masovnim javnim protestima penzionera) jasno je što nam i pored tri peticije nisu dozvolili da  to prikažemo IZRŠNOM ODBORU SAVEZA PENZIONERA od 2008 godine do danas i Skupštini Saveza penzionera 2013 godine i 25.04.2017 godine.

24.04.2017.

Obavijest za one koji prate moj blog Superpenzioner

Obavijest za one koji prate moj blog  Superpenzioner

U Dnevnom avazu od 16.04.2017 godine predsjednik Saveza penzionera Federacije gospodin Mehmedalija Rapa poručio je da će se penzioneri 25 aprila na zasjedanju Skupštine odrediti o novim radikalnim potezima zbog sve lošije situacije u kojoj se nalaze. Opcije su kako tvrdi masovni protesti ali i još radikalnije metode, poput građanskog neposluha te blokade institucija sistema.

Iz javnih medija sam saznao da će 27.04.2017 Federalna vlada predložiti po hitnom postupku Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvajanje Zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju (PIO/MIO).

 

Jasno je nakon ovih informacija da će redovni penzioneri ponovo po ko zna koji put u zadnjih 10 godina uz pomoć Saveza penzionera biti prevareni i novim zakonom još više opljačkani.

 

Želja mi je bila da na tom skupu u ime potpisnika peticije sa još trojicom penzionera upoznam učesnike o onom o čemu u blogu pišem od 2008 godine. Nažalost u telefonskom razgovoru sa Predsjednikom  (kome dostavljam sve što pišem u blogu) nisam mogao dobiti informaciju ni gdje će biti ni kada će početi sastanak.  Čak i ako dođemo u Sarajevo saopćeno mi je da nam se neće dozvoliti ni da uđemo u salu u kojoj će biti Skupština, a kamo li da se obratimo učesnicima.

I ovaj put o položaju penzionera odlučivat će samo oni koji za svoj rad  na bilo kom radnom mjestu u institucijama Saveza primaju mjesečnu nadoknadu koja ni jednom od tih učesnika nije manja od 20%  njihove penzije a zna biti i preko prosječne plate u Federaciji.. Znaju svi ti učesnici Skupštine da će te novce primati  doživotno ako ne budu“TALASALI“ i da će biti zamijenjeni podobnim i poslušnim ako ne zastupaju ono što se od njih traži čak i kada je   nezakonito. Ipak je ta nadoknada svakog mjeseca daleko veća od  povećanja penzije od 5% koja se jednom dogodi poslije 3,5 godine . Zato nema protesta, tužbi i zato su internetski nepismeni (ne informirani) i novčano nesposobni (da plaćaju advokate) redovni stariji penzioneri zlatna koka javnom sektoru, korisnicima budžeta i političarima na vlasti.  Zapitaju li se političari i oni koji im u tome pomažu do kada će to trajati i koliki mogu biti sudski troškovi i odštete sada već u dovoljnoj mjeri informiranim i opljačkanim penzionerima ?


Noviji postovi | Stariji postovi

Superpenzioner
<< 08/2017 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Gracias a la Vida
PosteniPravedniPametniPravi
titolitarizam
Gledano okom žene
lomljivo
Voli da bi te Allah volio
Balkan Channel
Laprdam_sta_stignem
Evropejka u raljama života
Remember me
Zoetrope
Beautiful disaster
va§IONka
Sad ti drugi sviraju
ma dobro je, haj
kamilica
Jedna, jedina balada mog srca...
Žena mrtvog pjesnika
Panimpresionizam
WRITTEN BY URSA
bhlopta
ein jeder engel ist schrecklich
Blog before time
DNEVNIK SLUČAJNOG PROLAZNIKA
u Haosu je Red..
search_and_destroy
A onda padne noć, prokleto dugi sati...
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
Dio moga tijela
Esprit de finesse.
Princ of Perversia
Somewhere Out There
Postapokalipto
MINUSPLUS
Nihad Liu
Dišem
samac sred svemira
Carte blanche
neka lutko, uredu je...
Adidovska.
UNLIMITED ZONE
Sanjaću dan da se ostvari san ❤
Na granici sjećanja
spagosmail
Go Ask
A paranoid schizophrenic walks into a bar...
Mirišljavka.
Florence
dvije tri rijeci
više...

BROJAČ POSJETA
278807

Powered by Blogger.ba