Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

18.10.2017.

mASOVNI PROTESTI PENZIONERA-ČETVRTI NASTAVAK

Što je to Savez udruženje udruga penzionera umirovljenika F. BiH, (financiran od p/u), uradio za bolji položaj p/u u proteklih 10 (deset) godina, koliko dugo:

·              Prijeti  održavanjem masovnih protesta,

·              Produžava da se ne može ni nabrojati koliko puta utvrđene termine tih protesta i

·              Na kraju poslije više sastanaka sa Vladom ili predstavnicima Vlade konstatira: 

·              Da se još nisu stekli uvjeti za povećanje penzija ili drugih zahtjeva, zbog kojih  su zakazivani protesti i otkazuje protest.

v     Moj komentar ; Da se nisu kršili Zakon o PIO/MIO, Ustav i..., penzije su svaki mjesec mogle i trebale biti veće najmanje za 30%.

1.         Tješi p/u da trebaju biti zadovoljni dok redovno primaju i ovolike penzije jer : --se nedovoljno i sa kašnjenjem uplaćuje u penzioni fond i --- jer je odnos zaposlenih i penzionera nepovoljan.

v     Moj komentar ; Kašnjenje ili izostanak uplate doprinosa su odraz ekonomskog stanja  u kojem živimo, što će još duže vrijeme trajati.

Ono što je najvažnije i što se u svim godišnjim Izvještajima financijske revizije poslovanja FZ PIO/MIO navodi je da se poštovao zakon (povlaštene i socijalne penzije plaćale iz budžeta, a ne iz naplaćenih doprinosa) sve penzije redovnih penzionera mogle su svaki mjesec biti veće od 30% do 37% od 2006 godine do danas.

 

A.         Rezultati desetogodišnjih prijetnji protestima koji nikad nisu održani, a neće ni biti dok ovo rukovodstvo Saveza p/u „zastupa i brine se za dobrobit p/u“ su ili bi mogli biti:

1.         Penzije se od nedavno isplaćuju na vrijeme t.j. od 5 do 10 u mjesecu. To je ostvareno uglavnom zaduživanjem kod banaka ili revolving kreditom za čije vraćanje nisu osigurana sredstva pa je ukupni dug PIO/MIO iz mjeseca u mjesec rastao.

v     Moj komentar ; Da se nije kršio  članu 51. stav 3. i stav 4. Zakona o p/m:  ---Sve penzije bi se dijelile svaki mjesec na vrijeme,

---Ne bi dolazilo do kašnjenja i do 20 dana koje najteže pogađa penzionere sa najnižim primanjima (isto je kao smanjenje penzije za oko 60% u tom mjesecu),

--- Osiguravala bi se isplata najniže penzije u dostignutoj najvećoj visini (jedan od vidova socijalne zaštite najnižih penzija) i

---  Ne bi bilo zaduživanja fonda i neodgovornog gomilanja neisplaćenih obaveza (ukupnog duga) PIO/MIO.

Po meni ovo je daleko povoljnije rješenje nego neodgovorno zaduživanje bez mogućeg vraćanja duga.

2.     Povećanje svih penzija za 10%

Vlada je penzionerima u pisanoj formi potvrdila da će kroz novi zakon razmotriti mogućnosti rješenja kojim bi za deset posto bile povećane penzije ostvarene do 1998. godine ali tek po usvajanju novog zakona, a penzije ostvarene od 1998. do 2007. godine, kao i ostale, u skladu s finansijskim mogućnostima

v     Moj komentar ; Prosječni vijek života u F. BiH je 72 godine, a penzije se u prosjeku primaju 10 godina.

o       --- Od 1998 godine do danas je prošlo 20 godina, pa je vrlo mali broj do tada  penzioniranih još u životu.

o       --- Dok se prihvati novi zakon, sa izmjenama koje to omogućavaju i pronađu izvori sredstava za tu isplatu, vjerojatno se više neće  imati kome isplatiti  ni tih 10%.

o       --- Da se to može odmah riješiti povećanje penzija penzioniranih do 1998 godine ne bi bilo pravično u odnosu na penzionirane poslije1998 godine (po novom zakonu) jer :

§         Penzionirani do 1998 su ulagali u fond p/m (muški 60 mjeseci manje, a iz fonda primili  60 penzija više, a žene 120 penzija manje, a primile 120 penzija više).

