Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

23.05.2018.

E. Završno po naprijed izloženom (nema; tužbi, protesta)

E. Završno po naprijed izloženom (nema; tužbi, protesta) Po stupanju na snagu novog zakona (01.03.2018 godine); Svi redovni penzioneri iz decembra 2017 godine (378.981 penzionera) i . redovni penzioneri koji budu još penzionirani po starom zakonu penzije će primati po nezakonito (krivičnim djelima po članu 383. , 387. i 177.) . međusobno uspostavljenim odnosima dok god budu te penzije isplaćivane. 1. Nedovoljan priliv sredstava u penzioni fond nije se mogao nadoknaditi : smanjenjem troškova za isplatu penzija nastalh: --produženjem radne obaveze (kasnijim odlaskom u penziju muških za 5 i žena za 10 godina),-- produženjem osnovice za obračun visina penzija sa 10 na petnaest u nizu najpovoljnijih plata i po određenoj dinamici povećanja te osnovice na ukupni radni staž . Ipak najveće smanjenje sredstava za isplatu redvnih penzija nastalo je nakon protu zakonitih isplata povlaštenih penzija iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta. Zarađene penzije su prvi put za januar 2007 godine trebale biti obračunate u FZ PIO/MIO. Po Zakonu obračunate socijalne penzije bile su manje za 35% od prethodno isplaćenih. „Ostale“ penzije za isti procent smanjene nisu bile manje od prethodni mjesec isplaćenih pa su kao takve i isplaćene. Da bi se izbjegli socijalni nemiri socijalne penzije su u toj godini opravdano, ali nezakonito (iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta) za 35% povećane čime je došlo do diskriminacije „Ostalih“ penzionera. O tome oštećene nije obavijestilo krovno rukovodstvo niti je bilo šta učinilo da sprijeći tu diskriminaciju. Taj slučaj se ponovio u 2008 (povećanje 53%) i od 2009 godine svake godine do danas (povećanje za 65%) sa težim posljedicama po „Ostale“ penzionere. 2. Ta izuzetno velika i nezakonita uravnilovka po: broju penzionera i neravnopravno ustanovljenim i isplaćenim visinama redovnih penzija (jednih po zakonu, drugih kršenjem zakona) može se lako uočiti i iz ovih par primjera isplaćenih penzija za decembar 2017 godine : Prema članu 50. Zakona o PIO/MIO visina penzija je 75% od vrijednosti penzijske osnove koja se utvrđuje na temelju mjesečnog prosjeka plaća koje je osiguranik ostvario za u zakonu određeni broj godina u nizu. a. Prosječna penzija za redovne penzionere je 367,20 KM -- manja je od prosječne plate (875 KM) za 2,38 puta ili za 138%. -- manja je od najniže neto plate (408 KM) uz koju se isplaćuju još : topli obrok, regres i ostali dodaci na platu. -- manja je od socijalne 434,90 KM za 67,70 KM (15,57%), a trebala bi biti veća za 86,98 KM (20%). – u odnosu na isplaćenu prosječnu po Zakonu bi : najniža bila 198,04 KM, a isplaćena je 326,17 KM za 128,13 KM ili za 65% veća, zajamčena 264,02 KM, a isplaćena je 434,90 KM za 170,88 KM ili za 65% veća. Da su ove razlike isplaćene iz budžeta svi „Ostali“ penzioneri primili bi penzije u decembru 2017 godine veće za 43,2 miliona KM ili za 62%. -- Prosječna penzija svih bi umjesto 371,59 KM bila 478,82 KM b. NKV ili NNS zaposlenici sa punim penzionim stažem primaju iz penzionog fonda skoro istu visinu penzije 435 KM kao i VKV ili VŠ zaposlenici sa istim penzionim stažem. VKV i VŠ zaposlenici su oko 2,5 puta više uložili u penzioni fond, a iz njega će početi primati penziju 6 (šest) godina kasnije, odnosno do iste godine starosti primit će 72 penzije manje od NSS ili NKV zaposlenika. Penzionerima VKV za 63,5% (276 KM) nezakonito je manje povećana penzija da bi se tim sredstvima povećale socijalne za 65% (263 KM) umjesto da su sredstva za neupitno povećanje socijalnih penzija (263 KM) korištena iz budžeta kako to zakoni nalažu. U tom slućaju visina penzije bi odgovarala visini ulaganja u penzioni fond. c. Zbog nezakonite primjene dva koeficijenta kada je u pitanju prva i ranije isplaćene penzije. Penzioneri koji su primili prve isplaćene penzije primaju svaku penziju uvećanu za 1,816. Svi ranije penzionirani ( na primjer penzionirani do 01.10 2003 godine prima penziju uvećanu za 1,06). Da je rađeno po zakonu oba penzionera (ranije i novo penzionirani) primali bi svoju po zakonu određenu penziju za 30,47% uvećanu. Za svaku godinu i svaki isplatni koeficijent se može izračunati za koliko procenata od primljene penzije u toj godini su procentualo nezakonito za manje iznose povećane penzije ranije penzioniranim i nezakonito uvećane prve isplaćene penzije, umjesto da su po Zakonu za isti (samo jedan) koeficijent člana 51. povećane sve penzije u toj godini. Zašto se ovo nije ispravilo u martu ove godine? --Smanjujući sve penzije koje su nezakonito obračunate sa isplatnim koeficijentom 1,816 za taj koeficijent. --Smanjujući sve ostale penzije iz marta mjeseca obračunate koeficijentom 1,0495 umanjiti za taj koeficijent i --Svih 408.467 penzija povećati za isti koeficijent od 1,1126. Bar u toj i narednim godinama izbjegla bi se diskriminacija među ranije i novo penzioniranih. Za to ne bi trebala nova novčana sredstva i uz to se ne bi kršio Zakon o PIO/MIO.  Krovno rukovodstvo ništa ne poduzima po ovoj problematici čuvajući svoje dobro uhljebljenje (kako od onih koji ih godinama drže na tim mjestima ne bi bili zamijenjeni podobnim i poslušnim

