beats by dre cheap

Posljedice opstrukcija Kantonalnog tužilaštva Sarajevo

POSLJEDICE OPSTRUKCIJE U RADU NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA U OBLASTI PENZIONO INVALIDSKOG OSIGURANJA POGODOVALE SU SVE VEĆIM DISKRIMINACIJAMA MEĐU REDOVNIM PENZIONERIMA PRIKAZANIH PO STAVKAMA OD A. DO F. OVOG DOPISA A. Diskriminacija ranije penzioniranih U decembru 2018. godine 712.000 svih novo penzioniranih od januara 2014. godine primalo je nezakonito uvećanu penziju po isplatnom koeficijentu 1,816 i po tom osnovu su iz penzionog fonda nezakonito naplatili više 545.606 KM . Za tih 545.606 KM smanjene su nezakonito penzije „Ostalim“ 5.545.262 ranije penzioniranim kojima je penzija u tom periodu obračunavana po koeficijentu 1,0497. Po važećem zakonu penzije svim penzionerima u tih 60 mjeseci (penzioniranim prije ili poslije januara 2014. godine) morale su se obračunati i isplatiti po istom koeficijentu (sa izuzetkom najnižih penzija –kad su prikupljena sredstva za podjelu penzija manja od troškova pa se samo za njih koristi koeficijent = 1, a za sve ostale vrste redovnih penzija) isti koeficijent < 1 manji od 1 . Sredstava je bilo u penzionom fondu da taj koeficijent za sve bude u tom periodu u prosjeku 1,1369 ili 13,69%. Da je tako urađeno ne bi bilo diskriminiranih penzionera po tom osnovu. Novo penzioniranim u ovom periodu penzija je u prosjeku nezakonito povećana za 545.606 KM ili za 67,91% , a ranije penzioniranim smanjena nezakonito za 545.606 KM ili u prosjeku za 8,72%. Po novom zakonu o PIO/MIO ova diskriminacija ranije penzioniranih nastavlja se dok se ranije penzioniranim ili njihovim porodicama ta penzija isplaćuje. Kako je i u prvih 5 mjeseci 2019. godine, (15 mjeseci po stupanju na snagu novog Zakona o PIO/MIO) obračun penzije novih penzionera vršen po koeficijentu 1,816, a ranije penzioniranih po 1,0497 : Ranije penzionirani sa koeficijentom 1,0497 za 5 mjeseci u 2019. godini ---------primili su u prosjeku manju penziju za 20,30%. Novo penzionirani sa koeficijentom 1,816 ---------- primili su u prosjeku veću penziju za 56,33%. Svi (ranije i novo) penzionirani trebali su biti obračunati koeficijentom 1,2527 u kom slučaju ne bi bilo diskriminacije po ovom osnovu i u ovom vremenskom periodu. Pojašnjenje Novo penzionirani primili u isplatnom koeficijentu u prosjeku veću za 56,33% znači: Penzionirani 01.01.2014. godine primio je 65 x 1,816 = 118,04 svojih penzija više. Penzionirani 01.01.2019. godine primio je 1 x 1,816 = 1,816 svojih penzija više. B. Diskriminacija „Ostalih“ koji ne primaju socijalne i najvišu penziju U proteklih 60 mjeseci, t.j. od januara 2014. do januara 2019. godine u prosjeku mjesečno 188.582 penzionera sa najnižim i zajamčenim penzijama primjenom u Zakonu nepostojećeg (nezakonitog) isplatnog koeficijenta većeg za 65 % od Zakonom predviđenog koeficijenta člana 72. primilo je nezakonito više u prosjeku mjesečno 44.241.106 KM, zbirno za 5 godina 2.654.466.360 KM Za tih 44.241.106 KM u prosjeku je mjesečno nezakonito smanjena isplata za 53,62% „Ostalih“ 189.575 penzionera koji primaju penzije: -- veće od socijalnih i manje od najviših i --od penzionera koji primaju penziju u inostranstvu. Po novom zakonu o PIO/MIO ovi diskriminirani „Ostali“ penzioneri primat će za 35% umanjenu penziju od zarađene (ili 53,62% od nezakonito isplaćene) dok se ta penzija isplaćuje njima ili njihovim porodicama. U maju 2019. godine u prosjeku 194.644 penzionera sa socijalnim penzijama iz penzionog fonda, umjesto po zakonu iz budžeta, primilo je mjesečno više 48.612.345KM ili 65% više od zarađene penzije. Zbog toga je mjesečno u prosjeku 187.495 „Ostalih“ penzionera primilo u istom novčanom iznosu ili za 59,17% umanjenu mjesečnu penziju od isplaćene ili za 37,17% manju od zarađene. C. Diskriminacija redovnih od strane povlaštenih penzionera Uključujući diskriminaciju koju redovni penzioneri trpe zbog nezakonitih dijelova isplate povlaštenih penzija (isplatom iz penzionih, umjesto iz sredstava budžeta) može se konstatirati da se diskriminiranim penzionerima penzija u prosjeku isplaćuje ukupno po svim osnovama umanjena bar za isti iznos mjesečno isplaćene.

Superpenzioner
http://superpenzioner.blogger.ba
30/06/2019 10:38