§         Starosna penzija se utvrđuje u % od najpovoljnijeg penzijskog osnova i maksimalno iznosi 85% za penzionirane do 2001. a od 2005 godine iznosi 75% što je opet puno povoljnije za ranije penzionirane.

o       Moj komentar: pravo rješenje je primjena postojećeg zakona o PIO/MIO.

Prema  skrivanoj odluci UO p/m i po Zakonu o p/m ispravno obračunata najniža penzija u 2017 godini je 188,60 KM, a razlika do isplaćene najniže penzije od 358,80 KM ( 326,17 KM + povećanje za 10% = 358,80 KM ) isplaćena iz budžeta. Sve ostale penzije trebale bi se isplatiti u iznosima izračunatim potpunom primjenom postojećeg Zakona o PIO/MIO.

 

3.    Isplata  posmrtnina iz budžeta, ako dođe do primjene novog zakona o PIO/MIO. Do sada jedino korisno za penzionere. Ovo je za penzionere korisno, ali je financijski neznatno u odnosu na ono što se gubi novim u odnosu na postojeći Zakon o PIO/MIO.

 

4.    Zakonom ne dozvoljena plaćanja računa za banjsko liječenje i rehabilitaciju od 2012. godine do danas u vrijednosti od 1.356.375 KM iz sredstava penzionog fonda vršeno je po sumnjivim kriterijima Saveza penzionera, čime su oštećeni redovni penzioneri. Za ove protu zakonite isplate trebali bi se sudski procesuirati odgovorni., jer su ovu mogućnost do sada u velikoj mjeri koristili odabrani po osnovama znanim samo rukovodnoj strukturi Saveza p/u.

v     Moj komentar: Nedavno potpisani ugovor za banjsko liječenje u ovoj i narednim godinama ponovo je protu zakonit jer se ta plaćanja ponovo trebaju obavljati iz naplaćenih doprinosa umjesto iz budžeta.

 

Ovim promjenama redovni penzioneri nisu riješili ni jedan ključni problem nastao kršenjem: Zakona o PIO/MIO, Evropske konvencije o ravnopravnosti, imovinskih prava, Ustava, uravnilovke I smanjenja zarađenih visina penzija skoro polovici  populacije penzionera  mjesečno za 45 do 50 miliona KM.

A.         Skoro je za ne povjerovati da rukovodstvo Saveza p/u:

·       Prihvata novi zakon o p/m I inzistira na njegovoj što bržoj primjeni, mada dobro zna da se stvorena neravnopravnost među penzionerima kršenjem  postojećeg Zakona prenosi bez ikakvih izmjena i postaje po predlagaču legitimna kao član 138 novog Zakona o PIO/MIO.

v           Moj komentar: Predlagač previđa da je to još jedno (dodatno, uz ono po članu 383) krivično djelo kažnjivo članom 177 krivičnog zakona F.

·       Prihvatanjem novog zakona prihvata se ne samo uvođenje prijevremene penzije sa navršenim godinama penzionog staža kakve su bile u postojećem zakonu do 2015 godine nego se u penziju uvode I penzioneri sa 15 godina staža da se razlika do najniže plaća iz naplaćenog doprinosa.

v           Moj komentar: U medijima se moglo pročitati da se predlaže izmjena postojećeg Zakona o p/m kojom se ponovo vraća u zakon prijevremena penzija, te da su protiv izmjene predstavnici penzionera, jer za to ne postoje sredstva u fondu PIO/MIO. Ne postoje sredstva za prijevremenu penziju u postojećem zakonu, a u novom za koji lobiraju predstavnici penzionera postoje: -- za prijevremenu, -- plus za penzionere sa 15 do 20 godina staža koji se do sada nisu plaćali iz prikupljenog doprinosa. !

·             Novim Zakonom o PIO/MIO namjera je smanjiti doprinos poslodavca za 6% i povećati  doprinos obveznika za 1,5%. To veoma puno smanjuje prihod penzionog fonda. Planiralo se to nadoknaditi uvođenjem ili povećanjem doprinosa na:

·             Topli obrok; plaćanjem doprinosa na razliku isplaćenog toplog obroka veću 1% od prosječne plate  u F. umjesto dotadašnje razlike od 2%. Poslodavci su u zadnja tri mjeseca 2016 smanjili topli obrok tako da od  povećanja prihoda u penzioni fond po tom osnovu nije bilo ništa.

