Superpenzioner

Dobrodošli na moj blog o odnosu prema penzionerima u BiH

24.05.2018.

F. Imajući u vidu težak položaj populacije penzionera

F. Imajući u vidu težak položaj populacije penzionera naprijed opisan --Izvršni odbor SPUFBiH u zadnjih deset godina prijeti masovnim protestima tražeći hitno povećanje penzija za 10% i redovnost isplate penzija.. Zakazuju se termini masovnih procesa i vode razgovori sa pretstavnicima Vlade. Neposredno pred zakazane proteste pretstavnici vlasti i krovnog udruženja penzionera pred TV auditorijem saopštavaju da se nisu stekli uvjeti za povećanje penzija i najavljeni protesti se prolongiraju. U javnim medijima pretstavnici krovnog udruženja uvjeravaju penzionere da budu zadovoljni dok se i ovolike i u ovim rokovima penzije isplaćuju mada dobro znaju da bi penzije mogle biti i 30% veće da se poštuje zakon. -- Važno je napomenuti da je Vlada zajedno sa krovnim udruženjem p/u krajem 2008 godine izvršila dopune i izmjene Zakona o PIO/MIO uvodeći u zakon pojam isplatni koeficijent koji je do tada, ali i nakon tih izmjena nezakonito koristila, vjerujući da će izbjeći sankcije za kršenja Zakona. --Provedene izmjene i dopune Zakona omogućile su veće izdvajanje sredstava iz penzionog fonda umjesto po zakonu iz budžeta. Nisu ozakonile primjenu isplatnog koeficijenta umjesto zakonom propisanog koeficijenta člana 51. --Stanje populacije penzionera se još više pogoršalo, pa je ponovljena strategija primjenjivana prije ovih izmjena zakona; uz ista obazloženja (nisu se stekli uslovi) i treba pod hitno mijenjati postojeći, novim zakonom o PIO/MIO. --Za preko deset godina u kojima se krivičnim djelima otuđilo iz penzionog fonda u budžet više milijardi KM i od jednih grupa penzionera umanjile, da bi se drugim grupama penzionera za isti iznos, krivičnim djelima povećale u milionskim iznosimsa penzije Krovno rukovodstva je sve učinilo da se protiv poznatih počinilaca ovih krivičnih djela ne pokrene ni jedna tužba,.masovni protest ili drugi vid zakonom dozvoljenih mjera građanskog neposluha. --Kada je sa Vladom usuglasilo povećanje penzija i ostalo opisano pod stavkom D. Krovno rukovodstvo je organiziralo proteste na kojim su internetski pismeni penzioneri izviždali i sa bine otjerali krovno rukovodstvo penzionera. Ostali neinformirani penzioneri ipak su saslušali unaprijed usaglašene zakljućke u kojima im je garanirano povećanje penzija za 10% i 5% i hitno usvajanje „puno pravednijeg Zakona o PIO/MIO u kojem penzije neće kasniti i u kom če se penzije plaćati iz budžeta.

24.05.2018.