23.05.2018.

C. Krovno rukovodstvo ništa ne poduzima (tužba, protesti ili...............) za nezakonite isplate socijalnih penzija

C. Krovno rukovodstvo ništa ne poduzima (tužba, protesti ili...............) za nezakonite isplate socijalnih penzija iz uplaćenih doprinosa za penziono invalidsko osiguranje umjesto po zakonu iz budžeta. Podsjećam : a) Postojeći Zakon o PIO/MIO iz 1998 godine korigiran i dopunjen od međunarodnih stručnjaka iz oblasti penzija, usvojen u Parlamentu : --- uvažava međunarodna prava koja su po dejtonskom sporazumu i Ustavu BiH iznad zakona BiH- imaju prioritet, --- uvažava penzijska imovinska prava i --- omogućava redovnu i transparentnu isplatu penzija u okviru raspoloživih sredstava- prikupljenih doprinosa na vrijeme i bez zaduživanja. b) Kršenjem tih prava- krivičnim djelima po članovima 383 i 387 za koja je znalo krovno udruženje, ali ne i Izvršni odbor, penzioneri i javnost F.BiH: --- Visina svih penzija za protekli mjesec po zakonu bi se morala određivati primjenom koeficijenta člana 51. Upravni odbor Odlukom taj koeficijent svaki mjesec ispravno određuje po Zakonu o PIO/MIO. Menadžment krivičnim djelom član 383 umjesto koeficijenata iz Odluke UO javno objavljuje svaki mjesec da je Upravni odbor donio puno veći isplatni koeficijent, (što niko ne demantira), te po istom obračunava i isplaćuje penzije. --- Kako ni za jedan mjesec do danas u momentu isplate penzija prikupljena sredstva (skraćeno PS) nisu bila manja od troškova isplate penzija (skraćeno TI); za sve vrste penzija po članu 51. Zakona o PIO/MIO. Za usklađivanje visine penzija koje će se isplatiti u tom mjesecu morao se koristiti samo jedan koeficijent. To znači da su sve vrste penzija morale u mjesecu : . o Za isti procent- ravnomjerno rasti (PS veća od TI penzija) ili o Ostajati iste vrijednosti kao u prethodnom mjesecu (PS ista kao TI penzija). c) Vlada Federacije BiH je u Sl. novinama F BiH broj 73/06 objavila Odluku o prestanku važenja Odluke o vladinom prestanku utvrđivanja visina : najniže, zajamčene i najviše penzije po odredbi člana 138 Zakona o PIO/MIO i potvrdila da ta usklađivanja od tada vrši Upravni odbor FZ PIO/MIO prema Zakonu o PIO/MIO. d) Upravni odbor PIO/MIO odmah je na sjednici od 15.12.2006 godine donio svoju Odluku broj UO-74/06 za NAJNIŽU 154,15 KM i ZAJAMČENU 205,54 KM. e) Ponovo je prije isplate penzija za januar Upravni odbor svojom Odlukom UO-86/07 od 24.01 2007 donio sukladno Zakonu iste vrijednosti za NAJNIŽU 154,15 KM i ZAJAMČENU penziju 205,54 KM. (Te vrijednosti obračunate po Zakonu o PIO/MIO su za 35% manje od isplaćenih u decembru 2006 godine). Visine socijalnih penzija : NAJNIŽE 154,15 KM, i ZAJAMČENE 205,54 KM, koje je odredio UO nisu objavljene u medijima. f) Umjesto tih objavljeno je da je Upravni odbor donio Odluku po kojoj su socijalne penzije za 35% veće, pa su isplaćene : NAJNIŽA u vrijednosti 208,10 KM, ZAJAMČENA 277,48 KM I NAJVIŠA 1.164,14 KM. Interesantno je da je 4 dana prije Odluke Upravnog odbora direktor FZ PIO/MIO u razgovoru sa novinarkom Nezavisnih novina pogrešno citirao odredbe zakona po kojima su protu zakonito isplaćene za 35% veće socijalne penzije. 1) U januaru 2007 godine uz to su nezakonito korištena dva koeficijenta za usuglašavanje visina penzija koje će se isplatiti : • Koeficijent člana 51 za „Ostale“penzije. • Isplatni koeficijent (veći za 35% od ispravno određenog koeficijenta člana 51.) za socijalne penzije (iz doprinosa umjesto iz budžeta) i za najviše i prve isplaćene penzije. • U februaru i svim ostalim mjesecima za sve penzije korišten je jedan koeficijent pa su nezakonito ostvareni procenti rasta pojedinih penzija za januar zadržani u svim ostalim mjesecima 2007 godine. a) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2007 godini svaki mjesec nezakonito povećane za 35% ili za oko 10,5 miliona KM. Da je razlika zarađenih do isplaćenih socijalnih penzija isplaćena po zakonu iz budžeta, a ne nezakonito iz penzionog fonda (socijalne penzije mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 2,2 penzije. Prosječna penzija bi umjesto 284 KM bila 317 KM (umjesto 42,92% bila bi 47,20% od plate). 