·             Uvođenje doprinosa na regres I druge vrste isplata  sa malim mjesečnim iznosima skoro da nije dalo nikakvo povećanje doprinosa.

·             Plaćanje doprinosa na ugovorene poslove za određene kategorije zaposlenika je za vrijeme trajanja ugovorenih poslova povećalo jednokratno priliv sredstava u fond, ali je na duže vrijeme povećalo odliv sredstava iz fonda, jer ugovoreni posao prosječne godišnje vrijednosti od godišnje prosječne plate povećava penziju za 2% dok taj penzioner prima penziju.

v           Moj komentar: Trebaju li nam zaista toliko mjesečno uvećane penzije za rad iznad 65 godina kod toliko nezaposlenih mladih i obrazovanih? Trebaju li nam isplate naknada članovima komisija za obavljanje poslova iz nadležnosti institucija, što nije u skladu sa važećim propisima? Potrebno je da se poslovi iz nadležnosti institucije obavljaju od strane zaposlenika, bez isplate naknade. Treba li nam angažiranje vanjskih suradnika po ugovoru o djelu za poslove koji su u nadležnosti institucija i za koje je izvršena sistematizacija? Imamo najbrojniji javni sektor. Treba li ga povećavati ili hitno otpustiti nesposobne?

 

B.         Član130. (Višak sredstava od doprinosa i drugih izvora je prihod budžeta   Federacije)

v           Moj komentar : Ovo nikako ne bi trebalo ostati u novom zakonu. Federacija bi morala hitno razlike za socijalne penzije plaćati iz budžeta ako neće dodatno da po tužbama koje će sigurno uslijediti plaća i velike sudske troškove . Sredstva penzionog fonda su imovina penzionera i dovoljna su prema izvještajima revizija za hitno povećanje nezakonito smanjenih penzija redovnim penzionerima koji ne primaju socijalne penzije za 30% do 37%.  Primjenom člana 130 ne bi mogli ovim sredstvima povećavati penzije.

 

C.               Ono što rukovodstvo nije pokretalo, a trebalo bi izboriti: tužbama, protestima ili drugim zakonom dozvoljenim vidovima građanskog neposluha:

1.   Inzistirati na punoj primjeni postojećeg Zakona o PIO od januara 2003 godine. Kako je neostvarivo da F. BiH isplati redovnim penzionerima tako visoke iznose sredstava protu zakonito oduzete, lično vjerujem da bi redovni penzioneri mogli prihvatiti sljedeće-(suglasnost!) ;

a.          Zahtjeva se puna primjena postojećeg Zakona od januara 2018 godine i da se razlike od po Zakonu izračunatih do sada isplaćenih socijalnih penzija povećane za 10% na 358,80 KM isplaćuju iz budžeta F.BiH. Redovne penzije bi na ovaj način mogle biti mjesečno za 30% do 37% veće jer se toliko sredstava prikupi u penzioni fond.·   

b.          Iz ove razlike od onih koji ne primaju socijalne penzije 10% bi se moglo izdvajati za smanjenje do sada kumuliranog duga dok bi  ostatak duga uplaćivala Federacija iz budžeta  po iznosima i rokovima koji bi osigurali da se do jula 2018 godine isplati kompletan kumulirani dug PIO/MIO.

c.          Po sanaciji kumuliranog duga i dovođenja redovnih penzionera u međusobno ravnopravniji položaj, ali još uvijek nepovoljan prema ostaloj radnoj populaciji stanovništva F.BiH, mogao bi se nastaviti proces usvajanja novog Zakona o PIO ali bez smanjenja doprinosa o PIO I uz analizu naprijed izloženih i drugih primjedbi na novi zakon o PIO/MIO.

18.10.2017.

Masovni protesti penzionera-treči nastavak

Nastavak dopisa od 10.10.2014 godine

 

 

1.   Za računanje visina: najniže i zajamčene penzije  po stavci 4 (stranica 7) i stavci 5 (stranica 8)

a)         Samo u januaru 2007. i 2009 godine kada je koeficijent člana 51 K1= 1 nezakonito je korišten isplatni koeficijent KI: veći  za 35% u 2007. i za 65% u 2009 godini.

b)        Samo u januarima 2008.  godini kada je K3>1 nezakonito je korišten KI: veći od K3  za 53% u 2008.  godini   .