D. Što su udruženja penzionera poduzela za proteklih 19 godina da

D. Što su udruženja penzionera poduzela za proteklih 19 godina da bi se popravilo stanje populacije penzionera (dodatno pogoršano kršenjem domačih i međunarodnih zakona) ? 1. Zahtjev da se penzije isplaćuju do 5-tog u mjesecu je usvojen. Da je krovno udruženje p/u umjesto ovoga prihvatilo: prijedloge stalnih komisija i ekspertnog tima podržane sa tri peticije penzionera jednog kantona i godišnjim financijskim izvještajima revizije poslovanja FZ PIO/MIO u kojima se traži : --- primjena člana 51. umjesto nepostojećeg isplatnog koeficijenta, --- isplata razlika zarađenih do visina isplaćenih socijalnih penzija po zakonu iz budžeta, a ne iz prikupljenih sredstava doprinosa, --- nezakonitih isplata povlaštenih penzija iz sredstava doprinosa umjesto iz budžeta i.... Po tim krivićnim djelima da je podiglo : tužbe , organiziralo proteste i druge vidove građanskog neposluha penzije bi bile na vrijeme i ne bi bilo zaduživanja i kamata na dugujuća sredstva. Krovno rukovodstvo o ovome nije upoznalo ni Izvršni odbor, kantonalna rukovodstva, a pogotovo sve penzionere. 2. Porodicama umrlog penzionera isplatiti jednu prosječnu penziju –371 KM za ukopninu. Ovaj zahtjev je usvojen --Kako se ova sredstva ne plaćaju iz budžeta upitno je koliko je . korisno za taj iznos smanjiti posebno socijalne penzije jer se za te namjene več izdvajaju sredstva iz općinskih udruženja u. iznosima od 350 do 800 KM. 3. Osiguranje sredstava za banjsko lijećenjte penzionera. Ovaj zahtjev penzionera je usvojen. --- Da se sredstva za ove namjene isplaćuju iz budžeta bio bi opravdan. Upitan je jer će kao i do sada na liječenje prednost imati podobni po volji rukovodstva odabrani nad onima kojima to liječenje treba. 4. Zahtjev penzionera da se penzioniranim prije augusta 1998 . godine povečaju penzije za 10%, a penzioniranim od tada do . kraja 2008 godine za 5%. --- Ovaj zahtjev je usvojen i 108.239 penzionera za mart je primilo 34,9 miliona KM. Od toga 54.785 penzionera primilo je povećanu penziju 10%, a 53.454 za 5%. Treba znati da će se broj ovih penzija vrlo brzo smanjivati zbog starosti penzionera. Jedini to može biti razlog za prihvatanje i provođenje ovog zahtjeva krovnog rukovodstva. --- Promatrajući ovaj zahtjev odvojeno od ostalih može se zakljućiti da je neopravdan . • Neto plate za prvih sedam mjeseci 1998 godine su u prosjeku bile 322,65 KM. Po zakonu nadležni organ DF za PIO ispravno je Odlukom od 24.03.1998 godine u prosjeku smanjio penzije tako da su do kraja jula iznosile 47,94 % u odnosu na isplaćenu neto platu To je najveće učešće penzije u odnosu na plaću do danas. Nakon povećanja 10% penzija iznosi čak 52,74% u odnosu na isplaćenu platu. • Upitno je ovo povećanje jer su penzioneri kojima je povećanje 10% u penzioni fond uložili 60 do 120 doprinosa manje, a iz fonda primili toliko penzija više od penzionera kojima je povećanje 5% i onih kojima po ovom osnovu nije povećana penzija. • Penzioneri čija je penzija povećana za 5% primali su penziju u odnosu na platu od 36,60% u 2001. do 46,59% u septembru 1998 godine, a sa povećanjem 5% penzija im učestvuje u plati od 38,43% do 48,92% • Onima kojima se penzija ne povećava učešće penzije prema plati je od 42,35% u 2010. do 44,08% u 2016 godini. Visina penzije u odnosu na primljenu neto platu 47,94% + 10% = 52,745 Manje uložili u fond p/u 60 do120 doprinosa . Primili iz fonda više 60 do 120 penzija 36,60% do 46,59% + 5% = 38,43% do 48,92% Više uložili u fond p/u 60 do 120 42,35% do 44,085 + 0 doprinosa. Primili iz fonda manje 60 do 120 penzija Postavlja se pitanje Koje kriterije je koristilo krovno rukovodstvo p/u za ova povećanja ? a) Učešće prosječne penzije u prosječnoj plati koji je kao najbolji odabran u novom zakonu o PIO/MIO. Nije; jer bi najveće povečanje trebali dobiti oni kojima je penzija povećana za 5%, a najmanje onim kojima je penzija povećana za 10% b) Ko je više uložio u penzioni fond treba iz njega više i povući sredstava što je takođe zahtjev primijenjen u novom zakonu o PIO/MIO. Nije; jer bi po tome oni sa po većanjem od 10% trebali imati najmanju penziju c) Povećanje penzije onim za čije povećanje će trebat osigurat najmanje novih novčanih sredstava i za što će se iz mjeseca u mjesec manje izdvajati novih novčanih sredstava. Ovaj kriterij je prihvaćen mada je po penzionere nepravedan.