2) U januaru 2008 godine uz to su nezakonito korištena dva koeficijenta za usuglašavanje visina penzija koje će se isplatiti : b) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2008 godini svaki mjesec nezakonito povećane za 53% ili za oko 17,2 miliona KM. Da je razlika zarađenih do isplaćenih socijalnih penzija bila po zakonu iz budžeta, a ne nezakonito iz penzionog fonda (socijalne penzije mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 3,7 penzija. Prosječna penzija bi umjesto 348KM bila 399,50 KM (umjesto 45,31% bila bi 53,17% od plate). 3) U januaru 2009 godine uz to su nezakonito korištena dva koeficijenta za usuglašavanje visina penzija koje će se isplatiti : c) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2009 godini svaki mjesec nezakonito povećane za 65% ili za oko 37,5 miliona KM. Da su isplaćene po zakonu iz budžeta (mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 7,2 penzije. Prosječna penzija bi umjesto 345,76 KM bila 452,76 KM (umjesto 43,65% bila bi 56,80% od plate). d) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2010 godini svaki mjesec nezakonito povećane za 65%, oko 38,7 miliona KM. Da su isplaćene po zakonu iz budžeta (mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 8,8 penzija. Prosječna penzija bi umjesto 340,92 KM bila 446,59 KM (umjesto 42,35% bila bi 54% od plate). e) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2011 godini svaki mjesec nezakonito povećane za 65%, oko 40 miliona KM. Da su isplaćene po zakonu iz budžeta (mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 8,8 penzija. Prosječna penzija bi umjesto 349,17 KM bila 456,17 KM (umjesto 41,30% bila bi 55,67% od plate). f) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2012 godini svaki mjesec nezakonito povećane za oko 41 miliona KM. Da su isplaćene po zakonu iz budžeta (mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 8,5 penzija. Prosječna penzija bi umjesto 350,19 bila 458,19 KM (umjesto 42,33% bila bi 55,20% od plate). g) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2013 godini svaki mjesec nezakonito povećane za 65%, oko 41 miliona KM. Da su isplaćene po zakonu iz budžeta (mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 8,4 penzije. Prosječna penzija bi umjesto 348,39 bila 454,39 KM (umjesto 41,71% bila bi 54,42% od plate). h) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2014 godini svaki mjesec nezakonito povećane 65% za oko 46 miliona KM. Da su isplaćene po zakonu iz budžeta (mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 8,2 penzije. Prosječna penzija bi umjesto 366,59 KM bila 484,59 KM (umjesto 43,82% bila bi 58,17% od plate). i) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2015 godini svaki mjesec nezakonito povećane 65%, za oko 44 miliona KM. Da su isplaćene po zakonu iz budžeta (mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 8 penzija. Prosječna penzija bi umjesto 366,06 KM bila 478,06 KM (umjesto 44,38% bila bi 57,85% od plate). j) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2016 godini svaki mjesec nezakonito povećane 65%, za oko 43,4 miliona KM. Da su isplaćene po zakonu iz budžeta (mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 7,6 penzija. Prosječna penzija bi umjesto 368,93 KM bila 475,93 KM (umjesto 44,08% bila bi 56,83% od plate). k) --- Socijalne penzije isplaćene su u 2017 godini svaki mjesec nezakonito povećane 65% za oko 43,3 miliona KM. Da su isplaćene po zakonu iz budžeta (mogle su biti i veće). Svi penzioneri koji ne primaju socijalne i najvišu u prosjeku su mogli primiti još 7,4 penzija. Prosječna penzija bi umjesto 371,59 KM bila 478,82 KM (63% od plate). UKUPNO : --- Ukupno od 01.01.2007. godine do 31.12. 2017 godine nezakonito je iz prikupljenih doprinosa za PIO/MIO za razliku od zarađenih do isplaćenih socijalnih (najnižih i zajamčenih) penzija isplaćeno 4.838.000.000 KM. Da se nije kršio zakon, ustav i imovinska prava penzionera (da je 4.838 miliona KM isplaćeno po zakonu iz budžeta) „ostale“ penzije (koje nisu socijalne i najviše) mogle i trebale su biti isplaćene u tom razdoblju veće za 4.838 miliona KM. D. Što su udruženja penzionera poduzela za proteklih 19 godina da bi se popravilo stanje populacije penzionera (dodatno pogoršano kršenjem domačih i međunarodnih zakona) ? 