c)         Za sve ostale mjesece od 2007 godine do danas (128 mjeseci) korišten je ispravno K1=1 (za 109 mjeseci) ili K3 >1 (za 16mjeseci)

d)        Posljedice ovih krivičnih djela“zloupotrebe položaja i ovlaštenja“ po stavci 4 i 5 od januara 2007 godine do danas—TABELA broj 39.(stranica 12)

v           Nezakonito i protu ustavno su isplaćene veće : najniže i zajamčene penzije za 4.860 miliona KM jer su umjesto iz budžeta isplaćene iz penzionog fonda.

v           Za tih 4.870 miliona KM smanjene su nezakonito penzije penzionerima koji ne primaju socijalne penzije, kršenjem: Zakona o PIO/MIO, Ustava BiH i bez suglasnosti svakog penzionera (kome su smanjene penzije) da mu se za te namjene smanje u toj visini i za to vrijeme isplaćene penzije.

v          U budžetu F. BiH ostao je iznos od 4,86 milijardi KM bespovratnih sredstava.

 

OVO JE ZA OKO U PROSJEKU 175.OOO MJESEČNO REDOVNIH PENZIONERA I ČITAV  PENZIONI SISTEM F. BIH NAJVRIJEDNIJA I NAJVAŽNIJA STAVKA ZBOG KOJE OD 2008 GODINE TRAŽIM (Podržan kantonalnim rukovodstvom Saveza udruge penzionera i sa tri peticije članova saveza)  DA SE POKRENE TUŽBA ILI ORGANIZUJU  PROTESTI, A ŠTO NI DO DANAS NIJE UČINJENO, NITI SE SPOMINJE  I NAVODI KAO RAZLOG ZA POKRETANJE MASOVNIH PROTESTA PENZIONERA.

 

2.         Isplata povlaštenih penzija iz fonda p/m po stavci 2. (stranica 7)

a)         Od 2005 do kraja 2008 godine zbog nezakonite isplate povlaštenih penzija iz penzionog fonda Vlada po presudi duguje 181 milion KM ili 1,5 penzija penzionerima kojima je za taj iznos mogla isplatiti uvećane penzije. Ta sredstva se vraćaju od 2013 godine u 120 mjesečnih rata bez kamata (smanjena za inflaciju) svima koji se financiraju iz penzionog fonda umjesto da se ta sredstva vračaju samo onima od kojih su oduzeta.

b)        Isplaćena sredstva po nezakonitom Zaključku Vlade broj 822.

Ne vraćaju se, a ni Zaključak, neovlašteno donesen, još nije poništen.

 

3.         Nezakonite isplate prve penzije po stavci 3. (stranica 7)

Ovim kršenjem člana 5. i člana 50. stav 4.  Zakona o p/m nije oštećen penzioni fond, ali se do sada oko 400 miliona KM nezakonito oduzelo ranije i nezakonito dodijelilo novo penzioniranim, što bi se za naredni period moralo za penzionirane po danas važećem zakonu ispravno preračunati i u rješenjima o penzioniranju ispravno primijeniti.

 

Rezultat nezakonite primjene u  Zakonu o PIO/MIO nepostojećeg  isplatnog koeficijenta umjesto koeficijenta člana 51. Zakona o PIO/MIO za :--- prvu isplaćenu --- prekomjerne nezakonite isplate socijalnih penzija (zajamčena, najniža) iz Fonda PIO/MIO (umjesto iz budžeta) i --- povlaštenih, iz Fonda PIO/MIO (umjesto iz budžeta), doveo je do:

·                   Vrlo velike nezakonite uravnilovke među penzionerima,

·                   Devastacije penzionog sistema,                

·                   Velikog nezakonitog odliva penzionih sredstava u budžet,

·                   Velikog nezakonitog smanjenja penzija ranije penzioniranim i za isti iznos nezakonitog povećanja penzija novo penzioniranim.

·                   Velikog nezakonitog smanjenja penzija penzionerima koji ne primaju socijalne penzije

·                   Kršenja temeljnih ljudskih prava penzionera; prava na stečenu imovinu.

·                   Doveo penzionere u međusobno veoma neravnopravan položaj.