23.05.2018.

E. Završno po naprijed izloženom (nema; tužbi, protesta)

E. Završno po naprijed izloženom (nema; tužbi, protesta) Po stupanju na snagu novog zakona (01.03.2018 godine); Svi redovni penzioneri iz decembra 2017 godine (378.981 penzionera) i . redovni penzioneri koji budu još penzionirani po starom zakonu penzije će primati po nezakonito (krivičnim djelima po članu 383. , 387. i 177.) . međusobno uspostavljenim odnosima dok god budu te penzije isplaćivane. 1. Nedovoljan priliv sredstava u penzioni fond nije se mogao nadoknaditi : smanjenjem troškova za isplatu penzija nastalh: --produženjem radne obaveze (kasnijim odlaskom u penziju muških za 5 i žena za 10 godina),-- produženjem osnovice za obračun visina penzija sa 10 na petnaest u nizu najpovoljnijih plata i po određenoj dinamici povećanja te osnovice na ukupni radni staž . Ipak najveće smanjenje sredstava za isplatu redvnih penzija nastalo je nakon protu zakonitih isplata povlaštenih penzija iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta. Zarađene penzije su prvi put za januar 2007 godine trebale biti obračunate u FZ PIO/MIO. Po Zakonu obračunate socijalne penzije bile su manje za 35% od prethodno isplaćenih. „Ostale“ penzije za isti procent smanjene nisu bile manje od prethodni mjesec isplaćenih pa su kao takve i isplaćene. Da bi se izbjegli socijalni nemiri socijalne penzije su u toj godini opravdano, ali nezakonito (iz penzionog fonda, umjesto iz budžeta) za 35% povećane čime je došlo do diskriminacije „Ostalih“ penzionera. O tome oštećene nije obavijestilo krovno rukovodstvo niti je bilo šta učinilo da sprijeći tu diskriminaciju. Taj slučaj se ponovio u 2008 (povećanje 53%) i od 2009 godine svake godine do danas (povećanje za 65%) sa težim posljedicama po „Ostale“ penzionere. 2. Ta izuzetno velika i nezakonita uravnilovka po: broju penzionera i neravnopravno ustanovljenim i isplaćenim visinama redovnih penzija (jednih po zakonu, drugih kršenjem zakona) može se lako uočiti i iz ovih par primjera isplaćenih penzija za decembar 2017 godine : Prema članu 50. Zakona o PIO/MIO visina penzija je 75% od vrijednosti penzijske osnove koja se utvrđuje na temelju mjesečnog prosjeka plaća koje je osiguranik ostvario za u zakonu određeni broj godina u nizu. a. Prosječna penzija za redovne penzionere je 367,20 KM -- manja je od prosječne plate (875 KM) za 2,38 puta ili za 138%. -- manja je od najniže neto plate (408 KM) uz koju se isplaćuju još : topli obrok, regres i ostali dodaci na platu. -- manja je od socijalne 434,90 KM za 67,70 KM (15,57%), a trebala bi biti veća za 86,98 KM (20%). – u odnosu na isplaćenu prosječnu po Zakonu bi : najniža bila 198,04 KM, a isplaćena je 326,17 KM za 128,13 KM ili za 65% veća, zajamčena 264,02 KM, a isplaćena je 434,90 KM za 170,88 KM ili za 65% veća. Da su ove razlike isplaćene iz budžeta svi „Ostali“ penzioneri primili bi penzije u decembru 2017 godine veće za 43,2 miliona KM ili za 62%. -- Prosječna penzija svih bi umjesto 371,59 KM bila 478,82 KM b. NKV ili NNS zaposlenici sa punim penzionim stažem primaju iz penzionog fonda skoro istu visinu penzije 435 KM kao i VKV ili VŠ zaposlenici sa istim penzionim stažem. VKV i VŠ zaposlenici su oko 2,5 puta više uložili u penzioni fond, a iz njega će početi primati penziju 6 (šest) godina kasnije, odnosno do iste godine starosti primit će 72 penzije manje od NSS ili NKV zaposlenika. Penzionerima VKV za 63,5% (276 KM) nezakonito je manje povećana penzija da bi se tim sredstvima povećale socijalne za 65% (263 KM) umjesto da su sredstva za neupitno povećanje socijalnih penzija (263 KM) korištena iz budžeta kako to zakoni nalažu. U tom slućaju visina penzije bi odgovarala visini ulaganja u penzioni fond. c. Zbog nezakonite primjene dva koeficijenta kada je u pitanju prva i ranije isplaćene penzije. Penzioneri koji su primili prve isplaćene penzije primaju svaku penziju uvećanu za 1,816. Svi ranije penzionirani ( na primjer penzionirani do 01.10 2003 godine prima penziju uvećanu za 1,06). Da je rađeno po zakonu oba penzionera (ranije i novo penzionirani) primali bi svoju po zakonu određenu penziju za 30,47% uvećanu. Za svaku godinu i svaki isplatni koeficijent se može izračunati za koliko procenata od primljene penzije u toj godini su procentualo nezakonito za manje iznose povećane penzije ranije penzioniranim i nezakonito uvećane prve isplaćene penzije, umjesto da su po Zakonu za isti (samo jedan) koeficijent člana 51. povećane sve penzije u toj godini. Zašto se ovo nije ispravilo u martu ove godine? --Smanjujući sve penzije koje su nezakonito obračunate sa isplatnim koeficijentom 1,816 za taj koeficijent. --Smanjujući sve ostale penzije iz marta mjeseca obračunate koeficijentom 1,0495 umanjiti za taj koeficijent i --Svih 408.467 penzija povećati za isti koeficijent od 1,1126. Bar u toj i narednim godinama izbjegla bi se diskriminacija među ranije i novo penzioniranih. Za to ne bi trebala nova novčana sredstva i uz to se ne bi kršio Zakon o PIO/MIO.  Krovno rukovodstvo ništa ne poduzima po ovoj problematici čuvajući svoje dobro uhljebljenje (kako od onih koji ih godinama drže na tim mjestima ne bi bili zamijenjeni podobnim i poslušnim