1. Zahtjev da se penzije isplaćuju do 5-tog u mjesecu je usvojen. Da je krovno udruženje p/u umjesto ovoga prihvatilo: prijedloge stalnih komisija i ekspertnog tima podržane sa tri peticije penzionera jednog kantona i godišnjim financijskim izvještajima revizije poslovanja FZ PIO/MIO u kojima se traži : --- primjena člana 51. umjesto nepostojećeg isplatnog koeficijenta, --- isplata razlika zarađenih do visina isplaćenih socijalnih penzija po zakonu iz budžeta, a ne iz prikupljenih sredstava doprinosa, --- nezakonitih isplata povlaštenih penzija iz sredstava doprinosa umjesto iz budžeta i.... Po tim krivićnim djelima da je podiglo : tužbe , organiziralo proteste i druge vidove građanskog neposluha penzije bi bile na vrijeme i ne bi bilo zaduživanja i kamata na dugujuća sredstva. Krovno rukovodstvo o ovome nije upoznalo ni Izvršni odbor, kantonalna rukovodstva, a pogotovo sve penzionere. 2. Porodicama umrlog penzionera isplatiti jednu prosječnu penziju –371 KM za ukopninu. Ovaj zahtjev je usvojen --Kako se ova sredstva ne plaćaju iz budžeta upitno je koliko je . korisno za taj iznos smanjiti posebno socijalne penzije jer se za te namjene več izdvajaju sredstva iz općinskih udruženja u. iznosima od 350 do 800 KM. 3. Osiguranje sredstava za banjsko lijećenjte penzionera. Ovaj zahtjev penzionera je usvojen. --- Da se sredstva za ove namjene isplaćuju iz budžeta bio bi opravdan. Upitan je jer će kao i do sada na liječenje prednost imati podobni po volji rukovodstva odabrani nad onima kojima to liječenje treba. 4. Zahtjev penzionera da se penzioniranim prije augusta 1998 . godine povečaju penzije za 10%, a penzioniranim od tada do . kraja 2008 godine za 5%. --- Ovaj zahtjev je usvojen i 108.239 penzionera za mart je primilo 34,9 miliona KM. Od toga 54.785 penzionera primilo je povećanu penziju 10%, a 53.454 za 5%. Treba znati da će se broj ovih penzija vrlo brzo smanjivati zbog starosti penzionera. Jedini to može biti razlog za prihvatanje i provođenje ovog zahtjeva krovnog rukovodstva. --- Promatrajući ovaj zahtjev odvojeno od ostalih može se zakljućiti da je neopravdan . • Neto plate za prvih sedam mjeseci 1998 godine su u prosjeku bile 322,65 KM. Po zakonu nadležni organ DF za PIO ispravno je Odlukom od 24.03.1998 godine u prosjeku smanjio penzije tako da su do kraja jula iznosile 47,94 % u odnosu na isplaćenu neto platu To je najveće učešće penzije u odnosu na plaću do danas. Nakon povećanja 10% penzija iznosi čak 52,74% u odnosu na isplaćenu platu. • Upitno je ovo povećanje jer su penzioneri kojima je povećanje 10% u penzioni fond uložili 60 do 120 doprinosa manje, a iz fonda primili toliko penzija više od penzionera kojima je povećanje 5% i onih kojima po ovom osnovu nije povećana penzija. • Penzioneri čija je penzija povećana za 5% primali su penziju u odnosu na platu od 36,60% u 2001. do 46,59% u septembru 1998 godine, a sa povećanjem 5% penzija im učestvuje u plati od 38,43% do 48,92% • Onima kojima se penzija ne povećava učešće penzije prema plati je od 42,35% u 2010. do 44,08% u 2016 godini. Visina penzije u odnosu na primljenu neto platu 47,94% + 10% = 52,745 Manje uložili u fond p/u 60 do120 doprinosa . Primili iz fonda više 60 do 120 penzija 36,60% do 46,59% + 5% = 38,43% do 48,92% Više uložili u fond p/u 60 do 120 42,35% do 44,085 + 0 doprinosa. Primili iz fonda manje 60 do 120 penzija Postavlja se pitanje Koje kriterije je koristilo krovno rukovodstvo p/u za ova povećanja ? a) Učešće prosječne penzije u prosječnoj plati koji je kao najbolji odabran u novom zakonu o PIO/MIO. Nije; jer bi najveće povečanje trebali dobiti oni kojima je penzija povećana za 5%, a najmanje onim kojima je penzija povećana za 10% b) Ko je više uložio u penzioni fond treba iz njega više i povući sredstava što je takođe zahtjev primijenjen u novom zakonu o PIO/MIO. Nije; jer bi po tome oni sa po većanjem od 10% trebali imati najmanju penziju c) Povećanje penzije onim za čije povećanje će trebat osigurat najmanje novih novčanih sredstava i za što će se iz mjeseca u mjesec manje izdvajati novih novčanih sredstava. Ovaj kriterij je prihvaćen mada je po penzionere nepravedan.