 

4.   Koji su razlozi i što je utjecalo da se od 2005 godine do danas krše domaći i međunarodni zakoni, dejtonski sporazum, Ustav BiH i F., te Konvencija o ljudskim imovinskim pravima penzionera:

  • Kako bi se jednoj grupi penzionera u tako visokim novčanim iznosima (--4.860 miliona KM za socijalne, --- 181 milion KM + sredstva po Zaključak 822 za povlaštene i --- 400 miliona za novo penzionirane)  stečena penzija –imovina nezakonito povećavala i
  • Drugoj grupi u istim novčanim iznosima nezakonito smanjivala, a
  • Da se za sve to vrijeme ne pokrene: tužba, javni protest ili neki drugi vid neposluha od strane :         ---oštećenih, --njihovih zastupnika ili ---nadležnih za poštivanje propisa , zakona ili…...,---jednom riječi protiv onih čijim kršenjem svega naprijed navedenog je došlo? Odgovore trebaju utvrditi za to nadležni. Ništa od ovoga se ne spominje i ne traži u najavljenim protestima

 

a)     Premijeri F. BiH sa nadležnim ministrima morali su na vrijeme biti informirani od: pomoćnika, savjetnika i stručnog osoblja koje je zaposleno u nadležnom ministarstvu da penzija ne spada u socijalnu nego u radnu kategoriju. Ako su bili obaviješteni i uz to ipak omogućili da se iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO  (umjesto iz budžeta) isplaćuju razlike od po članu 72 Zakona obračunatih do visine isplaćenih socijalnih penzija opravdana je sumnja da su odgovorniji za ovo stanje u FZ PIO/MIO.                                                           Čak i da su naknadno o tome saznali morali su, a prema svojoj ustavnoj  nadležnosti        izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova Federacije“; sankcionirati izvršioce i protiv njih uputiti prijave nadležnim sudovima zbog, kršenja od 02.01 2003 godine :--Zakona o PIO/MIO, -- Krivičnog zakona F. BiH, -- Dejtonskog sporazuma, -- Ustava BiH, -- Konvencije o ljudskim pravima (imovinskim pravima p/u).

b)     Ne  znam da postoji u svijetu pravni sistem u kojem se utvrđuje kršenje, bar dijela, naprijed pobrojanih prava, identificiraju počinioci, ali nema sankcija. Postavljam, uvjeren sam opravdano pitanje; Čemu služe  zakoni ako su političari izvan njih i mogu ih nesmetano kršiti znajući da neće biti kažnjeni?

c)     Ista krivica je i na rukovodstvu FZ PIO/MIO pogotovo jer su Upravni odbori (u nastavku teksta UO) tog zavoda svaki mjesec ispravno  donosili rješenja o socijalnim i najvišoj penziji. Rukovodstvo FZ je iz nepoznatih razloga skrivalo od javnosti visine penzija koje je prema važećem zakonu UO ispravno donosio.

d)     Upravni odbor FZ PIO/MIO je odgovoran što nije demantiralo netočno saopćenja FZ da je svaki mjesec UO donosilo odluke za socijalne i najvišu penziju veće za 35% do 73% po kojima su se te penzije isplaćivale nezakonito uvećane za te procente, a „ostale“ (koje nisu socijalne) za iste iznose isplaćivale smanjene. 

e)     Ipak najveću krivicu po meni snose tri predstavnika  Saveza udruge p/u koji su u prosjeku po preko 5 godina predstavljali penzionere u Upravnom odboru FZ PIO/MIO kao predsjednici Skupštine saveza p/u i za taj rad (štetan po penzionere a u korist Vlade) primali nadoknadu.

·       Za članstvo u Upravnom odboru mjesečno su primali nadoknadu  1.450 KM ( 1,5 do 0,80 ) prosječne mjesečne plate u F.BiH.

·       Nadoknadu za obavljanje funkcije predsjednika Skupštine saveza p/u, dnevnice i putne troškove za učešće na raznim sastancima ispred p/u.

·       Iznose tih primanja ne može se saznati danas, ali će ta ugovorna primanja vjerojatno dobro naplatiti povećanjem penzija (ako se usvoji Prijedlog novog Zakona o PIO/MIO) za čije usvajanje sa najbližim dobro probranim (formalno izabranim) suradnicima žestoko lobiraju. Za jednu godinu primanja mjesečne ugovorene naknade u visini prosječne mjesečne plate penzija se po članovima 12 i 144 novog Zakona o p/m povećava za 2% (kao da je svaki mjesec dok je radio primao 4% veću platu).