Noviji postovi | Stariji postovi

Superpenzioner
<< 12/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

MOJI LINKOVI


MOJI FAVORITI
Priče o tečama
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
O meni, kome drugom.
na zaleđu svjetova, ja sam te tražio
Žena mrtvog pjesnika
Miholjsko ljeto.
look little Alice, this isn't Wonderland
Optimistično pesimistična
OMENS
DanS
Tu gde si ti, tu nisam ja.
Govor Srca
Zaljubljeni anarhista
Laprdam sta stignem
Vrag nosi Balmain
NESUVISLOST NESUVISLOSTI
reallife11
gradcednostizemljebozjemilosti
Hey, hey, my, my R´n´R can never die
Hod po rubu
Lovac u žitu
Emir Nišić
spagosmail
Dozvolite da se obratim
SIGURAN PROFIT
Remember me
Kako kruze sazvezdja
KRIMINAL U VLASTI
Balkan Channel
Inertia
A paranoid schizophrenic walks into a bar...
titolitarizam
ISKCON GURUI -- SVJESNOST KRISHNE
Sektor G
GURU -- DUHOVNI UČITELJ
Moglo je iskrenije
Stravarka
Bosnian Wor(l)d
Eto tako.
YOGA VJEŽBE I TEHNIKE MASAŽE
modrarijeka
nesloga
Malo me ljubila. Malo ubila.
Knjige koje ćete voljeti
Aime Sati
sihiri i zazori
UvijekSlugaNikadGospodar
Priče o umoru
Ako će ti biti lakše, zagrli me ❤
ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA
više...

BROJAČ POSJETA
339109

Powered by Blogger.ba