23.05.2018.

B. Krovno rukovodstvo ništa nije poduzimalo (tužba, protesti ili.............) za nezakonite isplate povlaštenih penzija

B. Krovno rukovodstvo ništa nije poduzimalo (tužba, protesti ili.............) za nezakonite isplate povlaštenih penzija iz uplaćenih doprinosa za p/u umjesto po zakonu iz budžeta. a) Ranijim zakonom (novi je stupio na snagu 01.03.2018 godine) sredstvima iz penzionog fonda plaćaju se samo povlašteni penzioneri koji su ostvarili uvjete za penzioniranje po Zakonu o PIO/MIO i u visini koja im za to pripada. --- Prema objavljenim statističkim podacima za februar 2018 godine po tom osnovu 8.785 povlaštenih penzionera primilo je ukupno 3.285.303 KM iz uplaćenih doprinosa za PIO/MIO..  Po primjeni novog zakona ovi penzioneri će penzije primati iz penzionog fonda kao i do sada. --- Preostalih 33.604 povlaštenih penzionera penzije u iznosu 14.717.558 KM primilo je po nezakonitom Zaključku Vlade broj 822. u vrijednosti 50% iz budžeta i 50% nezakonito iz doprinosa na što revizija godišnjeg financijskog poslovanja FZ ima primjedbe.  Po primjeni novog zakona ovi penzioneri će penzije primati iz budžeta i nezakonito iz penzionog fonda kao i do sada.  Po ovome krovno udruženje p/u nije ništa poduzelo od 2009. godine do danas pa su redovni penzioneri svaki mjesec oštećeni za više miliona KM. b) Od 2005 do kraja 2008 godine nezakonito iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta, za povlaštene penzionere isplaćeno je 180.979.871 KM. --- Po zakonu koji je donio Parlament ta suma se treba vratiti u 120 rata.  Po ovome krovno udruženje p/u nije ništa poduzelo. Tužbu je podnio FZ PIO/MIO, a ne predstavnici Saveza udruženja p/u-krovno udruženje. --- Uplata prve rate bila je 2013 godine sa preko 3 godine kašnjenja na čemu se zbog inflacije dosta sredstava izgubilo, (Isplatni koeficijent u 2007 godini 1,25-- u 2013 godini 1,73-od januara 2014 godine-1,816). --- Koliko će inflacija obezvrijediti nezakonito oduzetih 181 miliona KM do konačne isplate u 2023 godini duga iz 2008 godine?  Po ovome krovno udruženje p/u nije ništa poduzelo od 2005. godine do danas. --- Zbog ovog duga penzije su mjesečno kasnile i do 20 dana. --- Da bi se penzije isplaćivale na vrijeme FZ PIO/MIO prinuđen je uzimati kredite na koje plaća KAMATE . Podsjećam da Vlada duguje FZ od 2005 godine veća sredstva (od onih za koje se mjesečno zadužuje). Na sredstva koja duguje Vlada ne plaća kamate, a dugujuća sredstva se uz to inflacijom trajno obezvređuju.  Po ovome krovno rukovodstvo udruženja p/u nije ništa poduzelo od 2005 godine do danas. Redovni penzioneri do danas su oštećeni za više miliona KM, a koliko će biti tek oštećeni do konačne isplate duga u 2023 godini ?


Noviji postovi | Stariji postovi

Superpenzioner
<< 09/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Na granici sjećanja
spagosmail
Tražeći tebe među zvijezdama.
Nisam to ja
Budan u snovima vs. sanjar na javi
VRIJEME
NAUKA - Budućnost života na Zemlji
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
KRIMINAL U VLASTI
Tango in Harlem
Blog before time
Princ of Perversia
na zaleđu svjetova, ja sam te tražio
KRISHNA ANIMATION
look little Alice, this isn't Wonderland
Mhm A-ha Oh Yeah Da-da
Simple things
Zabava-citati
modrarijeka
Söyle, kardeş?
Treba mi svet, otvoren za poglede.
Malo me ljubila. Malo ubila.
žena zna
va§IONia
I nema na nama rana..
SIGURAN PROFIT
Strangers In The Night
Sunce sija kao tepsija ,mene pukla depresija
Izmedju mene i tebe tama.......
Osećanja. O. Sećanja.
Papir trpi sve via @Demirovickaa
Leteci Holandjanin
TAteorija
izlog jeftinih mladića
Hošgeldiniz....
only one
centrifugal
Vjetrovi života
Priče o umoru
Klaustrofobija uma
Metamorfóze
Funeral march
Remember me
Raskecani sekreti uma
Optimistično pesimistična
Vrag nosi Balmain
Don't be like the rest of them, darling
Laprdam sta stignem
A paranoid schizophrenic walks into a bar...
Trijumf Istine
više...

BROJAČ POSJETA
332355

Powered by Blogger.ba