·       Dosadašnje uže rukovodstvo penzionera/ umirovljenika po meni treba hitno suspendirati i zamijeniti sa novim članovima u predstojećim razgovorima o uvođenju novog zakona o PIO/MIO. U protivnom imat ćemo kao I bezbroj puta do sada dogovor da se protesti odlažu jer se još nisu stekli uvjeti za povećanje penzija, a malo iza toga I onaj poznati komentar „penzioneri trebaju biti zadovoljni dok primaju I ovo što primaju I dok penzije ne kasne“.

·       Penzioneri/ umirovljenici trebaju biti hitno prije protesta, putem organizacije udruženja, upoznati da su kršenjem Zakona o PIO/MIO oštećeni svaki mjesec u zadnjih pet godina  najmanje za 30% jer su se povlaštene I razlike od izračunatih po Zakonu o PIO/ MIO do visine isplaćenih socijalnih penzija plaćale nezakonito iz uplaćenih doprinosa, umjesto po Zakonu iz budžeta.

 

Podsjetimo se

1.   Postojeći Zakon o PIO/MIO F. BiH dopunjen Odlukom 57/00 (koju su kreirali međunarodni eksperti iz oblasti PIO) u svojoj cjelovitoj i dosljednoj primjeni za ekonomske prilike u F. BiH tada, danas i još niz godina dok se ekonomske prilike ne poprave je najbolje rješenje jer  osigurava:

·        Održiv i transparentan penzioni fond,

·        Osigurava redovne i svakog mjeseca u isto vrijeme (bez kašnjenja) ispate penzija,

·        Osigurava isplatu najniže penzije u visini do tada najviše dostignute.

·        Sprječava akumulaciju neisplaćenih obaveza

·        Onemogućava neodgovornu praksu proizvoljnog povećanja neodrživih iznosa penzija.

·        Socijalne penzije iznad vrijednosti propisanih članom 72. ne mogu se plaćati iz fonda PIO/MIO.

·        Povlaštene penzije plaćaju se iz budžeta dok korisnik penzije ne ispuni uvjete za starosnu penziju u skladu sa zakonom o PIO/MIO. Ako je povlaštena veća od isplaćene iz penzionog  fonda razlika se plaća iz budžeta.

     Naprijed opisanim kršenjem domaćih i međunarodnih zakona redovni penzioneri su :

·        besramno opljačkani i međusobno su u izuzetno neravnopravnom položaju

·        penzioni fond je iz mjeseca u mjesec u sve većim gubitcima .

2.   Izlaz se traži  u što bržoj izmjeni Zakona o PIO/MIO

·        Da bi se zaštitili od sankcija oni koji su krivi za naprijed opisane prekršaje.

·        Da bi se produžilo nezakonito korištenje sredstava iz penzionog fonda umjesto iz budžeta F. BiH samo u još većim iznosima.

 

Da li će ponuđeni novi Zakona o PIO/MIO riješiti ove probleme ?

Po mom mišljenju  ne samo da neće, nego će stvoriti dodatne  probleme.

 

Pravičnost novog Zakona o PIO/MIO                               

Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije. (navodim samo 2 primjera)

a)          Kada novi zakon stupi na snagu (ako stupi) sve i jedan redovni penzioner (bukvalno svi penzioneri) zadržati će i primati penzije (dok su živi) određene po danas važećem zakonu sa svim međusobno nezakonito uspostavljenim odnosima između : --socijalnih i najviših prema “ostalim“ i --novo prema ranije penzioniranim. Krivičnim djelom član 383 i 387 je uspostavljena URAVNILOVKA po kojoj se  mjesečno u 2017 godini nezakonito od penzionera (uplaćenog doprinosa) uzima do 49 miliona KM. To svim redovnim penzionerima  smanjuje penziju preko 30% i nezakonito povećava primanja budžetskih korisnika. Je li ovo proklamirano Oni koji izdvajaju u fond više imati će više penzije?

b)          Iz penzionog fonda će se plaćati dodatno penzioneri sa 15 godina staža (donja granica je bila 20 godina staža)  i primati će visinu najniže penzije.

Kako se ukida kategorija zajamčene penzije izjednačit će se visine penzija: -- penzionerima od 15 do 40 godina staža i -- NSS sa 15 godina sa dosta VŠ penzionera koji imaju 40 godina penzionog staža . Je li ovo proklamirano Oni koji izdvajaju u fond više imati će i više penzije?

 

18.10.2017.

Masovni protesti penzionera drugi nastavak

Prilog broj 2 sam objavio u postovima iz augusta ove godine.

PRILOG broj 3

1.  Ni jednoj državi-zajednici nije, niti smije biti, u interesu  da njeni građani nakon 34-40 godina aktivnog rada i privređivanja, kao penzioneri/umirovljenici postaju socijalni problemi države-zajednice.

2.  I najbogatije države u svijetu ne mogu osigurati svim svojim građanima materijalnu i socijalnu sigurnost u starosti kakvu mogu osigurati građani sami sebi u aktivnom radu i privređivanju.

3.   Ovom prilikom želim podsjetiti da je rad vrijednost koja se na tržištu ostvaruje.

4.   Dio toga rada odvojen je i povjeren državi, (kod nas F. BiH) kao doprinos za sigurnu starost, uz njenu garanciju da će ga kroz penziju vraćati kroz  realnu i održivu vrijednost je svugdje u svijetu vlasništvo- lična imovina penzionera koja im se kroz penziju vraća i nema niko pravo da je oduzima, ili smanjuje dajući je nezakonito nekom drugom.(član 3 Zakona o PIO/MIO)

·        Tako radom ostvarena penzija spada u radnu  (a ne socijalnu) kategoriju a vraća se na principu među generacijske solidarnosti uz poštivanje ekonomskih zakonitosti u obavezama i pravima .

·        Duži staž osiguranja i veći uplaćeni doprinos omogućavaju veći obim prava po osnovu osiguranja.

·        Usklađivanje visina penzija za isplatu sa rastom plaća, (od 2005 godine sa rastom penzija)  je  obavezno.

·        Solidarnost osiguranika je definirana zakonom na razumnom nivou.

·        Svi uposlenici su obavezni plaćati doprinos, pa se bez uplaćenog  doprinosa prava na penziju ne mogu ostvarivati.

4.      Uz ove, u najkraćem pobrojane principe, penzija je svugdje u svijetu radna kategorija i vlasništvo- lična imovina penzionera koja im se kroz penziju vraća i nema niko pravo da je oduzima, ili smanjuje, dajući je nezakonito nekom drugom.

5.      Zbog nepovoljnih ekonomsko socijalnih uvjeta u Federaciji, postojećim Zakonom o PIO/MIO članom 72. i 51. stav 2. i stav 3.  predviđena su izdvajanja sredstava penzionog fonda za socijalnu  zaštitu penzionera sa najnižim i zajamčenim iznosima penzija, a članom 50. ograničena je  visina najviše penzije koja se može isplatiti.

6.      Svi: zakoni domaći i strani, uredbe, odluke ustavnog suda, mišljenje ombudsmena i monetarnog fonda su da se ne mogu iz penzionog fonda financirati socijalne penzije, a ni povlašteni penzioneri dok po Zakonu o PIO/MIO ne steknu status penzionera.

I pored toga: socijalne i povlaštene penzije su protu zakonito isplaćivane iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta.

 


Noviji postovi | Stariji postovi

Superpenzioner
<< 12/2017 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Remember me
Ako će ti biti lakše, zagrli me ❤
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
Go Ask
on this side of the sun
One day.
Entropija
somwhereinside
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Melie
Emotivna cicija.
Jedna, jedina balada mog srca...
Kolerični duh
Svjetlost mojih ociju
Gracias a la Vida
Optimistično pesimistična
District for the Movies
Sunce sija kao tepsija ,mene pukla depresija
* THE ANATOMY OF ROCK*
Bit ce kako ja kazem il nece bit nikako.
Florence
va§IONka
CIRKUS
Samo za poremećene
Hemija života
Zoetrope
Agape.
zdravi i lijepi
na obzorju snova
WickedmindedChika
dnevnik jedne kurtizane
TULASI
Doskočice - Quips
ljubav nasa svakodnevna
Na granici sjećanja
spagosmail
Nek' bulevari svijeta pamte muziku tvojih koraka!
kad život nadrobi svašta
NEZAPOSLENOST U HRVATSKOJ JE KRVAVA RAK RANA
JOJI
Filter
ljubavnepjesme
Govor Srca
overthinker
Apsolviram na sebi
A hero and a villain, I've been both.
Alter Ego
U urbanoj sahari života
Malo me ljubila. Malo ubila.
OMENS
više...

BROJAČ POSJETA
294124

Powered by Blogger.ba